Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Teologie
 

Octombrie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Teologie

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

 

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

 

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna mai 2005 fratele dr. Cocar prezintă un curs de Hristologie, predat la Luther Rice College and Seminary, un studiu care se concentrează asupra Persoanei şi lucrarea Domnului Isus Hristos. O consideraţie particulară este oferită divinităţii şi umanităţii lui Hristos, la profeţiile mesianice, lucrarea Sa în Vechiul Testament, lucrarea Sa salvatoare de pe cruce, învierea Sa literală, înălţarea Sa precum şi lucrarea Sa prezentă din Ceruri şi revenirea Sa viitoare. O mare atenţie este acordată şi asupra atacului modern în privinţa portretizării biblice a lui Hristos.

horizontal rule

Hristologie

 

X. Învierea lui Isus Hristos

 

A. Importanţa învierii lui Isus Hristos

 

1. Aceasta este crucială pentru Evanghelie

 

1 Corinteni 15:1-4

 

2. Acesta este imperativă pentru credinţa salvatoare

 

Romani 10:9

 

3. Aceasta a fost subiectul predicării apostolilor

 

Fapte 2:24-32

Fapte 13:30

Fapte 17:18

Fapte 26:3

 

4. Aceasta era calificarea unui apostol

 

Fapte 1:21-22

 

R.A. Torrey a spus că învierea lui Isus Hristos din morţi a fost:

 

Piatra de căpătâi a doctrinei creştine

Gibraltar-ul evidenţei creştine

Waterloo al infidelităţii

 

B. Mărturia biblică a învierii lui Hristos

 

1. Profeţiile

 

Psalmul 16:10

Fapte 2:25-31

Iona 1:17

Matei 12:40

 

2. Revendicarea lui Isus

 

Matei 16:21

Matei 17:23

Ioan 11:25

 

3. Atestată de toţi autorii Noului Testament

 

Matei, Marcu, Luca, Ioan, Pavel, Petru, Iacov şi Iuda

 

C. Natura învierii lui Isus Hristos

 

1. A fost miraculoasă

 

Învierea lui Hristos a fost cea mai mare demonstraţie singură a puterii lui Dumnezeu din tot timpul.

 

Efeseni 1:19-20

Filipeni 3:10

 

2. Aceasta a fost trupească

 

Luca 24:39, 46

Ioan 19:38-42

1 Corinteni 15:4-7

 

D. Necesitatea învierii lui Hristos

 

1. A fost necesară pentru a valida moartea Sa pentru păcat

 

2. Pentru a permite mijlocirea Sa din prezent

 

3. Pentru a permite a doua Sa venire

 

E. Rezultatele învierii Sale

 

I. Pentru viaţa creştină

 

1. Noi avem asigurarea învierii tuturor persoanelor

 

a. a unora spre mântuire

 

b. a altora spre pierzare – acordată în învierea lui Isus Hristos

 

2. Acesta este răspunsul final al lui Dumnezeu la problema morţii, 1 Corinteni 15:12-58

 

3. Noi am fost înviaţi cu El, Romani 6:4, Coloseni 3:1, şi am fost puşi cu El în locurile cereşti, Efeseni 2:6

 

4.Hristos a devenit viaţa noastră, Filipeni 1:21; Coloseni 3:4; Ioan 11:25-26, de aici noi trăim pentru El, Coloseni 3:1; 2 Corinteni 5:15

 

5. Creştinul a intrat în noua creaţie Romani 6:4-5; 2 Corinteni 4:6, 5:17 prin renaşterea sa prin Hristosul cel înviat, 1 Petru 1:3

 

II. Pentru universul moral

 

1. Învierea ne dă asigurarea că noi trăim într-o lume guvernată de cinstea absolută

 

2. Noi trăim într-o lume în care, cel puţin, binele va triumfa

 

3. Mormântul gol arată triumful neprihănirii

 

La prima privire, crucea proclamă triumful răului şi al nelegiuirii. Dar în înviere Dumnezeu răspunde spre slava serviciului lui Hristos. Moartea a avut drept asupra Lui, prin păcat. Acum că El a murit odată pentru totdeauna pentru păcat, moarta nu mai are nici un drept. Dreptul este acum de partea lui Hristos şi a poporului Său.

 

XI. Înălţarea lui Hristos

 

A. Faptul Înălţării

 

1. Aceasta a fost anticipată

 

Ioan 7:33

Ioan 8:21

Ioan 14:28-29

Ioan 16:5

 

2. Aceasta este raportată

 

Marcu 16:19-20

Luca 24:50-51

Fapte 1:9

 

3. Aceasta este autentificată

 

Fapte 7:55-56

Fapte 9:3-5

Apocalipsa 1:13-18

Apocalipsa 4:1

Apocalipsa 5:6

Apocalipsa 19:11-16

 

B. Natura Înălţării

 

1. Trupească Fapte 1:9-11

 

2. Vizibilă Fapte 1:9-11

 

C. Rezultatele Înălţării

 

1. Aceasta a confirmat realitatea lui Hristos

 

Matei 26:63-64

 

2. Aceasta oferă credincioşilor un avocat înaintea lui Dumnezeu

 

 Evrei 7:25

 Evrei 9:24

 

3. Aceasta dă credincioşilor acces la Dumnezeu

 

Evrei 4:14-16

 

4. Aceasta garantează o slujire mai largă pentru credincioşi

 

Ioan 14:12

 

5. Aceasta garantează o intrare în ceruri pentru credincioşi

 

Evrei 6:19, 20

 

XII. Hristos – Profet, Preot şi Rege

 

A. Hristos ca profet

 

1. Desemnarea

 

Deut 18:15

Fapte 3:22-24

 

2. Maniera lui Hristos ca profet

 

Era o chestiune ocazională

 

Era nesistematică

 

Era pe deplin ilustrată

 

Matei 24:40-41

Luca 15:4, 8

 

Se folosea de întrebări

 

Matei 22

 

Era autoritară

 

Marcu 1:22

 

3. Materialul lui Hristos ca profet

 

a. Predica de pe munte Matei 5-7

 

b. Mesajul de pe Muntele Măslinilor Joia în Săptămâna Mare, Matei 24-25

 

c. Ultimul discurs pentru ucenicii Săi, Ioan 13-16

 

B. Hristos ca preot

 

1. Ca preot Aaronic

 

a. ales de Dumnezeu

 

b. calificat pentru lucrarea Sa

 

Hristos a fost ales, întrupat, şi testat să fie calificat în persoana Sa pentru a fi un preot slujitor.

 

Levitic 21

Evrei 5:1-7

 

B. Ca preot Melhisedechian

 

Geneza 14:18-20

Evrei 7:1-3

 

a. aceasta era o preoţie regală

 

b. nu avea legătură cu strămoşii

 

c. era fără de timp

 

d. era superioară faţă de preoţia Aaronică

 

C. Hristos ca rege

 

În Israel un rege avea puteri legislative, executive, juridice, economice şi politice.

 

1. Domnia lui Hristos a fost promisă

 

Isaia 9:7

 

2. Aceasta a fost prezisă

 

Luca 1:32-33

 

3. A fost propusă

 

Matei 2:22; 27:11; Ioan 12:13

 

4. A fost respinsă

 

Matei 8:34; 11:20-30; 13:53-58

 

5. A fost realizată

 

Matei 25:31

Apocalipsa 19:15; 20

 

XIII: Lucrările de după înălţare ale lui Isus Hristos

 

Deşi Isus Hristos s-a înălţat la Ceruri, Biblia ne descoperă faptul că El continuă să lucreze în dreptul nostru. Pavel ne spune că Hristos a fost pus în locul cel mai înalt, Efeseni 1:20-23; Filipeni 2:9-11.

 

În calitatea de Cap al Trupului Său:

 

1. El a format trupul – prin a trimite Duhul Fapte 1:5; 2:33; 1 Corinteni 12:13

 

2. Lui îi pasă de trupul Său

 

a. El îl sfinţeşte, Efeseni 5:26

 

b. În hrăneşte sau îl aduce la maturitate, Efeseni 5:29

 

c. Îl păstrează, Efeseni 5:29

 

3. El dă daturi trupului, Efeseni 4:7-13

 

Apostoli

Profeţi

Evanghelişti

Pastori

Învăţători

 

4. Domnul Isus îşi împuterniceşte trupul, Ioan 15:1-10

 

5. El face mijlocire pentru noi, Evrei 7:25

 

6. El pregăteşte un loc pentru noi, Ioan 14:1-3

 

XIV. A doua venire a lui Isus Hristos

 

Există două stagii ale venirii Domnului, Răpirea şi Revelaţia sau Parusia.

 

Răpirea Bisericii, 1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:52

 

A. Evenimentele care au loc la răpire

 

1. Revenirea lui Isus

2. O înviere

3. O răpire

4. O reuniune

5. O reasigurare

 

B. Timpul răpirii

 

1. Anterior necazului

 

2. În mijlocul necazului

 

3. Înaintea „necazului lui Iacov”

 

4. După necaz

 

A doua venire a lui Isus Hristos, Apocalipsa 19:11-16; Matei 24

 

A. Evenimentele care vor avea loc la a doua venire

 

1. Hristos se va revela pe sine ca Rege al regilor şi Domn al domnilor

 

2. Toţi duşmanii lui Israel vor fi distruşi

 

3. „Rămăşiţa” va fi salvată

 

4. Se va inaugura Împărăţia Milenială

 

B. Timpul celei de-a doua veniri

 

1. Oricând, amilenism

 

2. După mileniu, posmilenism (nu 1000 de ani literali)

 

3. Înainte de Mileniu

 

Ce ne învaţă Biblia

 

1. Apocalipsa 3:10 „Nu ştie ceasul”

 

2. 1 Tesaloniceni 1:9-10

 

3. 1 Tesaloniceni 5:9

 

4. Apocalipsa 6-18 Se pare că Biserica „lipseşte”

 

Se pare că Răpirea Bisericii va avea loc înaintea „Marelui Necaz”, şi deci înainte de Mileniu.

 

Au existat multe perioade în istoria Bisericii care pot fi caracterizate ca perioade de „necaz”, dar nici una nu a corespuns cu descrierea găsită în Apocalipsa.

 

Nu există nici un motiv pentru Biserică să fie în lume în timp ce lumea este pedepsită pentru păcatele ei. Biserica este „Mireasa” şi Isus Hristos nu va permite ca Mireasa Sa să „sufere” alături de lumea nemântuită.

 

Interpretarea lui Apocalipsa joacă un rol important în ajungerea la concluzia corectă. Dacă s-ar aplica o metodă alegorică la toată Apocalipsa sau doar la anumite porţiuni, atunci ea poate însemna orice şi în cele din urmă nimic.

horizontal rule

Continuare în numărul viitor

sus

 

 

Ce este nou?

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate