PUBLICAŢIE BAPTISTĂ DE APOLOGETICĂ

              

baptist.ro

 

Pagină de Ştiri Baptiste


AGENŢIA DE PRESĂ BAPTISTĂ A CONVENŢIE DE SUD

‚Fiţi recunoscători’, le spune teologul german adunării din Midwestern

Februarie 4, 2004

De Susan Reed

 

KANSAS CITY, Mo. (BP) – „Fiţi recunoscători”  

Cu aceste cuvinte, Helge Stadelmann i-a provocat pe studenţii, corpul profesoral şi conducerea de la Midwestern Baptist Theological Seminary [Seminarul Teologic Baptist Midwestern] în cadrul adunării sale academice.

 

Stadelmann a călătorit spre Midwestern din Giessen, Germania, unde este rector la Freie Evangelische Theologische Akadamie (Free Evangelical Theological Academy) [Academia Teologică Evanghelică Liberă]. El este de asemenea şi vice-preşedintele Asociaţiei Evanghelice Teologice din Germania.

„Trebuie să fim recunoscători pentru slujba care ni s-a dat”, a spus el în 27 ianuarie. „Munca este o binecuvântare. Ar trebui să existe o atitudine de recunoştinţă, o izbucnire de mulţumire” pentru sarcina ce se îndeplineşte.

Studenţilor de la Midwestern el a oferit o provocare de a merge la treabă şi de a studia din plin. Corpului academic el le-a subliniat responsabilitatea lor de a pregăti studenţii pentru lucrare. Iar conducerii, el le-a reamintit că ei trebuie să slujească unul altuia în dragoste.

„Chemarea noastră nu este una uşoară”, a spus Stadelmann, şi nici nu este bazată pe sentimente, situaţii sau pe oameni. El a arătat că primele cuvinte din 2 Corinteni 2:14 sunt „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu”, cu „dar” care se referă la dificultăţile înregistrate în versetele precedente care fac referire la tensiunile dintre fraţi.

„Noi nu numai că trebuie să fim recunoscători pentru lucrarea care ni s-a dat”, a spus el, „ba mai mult, trebuie să fim mulţumitori pentru oportunitatea de a fi [un] martor al harului lui Dumnezeu. Noi suntem un popor chemat să fim un exemplu viu al harului şi a răscumpărării glorioase a lui Dumnezeu, proclamând victoria lui Hristos prin noi.”

Un fel prin care creştinii îşi pot arăta recunoştinţa, a afirmat Stadelmann, este prin a dezvolta cunoaşterea lui Dumnezeu. „Ţinta centrală a slujitorilor lui Dumnezeu este să-L cunoască pe Dumnezeu”, a spus el. „Motivaţia a tot ceea ce facem trebuie să penetreze adânc în cunoaşterea lui Dumnezeu.”

Adresându-se studenţilor, Stadelmann a spus că sarcina lor, dincolo de studiile de la seminar, este aceea de a manifesta cunoaşterea lui Dumnezeu oriunde vor merge ei. „Cunoaşterea începe cu Dumnezeu şi se termină cu Dumnezeu”, a spus el.

Din 2 Corinteni 2:14, Stadelmann a notat de asemenea că urmaşii lui Hristos sunt captivi în procesiunea lui Dumnezeu, însărcinaţi cu distribuirea dulcii miresme a lui Hristos pentru o lume muribundă.

În zilele biblice, când procesiunile treceau prin oraşe, trecătorii erau captivaţi în momentul mulţimii, spunea Stadelmann. Fără să aibă sisteme de canalizare moderne, şanţurile de lângă drum conţineau resturile oraşului care emiteau o putoare greţoasă. Pentru a se preîntâmpina mirosul, se împrăştia tămâie înaintea procesiunii. Această briză cerească avea să meargă înaintea procesiunii.

„Noi trebuie să fim o briză cerească”, a afirmat Stadelmann. „Nimeni altcineva nu aduce lumii această fragranţă.”

„Ce ne previne pe noi de la a mirosi a lumesc?” a întrebat el. „Doar Cuvântul lui Dumnezeu ne face să fim destul de suficienţi pentru a putea fi canalul lui Dumnezeu.”

Ultima parte a textului din 2 Corinteni 2:17 îi avertizează pe credincioşi de a nu colporta Cuvântul lui Dumnezeu, a afirmat cercetătorul german.

„Multe biserici folosesc psihologia aplicată şi se bazează pe concepte de marketing”, a spus el, „diluând astfel Evanghelia pentru un profit.”

„Slujbele noastre ar trebui să fie caracterizate de sinceritate”, a spus el. „Motivele noastre ar trebui să fie acelea de a nu transmite nimic decât cunoştinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim ca din Dumnezeu, şi nu prin a ne forţa propriile noastre opinii.”

Subliniind responsabilitatea creştinilor înaintea lui Dumnezeu, Stadelmann a spus: „Nu ar trebui să fim diferiţi în via-a particulară decât suntem în prezent în cea publică.”

„Nouă ni s-a încredinţat să facem lucrarea lui Hristos de către El”, a afirmat Stadelmann. „Pentru acest motiv trebuie să fim peste măsură de recunoscători.”

Stadelmann este un cercetător şi teolog recunoscut, care a servit ca decan academic, profesor, conferenţiar şi pastor în Belgia şi Germania. El deţine un doctorat în teologie de la Universitatea din Basel, Elveţia, şi un titlu de M.Div. de la Academia Libera Theologica Basiliensis din Basel. El a terminat de asemenea studiile de post-licenţiat la Dallas Theological Seminary (S.T.M.) şi este candidat la titlul de doctorat (Ph.D.) la Cambridge University din Anglia.

El este autorul şi editorul a aproape 140 de publicaţii de cercetării, incluzând şi 8 cărţi.
 

Ce este nou!

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o pagină dedicată Teologiei Sistematică.

In cadru Teologiei Sistematică, veti găsi pagina de studiu în Bibliologie, doctrina Bibliei.

Pe această pagină puteţi citi 7 noi lucrări de studiu:  

bullet
Sola Scriptura şi Biserica Primară
 
bullet
Ce vrem să spunem prin Sola Scriptura
 
bullet
Tradiţionalism
 
bullet
Surprins de ce?
 
bullet
Revelaţia Generală
 
bullet
Revelaţia Specială
 
bullet
Scriptura Inspirată de Dumnzeu
 
De asemenea, cei interesaţi de scrierile primelor secole, pot găsi cea mai mare colecţie de scrieri în limba româna pe internet.

 

Înscrie-te gratuit la newsletter:

 

 

 

                                                                    Vox Dei Baptist Ministries 64 E Main Str. Sidney, New York 13838
                                                                                             Vox Dei Baptist Ministries © 2003