Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Teologie
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Teologie

 

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

 

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna mai fratele dr. Cocar prezintă un curs de evanghelizare şi misiune predat la WILLIAM TYNDALE COLLEGE. Acest curs prezintă conceptul teologic şi practic în înţelegerea Evanghelismului. O serie de întrebări îşi găsesc răspunsul în acest curs înţelegând obiectivul unui adevărat ucenic a lui Hristos. Prezentăm a treia parte a studiului,  sperând ca acest curs să fie de folos celor care simt chemarea Domnului să se conforme chemării şi datoriei unui copil a lui Dumnezeu. 

 

MATEI 28:19-20

 

EVANGHELISM, UCENICIE ŞI MISIUNI

 

DR. BENJAMIN COCAR

 

(continuare)

 

 

XIX. MISIUNI MODERNE

Trei mişcări misionare au ajuns la realizare în cel de-al 20lea secol: a) mişcarea misionară a credinţei; b) mişcarea colegiilor biblice; şi c) mişcarea studenţilor voluntari.

 

A. Mişcarea Misionară a Credinţei. Această mişcare îşi are originea în MAC a lui Hudson Taylor din 1865. Misionarii din această mişcare depindeau de Domnul în a le purta de grijă nevoilor lor; ei nu aveau un venit garantat. Ei nu intră în împrumuturi şi nici nu solicită fonduri. Misiunile credinţei au rezistat de-a lungul anilor şi ele sunt printre cele mai mari din lume.

 

 1. Traducătorii Bibliei de la Wycliffe [Wycliffe Bible Translators] are 4.750 de membrii

 2. Campus Crusade for Christ International are peste 10.000 de membrii, lucrând în 150 de ţări

 3. Misiunea către Triburile Noi [The New Tribes Mission] are 1.600 de membrii

 

Mişcarea de misiune a credinţei a fost foarte inovatoare. Ei au introdus radioul, aviaţia, cursurile de corespondenţă biblică, citirea evangheliilor, casete, evanghelismul de saturarea şi educaţia teologică prin extensie.

 

- A.B. Simpson cu The Christian and Mission Alliance [Alianţa Misionară Creştină]

- Rowland Bingham cu The Sudan Interior Mission [Misiunea din Interiorul Sudanului]

- Peter Cameroun Scott cu The African Inland Mission [Misiunea Autohtonă Africană]

- C. I. Scofield cu The Central American Mission [Misiunea America Centrală]

- Joe Moreno cu The New tribes Mission [Misiunea către Noile Triburi]

- Pete Fleming cu Operation Auca [Operaţiunea Auca]

 

B. Mişcarea Colegiilor Biblice a început în anii 1880. Şcolile biblice accentuau încă de la început nevoia de misionari creştini şi de evanghelism. Colegiile biblice au oferit cea mai mare parte a personalului „misiunilor credinţei”. Institutul Biblic Moody a produs un număr remarcabil de misionari.

 

C. Mişcarea Studenţilor Voluntari a început tot în anii 1880. Sloganul acestei mişcări a fost evanghelizarea lumii din această generaţie. Această mişcare a fost utilă în trimiterea a 20.500 de studenţi în câmpul de misiune străină, majoritatea dintre ei fiind din America de Nord.

 

InterVarsity este în prezent continuarea Mişcării Studenţilor Voluntari.

 

Ca fenomen al secolului al 20lea, comunismul a distrus biserici după biserici peste tot în lume. Primul lucru pe care l-au făcut comuniştii a fost să-i expulzeze pe misionari, iar apoi aceştia au atacat bisericile locale.

 

S-au dezvoltat noi strategii pentru a penetra biserica din spatele „Cortinei de Fier”, precum şi din toate celelalte ţări comuniste din jurul lumii. „Evanghelismul Subteran”, „Uşi Deschise”, „Uşa Speranţei”, „Isus pentru Lumea Comunistă”, sunt doar câteva nume de societăţi misionare formate pentru a lucra în cadrul ţărilor aflate sub comunism.

 

Toate aceste misiuni aveau următoarele lucruri în planurile lor:

 

 1. Biblii pentru toate ţările comuniste

 2. Cărţi teologice, tractate evanghelistice, cărţi de creştere spirituală pentru ţările comuniste

 3. Echipament tehnic pentru credincioşii din aceste ţări comuniste (de tipografie, copiatoare, diferite aparate foto/video, etc.)

 4. Ajutor practic, hrană, îmbrăcăminte, bani

 5. B. E. E. (Educaţie Biblică prin Extensie)

 6. Oferirea de oportunităţi evangheliştilor de a vizita aceste ţări

 7. Oferirea oportunităţii pentru lideri laici şi păstori să viziteze şcolile din vest

 

Spre sfârşitul secolului 20, când comunismul a căzut ca un bloc în multe părţi ale lumii, societăţile misionare dezvoltă noi strategii pentru a putea lucra sub noile condiţii. S-au făcut masive distribuţii de biblii în ţările fost comuniste, echipamente de radio şi TV pentru bisericile de acolo, Şcoli Biblice, Tabere Creştine, Evanghelizare în Masă.

 

 

XX. MISIUNEA ÎN AMERICA

Primi misionari care aveau să vină în America au fost Romano-catolicii, în cadrul secolelor al 16lea şi al 17lea.

 

 1. John Elliot

 2. Familia Mayhew

 3. David Brainerd

 4. Eleazar Wheelock

 5. David Zeisberge

 6. Isaac McCoy

 7. Marcus şi Narcissa Whitman

 

 

XXI. EUROPA DE EST – UN NOU TEREN

Din momentul Revoluţiei Ruse din 1917, societăţile misionare au dezvoltat strategi referitoare la cum să penetreze zidui ateist care a fost creat de comunism. La scurt timp după cel de-al 2lea Război Mondial, Polonia, Germania de est, România, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslovacia şi Albania au ajuns sub dominaţia comunistă. În mod oficial, aceste ţări nu acceptau nici un misionar, însă existau „călătorii” misionare im majoritatea dintre aceste ţări despre care poate spune oricine.

 

„Învăţătorii”, „oamenii de afacere”, „cercetătorii”, „turiştii” şi multe alte nume şi profesii au fost folosite pentru deghizarea misionarilor care şi-au asumat riscul şi au vizitat ţările comuniste. Albania şi Iugoslavia s-au despărţit de Moscova şi au mers pe calea lor separată, Albania spre completa eliminare a oricărei religii, Iugoslavia spre un fel de tolerare a tuturor tipurilor de grupări religioase, cu multe restricţii. Toate celelalte ţări au preluat exemplul Moscovei şi au menţinut „o bună faţadă”. Ei au încercat din greu să „omoare” biserica reală şi să permită un număr bun de biserici moarte ca să fie un show pentru Vest. Însă persecuţia nu a produs rezultatul pe care şi l-au dorit comuniştii; în schimbul eliminării, aceştia au dezvoltat determinarea, determinarea din creştini nu doar de a supravieţui, ci să să-şi câştige pentru Hristos ţările lor. Mulţi eroi anonimi îşi vor spune povestirile lor în cer despre suferinţele şi persecuţiile din timpul a aproape jumătate de secol de comunism din majoritatea acestor ţări.

 

Vara lui 1989 a fost martora căderii comunismului în multe ţări din cadrul Blocului European de Est. Ungaria, Polonia, Germania de Est, Cehoslovacia şi România şi-au început noul drum spre libertate. Primul lucru care a fost oferit a fost libertatea religioasă. S-au câştigat şi libertăţi politice în unele din acestea. Situaţia economică a acestor ţări este într-o formă foarte rea. Biserica are de a face cu noi provocări. Persecuţia era grea, însă în multe cazuri libertatea este şi mai grea. Democraţia nu este ceva uşor de mânuit, iar oamenii din aceste ţări nu ştiu cum să se ocupe de ea. Pe lângă însăşi „libertate” aceşti credincioşi trebuie să confrunte şi materialismul, învăţăturile false, divergenţa, curăţarea de naţionalism / de grupuri etnice.

 

Comunismul a învăţat materialismul şi acesta este una din doctrinele lui de bază. Aceasta nu este ceea ce confruntă şi ţările Est. Materialismul cu care au ei de a face este ceea ce a spus Isus în Predica Sa de pe Munte (Matei 6:19-21). Ei au fost frustraţi pentru aşa de mulţi ani, iar acum, odată ce pot avea lucrurile aceste lumi, se pare că mulţi dintre ei pierd din vedere priorităţile corecte.

 

Comunismul a restricţionat infiltrarea a multe culte, însă acum, Martorii lui Iehova, Mormonii şi alţii invadează fostele ţări comuniste. Bisericile naţionale nu sunt pregătite să se lupte cu aceşti duşmani. Ei nu cunosc aceste învăţături, nu sunt cărţi care să explice cine sunt acei Mormoni, sau care ar fi numele lor. O producţie masivă de literatură creştină este necesară pentru aceste ţări. Este nevoie de biblii în numere mari, literatură pentru copii, cărţi despre căsnicie şi viaţa de familie, etc. Misionarii pe termen scurt sunt cei mai buni pentru acele ţări. Pentru aşa de mulţi ani nu au existat „misionari” în aceste ţări, şi va mai trece ceva vreme până ce aceştia se vor obişnui cu misionarii pe termen lung. Este nevoie de pastori, evanghelişti şi până la evanghelizări personale pentru a ajuta creştinii din aceste ţări.

 

Limba engleză este un mare bun; o mulţime de oameni din aceste ţări vor să înveţe limba engleză şi creştinii pot învăţa nu numai engleza, ci o engleză creştină.

 

Un pericol este evitarea moştenirii acelor credincioşi şi începerea mai apoi a „învăţării”, fără o „ascultare” în prealabil a expertizei lor.

 

Mari oportunităţi sunt deschise acum în Europa de Est, oportunităţi care sunt apucate de mormoni şi de alţii ca ei. Nimeni nu ştie dacă „Glasnost”-ul va supravieţui sau nu, tot ceea ce ştim este că uşile sunt deschise acum pentru aducerea Evangheliei care să înlocuiască vidul creat de comunişti. Suntem noi gata să facem aceasta?

 

O problemă spinoasă din Europa de acum sunt războaiele etnice. Misionarii trebuie să fie atenţi să nu se implice în nici o dispută, ci să promoveze dragostea lui Hristos pentru întreaga omenire.

 

 

XXII. ÎNŢELEGEREA LUMII DIN JURUL NOSTRU

Noi trăim într-o lume care se schimbă rapid. Configuraţia lumii se schimbă aproape zilnic. Din Siberia în Africa de Sud, din China în Canada, ţările lumii sunt într-o harababură. Yasser Arrafat în Casa Albă, Terry Adams de la IRA stand la masă cu Clinton, Yeltsin în Kremlin, şi Gorbaciov în San Francisco, Mandela preşedinte al Africii de Sud!

 

Creştinii trebuie să înţeleagă lumea din jurul lor, şi mai mult decât atât, ei trebuie să ducă Evanghelia în această lume schimbătoare. Domnul Isus Hristos, în rugăciunea Sa din Ioan 17, i-a cerut Tatălui să-i tină în siguranţă pe credincioşi în siguranţă în lume şi să nu-i ia din lume. El ne vrea în lume, şi el ne vrea să fim lumina şi sarea lumii acesteia.

 

Europa creştină şi America creştină sunt doar nişte fraze goale. Nici una nu este mai creştină decât Africa. Anglia obişnuia să trimită misionari pretutindeni în lume, iar astăzi se trimit misionari în Anglia. America trimite misionari pretutindeni în lume, însă America are nevoie de misionari. Cele mai mari oraşe metropolitane din America sunt într-o nevoie disperată de misionari. Lumea s-a schimbat, însă nu s-a schimbat în mai bine, ci în mai rău. Şi datorită acestui fapt, biserica creştină nu trebuie să „presupună” că majoritatea oamenilor ştiu de Dumnezeu. Opusul este adevărat, majoritatea oamenilor din lumea noastră nu ştiu mai nimic sau prea puţin despre Dumnezeu. Păgânii din trecut măcar nu pretindeau că sunt creştini, însă „păgânii” din lumea noastră revendică Creştinismul ca propria lor religie, însă ei nu ştiu ce înseamnă să fi un creştin. Nu ar trebui să trecem cu privirea faptul că aceia care trăiesc în America sau din Europa ar ştii despre credinţa creştină, pentru că ei nu ştiu.

 

Doar în America, din aproape 1.500 de grupări religioase, 600 sunt necreştine. Anglia care a trimis mai mulţi misionari decât întreaga Europa, şi care a avut o puternică populaţie creştină, în vremurile recente avea mai multe moschee musulmane decât oricare altă ţară din Europa. Un mic procentaj al populaţiei Europei revendică vreun tip de creştinism.

 

Misionarul modern trebuie să ştie cu ce are de a face în lumea noastră. Pavel a fost şocat când a vizitat Atena (Faptele Apostolilor 17). Ce-ar fi fost dacă venea la Las Vegas, în San Francisco, la Paris, Budapesta, Moscova, Bucureşti, Londra, Detroit?

 

Continuare în numărul viitor.............     

sus

 

 

Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate