Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

Watch videos at Vodpod and more of my videos


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

Misiunea Biblică

 

Ascultarea este primul pas in misiune

 

In exemplul profeţilor Daniel si Ezechiel, Biblia descrie o viziune de la Dumnezeu in felul următor: este înţeleasa de slujitor – Daniel 7:15-19, este validata de Dumnezeu – Ezechiel 8:1-4, este personala – Daniel 10:7-9, are in vedere transmiterea Cuvântului Domnului – Daniel 9:23-27, este datata si localizata – Ezechiel 1:1-3, inspira respectul – Daniel 10:7-17, urmăreşte scopul lui Dumnezeu – Daniel 9:21-24, împlinirea ei este sigura – Ezechiel 12:21-28.

 

Apostolul Pavel este un slujitor al lui Dumnezeu care a lucrat in urma înţelegerii viziunii primite de la Domnul. De asemenea, profeţii, apostolii, slujitorii Bisericii Primare cat si înaintaşii noştri au slujit pe Dumnezeu sub călăuzirea stricta primita de la El prin Duhul Sfânt (2Petru 1:20-21, 2Timotei 3:16-17).

 

Viziunea de lucrare este a Domnului, iar slujitorul o va primi de la Domnul urmând sa o împlinească după o strategie de lucru primita tot de la Domnul si unde va folosi darurile sale spirituale primite iarăşi de la Domnul. De asemenea, lucrarea pe care slujitorul o va face in vederea împlinirii planului lui Dumnezeu, este o lucrare ce depinde total de Domnul deoarece tot El o va împlini. Cu alte cuvinte, lucrarea este a Domnului, viziunea si strategia sunt ale Domnului, împlinirea lucrării o va realiza tot Domnul.

 

Din perspectiva aceasta, rolul slujitorului este sa asculte de Dumnezeu si sa-I ramana credincios, iar succesul lucrării este garantat (succes care nu întotdeauna se măsoară după unitatea de măsura omeneasca). Aici poate sa apară următoarea întrebare: dar slujitorul când face si el ceva de la el? Problemele apar in situaţia in care slujitorul doreşte ca el sa fie evidenţiat oferind astfel soluţii sale pentru lucrare. Chemarea slujitorului este sa stea la dispoziţia lui Dumnezeu alegând ca Domnul sa se folosească de viata lui pentru împlinirea lucrării Sale. Ce poate fi mai minunat, decât sa ştii ca Dumnezeu te-a iertat de păcate, te-a mântuit, te-a născut din nou in familia Sa, iar acum El lucrează prin viata ta? Acest lucru nu diminuează voia, implicarea si rolul slujitorului pentru lucrarea Domnului, ci pune la mare încercare alegerea si decizia sa pentru ascultarea de Dumnezeu.

 

Deci, ce face slujitorul când se oferă pe sine lui Dumnezeu ca El sa lucreze tot ceea ce vrea prin viata lui? Lucrarea pe care slujitorul o face se numeşte ascultare totala de Dumnezeu. Slujitorii nu sunt chemaţi sa facă mari sau mici lucrări, ci sunt chemaţi sa asculte de Dumnezeu ca astfel Domnul sa lucreze prin viata lor. Daca lucrarea este a Domnului, atunci este firesc ca El sa-Si facă lucrarea si aceasta sa nu se bazeze pe un slujitor sau pe un altul. Slujitorul are har din partea lui Dumnezeu prin faptul ca este chemat de Domnul sa stea la dispoziţia lucrării Sale. Pentru aceasta ascultare din dragoste slujitorul va fi răsplătit, iar slujirea lui va fi evaluata după roade, roade care vin in urma ascultării si dependentei sale totale de Dumnezeu.

 

10 lucruri de meditat despre MISIUNE

 

1. Este porunca lui Dumnezeu

- Matei 28:19

- Marcu 16:15

- Luca 10:2

- Romani 10:14-15

 

2. Este in concordanta cu scopul lui Dumnezeu

- Luca 24:46-47

- Faptele Apostolilor 13:2

- Galateni 1:15-16

- Coloseni 1:25-27

 

3. Domnul Isus S-a angajat in misiune

- Matei 4:17, 4:23, 11:1

- Marcu 1:38-39

- Luca 8:1

 

4. Apostolii sunt angajaţi in misiune de către Domnul Isus

- Marcu 3:14, 6:7

- Luca 10:1-11

- Faptele Apostolilor 4:19-20

- Romani 1:13-15

- 1Corinteni 9:16

 

5. Dumnezeu califica, împuterniceşte pe credincioşi pentru misiunea Sa

- Exod 3:11, 18; 4:11-12, 15

- Isaia 6:5-9

- Ieremia 1:7-9

 

6. Pericolul de a refuza misiunea Domnului

- Iona 1:3-4

 

7. Cerinţe pentru misionar

- Înţelepciune: Matei 10:16

- Voinţa: Isaia 6:8

- Disponibilitate: Luca 9:59-62

- Sa ajute pe alţii sa se angajeze in misiune: 2Corinteni 11:9, 3Ioan 1:5-8

- Sa trăiască in harul Domnului: Galateni 2:9

 

8. Succesul misionar

- Este susţinut de rugăciune: Efeseni 6:18-18, Coloseni 4:3

- Este un motiv de bucurie si slăvire a lui Dumnezeu: Faptele Apostolilor 11:18; 15:3; 21:19-20

 

9. Credincioşii nu au voie sa limiteze misiunea

- Isaia 11:9

- Marcu 16:15

- 1Corinteni 16:9

- Apocalipsa 14:6

 

10. Exemple:

- Levitii: 2Cronici 17:8-9

- Iona: Iona 3:2

- Cei 70 de ucenici: Luca 10:1

- Apostolii: Marcu 6:12, Faptele Apostolilor 13:2-5

- Filip: Faptele Apostolilor 8:5

- Pavel: Faptele Apostolilor 13:2-4

- Sila: Faptele Apostolilor 15:40-41

- Timotei: Faptele Apostolilor 16:3

- Noe: 2Petru 2:5

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate