PUBLICAŢIE BAPTISTĂ DE APOLOGETICĂ

              

baptist.ro

 

Pagină de Teologie

Pagina Teologică este realizată de fratele pastor Dr. Bejamin Cocar, Assistant Professor of Bible and Theology, Luther Rice Seminary, Georgia, USA.

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

În ediţia numărului din martie, editura Vox Dei împreună cu Dr. Bejamin Cocar, pune la dispoziţia frăţietăţii teza proiectului profesional prezentată la Grace Theological Seminary, Winona Lake, Indiana. Acest proiect a fost realizat ca parte a cerinţelor lucrării de grad Doctor of Ministry.

Lucrarea teologică prezintă o comparaţie între conceptul referitor la chipul lui Dumnezeu în om, în teologia evanghelică a anilor 1980 - 1990. Este o lucrare amplă, cu referinţe teologice care oferă o explicaţie a conceptului antropologic. Această lucrare este recomandată tuturor studenţilor la teologie şi, în mod special, cercetătorilor biblici în domeniul teologiei sistematice.

Comentarii, păreri şi întrebări pot fi trimise pe adresa misiunii la: apologetics@voxdeibaptist.org

Pentru a putea citi lucrarea, vă rugăm să apăsaţi pe titlul lucrării:

O COMPARAŢIE ÎNTRE CONCEPTUL REFERITOR LA CHIPUL LUI DUMNEZEU ÎN OM DIN TEOLOGIA EVANGHELICĂ A ANILOR ’80 ŞI ’90 ŞI O INTERPRETARE STRICT BIBLICĂ
 

INTRODUCERE

Ce este omul? Întrebarea pusă de Iov, omul neprihănit din Uţ (Iov 7:17), prin David, cântăreţul lui Israel (Ps. 8:4; 144:3), întrebare al cărei ecou se regăseşte în epistola către Evrei (Evrei 2:6), este pusă şi astăzi şi i se răspunde în diferite feluri. Psalmistul declară că noi suntem făcuţi în chip „înfricoşător şi minunat” (Ps. 139:13-14). Omul este cea mai înaltă creaţie de pe această planetă şi pentru păcatul lui, Cristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a făcut om şi a murit pe cruce. Înseamnă că omul este preţios pentru Dumnezeu dacă El a plătit un preţ atât de mare pentru răscumpărarea lui. Fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, omul este atât de important în ochii lui Dumnezeu, încât acesta a fost gata să facă un asemenea sacrificiu pentru a-l restaura pe om din starea lui căzută. Întrebările puse în Biblie cu privire la ce este omul pot găsi un răspuns mult mai bun dacă răspundem corect întrebării: „Care este chipul lui Dumnezeu în om?” Dat fiind faptul că Dumnezeu este Fiinţa supremă, creştinii cred că numai prin El îşi pot găsi adevărata identitate. Astfel, noi trebuie să căutăm la Dumnezeu întreaga noastră tărie. În ce priveşte greşelile noastre, noi trebuie să privim înapoi, spre locul unde ne-am îndepărtat de chipul Lui. Numai când înţelegem adâncimea lui Dumnezeu şi felul în care omul se relaţionează la El, putem începe să ne înţelegem umanitatea.

David Turner a spus:
„Ar fi greu de exagerat caracterul central al chipului lui Dumnezeu ca temă crucială în teologia biblică. De la începutul sfârşitului, din Geneza (protologie), până la sfârşitul începutului, în Apocalipsa (escatologie), chipul lui Dumnezeu este esenţial pentru înţelegerea cursului istoriei răscumpărării. Dumnezeu creează oameni după chipul Lui, îi pedepseşte după dreptate pentru răzvrătirea lor, asigură apoi, prin har, răscumpărarea din acea rebeliune şi, în final, încheie istoria răscumpărării prin transformarea întregii creaţii în ceruri noi şi un pământ nou”.
Teologii şi cercetătorii biblici continuă să dezbată natura chipului lui Dumnezeu în umanitate. Alan F. Johnson şi Robert Webber au afirmat că „în vremea noastră, natura persoanei umane este una dintre cele mai captivante probleme ale vieţii”.

Acest capitol reprezintă o introducere a întregului proiect. El conţine scopul proiectului, afirmarea problemei şi a întrebărilor supuse cercetării şi o privire de ansamblu asupra metodologiei şi a procedurii întrebuinţate în acest proiect. Acestea sunt urmate de definiţii ale termenilor importanţi din acest proiect, limitările care au fost alese pentru acesta, supoziţiile cheie care au călăuzit acest proiect şi o prezentare a modului de organizare al capitolelor 2-6.
 

Ce este nou!

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o pagină dedicată Teologiei Sistematică.

In cadru Teologiei Sistematică, veti găsi pagina de studiu în Bibliologie, doctrina Bibliei.

Pe această pagină puteţi citi 7 noi lucrări de studiu:  

bullet
Sola Scriptura şi Biserica Primară
 
bullet
Ce vrem să spunem prin Sola Scriptura
 
bullet
Tradiţionalism
 
bullet
Surprins de ce?
 
bullet
Revelaţia Generală
 
bullet
Revelaţia Specială
 
bullet
Scriptura Inspirată de Dumnzeu
 

 

 

 

                                                                    Vox Dei Baptist Ministries 64 E Main Str. Sidney, New York 13838
                                                                                             Vox Dei Baptist Ministries © 2003