Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

 

 

Dumnezeu alege oamenii neprihaniti

 

 

Privind la viata lui Iosif si a Mariei, din textele Biblice Matei 1:19-21 si Luca1:26-38, intelegem urmatoarele:

 

 

1.     Pentru scopul Sau nobil Dumnezeu foloseste oameni neprihaniti

 

a.     Prezentarea lui Iosif – Mt.1:19

-         era un om neprihănit

-         nu voia s-o facă de rusine înaintea lumii

 

b.     Prezentarea Mariei – Lc.1:28, 30

-         Îngerul a intrat la ea si a zis: „Plecăciune, tie, căreia ti s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată esti tu între femei!”- vs.28

-         Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. – vs.30

 

 

2.     Desi au framantari si neintelegeri oamenii neprihaniti cred si se bazeaza pe cuvantul Domnului

Ř Oamenii neprihaniti asculta de Dumnezeu.

 

a.     Framantarile celor neprihaniti

-         Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului – Mt.1:19

-         Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. – vs.Lc.1:29, 34

 

b.     Planul lui Dumnezeu – Mt.1:21 si Lc.1:31-33

 

c.     Lucrarea Duhului Sfant – Mt.1:20 si Lc.1:35

 

 

3. Planul lui Dunmezeu schimba in totalitate viata oamenilor neprihaniti

Ř Planul lui Iosif si a Mariei a fost inlocuit de planul lui Dumnezeu pentru viata lor.

 

d.     Providenta, scopul Divin

-         Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul – Mt.1:22

-         Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” – Lc.1:37

 

e.     Decizia omului neprihanit

-         Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; si a luat la el pe nevastă-sa – vs.24. In urma framantarii sale Iosif are parte de descoperirea voii lui Dumnezeu pe care ulterior o implineste.

-         Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Si îngerul a plecat de la ea. – vs.38. Ingerul a plecat de la Maria doar dupa ce ea a spus aceste cuvinte.

 

Planul Domnului poate aduce framantari in viata omului neprihanit,  insa ascultarea de Dumnezeu duce la implinirea scopului maret al Creatorului.

horizontal rule

Biblia este singura autoritate pentru viaţa noastră si de Crăciun

 

           

Forma datinilor si a obiceiurilor a luat, in multe situaţii, locul conţinutului Crăciunului. Sărbătoarea Naşterii sau a Întrupării Domnului Isus nu este spaţiul in care omul trebuie sa se scoată pe el in evidenta. Concurenta comerciala de Crăciun alunga adevărata atmosfera a Naşterii Domnului Isus. Oamenii se bucura mai mult de instalaţiile luminoase, mâncare si băutura uitând sa aibă o atitudine pioasa  înaintea lui Mântuitorului fiindcă Crăciunul este sărbătoarea lui Dumnezeu.

           

Exista un pericol, care duce la esecul Craciunului si pe care trebuie sa-l depasim. Pericolul de a fi precocupat doar de propria persoana si de a te simti bine intr-o distractie lumeasca, iar după sărbătoare sa ramai cu durerile si oboseala pricinuite de tributul plătit acesteia.

           

Naşterea Domnului Isus ne aduce vestea buna a Evangheliei lui Dumnezeu pentru noi, iar Sărbătorea Naşterii Mântuitorului trebuie sa ne umple inimile de bucurie si pace aşa cum spunea mesajul primilor colindători – Luca 2:13-14 „Si deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudand pe Dumnezeu, si zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, si pace pe pământ între oamenii plăcuti Lui.”

           

Trăim vremuri în care mulţi oamenii când este vorba de religie nu se gândesc prea serios înainte de a lua o decizie. De ce fac ceea  ce fac ? De ce mă închin in felul acesta ? Sunt sigur ca aşa este bine ? Certitudinea si siguranţa este oferita doar de Biblie. Aceasta trebuie sa fie singura motivaţie si călăuzire pentru viata noastră si in materie de religie. Orice alte motivaţii din afara Bibliei îl pot duce pe om încetul cu încetul pe o cale greşita. Oamenii nu trebuie sa se închine intr-un fel anume fiindcă aşa s-au închinat părinţii sau prietenii lor; nu aceasta este motivaţia, ci motivaţia trebuie sa o găsim in Sfânta Scriptura.

           

Sunt mulţi oameni care isi ghidează viata după tot felul de obiceiuri, tradiţii sau chiar invataturi stramosesti. Mulţi trăiesc crezând  diferite superstiţii. Astfel, pentru a scăpa de pericole isi leagă o brăţara roşie la mana sau isi pun diferite obiecte care cred ca ii pot proteja. Aceştia sunt oamenii care se pun la adăpost urmând tot felul de sfaturi. Daca sunt întrebaţi de ce procedează aşa, vor răspunde ca aşa este bine si o fac din tradiţie.

           

Mulţi oameni sunt gata sa urmeze tot felul de obiceiuri renunţând la opinia Scripturii. Oare de ce este aşa? Este mai uşor sa faci orice decât sa te pocăieşti de păcate. Daca cineva se interesează de opinia Scripturii intr-o anumita privinţa va afla in primul rând ca trebuie sa se pocăiască si sa renunţe la plăcerile lumii păcătoase, apoi poate beneficia de călăuzirea si ocrotirea lui Dumnezeu  despre care vorbeşte Scriptura. Deci, fiindcă oamenilor nu le place sa se pocăiască nedorind sa renunţe la păcat ei aleg sa infaptuiasca sfaturile lumeşti. Dar, astfel de persoane se insala fiindcă niciodată lumea nu a oferit ceva mai bun decât Dumnezeu.

           

Răspunzând la întrebarea de ce mulţi oameni aleg obiceiurile lumeşti in defavoarea Cuvântului lui Dumnezeu, se ajunge la observaţia ca aceştia fug de Dumnezeu fiindcă au o viata murdara. Se poate observa ca prin aceste obiceiuri/tradiţii lumeşti, numite chiar religioase, cel rău lupta sa-i tina pe oameni departe de Dumnezeu.

 

Un alt fapt care este foarte interesant in societatea noastră: oameni care ocupa locuri de mare răspundere, oameni care au studiat si au muncit mult pentru cariera si pentru care dovezile si logica stau la baza gândirii si acţiunii lor; aceştia când este vorba de religie nu mai au nevoie de o motivaţie puternica ci sunt gata sa împlinească tot felul de ritualuri provenite din obiceiuri sau din tradiţie. Ritualuri care nu isi au suportul in Cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant de observat cum aceşti oameni renunţa la studiu, raţiune, logica pentru a face ceva pentru care nu au o motivaţie adevărata. Sunt medici care atunci când trebuie sa trateze un bolnav in primul rând ii stabilesc clar diagnosticul si apoi îl tratează. Ce ar fi daca un medic ar opera un pacient pe baza unor vorbe auzite la coltul străzii? Cu siguranţa ca medicul acela nu ar face aşa ceva, el are nevoie de probe înainte de a opera. Ce trist ca nu se întâmpla la fel cu medicul acela si in materie de religie. El nu studiază cu adevărat Biblia, ci primeşte sfaturile tradiţiei când este vorba de relaţia lui personala cu Dumnezeu. Cum poate un om intelectual care isi calauzeste acţiunile după probe si dovezi sa duca o viata de credinţa renunţând la dovezile Biblice? Sa ne imaginam un medic care a avut o operaţie reuşita datorita faptului ca a stabilit corect diagnosticul, ieşind din spital si mergând la biserica. Aici el se roagă la sfinţi si pentru cei morţi, de asemenea, săruta moaştele unui credincios care a murit cu sute de ani in urma. Acest fapt este caraghios. Daca stai de vorba cu intelctualii, mulţi recunosc ca de exemplu rugăciunea pentru morţi nu ajuta la nimic fiindcă nu are o motivaţie Biblica. In sinceritatea lor aceşti oameni isi dau seama ca fac lucruri fara rost si nu au o motivaţie Biblica pentru acestea, dar tragedia este ca le continua. Oare de ce este aşa? Fiindcă si in acest caz oamenii prefera sa facă ceva inutil având o speranţa îndoielnică că le va folosi, renunţând la opinia Bibliei.

           

Diavolul ispiteşte, atât pe oamenii simpli, cat si pe acei cu mai multa şcoala, urmând un singur scop: oamenii sa nu aibă o relaţie corecta cu Dumnezeu. Dumnezeul viu si adevărat ni se descoperă in Scriptura. Daca cel rău reuşeşte sa-l îndepărteze pe om de Scriptura dându-i o alta cale de urmat stabilita prin obiceiuri, tradiţii (chiar tradiţii bisericeşti. Daca Dumnezeu ar fi intenţionat sa respectam acele tradiţii cu siguranţa ca astăzi le găseam canonizate in Sfânta Scriptura.) el are bătălia câştigata fiindcă l-a îndepărtat pe om de adevăr, astfel niciodată acesta nu va putea ajunge la Dumnezeu.

 

Câteva întrebări:

a)      Pot afirma ca pentru toate acţiunile mele am o motivaţie corecta ?

b)      Pot afirma ca Biblia este suportul pentru trăirea mea ?

c)      In materie de religie tot ce fac eu are o motivaţie Biblica sau tradiţionala ?

           

Domnul Isus Hristos a criticat pe farisei si datina bătrânilor de atunci folosind următoarele cuvinte: ,,Isus le-a răspuns: Făţarnicilor,bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris: Norodul acesta mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând invataturi care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. … El le-a mai zis: Aţi desfintat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sa tineti datina voastră.” (Evanghelia după Marcu 7:1-13)

           

Mulţi oameni numesc pe cei care vor sa respecte Biblia sectanţi sau rataciti. Aceştia sunt acuzaţi ca nu ţin tradiţiile si obiceiurile. Dar unde este păcatul când cineva isi focalizează atenţia doar spre Sfânta Scriptura? De ce oamenii care doresc sa trăiască doar după Cuvântul Bibliei si refuza la tradiţiile si obiceiurile omeneşti sunt numiţi rataciti ? Oare cine doreşte toata viata sa se calauzeasca după Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, se poate rataci? Poate un om sa se rataceasca spiritual daca pentru orice face in materie de religie caută motivaţie Biblica? Este caraghios sa se afirme ca urmând Biblia te ratacesti. Oare cine se rataceste? Cel ce căuta motivaţia Biblica  sau cel ce urmează practicile tradiţiei deşi acestea incalca Biblia ?

 

Sarbatoreste Crăciunul după invatatura Bibliei, nu după datini si tradiţii. Lasa-L pe Domnul Isus, care este Sărbătoritul, sa fie in centrul sărbătorii tale, astfel bucuria Crăciunului te va însoţi si de aceasta data.

 

Pastor  Ion Damian

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate