Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Viaţa Creştină
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Viaţa Creştină

 

Laurenţiu Nica

Pagina Viaţa Creştină este realizată de

 

Laurenţiu Nica

autor creştin, blogger

http://crestinismtrait.blogspot.com

 

 

Conducere Transformată de Duhul Sfânt (partea 2)

 

 

Aşa cum am promis cu ceva timp în urmă, vin şi cu partea a 2a la serialul despre vieţi transformate; ţin să menţionez că acesta este un mesaj adaptat şi preluat de mine dintr-o broşură cu o adaptare din cartea Waiting for the Second Coming (Aşteptând a Doua Venire, n.tr.) a autorului Ray C. Stedman intitulată "Transformed Lives", publicată de RBC Ministries (sursa în engleză aici) şi se bazează pe câteva mesaje de însemnătate din 1 Tesaloniceni 1-2.

În acest al doilea serial vom trata aspectele vieţii transformate ale unui lider creştin. (Partea I o puteţi găsi aici)

Text:
1 Tesaloniceni 2:1-12

1. Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică.
2. După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.
3. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.
4. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.
5. În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu.
6. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
7. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.
8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi.
9. Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi noapte, ca să nu fim sarcină nici unuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.
10. Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, care credeţi.
11. Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream,
12. să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa.


INTRO:
A face parte dintr-o biserică este un lucru obişnuit, mai ales pentru noi, cei din România. Există un fenomen aparent în aceste zile: apariţia mega-bisericilor (cu un număr mare de participanţi...) sau a mega-clădirilor-de-biserică (unde cea mai importantă este clădirea în sine, mai degrabă decât oamenii care vin la ea...).

De ce vin oamenii la biserică / de ce merg la biserici? Iată mai jos câteva răspunsuri posibile:

- Pentru că are un program care îmi permite să dorm mai mult duminica dimineaţa;
- Pentru că are o slujbă ce mi se potriveşte cel mai bine nevoilor mele;
- Pentru că pastorul, sau cei din conducerea acestei biserici, predică bine;
- Pentru că aşa au vrut părinţii mei - "Biserică genetică"

În primele 12 versete din 1 Tesaloniceni 2 descoperim un adevărat model pentru slujire. Pavel era un păstor adevărat şi, din moment ce el se apăra în urma unor critici, ce au apărut după plecarea sa din Tesalonic, din acest pasaj deducem o imagine măreaţă a lucrării unui lider eficient.

Bun, dar eu nu sunt pastor, lider sau conducător, cum s-ar putea aplica aceste lucruri mie?

Se spune că un pastor la o conferinţă de pastori şi lideri a spus următoarele lucruri:

"Isus era aşa de uman încât nimeni nu ar fi crezut că El era Dumnezeu, însă noi, păstorii, suntem aşa de dumnezeieşti încât nimeni nu ar crede că suntem umani!"

Mare adevăr! Fiecare credincios este în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă eşti un părinte, ai o turmă de crescut acasă, şi aşa mai departe....

Conform versetului 1 - lucrarea lui Pavel a fost eficientă între tesaloniceni. Aceste 12 versete arată trei remarci ale unei conduceri transformate:

1. Curajul (v. 1 - 6)

2. Un duh iubitor (v. 7 - 9)

3. Credincioşie (v. 10 - 12)
 

1. Curajul

Primele 6 versete reflectă una din calităţile primordiale ale unui adevărat lider: CURAJUL.

Curajul este primul lucru esenţial în ajutorarea oamenilor, în special atunci când aceştia nu vor să fie ajutaţi. Unii oameni sunt foarte sensibili atunci când li se scot în evidenţă eşecurile şi slăbiciunile lor - aici apare nevoia curajului.

Pavel a suferit:
- (2:2) în Filipi (Faptele Apostolilor 16:16-40)
- 2 Corinteni 11:16-33 (suferinţe) - v. 25
- în pericol de moarte în Efes - răscoală (Faptele Apostolilor 19:21-41)

Pavel nu era un om îndrăzneţ prin natura sa, cum spun unii, că ar fi putut confrunta orice şi pe oricine. 1 Corinteni 2:3 ne spune că atunci când el a venit în Corint şi a început să predice, a făcut-o "în slăbiciune, în temere şi în mare tremur" - corintenii l-au intimidat. La fel a fost şi în Macedonia (2 Corinteni 7:5).

Pavel declară în primele versete ce se afla în spatele curajului său:

1. v. 3: El nu a predicat din rătăcire - nu a predicat o revelaţie particulară aşa cum o fac - cu curaj - cei de la sectele Hare Krishna, Moonii, Martorii lui Iehova, etc.

2. v. 3: Nici în necurăţie - Jim Jones atrage mulţimi pe care le îndeamnă la a trece de orice lucruri morale. O comunitate de Bhagwan din Oregon era implicată în orgii sexuale, ce au atras mulţimi de oameni spre această învăţătură degenerată - şi am putea adăuga aşa multe alte exemple aici - dar Pavel nu făcea aşa.

3. v. 3: Pavel nu a folosit nici viclenia, nici cuvinte linguşitoare (v. 5) pentru a câştiga convertiţi.

Mulţi fac apel la eul şi la instinctele din noi pentru a ne atrage - par a fi necompromişi în abordarea lor, însă ei dau dovadă de un veritabil egoism pe care-l deghizează prin a afirma că sunt simpli învăţători ai Cuvântului.

Mulţi aşa zişi învăţători promit prosperitate în schimbul urmării lor şi îşi momesc urmaşii cu o aşa zisă formulă pentru succes şi bogăţie.  Dorinţa de a-i fi pe plac lui Dumnezeu apare în inima care-l iubeşte pe El.

4. v. 5b: Pavel nu a promis prosperitatea în schimbul urmării lui -- el nu a folosit haina lăcomiei de bani. El însuşi a refuzat suportul financiar de la tesaloniceni: îşi câştiga traiul din facerea de corturi - s-a concentrat în a da ceea ce aveau ei nevoie în mod disperat -- Evanghelia lui Dumnezeu.

5. v. 6: Pavel nu a căutat slavă de la oameni.

Î. Ce l-a motivat pe Pavel? Ce a produs în el acest curaj?

R. V. 4 - Proclamarea Evangheliei - aprobaţi de Dumnezeu (v. 2, 4, 8, 9) - patru referinţe la Evanghelie

Î. De ce suferă oamenii astăzi?

R. Că nu ştiu adevărul despre Dumnezeu.

Pavel
- a primit privilegiul predicării Evangheliei
- a fost energizat de o dorinţă de a-I fi pe plac lui Dumnezeu
- el a învăţat să-L iubească pe Dumnezeu

2 Corinteni 5:14 - "Căci dragostea lui Dumnezeu ne constrânge" - acesta este secretul activităţii pline de succes.

Alte exemple: Isus - Ioan 8:29; Petru - Ioan 21:15-17
 

2. Un Duh iubitor

1. Dragoste gentilă - v. 7 - "ca o doică care-şi iubeşte cu drag copiii" - metaforic

2. Dragoste hrănitoare - v. 8 - "dragostea noastră pentru voi" - gata de a sări în ajutor şi de a-i face şi a-i vedea şi pe alţii realizaţi şi mergând în direcţia corectă

3. Dragoste care lucrează - v. 9 - "vă aduceţi aminte, fraţilor, de oboseala şi de munca noastră. Cum lucram zi şi noapte ca să nu fim sarcină pentru nici unul dintre voi".

Multele ore de spălat al vaselor şi al podelelor îşi au truda lor, dar mâinile uzate de muncă reflectă o inimă iubitoare.

3. Credincioşie

Termenul modern "integritate" exprimă foarte clar acest lucru.

V. 10: - o purtare sfântă (devotată - separată, intenţionaltă pentru un singur scop);
- dreaptă (a rezistat la activităţile care duceau la rătăcire) - vezi Romani 14:14-23 (despre necurăţie) şi 1 Corinteni 8:13.
- fără vină (în ochii lui - şi-a mărturisit păcatele, era cinstit cu privire la sine - şi astfel a primit iertarea lui Dumnezeu)

Concluzie:
Îndemnarea, încurajarea şi provocarea sunt esenţiale dacă vrei să slujeşti în mod eficient nevoilor cuiva.

În limba engleză există un cuvânt ACTS (fapte), care poate fi transpus în patru acţiuni practice:

A - Adoration (adorare) - faţă de Dumnezeu
C - Confession (mărturisire) - a păcatelor mele: să fi cinstit
T - Thanksgiving (recunoştinţă) - faţă de Dumnezeu că ţi-a iertat păcatul / păcatele
S - Supplication (mijlocire) - pentru puterea de a fi onest, atent şi grijului cu cei din jurul tău.

Sper ca aceste acţiuni să vă determine să fiţi schimbaţi în trăirea voastră şi în responsabilităţile de conducere care le aveţi, fie că e vorba de familie, afacere, biserică sau alte domenii. Amin!

 

Notă: Articolul de faţă a apărut iniţial în blogul Lumea cre(s)tina in care traim, sub titlul "Vieţi transformate (Partea 2)" Orice comentarii la acest articol poti fi făcute accesând link-ul din această postare, direct pe blogul autorului. Dacă citaţi acest material în altă parte, este important ca să menţionaţi această notă finală şi să păstraţi link-urile din ea.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate