Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Teologie
 

Noiembrie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Teologie

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

 

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

 

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna mai 2005 fratele dr. Cocar prezintă un curs de Hristologie, predat la Luther Rice College and Seminary, un studiu care se concentrează asupra Persoanei şi lucrarea Domnului Isus Hristos. O consideraţie particulară este oferită divinităţii şi umanităţii lui Hristos, la profeţiile mesianice, lucrarea Sa în Vechiul Testament, lucrarea Sa salvatoare de pe cruce, învierea Sa literală, înălţarea Sa precum şi lucrarea Sa prezentă din Ceruri şi revenirea Sa viitoare. O mare atenţie este acordată şi asupra atacului modern în privinţa portretizării biblice a lui Hristos.

horizontal rule

Hristologie

 

XV. Împărăţia milenială a lui Isus Hristos

 

Odată cu sosirea Regelui, Apocalipsa 19:11-16, inaugurarea Împărăţiei Sale este iminentă.

 

Sosirea Regelui este exact cum a descris-o El: personală, vizibilă, glorioasă, puternică, şi cu cetele de îngeri, Matei 24:25-30; 25:31.

 

Apocalipsa 20:2-7 declară de 6 ori perioada de „o mie de ani”

 

Satan este legat pentru o mie de ani, 20:2

 

Naţiunile nu vor fi înşelate pentru o mie de ani, 20:3

 

Sfinţii martirizaţi vor domni cu Hristos pentru o mie de ani, 20:4

 

Restul celor morţi nu vor mai învia decât după ce se termină cei o mie de ani, 20:5

 

Toţi cei care au parte la prima înviere vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi vor domni cu Hristos o mie de ani, 20:6

 

Satan va fi dezlegat după cei o mie de ani, 20:7

 

„Fiara” va fi înfrântă, Apocalipsa 19:20, şi legată pentru 1.000 de ani, Apocalipsa 20:1-3

 

De ce va fi legat satan?

 

A. Dacă va exista vreodată o Împărăţie a lui Dumnezeu pe pământ, o domnie caracterizată de absenţa totală a războiului, a bolii şi a morţii ar trebui să fie evident faptul că într-o astfel de împărăţie nu poate exista loc pentru şarpele cel vechi, marele înşelător al neamurilor.

 

1. satan a pricinuit boala asupra oamenilor, Iov 2:7

 

2. satan a pricinuit moartea, Evrei 2:14

 

3. satan are controlul asupra lumii demonice, Matei 12:22-26

 

B. Petiţiile din rugăciunea Domnului vor fi răspunse, „Vie împărăţia Ta”, şi „ne scapă de cel rău”, Matei 6:10, 13

 

1. Împlinirea va fi pe deplin nu în parte

 

2. Naţiunile vor fi eliberate de satan pentru 1000 de ani

 

C. Legarea va constitui o demonstrare concluzivă a responsabilităţii personale a omului pentru propria sa depravare

 

1. Satan este originatorul a mult rău din cadrul omenirii decăzute, dar el nu poate fi acuzat cu tot acesta.

 

2. Alibiul din Eden, „şarpele m-a amăgit”, va fi anihilat (vezi Matei 7:21-23)

 

Aspecte ale Împărăţiei Mileniale

 

1. Aspectul spiritual

 

Acesta este aspectul fundamental

 

Ioan 3:3

Ezechiel 36:24-28

Isaia 12:1-6

Zaharia 9:9

 

Nu trebuie să cădem în dualismul Platonic şi să înlocuim gândul de „intangibil” cu „spiritual”. O binecuvântare spirituală în gândirea biblică poate fi uneori tangibilă în totalitate sau materială (cf. trupul spiritual glorificat al sfinţilor, 1 Corinteni 15:44). Astfel o împărăţie spirituală poate să fie în acelaşi timp pământească şi literală.

 

2. Aspectul etic

 

Isaia 40:3-4

Isaia 32:5

Isaia 42:3

 

Acesta implică o reajustare a valorilor morale, un obiectiv mondial al standardului de drept, şi o apreciere clară a adevăratei moralităţi.

 

3. Aspectul social

 

Mica 4:4

Isaia 65:21-22

Isaia 61:4

 

Dreptatea socială completă va fi restaurată. Războiul va fi abolit, justeţea economică va fi realizată, locurile pustii vor fi reînnoite.

 

4. Aspectul fizic

 

Isaia 4:5-6

Ezechiel 34:26

Amos 9:13

Isaia 11:6-8

Isaia 33:24; 35:5-6

Psalmul 91:10-12

 

Unele din binecuvântările fizice sunt un climat benefic, fertilitate în agricultură şi rodnicie, schimbări în lumea animală, eliminarea bolii şi a deformării, şi libertate faţă de pericolele ordinare ale vieţii.

 

5. Aspectul politic

 

Isaia 2:4

Psalmul 48:1-2

 

Va exista o autoritate internaţională – însăşi Regele. Va exista o capitală politică internaţională – Ierusalimul. Disputele dintre naţiuni vor fi încheiate cu dreptate.

 

6. Aspectul eclesiastic

 

Zaharia 6:12-13

Isaia 56:7

Ezechiel 40-48

Isaia 61:6

Zaharia 5:1-4

Zaharia 14:17-19

 

Va fi un rege-preot, un centru internaţional de închinare în templul milenar complet cu o preoţie, diferite festivaluri de pelerinaj şi sacrificii animale, şi primatul religios al naţiunii Israelului.

 

Organizarea Împărăţiei Mileniale

 

A. Regele şi Soţia Sa - Biserica

 

Isaia 32:1

Apocalipsa 3:21

 

B. Sfinţii Vechiului Testament şi Martirii din Necazul cel mare

 

Isaia 32:1

Geneza 13:15//Fapte 7:5

Ezechiel 37:24-25; 34:23-24; Ieremia 30:9; Osea 3:5

Hagai 2:23

Maleahi 3:16-17

 

C. Israelul cel viu, „Rămăşiţa”

 

Isaia 60:3

Isaia 60:5-6

Isaia 60:10

Isaia 61:5-6

 

D. Neamurile vii, „Naţiunile mântuite”

 

Matei 25:34

 

XVI. Chestiuni contemporane în Hristologie

 

Millard Erickson în cartea sa The Word Became Flesh [Cuvântul a devenit Trup, n. tr.] enumeră câteva din chestiunile contemporane din Hristologie:

 

1. Hristologia de liberare

 

„Hristologia de liberare” este mai mult o mişcare decât o teologie. Teologie de liberare este predominantă în America Latină, dar poate fi găsită şi în Africa, Asia (India şi Filipine), Statele Unite, şi „teologia politică Europeană nu este un verişor prea distant” (Roger S. Haight, An Alternative Vision: An Interpretation of Liberation Theology Mahwah, NJ: Paulist, 1985, p. 15).

 

Teologia de liberare a apărut ca un efort de a relata învăţăturile credinţei creştine către vieţile celor săraci şi oprimaţi.

 

3. Hristologia neagră

 

Fenomenul cunoscut drept teologia neagră are multe aspecte diferite. Aceasta are mai multe varietăţi şi nuanţe decât majoritatea tipurilor de teologie de liberare.

 

Punctul de început al teologiei negre este experienţa neagră.

 

Liberarea din opresiune

„O dimensiune majoră (dacă nu chiar şi întreagă) a activităţii lui Dumnezeu în lume este eliberarea celor oprimaţi. Teologia apare dintr-o astfel de experienţă a unor astfel de oameni, în acest caz al comunităţii de negri. Scopul teologiei este de a informa şi de a-i inspira pe aceştia să se ridice şi să se elibereze pe ei înşişi.

 

Construirea de poduri (teologia balanţei)

 

Mesia cel Negru

 

4. Hristologia feministă

 

Această Hristologiei împărtăşeşte multe caracteristici ale teologiei Americano-Latine şi a teologiei negre.

 

În fond pentru toţi teologii feminişti punctul de început este experienţa umană. Începutul nu este cu Dumnezeu şi transcendentul. „Autoritatea spirituală a bisericii-femeie se bazează pe experienţa harului uimitor al lui Dumnezeu şi a prezenţei eliberatoare în mijlocul străduinţelor noastre pentru justeţe, libertate şi întregirea tuturor. Aceasta nu se bazează doar pe experienţa femeilor ci şi pe experienţa femeilor care se luptă pentru eliberarea din opresiunea patriarhală”.

 

Respingerea Hristolatriei

 

Isus ca gând valoros nu ca unicul divin

 

Isus ca un Campion al femeilor

 

Isus ca un feminist

 

5. Hristologia funcţională

 

Hristologiştii funcţionali precum şi mulţi alţi cercetători ai Noului Testament, folosesc tehnici de criticism de formă şi criticism de stilizare pentru a încerca să izoleze cuvintele lui Isus faţă de interpretările introduse de comunitatea bisericii timpurii şi de scriitorii Evangheliei.

 

6. Hristologia Universalistă

 

7. Hristologia de Proces

 

8. Hristologia Postmodernă

 

9. Hristologia Mitologică

 

10. Hristologia Narativă

sus

 

 

Ce este nou?

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate