Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

 

 

Cartea Hagai

Chemarea la perseverarea – Du lucrul la bun sfârşit!

 

·        Hagai = festiv , sărbătoresc sau Sărbătoarea Domnului. Probabil ca Hagai s-a născut intr-o sărbătoarea evreiasca datorita numelui sau. Sau, poate ca a fost numit aşa de către părinţi credincioşi in speranţa unei viitoare si fericite restauraţii, întrucât, se pare ca el a fost născut in exil.

 

·        Hagai este primul dintre trei profeţi care au slujit după întoarcerea din Babilon, alături de Zaharia si Maleahi.

o   Ezra menţionează in: Ezra 5:1 si 6:14.

§  Ezra 5:1  Proorocii: Hagai, proorocul, si Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor care erau în Iuda si la Ierusalim, în Numele Dumnezeului lui Israel.

§  Ezra 6:14  Si bătrânii Iudeilor au zidit cu izbandă, după proorocirile proorocului Hagai, si ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit si au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel, si după porunca lui Cir, lui Dariu, si lui Artaxerxe, împăratul Perşilor.

o   Nu sunt alte informaţii despre viata lui Hagai. Astfel, se evidenţiază importanta mesajului si a Dumnezeului care-l împuterniceşte pe profet, spre deosebire de tendinţa din zilele noastre, când lumea se concentrează asupra omului si nu asupra mesajului.

 

·        Hagai a slujit in anul 520 i.Cr. - ,,anul al doilea al regelui Darius”.

 

·        Hagai este un profet post-exilic, el s-a repatriat cu prilejul primului grup de exilaţi ce au revenit din Babilon in Israel sub conducerea lui Zorobabel. Slujba lui Hagai a fost sa încurajeze poporul sa rezidească templul – Ezra 5:1.

 

·        Mesajul cartii = Rezidiţi templul! Ramasita care s-a întors acasă pentru a rezidi, insa lăsaseră lucrările sa stagneze timp de 16 ani. Hagai a primit împuternicirea de a-i indemna pe delăsătorii evrei sa se apuce de lucru. Hagai lărgeşte cadrul mesajului sau, referindu-se si la judecarea naţiunilor nelegiuite, precum si la viitoarea slava a poporului lui Dumnezeu.

 

·        Expresia cheia a cartii este: ,,Eu sunt cu tine, zice Domnul” – 1:13; 2:4. Alte expresii semnificative sunt: ,,Uitaţi-va cu băgare de seama la căile voastre”       – 1:5, 7; 2: 15, 18. ,,Fii tare” – 2:4.

 

Capitolul 1

TIMPUL ZIDIRII

 

 

Ř Ai început sa zideşti si nu ai voie sa te opreşti!

 

1.     Mustrare pentru neglijare

a.      Vs.1 la 4 = Hagai i-a mustrat pe evrei din pricina delăsării lor in munca de reconstruire a templului, in timp ce ei insisi trăiau in condiţii de mare confort (case căptuşite -4).

b.     Mesaj care nu caută la fata omului – vs.1

c.     Mesaj care lupta împotriva delăsării – vs.2

d.     Mesaj cu autoritate divina – vs.3

e.      Mesaj care este relevant si aduce provocări – vs.4

 

 

2.     Eşecul de a rezidi a avut urmări grave (sărăcia si seceta)

a.      Vs.5 la 11 = poporul nu a ţinut cont de istoria lor recenta, nu au tras invataminte din avertismentele primite pana atunci de la Dumnezeu.

b.     Când au neglijat Casa Domnului au suferit de foame, sete si de sărăcie.

c.     Dumnezeu indica originea problemei, a neascultării – vs.5

d.     Dumnezeu sublineaza efectele neascultării – vs.6

e.      Dumnezeu revine si insista asupra originii problemei –vs.7

f.       Dumnezeu arata clar soluţia ascultării de El – vs.8

g.     Dumnezeu revine si afirma efectele neascultării de El vs.9-11

 

 

3.     Imbarbatat poporul (de Hagai) reia lucrul la templu

a.      Vs.12 la 15 = Zorobabel, guvernatorul lui Iuda si Iosua marele preot, împreuna cu toata ramasita poporului, au ascultat de Cuvântul Domnului si au început sa rezidească la 23 de zile (vs.1 si 15) după darea poruncii de rezidire.

b.     Ascultarea si teama de Domnul stau la baza reînceperii zidirii – vs.12

c.     Prezenta lui Dumnezeu este suficienta – vs.13

d.     Oamenii care lasă pe Dumnezeu sa le trezească duhul încep sa lucreze (după 23 de zile) – vs.14-15.

 

 

Capitolul 2

O LUCRARE DUSA LA BUN SFARSIT

Slava celui de al doilea Templu

 

 

Ř Un popor intre condiţia umana si chemarea lui Dumnezeu:

 

1.     Intre istoria trecuta binecuvântata si prezentul falimentar

a.      Dumnezeu face referire la istoria binecuvântata din trecut – vs.1-9

b.     Din faima si măreţia templului de odinioară nu a mai rămas nimic – vs.3

c.     Necesitatea puterii spirituale izvorâte din credincioşia lui Dumnezeu – vs.4-5

d.     Zidurile dărâmate nu pot schimba planul Domnului pentru casa Lui – vs.6-9

 

 

2.     Intre jertfe si ruine

a.      Jertfele aduse pe altar erau necurate, atâta timp cat templul zăcea in ruine – vs.2:10-14

b.     Doua întrebări retorice care sublineaza efectul sfinţeniei:

·        Cel ce este sfânt nu împarte sfinţenia nici unui alt lucru, dar cel ce este el însuşi întinat transmite întinarea – vs.12-13.

·        ,,Lucrarea si închinarea nu sfinţesc păcatul, dar păcatul contaminează închinarea si lucrarea.” Donald Campbell.

c.     Ofrandele aduse lui Dumnezeu erau întinate si poporul era necurat atâta timp cat templul zăcea in ruine – vs.14.

 

 

3.     Intre urmările păcatului si lucrarea lui Dumnezeu

a.      Înainte de punerea temeliei templului, oamenii sufereau de pe urma sărăciei – vs.2:15-17

b.     Dumnezeu cheamă poporul sa analizeze efectele neascultării lor – vs.15-17A

c.     Cea mai mare piedica a omului este indiferenta lui – vs.17B

d.     Chemarea de a face lucrarea lui Dumnezeu – vs.15B

 

 

4.     Intre decizia personala a poporului si promisiunea binecuvântata a Domnului

a.      Ziua ascultării poporului este si ziua binecuvântării lui = ,,ziua de azi” = este ziua care aduce schimbarea poporului după voia Domnului.

·        Vs.15 „ … ce s-au întâmplat până în ziua de azi până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului!” – si  vs.18. Vs. 19B ,, … Dar din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.”

b.     Daca poporul va relua lucrul la templul, Domnul îl va binecuvânta – vs.2:18-19

·        Din ziua in care aveau sa pună temelia templului Domnului, Dumnezeu avea sa-i binecuvânteze.

c.     Oamenii sunt încurajaţi de promisiunea răsturnării imparatiei pagane si întemeierea domniei lui Mesia – vs.2:20-23

Zorobabel aici este prototipul Domnului Isus. Dumnezeu va răsturna si nimicii imparatiile neevreiesti ale lumii, întemeind imparatia Domnului Isus – vs.21-22. Inelul cu pecete indica faptul ca autoritatea divina de a guverna este încredinţata lui Mesia – vs.23

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate