Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

Viziune şi Strategie în lucrarea lui Dumnezeu

(continuare din numarul anterior)

 

3.     Dependenta de voia si călăuzirea lui Dumnezeu

 

Viziunea, strategia, planul si impactul trebuie sa fie in voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru noi este ceea ce doreşte El sa facem. Istoria omenirii se desfasoara după voia lui Dumnezeu. Biblia descrie aspecte ale voii lui Dumnezeu: Dumnezeu face ceea ce Ii place – Psalmul 115:3, 135:6; Daniel 4:35; Romani 9:18-21; totul se întâmpla potrivit cu voia Sa – Efeseni 1:11

 

Dumnezeu Isi descopera voia Sa

Deşi unele parţi ale planului lui Dumnezeu sunt ţinute in secret (Efeseni 1:9, 3:4-5; Matei 11:25-26), altele ne sunt dezvăluite precum:

Ř Mantuirea: mantuirea este in Domnul Isus – Galateni 1:4; Dumnezeu mantuieste atat pe iudei, cat si pe neamuri – Efeseni 3:6; Dumnezeu doreste ca toti oamenii sa fie mantuiti – 1Timotei 2:4; 2Petru 3:9.

Ř Viata vesnica – Ioan 6:39-40

Ř Multumirea – 1Tesaloniceni 5:18

Ř Sfintirea – 1Tesaloniceni 4:3

Ř Suferinta: voia lui Dumnezeu poate sa includa suferinta – Iov 1:6-22; 1Petru 3:17, 4:19; lucrarile lui Dumnezeu pentru binele celor ce sunt ai Lui – Geneza 50:20; Ieremia 29:11; Romani 8:28.

Biblia ne descrie Voia lui Dumnezeu in felul urmator: se poate cunoaste – Romani 2:18; se poate dovedi – Romani 12:2; se poate face – Matei 6:10; este suverana: peste natiuni – Daniel 4:35 si indivizi – Faptele Apostolilor 21:14.

 

Modelul Domnului Isus

Domnul Isus ne ofera modelul suprem si pentru descoperirea si ascultarea de voia lui Dumnezeu. Domnul Isus a venit sa implineasca voia lui Dumnezeu – Ioan 4:34, 6:38; Evrei 10:5,7.  Domnul Isus S-a supus voii lui Dumnezeu – Matei 26:39,42; Filipeni 2:7-8.

 

Intelegerea voii lui Dumnezeu

Slujitorul crestin trebuie sa inteleaga voia lui Dumnezeu pentru slujirea sa. Astfel, va ajunge sa inteleaga atat viziunea, cat si strategia pentru lucrarea la care Dumnezeu il cheama. Biblia descrie relatia credinciosului cu voia lui Dumnezeu:

Ř Se roaga ca voia lui Dumnezeu sa se faca – Matei 6:10

Ř Se roaga ca lucrurile sa se intample prin voia lui Dumnezeu – Faptele Apostolilor 18:21; Romani 15:31-32; 1Corinteni 16:7; Iacov 4:13-15

Ř Se supune planului pe care Dumnezeu il are pentru credincios – Faptele Apostolilor 21:14

 

Voia lui Dumnezeu include: legea Lui in general – Romani 2:18; Cuvantul Lui in general – Faptele Apostolilor 20:27; facerea binelui – 1Petru 2:15; evitarea imoralitatii sexuale – 1Tesaloniceni 4:3; atitudine multumitoare in toate circumstantele – 1Tesaloniceni 5:18.

 

Ce atitudine trebuie sa avem noi fata de voia lui Dumnezeu?

Ř Trebuie sa-I cunoastem voia – Coloseni 1:9

Ř Trebuie sa-I intelegem voia – Efeseni 5:17

Ř Trebuie sa alegem sa facem voia Lui – Ioan 7:17

Ř Trebuie sa facem voia Lui – Psalmul 40:8, 143:10; Matei 12:50

Ř Trebuie sa-I acceptam voia prin supunerea noastra – Romani 12:2

Ř Trebuie sa staruim in voia Lui – Coloseni 4:12

 

Biblia ne descrie relatia credinciosului cu voia lui Dumnezeu, vazuta in:

Ř Chemarea sa – 1Corinteni 1:1

Ř Regenerarea sa – Iacov 1:18

Ř Sfintirea sa – Evrei 10:10

Ř Dedicarea, consacrarea – Romani 12:2

Ř Instruirea sa – Psalmul 143:10

Ř Rugaciunile sale – 1Ioan 5:14

Ř Supunerea sa – Faptele Apostolilor 21:14

Ř Viata intreaga – 1Petru 4:2

Ř Lucrul de zi cu zi – Efeseni 6:6

Ř Calatoriile sale – Romani 1:10

Ř Planurile sale – Iacov 4:13-15

Ř Suferinta lui – 1Petru 3:17

Ř Desavarsirea lui – Coloseni 4:12

 

Fii pregătit pentru slujire!

 

Evanghelia  după Marcu Îl prezintă pe Domnul Isus ca venind sa slujească – Mc.10:45 „Căci Fiul Omului n-a venit sa I se slujească, ci El sa slujească, si sa-Si dea viata ca răscumpărare pentru mulţi!” Apostolul Pavel se prezintă ca fiind un rob al Domnului Isus: „Rob” vine din grecescul doulos = sclav, sunt mai mulţi termeni in lb. gr. care se traduc la fel in lb. rom., dar acest termen indica statutul cel mai de jos, cu alte cuvinte „ULTIMUL SCLAV DINTRE SCLAVI” – cel care se supune pe sine însuşi voinţei stăpânului. (Rom.1:1) Urmaş a Domnului Isus – 2Tim.2:24

 

Ř Termenul „slujitor” este aplicat in Biblie la:

o   Profeţi – Zah.1:6

o   Mesia – Zah.3:8

o   Moise – Mal.4:4

o   Creştini – Fapte.2:18

o   Sfinţii proslăviţi – Apoc.22:3

 

Ř Calităţile esenţiale ale unui bun slujitor:

o   Trebuie sa aibă un singur stăpân – Lc.16:13

o   Trebuie sa fie supus voii stăpânului – Ps.123:2, Efes.6:5, 1Pet.2:18

o   Trebuie sa fie credincios stăpânului – 1Cor.4:2

 

Ř Exemple de slujitori ai Domnului: Avraam, Isaac si Iacov – Exod 32:13; Moise – Num.12:7; Iosua – Jud.2:8; Samson – Jud.15:8; Samuel - 1Sam.3:1-21; David – 2Sam.7:5; Ilie – 1Imp.18:36; Profeţii – 2Imp.9:7, Zah.1:6, Apoc.10:7; Apostolii – 1Cor.4:1, 2Cor.6:4,  Filip.1:1; Toţi creştinii – Rom.6:22, Efes.6:6, 1Pet.2:16

 

Calificările slujitorului creştin:

1.     Sa fie in stare sa invete pe alţii – 1Tim.3:2

2.     Curajoşi – Fapte.20:22-24

3.     Harnici – 1Cor.15:10

4.     Credincioşi – Rom.15:17-19

5.     Imparţiali – 1Tim.5:21

6.     Plini de râvna – 2Cor.10:12-16

7.     Blânzi – 2Tim.2:25

8.     Ascultători – Fapte.16:9-10

9.     Perseverenţi – 2Cor.11-23-33

10. Rugativi – Fapte.6:4

11. Sinceri – 2Cor.4:1-2

12. Umpluţi cu Duhul Sfânt – Fapte.1:8

13. Studioşi – 2Tim.2:15

14. Cumpătaţi – 1Cor.9:25-27

15. Intelegatori – Evrei 5:2

16. Binevoitori – 1Pet.5:2

17. Vrednic de a fi imitat – 1Tim.4:12

 

Pericole pe care trebuie sa le evite slujitorul creştin:

1.     Aroganta – 1Pet.5:3

2.     Cearta – Tit 1:7

3.     Descurajarea – 2Cor.4:8-9

4.     Nesinceritatea – Filip.1:15-16

5.     Denaturarea adevărului – 2Cor.11:3-15

6.     Necredincioşia – Mat.24:48-51

 

Cerinţele unei bune slujiri:

1.     Teama sfânta – Ps.2:11

2.     Umblare dreapta – Ps.101:6

3.     Loialitate absoluta – Mat.6:24

4.     In smerenie – Fapte.20:19

5.     Cu dragoste – Gal.5:13

 

Rasplatile unei bune slujiri:

1.     Onoare divina – Ioan 12:26

2.     Moştenire – Col.3:24

3.     Binecuvântare si fericire veşnica – Apoc.7:15, 22:3

 

Slujitorul lui Dumnezeu      conform cu Marcu 10:28-45

 

Ř Slujitorul lasă totul pentru Dumnezeu

Cuvantul ’’lasă’’ din greaca „afiemi” = rom. a trimite, a da drumul, a permite, a îngădui, a da voie, a parasi, a lăsa, a se îndepărta. Este acelaşi cuvânt folosit si in Mc.10:14 sau Mt.13:36. Lasă casa, isi face timp sa lase casa sa facă o slujire pentru Dumnezeu; Lasă familie, isi face timp sa lase familia si sa se retragă sa fie doar el si Dumnezeu; Lasă holda, isi face timp sa lase preocuparea materiala pentru cea spirituala.

 

Ř Slujitorul slujeşte in smerenie

Cererea nelegitima a fiilor lui Zebedei. „Da-ne” vine din verbul gr. didomi = rom. a da, a dărui, a înmâna, a transmite, a încredinţa, a lăsa in seama cuiva, a da înapoi, a returna, a da rod (despre plante), a dărui (in sensul jertfei, sacrificiului). Acelaşi CV. gr. este folosit in Lc.22:19, când Domnul Isus spune: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” In timp ce fii lui Zebedei folosesc verbul „a da” ei aşteaptă o poziţie, insa când Domnul Isus foloseşte acest cuvânt, El aşteaptă sa Se jertfească pe Sine. Slujitorul slujeşte dezinteresat de un câştig personal de pe urma slujirii sale. Lasă ca Domnul sa rasplateasca.

 

Ř Slujitorul urmează modelul Domnului Isus

Fiul Omului a venit ca sa slujească; Dorinţa Domnului Isus; Fermitatea Domnului Isus; Planul Domnului Isus; Fiul Omului a venit sa-Si da viata. Este folosit acelaşi cuvânt in gr. ca in vs. 37 – verbul didomi. In timp ce Iacov si Ioan cereau Domnului sa le de o poziţie, Domnul Isi dădea viata Lui in slujire. In timp ce fii lui Zebedei considerau ca trebuie sa primească, Domnul ii invata ca trebuie sa ofere mai intai: Scopul slujirii Domnului Isus; Eficienta slujirii Domnului Isus – „sa-Si de viata răscumpărare pentru mulţi!”

 

Ř Slujitorul este răsplătit de Dumnezeu

In veacul acesta; Deşi cuvântul „primească” este folosit in lb. rom. la prezent,   verbul in gr. (lambano – a primi) este la viitor – va primi = fapt care arata ideea ca după ce omul lasă totul pentru Dumnezeu va primi răsplata de la El. Va primi „de o suta de ori mai mult” = o răsplata îmbelşugata. Aşa cum doar Domnul poate răsplăti. In veacul viitor: Viata veşnica; Slujitorul primeşte maximul pe care îl poate primi ca răsplata, atât pe pamant, cat si in veşnicie. Ce câştig!

 

Sfaturi pentru slujitor!

Ř Sa slujeşti lumea nu foloseşte la nimic, ci dimpotrivă este periculos!

Matei 16:26-27 „Si ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă si-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; si atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”

 

Ř Sa slujeşti doar lui Dumnezeu, aşa este Biblic!

Matei 4:10  „Pleacă, Satano” i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini si numai Lui să-I slujeşti.”

 

Ř Sa slujeşti urmându-L pe Domnul Isus!

Ioan 12:26  „Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; si unde sunt Eu, acolo va fi si slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.”

 

Ř Sa slujeşti din lăuntrul fiinţei tale!

Romani 1:9 „Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele,”

 

Ř Sa slujeşti lui Dumnezeu in ciuda ofertei lumii!

Filipeni 3:3 „Căci cei tăiati împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus, si care nu ne punem încrederea în lucrurile pământesti.”

 

Ř Sa slujeşti pe pamant ca sa poţi sluji si in cer!

Apocalipsa 7:13-17  „Si unul din bătrâni a luat cuvântul, si mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcati în haine albe, cine sunt oare? Si de unde au venit?”  „Doamne” i-am răspuns eu „Tu ştii”. Si el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei si-au spălat hainele, si le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, si-I slujesc zi si noapte în Templul Lui. Cel ce sade pe scaunul de domnie, Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arsită. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, si Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

 

Ř Sa slujeşti ca un rob a lui Dumnezeu pe pamant, ca sa sa fi rob binecuvântat in Imparatia Sa!

Apocalipsa 22:3  „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.” 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate