Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Teologie
 

August 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Teologie

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

 

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

 

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna mai 2005 fratele dr. Cocar prezintă un curs de Hristologie, predat la Luther Rice College and Seminary, un studiu care se concentrează asupra Persoanei şi lucrarea Domnului Isus Hristos. O consideraţie particulară este oferită divinităţii şi umanităţii lui Hristos, la profeţiile mesianice, lucrarea Sa în Vechiul Testament, lucrarea Sa salvatoare de pe cruce, învierea Sa literală, înălţarea Sa precum şi lucrarea Sa prezentă din Ceruri şi revenirea Sa viitoare. O mare atenţie este acordată şi asupra atacului modern în privinţa portretizării biblice a lui Hristos.

horizontal rule

Hristologie

 

V. Naşterea din fecioară a lui Hristos

 

Matei 1:18, 22‑25 and Luca 1:26‑38 învaţă că naşterea lui Isus a rezultat dintr-o concepere miraculoasă. El a fost conceput în pântecul Fecioarei Maria prin puterea Duhului Sfânt fără vreo sămânţă bărbătească. Aceasta este doctrina naşterii din fecioară, care trebuie distinsă de alte doctrine referitoare la Maria precum virginitatea perpetuă, conceperea imaculată, arogarea sa, care sunt respinse de majoritatea Protestanţilor, şi de părerile în care fraza „naşterea din fecioară” este luată ca să indică un anumit fel de implicare divină în întrupare fără afirmarea virginităţii biologice a mamei lui Isus. Părerile ultime sunt destul de comune în teologia liberală, dar este un abuz de limbaj ca să le numim afirmaţii despre naşterea din fecioară; ele sunt negări ale naşterii din fecioară, deşi poţi fi afirmaţii despre alte lucruri.

 

Posibilitate şi Probabilitate

Dacă cineva respinge posibilitatea miracolului în general, aşa cum o face de exemplu Bultmann, atunci aceasta trebuie să respingă şi naşterea din fecioară. Dar o astfel de respingere generalizată este arbitrară şi de neapărat în orice bază, şi este contrară faţă de cele mai fundamentale presupoziţii ale gândirii creştine. Naşterea din fecioară nu este mai miraculoasă decât ispăşirea sau învierea sau regenerarea păcătoşilor. Dacă miracolul este respins, atunci nu se mai poate retine nimic important pentru Creştinism.

 

Dacă cineva acceptă posibilitatea generală a miracolului, atunci el trebuie să se mai întrebe cu privire la posibilitatea şi probabilitatea naşteri din fecioară în particular. Pentru un creştin evanghelic faptul că această doctrină este învăţată în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu răspunde la astfel de întrebări. Cu toate acestea faptul nu face ca investigarea istorică să fie inutilă. Dacă într-adevăr Scriptura este infailibilă, aceasta este consistentă cu toată descoperirea istorică. Pentru a ilustra aceasta consistenţa poate fi doar ajutătoare, nu doar pentru a-i convinge pe cei care se îndoiesc de autoritatea Scripturii, dar şi să afirme credinţa acelora care o acceptă. Dar o astfel de investigaţie trebuie întreprinsă pe principiile compatibile cu revelaţia creştină, şi nu pe principii antagoniste (cum e şi cazul lui Bultmann) faţă de aceasta de la început.

 

Relatările Noului Testament

În această  bază, deci, să examinăm credibilitatea martorilor Noului Testament, Matei şi Luca. Ambele evanghelii sunt adesea datate din 70-100 d. Hr., dar dacă presupunem că Isus putea să prezică dărâmarea Ierusalimului (anul 70, şi de ce ar nega un creştin aceasta?), există o amplă evidenţă pentru datarea acestor Evanghelii în anii 60 sau mai devreme. În oricare caz, cele două relatări sunt în general învăţate a fi independente una de alta şi astfel să fie bazate pe o tradiţie care le antedatează pe ambele.

 

Confirmând antichitatea acestei tradiţii este caracterul remarcabil „ebraic” al ambelor relatării a naşterii: teologia şi limbajul acestor capitole par a fi mult mai caracteristice despre Vechiul Testament decât de Noul Testament, aşa cum au notat mulţi cercetători. Acest fapt face ca ipoteza ca naşterea din fecioară să fie un theologumenon, o povestire inventată de biserica timpurie pentru a-şi susţine dogma Hristologică. Nu există nici o menţiune despre preexistenţa lui Isus. Titlul său „Fiul lui Dumnezeu” este văzut a fii viitor, după cum este şi moştenirea sa a tronului lui David (Luca 1:32, 35). În naraţiunile despre naştere Isus este Mesia al Vechiului Testament, fiul lui David, împlinirea profeţiei, cel care va răscumpăra pe poporul lui Dumnezeu prin fapte măreţe, înălţându-i pe cei umili şi zdrobindu-i pe cei mândrii (Luca 1:46‑55). Scriitorii nu trasează nici o interferenţă faţă de naşterea din fecioară referitor la divinitatea lui Isus sau la calitatea ontologică de fiu faţă de Dumnezeu; mai degrabă, ei înregistrează pur şi simplu evenimentul ca un fapt istoric şi (pentru Matei) ca o împlinire a lui Isaia 7:14.

 

Luca pretinde să fi făcut un studiu atent al datelor istorice (1:1-4), şi această pretenţie a fost dovedită în mod repetat în multele detalii chiar şi de cercetătorii moderni sceptici precum Harnack. Atât vocaţiile sale, de istoric şi de medic, l-ar fi prevenit de la a răspunde în mod credul faţă de rapoartele despre o naşterea din fecioară. Cele două naraţiuni despre naştere au fost atacate drept inconsistente şi/sau eronate în diferite puncte: genealogiile, masacrul copiilor (Matei 2:16), recensământul din timpul lui Quirinius (Luca 2:1‑2); dar explicaţiile plauzibile ale acestor dificultăţi au fost şi ele avansate. Moştenirea Davidică a lui Isus (accentuată în ambele relatări) a fost şi ea sub suspiciune; dar aşa cum argumentează Raymond Brown, prezenţa lui Maria şi a fraţilor lui Isus, în special Iacov (Fapte 1:14; 15:13‑21; Galateni 1:19; 2:9), în cadrul bisericii timpurii ar fi prevenit dezvoltarea materialului legendar referitor la originea lui Isus. Cu toate acestea, avem motive bune, chiar aparte faţă de crezul în inspiraţia lor, să credem că Luca şi Matei, deşi ei diferă faţă de verdictele istoricilor antici şi moderni.

 

Restul Scripturii

Multe s-au spus cu privire la „tăcerea Scripturii cu privire la naşterea din fecioară în afara pasajelor menţionate. Această tăcere este reală, însă nu are nevoie să fie explicată de nici o ignoranţă sau negare a naşterii din fecioară de către oricare alţi scriitori ai Noului Testament. Este semnificativ faptul că însăşi Evanghelia lui Matei şi Luca sunt „tăcute” cu privire la naşterea din fecioară prin 50 din cele 52 de capitole combinate. Tăcerea restului Noului Testament poate fi explicată în mod esenţial în aceleaşi feluri cum ar explica cineva tăcerea parţială a lui Matei şi Luca. Noul Testament se ocupă în principal de (1) predicarea lui Isus, viaţa, moartea, învierea (Evangheliile şi la o anumită extindere epistolele); (2) predicarea şi lucrarea misionară în biserica timpurie (Faptele Apostolilor în special); (3) învăţătura cu privire la problemele teologice şi practice ale bisericii (Faptele Apostolilor, epistolele); (4) asigurările triumfului scopurilor lui Dumnezeu şi a viziunilor vremurilor de la sfârşit (Apocalipsa, şi alte cărţi ale Noului Testament).

 

Naşterea din fecioară nu era parte a predicării lui Isus sau cea a bisericii timpurii. Aceasta nu era nici o chestiune controversată precum cea adresată în epistole (Hristologia în general nu era o chestiune de controversă în particular printre creştini, şi chiar dacă aceasta ar fi fost aşa, naşterea din fecioară în cel mai rău caz nu a fost văzută ca mijloc de susţinere a dogmei Hristologice). Funcţia principală a naşterii din fecioară în Noul Testament, pentru a arăta împlinirea profeţiei şi a descrie evenimentele din jurul naşterii lui Isus, este adecvată doar pentru naraţiunile naşterii, şi doar două dintre acestea au fost păstrate în canon. Trebuie de asemenea să presupunem că biserica timpurie a susţinut o anumită rezervă cu privire la discuţia publică despre aceste chestiuni din respect pentru intimitatea familiei lui Isus, în special Maria.

 

Există ceva în Noul Testament care să contrazică relatările naşterii din fecioară? Există pasaje în care Isus este descris ca fiul lui Iosif: Ioan 1:45; 6:42; Luca 2:27, 33, 41, 43, 48; Matei 13:55. În mod clar, totuşi, Luca şi Matei nu au avut nici o intenţie de a nega naşterea din fecioară a lui Hristos, doar dacă naraţiunile naşterii sunt adăugiri de mai târziu la cărţi, şi nu este nici o evidenţă cu privire la aceasta. Aceste referinţe se referă în mod clar la Iosif ca tată legal al lui Isus fără referire la întrebarea cine era tatăl biologic. Acelaşi lucru este adevărat în relatările lui Ioan, cu faptul adiţional că cuvintele în discuţie au fost rostite de cei care nu erau prea obişnuiţi cu Isus şi/sau familia sa. (Textul din Matei 1:16, care spune că Iosif l-a născut pe Isus, nu este în mod sigur originalul).

 

Este Isaia 7:14 prezicerea naşterii din fecioară? Matei 1:22 declară că aceasta „împlineşte” acest pasaj, dar multă controversă a înconjurat această afirmaţie, întorcând înţelesul pasajului din Isaia în context, traducerea sa din LXX, şi folosirea lui Matei a ambelor.

 

Atestarea post-biblică. Crezul în naşterea din fecioară este larg atestat în literatura din secolul al 2lea. Ignatius a apărat doctrina împotriva docetiştilor, care susţineau că Isus doar „a apărut” a deveni om. Unii au învăţat că Ignatius arată o obişnuinţă cu o tradiţiei independentă de Evangheliile care afirmă despre naşterea din fecioară. Naşterea aceasta a fost negată doar de docetiştii gnostici şi de Ebioniţi, care susţineau că Isus era doar un simplu profet uman. Tăcerea anumitor părinţi bisericeşti, precum şi tăcerea Scripturii, a fost citată ca evidenţă a unei tradiţii contrare cu această doctrină, dar nu există nici o evidenţă clară de vreun astfel de lucru, şi argumentul din tăcere poate fi cu uşurinţă contracarat ca mai sus.

 

Fundalul păgân sau iudaic? Ocazional unii vor sugera ideea că naraţiunile despre naşterea din fecioară sunt bazate nu pe fapt ci pe povestiri păgâne sau iudaice ale naşterilor supranaturale. O astfel de ipoteză este cea mai neprobabilă. Nu există nici o paralelă clară faţă de noţiunea unei naşteri din fecioară în literatura păgână, doar de naşteri care rezultă din relaţia dintre un dumnezeu şi o femeie (de care nu ar fi nici o sugestie în Matei şi Luca), care rezultă într-o fiinţă jumătate divină şi jumătate umană (care este diferit de Hristologia biblică). În plus, nici una din povestirile păgâne nu localizează evenimentul în istoria ce poate fi trasată la fel cum ar fi cu o relatare biblică. Şi nici nu există vreo paralelă precisă în literatura iudaică. Cele mai apropiate paralele ar fi naşterea supranaturală a lui Isaac, Samson şi Samuel în Vechiul Testament, dar acestea nu erau din femei virgine. Isaia 7:14 nu a fost considerat un pasaj mesianic în literatura iudaică a vremii. Se prea poate că evenimentul naşterii din fecioară să fi influenţat înţelegerea lui Matei a lui Isaia 7:14 decât inversul.

 

Importanţa doctrinară

Consistenţa acestei doctrine cu alt adevăr creştin este important în utilitatea sa şi, într-adevăr faţă de credibilitatea sa. Pentru Matei şi Luca importanţa principală a evenimentului pare să fie că acesta ne aduce aminte (ca un „semn”, Isaia 7:14) de marile promisiuni din Vechiul Testament de mântuirea prin eliberatori născuţi supranatural, în timp ce trece de ei, arătând că eliberarea finală a lui Dumnezeu a venit. Dar oricine poate trece dincolo de preocupările specifice ale lui Matei şi Luca şi să vadă faptul că naşterea din fecioară este pe deplin consistentă cu rangul complet de doctrină biblică. Naşterea din fecioară este importantă: (1) Datorită doctrinei Scripturilor. Dacă Scriptura greşeşte aici, atunci de ce să ne încredem în ceea ce spune ea despre evenimentele viitoare precum învierea? (2) Datorită divinităţii lui Hristos. În timp ce nu putem spune dogmatic că Dumnezeu putea să între în lume doar printr-o naştere virgină, cu siguranţă că întruparea este un eveniment supranatural dacă este ceva acesta.

 

A elimina supranaturalul din acest eveniment este a compromite în mod inevitabil dimensiunea divină a acesteia. (3) Datorită umanităţii lui Hristos. Acesta era lucrul important pentru Ignatius şi pentru părinţii din secolul al 2lea. Isus se născuse de fapt; el a devenit într-adevăr unul dintre noi. (4) Datorită lipsei de păcat a lui Hristos. Dacă era născut din doi părinţi umani, ar fi foarte dificil să percepem cum putea să fie el scutit de vina păcatului lui Adam şi să devină un cap nou pentru rasa umană. Şi ar părea a fi doar un act arbitrar al lui Dumnezeu ca Isus să se fi născut fără vreo natură păcătoasă. Cu toate acestea lipsa de păcat a lui Isus în calitate de cap nou al rasei umane şi mielul de sacrificiu al lui Dumnezeu este absolut vital pentru mântuirea noastră (2 Corinteni 5:21; 1 Petru 2:22‑24; Evrei 4:15; 7:26; Romani 5:18‑19). (5) Datorită naturii harului. Naşterea lui Hristos, în care iniţiativa şi puterea sunt toate ale lui Dumnezeu, este o imagine aptă a harului salvator al lui Dumnezeu în general din care aceasta este o parte. Aceasta ne învaţă faptul că mântuirea este prin actul lui Dumnezeu, nu prin efortul nostru uman. Naşterea lui Isus este ca şi noua noastră naştere, care este tot prin Duhul Sfânt; aceasta este noua creatură (2 Corinteni 5:21; 1 Petru 2:22‑24; Evrei 4:15; 7:26; Romani 5:18‑19).

 

Crezul lui Isaia în naşterea din fecioară ca „necesar”? Este posibil să fi mântuit fără să crezi; oamenii mântuiri nu sunt oameni perfecţi. Dar a respinge naşterea din fecioară este a respinge Cuvântul lui Dumnezeu, şi neascultarea este întotdeauna serioasă. În plus, necredinţa în naşterea din fecioară a dus la compromis în celelalte domenii de doctrină cu care este conectată în mod vital.

 

Profeţii ale naşterii din fecioară

 

Isaia 7:14

Un miracol este profeţit

Dumnezeu i-a promis lui Ahaz în fond un miracol nelimitat, 7:11

 

Se înţelege virgin prin sensul fizic tehnic. Există patru termeni evreieşti pentru cuvântul „virgin”:

 

1. ’Alma – o femeie tânăra de virginitate biologică. Acesta e cuvântul evreiesc cel mai bun care descrie virginitatea.

 

2. Yaldah – fată mică, una sub vârsta căsătoriei, Geneza 34:3-4; Ioel 3:3; Zaharia 8:5.

 

3. Na’arah – cuvânt normal pentru fată, cu un înţeles mai larg; căsătorită, Deuteronom 22:15; necăsătorită, Estera 2:13; o concubină, Judecători 19:2; o virgină căsătorită, Deuteronom 22:23-24; o virgină necăsătorită, Deuteronom 22:28.

 

4. Bethulah – adesea tradus prin virgin; o virgină din punct de vedere tehnic, Geneza 24:16; Judecători 21:21, o virgină logodită, Deuteronom 22:23-27; o virgină nelogodită.

 

Această fecioară putea să fie îndeplinită în Fecioara Maria

 

1. Nu putea să fie soţia lui Ahaz – Ezechia era de cel puţin 6 ani în acest timp, 734 d. Hr., 2 Împăraţi 18:2.

 

2. Nu putea fi soţia lui Isaia, Isaia 7:3, Isaia avea un fiu de la o prorociţă.

 

3. Nimeni altcineva nu se califică – nu este nici o înregistrare despre vreo naştere din fecioară în vremea lui Isaia.

 

4. Dovada finală – Matei 1:22-23

 

Importanţa şi necesitatea naşterii din fecioară

 

1. Aceasta este necesară pentru veridicitatea înregistrărilor Evangheliei

Dacă Evangheliile sunt greşite cu privire la naşterea lui Isus, atunci tot ceea ce spun ele despre El poate fi îndoielnic.

 

2. Aceasta este necesar pentru lipsa de păcat a lui Isus

Ceea ce se naşte din uniunea trupului fizic este şi corupt trupeşte în mod moral, Ioan 3:6. Isus a fost ferit de „păcatul original” atunci când El a devenit om. Altfel El nu putea să fie Mântuitorul lumii.

 

3. Aceasta este necesar pentru a proteja pe Isus şi Maria de alternativele de blasfemie, Matei 1:18-25; Luca 1:34

 

4. Aceasta este singura explicaţie teologică referitoare la personalitatea lui Isus

Isus era o persoană din toată eternitatea, El nu şi-a dobândit personalitatea Sa prin naşterea umană.

 

VI. Divinitatea lui Hristos

 

Divinitate înseamnă a fi de aceiaşi esenţă sau substanţă cu Dumnezeu. Divinitatea lui Hristos înseamnă că Isus din Nazaret este Dumnezeu. Biblia ne învaţă faptul că Dumnezeu Isus a luat umanitatea, nu că un Isus uman a luat asupra sa vreun anumit fel de divinitate.

 

Biblia atestă divinitatea lui Hristos

 

Ioan 1:1 „Cuvântul era Dumnezeu”

 

Ioan 1:18 „Singurul Dumnezeu născut” Hristos nu este doar revelatorul lui Dumnezeu, ci El este şi Dumnezeu revelat

 

Ioan 20:28 Toma a spus lui Isus, „Domnul meu şi Dumnezeul meu”

 

Romani 9:5 „Din care este Hristos conform trupului, care este peste toate, Dumnezeu binecuvântat în veci”

 

Filipeni 2:6 „Existând în forma de Dumnezeu”

 

Tit 2:13 „Privind spre apariţia glorioasă a marelui nostru Dumnezeu şi Salvator Isus Hristos”

 

Evrei 1:8 „Dar despre Fiul spune, tronul tău, O Dumnezeule este din vecii vecilor”

 

1 Ioan 5:20 „Acesta este Dumnezeul adevărat”. Aceasta este o referire la Isus. Oricine se închină la Dumnezeu aparte de Isus practică idolatria.

 

Nume divine atribuite lui Hristos

 

1. Fiul lui Dumnezeu

 

Matei 16:15-17

Matei 26:63-65

Luca 1:35

 

2. Domnul

 

Luca 2:11

Ioan 13:13

Romani 10:9

Filipeni 2:10-11

 

3. Cuvântul 8@(@H logos

 

Psalmul 147:15

Isaia 55:11

Ioan 1:1-2

 

4. Cel Sfânt

 

Fapte 3:14

 

5. Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe urmă

 

Apocalipsa 1:17-18; 2:8--Isaia 48:12

Apocalipsa 22:13, 16

 

6. Minunat Sfătuitor

 

Isaia 9:6/ Judecători 13:18

 

7. Dumnezeu măreţ

 

Isaia 9:6; 10:20-21

 

8. Tată Veşnic

 

Isaia 9:6

 

Atribute divine atribuite lui Isus

 

1. Viaţa de auto-existenţă

Ioan 1:4 În El era viaţa

Ioan 14:6 Eu sunt calea, adevărul si viaţa

 

2. Eternitatea

Isaia 9:6

Mica 5:2

Ioan 8:35

1 Ioan 1:12

1 Ioan 5:11

 

3. Imuabilitatea / neschimbarea

 

Evrei 1:10-12

Evrei 13:8

 

4. Omniprezenţa

 

Matei 18:20

Matei 28:20

 

5. Omniscienţa

 

Ioan 2:24-25// Ieremia 17:9-10

Ioan 6:64

Apocalipsa 2:22, 9, 13, 3:1, 8, 15

 

6. Omnipotenţa

 

Filipeni 3:20-21

Ioan 5:19

 

7. Caracterul incomprehensibil

 

Efeseni 3:19

Matei 11:27

 

8. Infinitatea

 

Efeseni 3:8

Coloseni 2:3

 

9. Sfinţenia

 

Luca 1:35

Fapte 3:14

 

10. Adevăr

 

Ioan 14:6

 

11. Dragoste

 

1 Ioan 3:16

Efeseni 3:19

Romani 8:35-39

Ioan 13:1

 

12. Neprihănire

 

1 Ioan 2:11

2 Timotei 4:8

 

13. Credincioşie

 

Apocalipsa 3:14

Apocalipsa 19:11

 

14. Milă

 

Iacov 5:11

Iuda 21

 

Lucrări divine înfăptuite de Hristos

 

1. Creaţia

 

Ioan 1:3

Ioan 1:10

Coloseni 1:16

 

2. Păstrarea / Susţinerea

 

Coloseni 1:17

Evrei 1:3

 

3. Porunca de istorie

 

Evrei 1:2

1 Corinteni 10:4, 9, 11

Apocalipsa 1:13, 20

Apocalipsa 5:5, 6:1, 5, 7, 9

 

4. Iertarea păcatelor

 

Marcu 2:5-12

 

5. Împărţirea vieţii veşnice

 

Ioan 19:28

 

6. Clădirea Bisericii

 

Matei 16:18

Efeseni 4:7-16

Filipeni 1:2; 4:23

 

7. Răspunsul la rugăciune

 

Ioan 14:14

 

8. Învierea morţilor

 

Ioan 5:21

Ioan 5:28-29

Ioan 11:24-25

 

9. Judecarea lumii

 

Ioan 5:22

Fapte 10:42

Fapte 17:31

Matei 15:31-46

2 Corinteni 5:10

 

Închinarea divină este acordată lui Hristos

 

* Îngerii nu trebuie să primească adorare

Apocalipsa 22:8-9

 

* Apostolii au refuzat-o

Fapte 14:11-15

 

* Petru a refuzat a fi adorat

Fapte 10:25-26

 

* Hristos a poruncit să ne închinăm numai lui Dumnezeu

Matei 4:8-10

 

* Irod a fost judecat pentru acceptarea adorării

Fapte 12:21-23

 

1. Închinarea este dată lui Hristos

 

a. El a acceptat şi a încurajat să ne închinăm lui

 

Matei 14:31-33

Matei 15:25-28

Matei 28:9-10

Matei 28:16-18

Ioan 9:35-39

 

b. El a cerut închinarea la Sine

 

Ioan 5:23

 

c. Se porunceşte adorarea Lui

 

Evrei 1:6

 

d. Hristos este adorat de îngeri

 

Apocalipsa 5:8

 

e. Hristos va fi adorat eventual în mod universal

 

Filipeni 2:10-11

 

Pretenţii divine făcute de Hristos cu referire la Sine

 

1. Hristos a pretins autoritate peste legi şi instituţiile lui Dumnezeu

 

a. templul Matei 12:6

 

b. Sabatul Matei 12:8

 

c. legea lui Moise Matei 5:31

 

d. Biserica Matei 16:19

 

2. El a pretins a fi obiectul credinţei salvatoare în mod egal cu Tatăl

 

Ioan 10:30

Ioan 14:1

Ioan 17:3

Matei 11:28

Matei 10:37

Ioan 3:36

 

Valori practice ale divinităţii lui Isus Hristos (Alva McClain)

 

1. Aceasta garantează autoritatea şi infailibilitatea Sa ca revelator al lui Dumnezeu

 

Evrei 1:1-4, 8

 

2. Aceasta oferă o mare importanţă şi urgenţă Cuvintelor Sale

 

Evrei 2:1-3

 

3. Aceasta este temelia fermă a credinţei creştine

 

Matei 16:15-18

 

4. Aceasta oferă asigurare puternică pentru toţi cei ce se încred în El

 

Marcu 2:5-12

Ioan 14:1-9

 

Continuare în numărul viitor

sus

 

 

Ce este nou?

Pagina de umor!

O inimă veselă înseninează faţa (Prov. 15:13), şi este un leac bun (Prov. 17:22). Prea multă învăţătură nu duce la multă bucurie... Accesaţi pagina de umor pentru a vă descreţii frunţile. Detalii aici!

 

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate