Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Teologie
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Discutii Forum
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
MEDIA
Stiri internationale
Din presa romana
Posta Redactiei

 

 

 


Pagina de Teologie

 

Iosif Ton

Despre bunătate si despre omul bun - Un alt fel de război

de Iosif Ţon

 

 

Un material de pe Masa rotunda, fost grup de discutii pe yahoo. Mesaj trimis de fratele Iosif Ton.

 

Între anii 1996-2005, preocuparea mea principală a fost viaţa spirituală, adică viaţa trăită cu Dumnezeu. Cea mai mare parte a lucrurilor pe care le-am înţeles şi le-am explicat în cursurile de viaţă spirituală ţinute în biserici din toată ţara au fost cuprinse în cartea mea Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Isus, sub călăuzirea Duhului Sfânt, publicată de Editura Cartea Creştină.

 

Au existat foarte multe lucruri pe care eu însumi nu le-am înţeles mai înainte şi pe care le-am studiat şi mi le-am clarificat cu ocazia pregătirii acestor cursuri. Pot să spun că am avut multe descoperiri noi, care mi-au îmbogăţit propria mea viaţă spirituală dincolo de orice aşteptări ale mele. Chiar şi după încheierea acelor cursuri am continuat să văd, să înţeleg, să percep lucruri noi. Pe unele dintre acestea le-am scris în lunga introducere la cartea numită mai sus, introducere pe care am intitulat-o Bazele teologice ale vieţii spirituale.

 

Subiectul acesta nu a încetat să mă preeocupe şi de atunci încoace. Una dintre problemele în care am simţit că nu am o imagine destul de cuprinzătoare este aceea a lucrurilor care se întâmplă în om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, când este născut din nou (Ioan 1:3-5), când este născut din Dumnezeu (Ioan 1:13), când este plasată în el sămânţa lui Dumnezeu (1 Ioan 3:9), şi când este făcut părtaş al firii dumnezeieşti (2 Petru 1:4). Întrebarea fundamentală pe care mi-am pus-o a fost aceasta: Ce se schimbă în om când se naşte din nou şi ce nu se schimbă? Răspunsul pe care l-am dat la cursurile mele a fost că se schimbă orientarea generală a vieţii, sau atitudinea fundamentală a vieţii, adică omul născut din nou este acum orientat spre Dumnezeu şi urăşte ce urăşte Dumnezeu şi iubeşte ce iubeşte Dumnezeu. Ceea ce nu se schimbă, am spus atunci, sunt obiceiurile care, în totalitatea lor, alcătuiesc caracterul. La schimbarea obiceiurilor trebuie să lucrăm noi sistematic, prin înnoirea minţii (Romani 12:2) şi prin trăirea reală în unire cu Cristos şi sub călăuzirea Duhului Sfânt.

 

Lucrurile acestea le văd şi astăzi la fel, dar Domnul m-a călăuzit să merg mai departe şi să explorez mai atent şi mai profund diferenţa dintre Vechiul Legământ, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise pe table de piatră, şi Legământul cel Nou, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise în inimă (Ieremia 31:33 şi Evrei 8:10 şi 10:16). După cuvintele Domnului Isus, pomul rău este făcut pomul bun, cu alte cuvinte, tot ale Domnului Isus, omul rău este făcut omul bun (Matei 12: 33-37).

 

Pe noi ne sperie şi ne blochează cuvintele spuse de Domnul Isus tânărului bogat: „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu” (Marcu 10:18). Noi nu vedem că Domnul Isus foloseşte aici hiperbola atât de titpic iudaică şi, mai ales nu vedem că însuşi scopul lucrării Domnului Isus prin Noul legământ este tocmai să schimbe natura oamenilor şi să producă oameni buni, aşa cum Tatăl lor ceresc este bun (Luca 6: 35-36).

 

Am ajuns, deci să văd şi să înţeleg că transformarea fundamentală care se produce într-un om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu este că omul vechi a devenit omul nou, omul rău a devenit omul bun, şi că atitudinea fundamental nouă din omul născut din Dumnezeu este bunătatea.

 

Este normal să fie aşa. Fiii celui rău sunt răi, iar fiii Celui Bun sunt buni. Căci scopul fundamental şi primordial al lui Dumnezeu este să-şi producă fii după chipul şi asemănarea Sa, fii care seamănă cu Tatăl lor, fiinţe umane a căror trăsătură fundamentală de caracter este bunătatea.

 

Aşadar, am început să fac un studiu nou despre bunătate, să fac o analiză şi o definire mai clară a bunătăţii.

 

Ce este bunătatea şi ce înseamnă să fii om bun? Chemarea esenţială a lui Dumnezeu este ca din noi să piară orice fel de răutate şi, dimpotrivă, adică prin contrast cu aceasta, să fim buni unii cu alţii, să fim miloşi unii cu alţii şi să ne iertăm unii pe alţii, cu continuarea că dacă suntem copii preaiubiţi ai lui Dumnezeu trebuie să fim buni şi plini de dragoste ca Tatăl nostru (Efeseni 4:31-32 şi 5:1-2).

 

Dar ce înseamnă toate acestea? Cum trebuie atunci să se trateze copiii lui Dumnezeu unii pe alţii? Și, de ce există în multe biserici evanghelice atâta răutate, atâta intoleranţă, atâta violenţă verbală (care ucide mult mai radical decât violenţa fizică!)?

În ultima vreme, am lăsat la o parte alte scrieri şi am studiat pe larg tema aceasta, şi m-am pregătit să scriu despre ea o serie de eseuri şi, poate, chiar o carte întreagă.

 

Ei bine, tocmai acum, când eu sunt pregătit să scriu despre bunătate, au izbucnit atacurile feroce asupra mea, asupra trecutului meu şi asupra caracterului meu pe un anumit blog şi de acolo pe multe altele, care fac înconjurul lumii.

 

Vă mărturisesc că nu le-am citit. Cineva care mă iubeşte le-a citit şi mi-a spus foarte pe scurt ce se scrie şi cine scrie. Am înţeles că se scrie foarte mult şi deci mi-ar trebui un timp îndelungat să le citesc pe toate. Ce risipă de timp, când Domnul îmi cere să studiez şi să scriu despre bunătate!!!

 

Am înţeles deasemenea că se toarnă asupra mea teribil de multe învinuiri şi se produce o înspăimântătoare asasinare de caracter. De ce să mă otrăvesc cu toate acestea?

 

Apoi, imaginaţi-vă cât timp mi-ar trebui ca să iau toate aceste acuzaţii şi să vă explic şi să vă dovedesc, cu mărturii şi cu înscrisuri, că nu sunt adevărate!

 

Și chiar dacă aş reuşi să fac aşa ceva, pe cei mai mulţi tot nu i-aş convinge, deoarece ei au ales deja să aibă o atitudine duşmănoasă faţă de mine.

 

Să privim din altă perspectivă. Eu am 73 de ani, sunt ieşit la pensie, locuiesc literalmente la marginea lumii (uitaţi-vă pe mapamond unde se află oraşul Portland, din statul Oregon, USA şi de acolo să vă imaginaţi ceva mai la sud, un mic orăşel între munţi, şi acolo un mic apartament dintr-un bloc pentru pensionari), cu o pensie care îmi acopere toate cheltuielile pentru trai, fără să mai am aspiraţii pentru slujbe sau poziţii omeneşti şi vă veţi da seama că nu mai am interes omenesc pentru a intra în lupte interumane. Vorbind omeneşte, aş putea spune că nu-mi pasă de ceea ce se scrie despre mine pe aceste bloguri.

 

DAR! Persoana care mi-a relatat despre ceea ce se scrie despre mine mi-a relatat că un tânăr, citind atâtea lucruri rele despre mine, a zis cam aşa: Înseamnă că nu mai trebuie să cred ce predică Iosif Țon şi de aceea am luat casetele cu predicile lui, şi de la mine şi de la mama mea, şi le-am pus de o parte!

 

Vă rog să înmulţiţi cu multe mii această declaraţie. Multe mii de persoane s-au hrănit până acum cu predicile mele, cu cărţile mele, cu cursurile mele, iar acum le iau şi le aruncă la coş! Iată, dragii mei, ce mă doare! Iată de ce nu pot să tac în faţa a ceea ce se scrie pe aceste bloguri.

 

Vă rog să remarcaţi că sunt predicator şi scriitor de patruzeci de ani şi în tot acest timp nimeni nu a atacat conţinutul învăţăturilor pe care le propag eu. Nimeni nu se poate plânge că aş da învăţături false sau dăunătoare. Și mai ales, nimeni nu spune că prin învăţăturile mele aş deforma oamenii şi caracterele, ci dimpotrivă. Ei bine, toate efectele benefice ale acestor învăţături s-ar putea să fie anihilate de succesul acestei campanii de pângărire a persoanei mele şi a integrităţii caracterului meu.

 

Este evident că s-a pornit un război pentru discreditarea mea. Dar cei care îl fac sunt din cultul baptist, în care am crescut şi pe care l-am iubit şi îl iubesc şi în care L-am slujit pe Dumnezeu toată viaţa. De ce o fac şi ce urmăresc ei cu acest război, nu pot să înţeleg. Dar ei sunt fraţii mei de credinţă! Cei mai mulţi sunt în poziţii eclesiale şi academice de cinste şi, deci, eu le datorez cinste. Și vreau să vă asigur că voi continua să le dau cinste!

 

Iată ce voi face eu. Voi continua să scriu despre bunătate! Dumnezeu mi-a deschis acest orizont nou, ca să înţeleg că esenţa faptului de a fi parte din Noul Legământ este să fii plin de bunătate şi să răspunzi la rău cu bunătate.

 

Un bulb de crin a fost luat de un grădinar, a fost pus în pământ într-o groapă, a pus peste el gunoi şi pământ şi a turnat apă, aşa încât s-a făcut un amestec care mirosea teribil şi arăta groaznic. Bulbul de crin a zis: „Eu nu sunt din lumea aceasta a gunoiului şi a pământului, ci sunt dintr-un regn superior lor. Le voi arăta ce pot eu face din gunoi, pământ şi apă!” Și a aşteptat până când razele calde ale soarelui l-au ajutat să dea rădăcini, să le înfigă în gunoi şi pământ, şi apoi să ţâşnească afară din pământ şi să producă în final floarea cea mai minunată, de un alb imaculat şi care răspândea parfumul cel mai frumos şi mai puternic. Și atunci a strigat: “Iată ce se poate face din gunoi, din pământ şi din apă cu ajutorul de sus al luminii şi căldurii soarelui!”

sus

Ce este nou?

 

Misiunea Vox Dei vă urează Sărbători Fericite alături de cei dragi!

 

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate