Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Studiu Biblic
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Studiu Biblic

 

 

Damian Ion

Pagina Studiu Biblic este realizată de

 

Damian Ion

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Betania din Radna, Jud. Arad

 

 

ULTIMA SAPTAMANA A LUCRARII DOMNULUI ISUS

 

LUNI
1. Blestemarea smochinului neroditor.
Mc.11:12-24, Mt.21:18,19
2. A doua purificare,curăţire a Templului.
Mc.11:15-19,Mt.21:12-27,Lc.19:45-48.
Evanghelile sinoptice nu menţionează prima curăţire a Templului pe care o înregistrează evanghelistul Ioan,însă Ioan nu menţionează pe a doua,cum fac sinopticii.

MARŢI = ziua controverselor,ultimul contact al Domnului Isus cu liderii religioaşi.
1. Smochinul neroditor a fost găsit uscat.
Mc.11:20-25,Mt.21:20-22,Lc.21:37-38
Prin credinţă şi rugăciune pot fi făcute chiar lucruri mai mari decât uscarea unui smochin.
2. Domnul Isus răspunde preoţilor cei mai de seamă cu ce autoritatea face minuni.
Mc.11:27-12:12,Mt.21:23-24:14,Lc.20:1-19
Trei pilde: cei doi fii,lucrătorii răi ai viei,invitaţii la nuntă.
3. Domnul Isus răspunde unei a doua întrebări,puse de farisei şi irodieni,despre plata birului pentru Cezar.
Mc.12:13-17,Mt.22:15-22,Lc.20:20-26
4. Domnul Isus răspunde unei a treia întrebări venite din partea saducheilor,refiritoare la înviere.
Mc.12:18-27,Mt.22:23-33,Lc.20:27-40
5. Domnul Isus răspunde unei a patra întrebări,adresată de un Învăţător al Legii cu privire la prima poruncă.
Mc.12:28-34, Mt.22:34-40
6. Domnul Isus îi confruntă pe cei împotrivitori Lui cu o întrebare despre descendenţa lui Mesia din David şi faptul că era numit Domn al lui David.
Mc.12:35-37, Mt.22:41-46, Lc.21:41-44
7. Domnul Isus îi denunţă solemn pe cărturari şi farisei în ultimul Său discurs public.
Mc.12:38-40, Mt.23:1-39, Lc.20:45-47
Practicarea zeciuielii trebuie făcută împreună cu practicarea milei şi a credinţei.
8. Domnul Isus laudă mica ofertă pentru Casa Domnului a unei sărmane văduve.
Mc.12:41-44, Lc.21:1-4
9. Domnul Isus este respins de către evrei.
Ioan 12:37-50
10. Marele discurs escatologic (despre vremurile de pe urmă) a Domnului Isus.
Mc.13:13, Mt.24:1-14, Lc.21:5-36
Distrugerea Ierusalimului.
11. Tranziţia de la distrugerea Ierusalimului până la a doua venire a Domnului Isus.
Mc.13:14-17, Mt.24:15-44
12. A doua venire a Domnului Isus.
Prin judecata dreaptă se va da plata şi răsplata pentru fiecare persoană.
Mt.24:45-25:4
13. Domnul Isus Îşi prevesteşte apropiata răstignire în timp ce membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea.
Mc.14:1-2, Mt.26:1-5, Lc.22:1-2
14. Domnul Isus este uns cu mir în vederea înmormântării Sale în Betania.
Mc.14:3-9, Mt.26:6-13, Ioan 12:2-8
15. Iuda Îl vinde pe Domnul Isus.
Mc.14:10-11, Mt.26:14-16

MIERCURI
Evanghelile păstrează o tacere în ce priveşte activitatea Domnului Isus în toată ziua de miercuri şi o mare parte a zilei de joi.
Se pare că Domnul Isus a rămas în Betania petrecând un timp doar cu ucenicii Lui.

JOI
1. Sărbătorirea Paştelui evreiesc şi descoperirea vânzătorului.
2. Cuvântul de adio al Domnului Isus spus ucenicilor.
Ioan 14:11-33
3. Rugăciunea pentru ucenici.
Ioan 17:1-26
4. Agonia din Ghetismane.
Mc. 14:32-42
5. Arestarea Domnului Isus.
Lc.22:47-53
6. Judecarea Domnului Isus.Judecată ilegală.
- la Ana = Ioan 18:13,14,19-20
- la Caiafa = Mc. 14:55-65
- la Sinedriu = lc.22:54-65
7. Lepădarea lui Petru.
Mc.14:54,66-72

VINERI = ,,vinerea neagră”
1. Condamnarea oficială a Domnului Isus de către Sinedriu şi Pilat.
Lc.22:66-71
2. Moartea lui Iuda.
Mt.27:3-10
3. Domnul Isus judecat înaintea autorităţilor romane.
Lc.23:1-5, Ioan 18:28-38
- la Pilat
- la Irod = Lc.23:6-12
4. Domnul Isus pentru a doua dată înaintea lui Pilat.
Lc.23:13-25
5. Procesul răstignirii.
6. Îngroparea Domnului Isus şi sigilarea mormântului.

horizontal rule

Transformări de Paste


1. RITUALUL RELIGIOS ESTE TRANSFORMAT INTR-O INCHINARE VIE

Istoria Biblica:
In dimineaţa învierii femeile au venit la mormânt cu miresme – Mc.16:1, Lc.24:1
Femeile se întrebau: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?” – Mc.16:3
Un înger al Domnului a prăvălit piatra – Mt.28:2
Străjerii au tremurat de frica – Mt.28:4
Femeile nu au găsit pe Domnul si nu ştiau ce sa creadă – Lc.24:3-4
Îngerul vesteşte învierea Domnului – Mt.28:5-7, Mc.16:6-8
Întâlnirea cu Domnul Isus este un prilej de bucurie, închinare, mărturie – Mt.28:9-10

2. VIATA TRISTA ESTE TRANSFORMATA IN MARTURISIRE INFLACARATA

Istoria Biblica:
Mai intai Domnul Isus S-a arătat Mariei Magdalena, apoi celorlalte femei care au mărturisit ucenicilor – Mc.16:9
Maria a chemat pe apostolii Petru si Ioan spunând ,,au luat pe Domnul din mormânt si nu ştiu unde L-au pus” – Io.20:2. Văzând mormântul gol ei nu au inteles cele petrecute
Maria se intalneste, singura, cu Domnul Isus la mormânt – Io.20:11-18.

3. NECREDINTA ESTE TRANSFORMATA IN CREDINTA

Istoria Biblica:
Domnul Isus se arata celor 2 ucenici in drum spre Emaus – Mc.16:12-13, Lc.24:13-35
Domnul Isus se arata ucenicilor fara Toma – Mc.16:14, Lc.24:36-49, Io.20:19-23
Lucru comun: Toţi ucenicii nu au crezut pana nu L-au văzut pe Domnul:
Ř Maria nu a crezut pana când Domnul nu i s-a descoperit – Io20:15-16
Ř Femeile, care au mers la mormânt, s-au bucurat atunci când L-au întâlnit pe Domnul – Mt.28:9
Ř Ucenicii nu au crezut mărturia Mariei Magdalena – Mc.16:11, Lc.24:11,Io.20:9
Ř Ucenicii nu au crezut mărturia celor 2 ucenici de la Emaus – Mc.16:13-14
Ř Toma nu a crezut decât atunci când L-a văzut pe Domnul viu – Io.20:28-29


Învierea Domnului dezleagă mintea si inima ucenicilor
Lc.24:13-35

Povara mintii si a inimii închise
Ucenicii discutau lucruri irelevante – vs.14
Moartea fara înviere este irelevanta – vs.19-20
Ucenicii erau împiedicaţi sa-L cunoască – vs.16
Ucenicii erau trişti – vs.17
Ucenicii erau fara nădejde – vs.21, 22-25

1. Domnul Isus se apropie de ucenici – vs.15
a. Deşi erau incredintati in convingerile lor
b. Deşi erau necredincioşi cu privire la învierea Domnului
c. Deşi nu au inteles Scriptura

2. Domnului Isus vorbeşte cu ucenicii – vs.17
a. Despre frământarea lor
b. Despre Scripturi – vs.25
c. Despre Domnul Cristos – vs.26-27

3. Domnul Isus ramane cu ucenicii
a. In urma cererii acestora – vs.28-29
b. Pentru partasie sfânta – vs.30
c. Pentru a li Se descoperi – vs.31

4. Domnul Isus deschide inima si mintea ucenicilor
a. ,,Atunci li s-au deschis ochii...” – vs.31
b. Glasul inimii – vs.32
c. Duce la slujirea Celui Înviat – vs.33-35

Pacea Învierii
Lc.24:36-49

1. Oferita de Domnul Isus
,,Pace vouă” – vs.36
Însuşi Domnul le-a adus acest mesaj – vs.36
Este mesajul de care ucenicii au nevoie – vs.37

2. Nu lasă loc tulburării
,,Pentru ce sunteţi tulburaţi ?’’ – vs.38
Domnul Isus nu poate înţelege o inima tulburata in ziua învierii Sale
Tulburarea nu este justifica in viata celor care Îl au Domn pe Mântuitorul Înviat

3. Oferă dovezi
,,Uitaţi-va la mâinile si picioarele Mele, Eu sunt;’’ – vs.39
Dovada mâinilor si a picioarelor străpunse – vs.39A
Dovada simţurilor – vs.39B
Dovada intimităţii – vs.41-43

4. Oferă un mesaj
Trebuie sa se împlinească Scriptura – vs.44
Cu privire la Domnul Isus – vs.44, 46
Cu privire la propovăduirea Evangheliei – vs.47

5. Duce la mărturie
,,Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.” – vs48
Prin fagaduinta Tatălui – vs.49A
Prin puterea Duhului Sfânt – vs.49B

Arătările Domnului Isus după învierea Sa

1. Mariei Magdalena – Mc.16:9-11
2. Femeilor – Mt.28:8-10
3. Lui Petru – Lc.24:34
4. Celor 2 ucenici care mergeau in drum spre Emaus – Lc.24:13-32
5. Ucenicilor, cu excepţia lui Toma – Io.20:19-25
6. Ucenicilor, intre care se afla acum si Toma – Io.20:26-31
7. Celor 7 ucenici la Marea Galileii – Io.21
8. La peste 500 de credincioşi – 1Cor.15:7
9. Lui Iacov – 1Cor.15:7
10. Ucenicilor pe muntele măslinilor – FA.1:3-12

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate