Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Ştiri
 

 

 

August 2006
Caută în site
Colaboratori

Titlurile principale

NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Proiectul Betania
Mărturisiri
Pagina Femeii
Mass-Media
Ştiri
Lectură Creştină
Poşta Redacţiei

 

 

 

 

Pagina de ştiri baptiste

 

 

AGENŢIA DE PRESĂ A CONVENŢIEI BAPTISTE DE SUD

 

 

Patterson, Mohler: Calvinismul nu ar trebui să dividă SBC

Jun 13, 2006

By Michael Foust

Baptist Press

 

GREENSBORO, N.C. (BP) – Spunând că speră să slujească drept model pentru restul Convenţiei Baptist Sudice, preşedinţii de seminar R. Albert Mohler Jr. şi Paige Patterson au discutat pe 12 iunie diferenţele lor cu privire la doctrina alegerii, accentuând faptul că credincioşii pot fi în dezacord în subiectul acesta în timp ce pot rămânea prieteni şi unificaţi în ţelul evanghelismului şi al misiunilor.

 

„Sper... că vom oferii cel puţin un exemplu în acest punct, dacă nu în altele”, a spus Patterson.

 

Mohler, preşedinte al Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Ky., şi Patterson, preşedinte al Southwestern Theological Seminary in Fort Worth, Texas, au discutat Calvinismul în cadrul a două sesiuni de câte o oră la Conferinţa Pastorilor SBC într-o sală de dans la hotelul convenţiei. Mohler afirmă Calvinismul, în timp ce Patterson nu. Sesiunile, intitulate „Câştigarea lumii de astăzi prin diferite păreri despre alegere”, a adunat mulţimi cu oameni în picioare.

 

„Aşteptat să fiţi opt sau 10”, a glumit Patterson.

 

Fiecare bărbat a vorbit pentru 20 de minute înainte de a se pune întrebările dinaintea sesiunii. Spunând că Patterson este un „prieten în Evanghelie”, Mohler a indicat spre foştii mari bărbaţi de credinţă – precum John Wesley şi George Whitefield, Charles Spurgeon şi D.L. Moody – care au avut dezacorduri în privinţa alegerii dar cu toate acestea s-au considerat unul pe altul ca fraţi creştini şi „au cooperat laolaltă în evanghelism”.

 

„Aceasta este o conversaţie între prieteni apropiaţi”, a spus Mohler.

 

Atât Mohler cât şi Patterson nu au fost de acord în clasificarea sesiunii ca o „dezbatere”. Ambii bărbaţi au clarificat faptul că ei aveau dezacorduri cinstite.

 

„Citind Scriptura trebuie să confruntăm în mod direct faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu alegător în exerciţiul suveranităţii Sale”, a spus Mohler. „El l-a ales pe Israel. El l-a ales pe Iacov. Şi aşa cum clarifică apostolul Pavel, El îi alege pe păcătoşi”.

 

Dar Patterson a spus, „Chemarea lui Dumnezeu este făcută către toţi oamenii, şi apoi oamenii trebuie să decidă dacă sau nu vor răspunde chemării”.

 

Patterson: Oamenii sunt ‚total de liberi’

 

Patterson şi-a început segmentul său prin a spune, în râsete, „Întrebarea reală pe care trebuie să o discutăm aici este dacă sau nu sunteţi aici la propria voastră liberă voinţă”.

 

El a listat şase domenii în care el şi Calviniştii sunt în acord – domenii pentru care el a spus că are o mare apreciere. Patterson a spus: „Calviniştii de obicei trăiesc vieţi foarte pioase”; a crede teologia este important; în general sunt „foarte clar în privinţa pericolelor din mişcarea carismatică; înţeleg scopul a toate este de a-l glorifica pe Dumnezeu”; „nu pun niciodată la îndoială infailibilitatea Scripturii sau ispăşirea înlocuitoare a lui Hristos”; şi „sunt cristal de clari cu privire la faptul că mântuirea este numai prin har”.

 

Dar Patterson a spus că sunt câteva domenii de preocupare pe care le are cu „anumiţi Calvinişti”:

 

-- noţiunea că dacă „nu este un Calvinist atunci trebuie să fi Arminian”. El a spus că nu este nici una.

 

-- argumentul că „dacă nu eşti un Calvinist atunci nu accepţi doctrinele harului”. Patterson a spus, „Cred ca mântuirea este doar prin har, şi eu nu sunt un Calvinist”.

 

-- afirmaţia că cei care nu sunt Calvinişti nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu. „Eu din întâmplare cred că Dumnezeu este destul de suveran încât poate să facă pe om total de liber dacă aşa doreşte să o facă El”, a spus Patterson.

 

-- „tendinţele antinomiene” prezente „în anumiţi Calvinişti”, în particular în privinţa băutului de alcool. Antinominismul tinde să supra-accentueze harul în legătură cu legea.

 

-- un eşec al pastorilor Reformaţi de a fi „complet sinceri” cu comitetele de amvon în cadrul interviurilor. „Aceasta este o preocupare nu numai cu privire la Calvinişti”, a spus Patterson. „Este o grijă pentru oamenii care din întâmplare sunt dispensaţionalişti, precum eu. Este o preocupare cu privire la orice poziţie pe care o deţii” Ar trebui să existe „dezvăluirea deplină a ceea ce crezi şi ceea ce plănuieşti să faci odată ce devii pastor al acelei biserici”.

 

-- „lipsa de compasiune” pentru o lume pierdută văzută în „anumiţi Calvinişti”. Patterson a spus că ceea ce el „apreciază aşa de multe la Dr. Mohler şi la mulţi din prietenii ai mei Calvinişti este că în mod accentuat nu este adevărat despre ei”.

 

Patterson a spus că el vede doctrina alegerii prin „preştiinţa lui Dumnezeu”. Tot el a spus că nu vede nici o evidenţă biblică pentru „harul irezistibil” – una din statutele Calvinismului.

 

„Dacă, de fapt, oamenii se opun voii Duhului Sfânt... atunci de fapt mântuirea este coercitivă şi o persoană nu mai are nici o alegere cu privire la ce va face”, a spus el. „... Cred că este voia lui Dumnezeu ca fiecare fiinţă umană să fie mântuită. Nu cred că toţi vor fi mântuiţi – îngustă este calea, şi dreaptă este poarta”.

 

Patterson a citit două citate atribuite pastorului prezbiterian R.C. Sproul: „Dumnezeu a dorit ca omul să cadă în păcat. Dumnezeu a creat păcatul”; şi „Este dorinţa [lui Dumnezeu] de a-şi face de cunoscut mânia Sa. El avea nevoie, prin urmare, de ceva pe care să se mânie. El avea nevoie să aibă creaturi păcătoase”.

 

„Este imposibil să găsim justiţie în aceasta prin vreo definiţie biblică a justiţiei”, a spus Patterson. „... Aceasta îl face pe Dumnezeu, într-un anumit sens, autorul păcatului”.  

 

El a listat câteva pasaje scripturale – 1 Timotei 2:3-6, 2 Petru 3:9, Evrei 2:9, 1 Ioan 2:2 – care a spus el că susţin ispăşirea generală în locul stipulării Calviniste despre ispăşirea limitată (sau particulară).

 

„Pentru mine, referinţele la universalitatea ispăşirii sunt absolut copleşitoare în Noul Testament”, a spus Patterson. „... Calvinistul trebuie să se bazeze pe ideea de două voinţe a lui Dumnezeu – o voinţă revelată şi una secretă. Problema cu voinţa secretă, de sigur, este că ea este secretă şi nu putem ştii despre ea nimic. Nu numai atât, [dar] aceasta ascunde voia secretă în juxtapunere şi în contrast cu voia Sa revelată”.

 

Patterson i-a provocat pe cei prezenţi, „Rugăciunea mea aprinsă este că oricare ar fi crezurile voastre despre suveranitatea lui Dumnezeu... voi vă veţi alătura mie în aducerea Evangheliei la capetele pământului”.

 

Mohler: Baptiştii Sudici afirmă suveranitatea lui Dumnezeu

 

În cadrul segmentului său, Mohler, care afirmă cele cinci puncte ale Calvinismului, a spus că este „bine şi sănătos” pentru Baptiştii Sudici să discute teologia.

 

„Este un semn al unei denominaţii mature”, a spus Mohler, care a vorbit într-una din zile după ce a trecut de operaţia la corneea unui ochi, şi evident era necăjit de luminile aprinse. „... Am putea fi ultimul popor în viaţă care să aibă un dezacord cinstit”.

 

„Dacă nu ar fi fost vorba de renaşterea conservativă din Convenţia Baptistă Sudică”, a adăugat el, discuţia cu privire la alegere ar fi putut fi în schimb cu privire la ordinarea homosexualilor.

 

„Prin harul lui Dumnezeu nu suntem acolo”, a spus el în aplauze.

 

Baptiştii Sudici, a spus Mohler, afirmă suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire chiar dacă ei nu se numesc pe sine Calvinişti.

 

„În biserica noastră locală, când trimiţi o echipă de evanghelizare, nu spui, ‚Noroc’”, a spus el. „Te rogi ca Dumnezeu să deschidă inimile şi minţile. Când ne ascultăm cum ne rugăm, auzim de fapt o puternică încredere în suveranitatea lui Dumnezeu.

 

„... Doctrina alegerii explică motivul pentru care noi mergem cu confidenţă pentru a împărtăşii Evanghelia – pentru că Dumnezeu îi cheamă pe păcătoşi la Sine, prin sângele lui Isus Hristos.

 

„Aşa cum o spune clar pilda semănătorului, noi nu putem citi inima umană. Noi nu cunoaştem care este inima fertilă şi care este cea rezistentă. ... Noi ştim doar că sunt păcătoşi care au nevoie să audă Evanghelia, şi astfel predicăm Evanghelia la toate persoanele, ştiind că Dumnezeu mântuieşte”.

 

Toţi creştinii, spunea Mohler, sunt chemaţi să predice Evanghelia.

 

„De ce mergem?” a întrebat el. „Mergem pentru că credem în mod cinstit că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. ... Dumnezeu întotdeauna binecuvântează predicarea Evangheliei. Şi El o face pentru că nu este un spectator, ci El este Dumnezeul care mântuieşte prin intermediul Evangheliei”.

 

Răspunzând la un punct expus de Patterson – că dacă Calvinismul este adevărat atunci o persoană ar putea fi atrasă împotriva voii sale, Mohler a spus, „Nu cred că există o astfel de persoană.

 

„Mai degrabă, cred doctrina chemării efective, că Scriptura spune că odată ce a început lucrarea, şi acea persoană este atrasă spre Hristos, atunci acea persoană va veni la credinţa în Hristos şi va fi salvată în mod autentic”, a spus el. „Nu cred în persoana inventivă care este atrasă la credinţa în Hristos împotriva voii sale. Nu cred că aceasta este posibil.

 

Voinţa umană, spunea Mohler, nu este „încălcată de Dumnezeu”.

 

„Voia Domnului – ca voie iniţiatoare – voieşte ca voinţa umană să dorească ceea ce doreşte Tatăl”, a spus el. „... Când Dr. Patterson împărtăşeşte Evanghelia şi când eu împărtăşesc Evanghelia, noi o facem în mod cinstit şi prin a crede în mod urgent că dacă acea persoană la care i-am împărtăşit Evanghelia lui Hristos răspunde în credinţă, el sau ea va fi mântuită”.

 

Mohler a spus apoi că toţi Baptiştii Sudici cred într-o formă de ispăşire limitată – altfel, spunea el, ei ar fi universalişti.

 

„Întrebarea este, cum este ispăşirea limitată şi de cine?” a spus el. „... Aş prefera să vorbesc despre răscumpărarea particulară. Cred că înaintea creaţiei lumii Dumnezeu a determinat să salveze pe păcătoşi – şi nu numai într-un sens general, ci şi într-unul actual, persoanele care aveau să vină la credinţa în Domnul Isus Hristos”.

 

Mohler a listat cinci domenii în care toţi Baptiştii Sudici sunt „o formă de Calvinişti sau alta”:

 

-- un crez în infailibilitatea Scripturii. „Nu printr-un accident nu există mari mărturii Arminiane faţă de infailibilitatea Scripturii”, a spus Mohler. „... Noi credem într-adevăr că Dumnezeu poate lucra în aşa fel încât voinţa umană doreşte să facă ceea ce voieşte Dumnezeu să se facă. Şi aceasta este şi motivul pentru care credem în infailibilitatea Scripturii. Nu credem că apostolul Pavel era în mod irezistibil împotriva voii sale atras să scrie Cartea Romanilor”.

 

-- un crez în ispăşirea înlocuitoare. Logica acestei doctrine se potriveşte doar în cadrul „umbrelei unei scheme Calviniste”. „Întreaga perspectivă în care substituţia are sens este o perspectivă în care suveranitatea lui Dumnezeu şi neprihănirea Sa şi scopul salvator al lui Dumnezeu sunt justificate în crucea Domnului Isus Hristos”.

 

-- afirmarea „omniscienţei lui Dumnezeu”. „În cele din urmă ... Dumnezeu a creat această lume ştiind exact cine va veni la credinţa în Domnul Isus Hristos”, a spus Mohler. „Unii dintre noi cred mai mult decât atât, dar cu certitudine că nici unul dintre noi nu crede mai puţin decât atât.... Dacă aşa stau lucrurile ... identitatea precisă a tuturor persoanelor care vor veni la credinţa în Hristos era cunoscută de Tatăl înainte ca lumea să fi fost creată”.

 

-- un crez în siguranţa veşnică a credinciosului. „Odată ce această lucrare a mântuirii este realizată în viaţa unui păcătos, şi acel păcătos este transformat de harul şi mila lui Dumnezeu, El nu se mai poate schimba”, a spus el.

 

Mohler a spus că el predică „fără ezitare acele ‚oricine’ şi ‚toţi’” găsite în Biblie.

 

„Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit – cred aceasta cu tărie”, a spus el.

 

Dar Mohler a spus că unii predicatori ignoră în mod intenţionat anumite pasaje ale Bibliei.

 

„Cred că există predicarea irezistibilă, pentru că mulţi predicatori au grijă să se opună faţă de Romani capitolul 9”, a spus râzând.

 

Mohler a spus că vrea „să fie cunoscut” pentru dedicarea sa „către Evanghelia Domnului Isus Hristos” şi nu pentru crezul său în doctrina alegerii.

 

„Nu simt nici o responsabilitate faţă de John Calvin. Mă simt îndatorat lui, dar nu-i sunt responsabil lui şi nici nu aş vrea să port numele lui, şi nici el, cred eu, nu ar vrea să poarte numele meu”, a spus Mohler. „[Calvinismul] este o clasificare pe care nu o neg dacă vorbim despre un efort al teologiei. Dar sunt responsabil faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi Evanghelia lui Hristos.

 

„... Nu mă aflu aici în numele lui John Calvin. Sunt aici în numele – aceleaşi iniţiale, nume diferit – Isus Hristos.

 

Două cursuri într-un singur râu

 

Atât Mohler cât şi Patterson au spus că prea mulţi oameni, când dezbat Calvinismul, au o atitudine de judecată reciprocă. Mohler a glumit că unii oameni încadrează aceasta astfel, „Eşti sau ai fost vreodată Calvinist?”

 

„Aş avertiza pe fraţii mei ne-calvinişti împotriva concluziei că doctrina lui Calvin înseamnă în mod automatic că o persoană nu va fi şi nu poate fi evanghelistică”, a spus Patterson. „... Una din poruncile pe care ni le dă Domnul este de a duce Evanghelia la capătul pământului. Nici un Calvinist vrednic de această sarcină nu ar neasculta astfel o poruncă a lui Dumnezeu”.

 

Mohler a agreat din nou că există „hiper-calvinişti” – cei care resping nevoia de a răspândii Evanghelia – în cadrul SBC. Dar a spus că în natură este un grup mic.

 

„Dacă găsiţi vreodată o mişcare vitală hiper-calvinistă, vei găsi un oximoron în viaţă”, a spus el.

 

Calvinismul de cinci puncte, spunea Mohler, „nu este hiper-Calvinism”.

 

„Totuşi, dacă preia cineva un salt logic adiţional de la acel punct şi spune, ‚Aşadar, nu ar trebui să prezentăm Evanghelia la toate persoanele’, ei sunt în conflict direct cu Scriptura şi neascultare directă faţă de chemarea lui şi în contradicţie directă cu modelul apostolilor”, a spus el.

 

Patterson a adăugat, „Este foarte necinstit pentru un Calvinist să se refere la sine ca un hiper-calvinist. Aceasta în prejudiciază. ... Cred că în schimb ar trebui să-l întrebăm, ‚Ce crezi tu?’ Dacă el este greşit în această privinţă – dacă merge prea departe într-o direcţie – poţi corecta aceasta. Nu îmi place să dau nume”.

 

Mohler a avertizat pe Calvinişti de a nu avea „o personalitate de dezbatere”.

 

„Nu este sănătos să ai o persoană care să meargă prin stat ca să dezbată Calvinismul dar nu ar traversa nici măcar strada ca să împărtăşească Evanghelia”, a spus el.

 

Cei doi bărbaţi au spus că Baptiştii Sudici pot învăţa mult din studierea istoriei dezbaterii cu privire la alegere – ambele în cadrul istoriei Creştinismului şi a SBC.

 

„Aceasta este o discuţie veche”, a spus Patterson. „E o discuţie care îl pre-datează pe Calvin, pe Augustin. ... Poporul lui Dumnezeu s-a luptat din totdeauna pentru a încerca să îşi dea seama ceea ce a făcut Dumnezeu pe de-o parte şi pentru ce suntem noi responsabili pe de altă parte.

 

„Este o bună discuţie, este o discuţie sănătoasă, atâta timp cât nu începem să ne anatemizăm unul pe altul pentru perspectivele noastre variate şi atâta timp cât discuţia despre această teologie sau oricare alta nu devine un impediment pentru lucrul cel mai important, care este aducerea Evanghelia lui Hristos la 6,5 miliarde de oameni”.

 

În cadrul istoriei SBC, spunea Patterson, „ambele părţi ale acestei discuţii sunt bine pregătite”. El a spus că sunt două „cursuri” de credinţă care curg în acelaşi râu. Un curs a fost Charleston, S.C., curs, care era „mai mult Calvinist”, celălalt era Sandy Creek, N.C., curs care eram „mai mult de trezire”, a spus Patterson. Cu toate acestea declaraţia de credinţă de la Sandy Creek a avut şi ea o „forţă foarte Calvinistă”, a adăugat el.

 

Majoritatea fondatorilor SBC, a spus Mohler, susţin crezuri Calviniste.

 

„Ei însăşi erau reprezentanţi ai marii mişcări Baptiste care era în sine o parte a marii mişcări evanghelistice”, a spus el. „... Nu este un accident că [misionarul britanic] William Carey a susţinut aceste crezuri, şi astfel a mers în India pentru a începe mişcarea misionară modernă. Nu este nici un accident că cei ce au fondat această denominaţie au susţinut şi ei acele crezuri, şi acestea i-au constrâns înspre misiunile mondiale”.

 

Calvinismul, a spus Mohler, este „parte a cursului care ne-a adus în acest loc”.

 

„Dr. Patterson şi cu mine am discutat acestea mult mai extensiv decât ne-ar permite o prezentare de o oră”, a spus Mohler. „Este o parte a rezonanţei prieteniei noastre în Evanghelia. ... Suntem datori unul altuia ca fraţi în Hristos, care împărtăşim o afecţiune pentru Evanghelia ..., aşa cum fierul ascute fierul, pentru a discuta aceste chestiuni pentru a putea fi pururea mai credincioşi în predicarea şi învăţarea Evangheliei”.

 

Patterson a îndemnat pe Baptiştii Sudici să nu urmeze exemplul Englezilor Baptişti care s-au divizat în această chestiune. După divizare, cei care susţineau ispăşirea limitată (Baptiştii particulari) au devenit anti-misionari şi anti-evanghelistici”, în timp ce aceia care au susţinut ispăşirea generală (Baptiştii Generali) au accentuat doctrina aşa de puţin încât au „devenit universalişti”, a spus Patterson.

 

„Dezbinarea acestora nu le-a făcut nici o favoare şi i-a împins în direcţii opuse care au fost foarte nefericite”, a spus el. „... Dacă îi permitem lui satan să aibe felul său, vom ajunge acolo, aşa cum nu ar trebui de fapt să facem”, a spus Patterson.

 

*****

Formulare de comandă pentru CD-uri şi casete ale discuţiei Mohler-Patterson şi alte sesiuni de dezlănţuire din cadrul Conferinţei Pastorilor SBC pot fi descărcate de la www,SBCTapes.com. Casetele SBC pot fi procurate de la 817-656-1258.

sus

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin!

 

FORUM

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate