Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

 

 

Cartea 2 Timotei

 

2 Timotei 2

Harul puterii duhovniceşti

responsabilizează pe credincios

 

Intro:

Ř O putere primita prin harul Domnul Isus – vs.1

Ř Responsabilitatea credinciosului.

§  Ce sa fac?

§  Ceea ce eşti determina ceea ce faci!

 

 

1.     Incredinteaza Cuvântul lui Dumnezeu – vs.2

a.     Incredinteaza Cuvântul auzit in fata multor martori.

 

b.     Incredinteaza la oameni de încredere.

 

 

2.     Suferă pentru Domnul Isus – vs.3-9

a.     Suferă împreuna cu cei care suferă pentru Domnul – vs.3

 

b.     Trei exemple pentru înţelegerea Cuvântului – vs.7:

§  Exemplul ostaşului – vs.4

·        Nu se încurca cu treburile vieţii.

·        Vrea sa placa celui care l-a înscris la oaste.

§  Exemplul sportivului – vs.5

·        Lupta după rânduieli ca sa fie încununat.

§  Exemplul plugarului – vs.6

·        Trebuie sa muncească înainte ca sa stranga roade.

 

c.     O suferinţa de dragul Domnului Isus – vs.8-9

§  Domnul Isus a suferit – vs.8

§  Apostolul suferă – vs.9A

§  Cuvântul lui Dumnezeu are biruinţa in ciuda suferinţei apostolului – vs.9B

3.     Rabdă pentru viata de credinţa – vs.10-14

a.     Credincioşi Celui care ramane credincios – vs.13

 

b.     Rabdă pentru cei aleşi – vs.10

 

c.     Răsplătirea celor care rabdă:

§  Pocăinţa aduce viata – vs.11

§  Răbdarea aduce răsplătirea – vs.12

 

d.     Evita certurile – vs.14

 

 

4.     Fii un credincios încercat – vs.15

a.     O lupta personala pentru a fi un om încercat – „Caută …” – vs.15

 

b.     Evitarea vorbariilor lumeşti – vs.16

§  Care au consecinţe groaznice – vs.17A

§  Care au susţinători – vs.17B-18

 

c.     Separarea de păcat – vs.19

§  Conduce la sfinţire si la harul de a fi folosit de Dumnezeu – vs.20-21

 

d.     Indicaţii clare – vs.22-23

§  Fugi de pofte si urnareste neprihănirea – vs.22

§  Fereşte-te de certuri – vs.23

 

e.     Robul Domnului – vs.24-26

§  Ce este? – Este caracterizat de:

·        blând cu totii – vs.24

·        plin de ingaduinta rabdatoare – vs.24

·        nadajduieste in Dumnezeu – vs.25

§  Ce face? – Acţionează:

·        nu se cearta – vs.24

·        in stare sa invete pe toţi – vs.24

·        sa îndrepte pe potrivnici – vs.25-26.

 

horizontal rule

2 Timotei 3

Vremuri grele in zilele de pe urma

 

Ř Cum putem recunoaşte zilele de pe urma?

Ř Ce trebuie sa ştim despre zilele de pe urma?

 

I.                  Oameni formali

1.     Cuvântul iubire (o iubire a păcatului) împrejmuieşte preocupările omului firesc din zilele de pe urma – vs.2-5.

2.     Oamenii vor iubi … având doar o forma de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Vs.2 – 5.

3.     Oamenii iubesc in zilele de pe urma:

Vs.2

o   Persoana proprie (egoişti, egocentrici),

o   Banii (lacom după bani, avari),

o   Laudarosia (folosind cuvinte pompoase, plini de sine),

o   Trufia (mândria, aroganta, orgolioşi),

o   Hula – insultători (limbaj murdar, dispreţuitori),

o   Neascultarea de părinţi (razvratiti),

o   Nemulţumirea (fara simt de apreciere),

o   Lipsa evlaviei (oameni pt. care nimic nu este sfânt),

Vs.3

o   Lipsa dragostei (inima împietrita, duri, insensibili),

o   Lipsa înduplecării – neiertători (refuzând împăcarea),

o   Clevetirea,

o   Lipsa infranarii (fara stăpânire de sine, desfrânaţi),

o   Lipsa blândeţii (brutali, sălbatici, neprincipiali),

o   Lipsa urmăririi binelui (urăsc si se opun la ce e bine),

Vs.4

o   Trădarea (duplicitari),

o   Obrăznicia (care nu cedează, vor sa li se facă pe plac),

o   Îngâmfarea (înfumuraţi, plini de pretenţii deşarte),

o   Mai mult plăcerea păcătoasa decât pe Dumnezeu.

 

II.               Oameni inselatori – vs.13

o   Oamenii stricaţi la minte – vs.8B

o   Momesc la păcat – vs.6

§  „se vara (se strecoară) prin case” = acţiunea şarpelui.

o   Se împotrivesc adevărului – vs.8

o   Sunt judecaţi si condamnaţi de Dumnezeu – vs.8B-9

 

 

III.           Oameni evlavioşi – vs.12

Ř Ap. Pavel are autoritatea de a vorbi din viata si trăirea lui.

Vs.10

o   Dau invatatura buna,

o   Au purtare buna,

o   Iau hotărâre buna,

o   Au credinţa buna,

o   Au îndelunga răbdare,

o   Au dragoste,

Vs.11

o   Sunt prigoniţi,

o   Sunt in suferinţa,

o   Sunt izbăviţi din toate de Dumnezeu.

 

 

IV.            Oameni credincioşi

Ř Constanta si fermitatea credinţei lui Timotei – vs.14

o   Sa ramai in lucrurile pe care le-ai invatat.

o   Sa ramai in lucrurile in care eşti deplin încredinţat.

o   Importanta cunoaşterii Scripturii din pruncie – vs.15

o   Importanta Scripturii datorita originii sale – vs.16-17

 

horizontal rule

2Timotei 4

 O rugăminte care trebuie sa o împlinită Vs.1

 

 

Ř In finalul Epistolei, ap. Pavel concluzionează cu o rugăminte.

Ř Contextul mesajului epistolei:

o   Cap.1 = Preocupări pentru cel credincios.

o   Cap.2 = Harul puterii duhovniceşti responsabilizează pe credincios.

o   Cap.3 = Vremurile grele a zilelor de pe urma.

Ř In consecinţa celor scrise in primele 3 capitole, apostolul Pavel face o rugăminte lui Timotei.

 

 

1.     Propovăduieşte Cuvântul – vs.2

Relaţia cu Cuvântul Domnului

 

a.     Cum?

·        Vs.2

o   Stăruie asupra lui.

o   Implementează-l in viata semenilor.

 

b.     De ce?

·        Vs.3

o   Datorita împotrivirii păcatului.

o   Datorita invataturii păcatului.

·        Vs.4

o   Datorita inselării păcatului.

 

  

2.     Fii treaz – vs.5

Relaţia cu slujba încredinţată

 

a.     Cat? – vs.5 „in toate lucrurile”

 

b.     Cum?

·        vs.5

o   Rabdă suferinţele.

o   Împlineşte-ti bine slujba de evanghelist.

 

c.     Exista persoane care sunt un model de urmat?

 

·        Exemplul ap. Pavel si a înaintaşilor credincioşi.

·        In ce consta exemplul oferit?

·        Vs.6

o   Pregătirea este încheiată pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

§  Acest lucru exprima relaţia personala cu Dumnezeu.

o   NB – 4:16

 

·        Vs.7

o   Împlinirea slujbei încredinţate este încheiată cu bine.

§  La acest lucru se gândeşte credinciosul in momentul plecării de pe pamant.

 

·        Vs.8

o   Răsplătirea celor care iubesc pe Domnul este aşteptată.

 

  

3.     Ajuta pe slujitorii Evangheliei – vs.9

Relaţia cu copii lui Dumnezeu

 

a.     Când?

·        vs.9

o   Când apare nevoia.

·        vs.21

o   Când ajutorul este o prioritate.

 

b.     De ce?

·        Vs.10 si vs.16

o   Fiindcă slujitorul este părăsit.

·        Vs.11A si vs.20

o   Fiindcă ajutorul este puţin.

·        Vs.17-18

o   Fiindcă lucrarea este a lui Dumnezeu.

 

c.     Cum?

·        Vs.11B

o   Mobilizând pe cei disponibili„Ia pe Marcu”

o   Vs.12

·        Vs.13

o   Ajutând practic la împlinirea nevoii.

§  „Mantaua” = in general era un articol vestimentar.

§  „Cartile” = porţiuni din Scriptura, sau parţi din Scrisorile lui Pavel, sau documente ce urmau sa fie folosite la proces?

§  Cineva spunea – „acest verset m-a salvat dea-mi vinde biblioteca”.

·        Vs.14-15 (1Tim.1:20)

o   Păzindu-te de ispita celui rău.

·        Vs.19

o   Făcând lucrarea in locul lor.

 

Ř Apostolul Pavel încheie Epistola printr-o frumoasa benedicţie in versetul 22.

Ř Apostolul isi începe si încheie, a doua Epistola către Timotei, rugându-se pentru acesta.

  

NB la 4:6

 

Ř „Timpul plecării mele este aproape”

o   Termenul grec folosit pentru „plecării” este „analusis” si înseamnă textual „dezlegare”.

 

o   Termenul „analusis” era folosit:

§  de marinari pentru „dezlegarea” unui vas, ridicarea ancorei.

§  de plugari pentru „desjugarea” animalelor de tracţiune istovite după o zi de munca grea.

§  de calatori pentru „ridicarea” tarusilor unui cort, înaintea pornirii la drum.

§  de filosofi pentru „soluţia” (analiza) la care s-a ajuns in elucidarea unei probleme.

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate