Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Ştiri
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi

Titlurile principale

NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Discuţii Forum
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Proiectul Betania
Pagina Femeii
Mass-Media
Ştiri
Lectură Creştină
Poşta Redacţiei

 

 

 

 

Pagina de ştiri baptiste

 

 

AGENŢIA DE PRESĂ A CONVENŢIEI BAPTISTE DE SUD

 

 

Ray Van Neste PRIMA PERSOANĂ: Plagiatul pastoral

Sept 15, 2006

By Ray Van Neste

Baptist Press

 

JACKSON, Tenn. (BP) – Nu cu mult timp în urmă un pastor mi-a trimis o adresă de internet cu un articol intitulat „Nu fi original – fi efectiv!” de un pastor şi autor din Ohio. După ce am citit articolul, am rămas consternat, stupefiat. Am simţit că-l imitam pe Ezra când a spus, „Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă, şi am stat jos mâhnit” (Ezra 9:3).

 

Ce a produs această reacţie? Acest articol este un argument de alamă pentru pastori să înceteze să îşi producă propriile lor predici şi în schimb să predice pur şi simplu materialul altora – chiar cuvânt cu cuvânt! Scriitorul, Steve Sjogren, argumentează că truda în pregătirea unei predici proprii este prostuţă, când declară: „opreşte acest nonsens de cheltuire a 25 până la 30 de ore pe săptămână pentru a vorbii în week-end”.

 

Ca un exemplu pozitiv el îl citează pe Paul Cho, pastorul presupusei celei mai mari bisericii din lume din Coreea de Sud, care a spus, „Cinstit, nu am dat niciodată un mesaj original în toţi anii mei de slujire aici la Yoido Church. În fiecare săptămână, predic cuvânt cu cuvânt mesajele ori de la Billy Graham ori de la W.A. Criswell de la Dallas First Baptist Church. Nu îmi pot permite să alerge prin casă pentru week-end-ul când ne întâlnim. Nu am încredere în abilitatea mea de a oferi mesaje complet originale”.

 

Sjogren argumentează că dorinţa de a pregătii propriile predici este rezultatul mândriei peste care trebuie să trecem. De fapt el îi ridiculizează pe cei care cred că pregătesc mesaje bune prin a întreba: Dacă ei predică aşa predici bune, de ce sunt bisericile lor tot aşa de mici? Chemarea lui Sjogren este pur şi simplu de a copia predicile pastorilor din bisericile mari – ei îi plagiază pe alţii, spune Sjogren.

 

Aceasta este trist şi tulburător. Îmi amintesc când îl ascultam pe Adrian Rogers acum 15 ani în urmă la conferinţa pastorilor din Bellevue cum îi condamna ferm în această practică. Sigur este potrivit să asculţi şi să înveţi de la alţii. Dar a trece peste munca grea de studiu şi, în schimb, predicarea strădaniilor altor oameni este inacceptabilă.

 

Apoi, pentru a eticheta efortul de a se pregăti cineva drept rezultat al mândriei este serios de inducătoare în eroare şi ofensivă. Nu este arogant să spun, „Serviciul meu este aşa de important încât nu-mi pot permite să nu înscriu în acest week-end”? Nu este aceasta centrată pe om şi condusă de performanţă? Aceasta este problema reală. Asumarea argumentului este că scopul primar în predicare este o mare performanţă.

 

Aşa că, dacă nu poţi oferi o mare performanţă, împrumută pe a altuia.

 

Dar nu de aşa ceva au nevoie oamenii noştri. Performanţa este disponibilă în abundenţă. Cuvântul lui Dumnezeu nu este aşa de disponibil.

 

Acestea îmi amintesc de un pasaj favorit al meu, Ieremia 23. Aici Dumnezeu mustră cu asprime pe profeţii care pretind că vin la poporul lui Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, dar de fapt vin cu propriile lor imaginaţii (v. 16). Dumnezeu contrastează discuţia lor deşartă cu puterea Cuvântul Său (v. 25-32). Dumnezeu chiar spune: „De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care fură unul altuia cuvintele Mele” (v. 30).

 

Chiar cu diferenţe în context, cred că aceasta este clar. Oamenii noştri nu au nevoie de o performanţă. Ei trebuie să meargă să adune pe fraţii şi surorile lor să aude pe propriul lor pastor, care-i cunoaşte şi-i iubeşte, şi să asculte o revărsare a inimii sale ce rezultă din lupta sa cu textul din acea săptămână. Noi nu ar trebui să fim capete vorbitoare cu puncte fine, ci mesageri care, după ce am stat în consiliul lui Dumnezeu, pot să vină cu Cuvântul Său. Din nou, Dumnezeu vorbeşte prin Ieremia:

 

„Cine a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui şi cine l-a auzit?...  Eu n-am trimis pe proorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au proorocit. Dacă ar fi fost de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu, şi să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!” (v. 18, 21, 22).

 

Să renunţăm la prefăcuta ispitire de performanţă, să nu ne mai culcăm pe urechi atunci când sirena sună chiar de la pastorii colegi, să rezistăm momelilor Bâlciului Deşertăciunii şi să oferim simplu Cuvântul lui Dumnezeu poporului Său. Atunci vom avea plăcerea de a vedea pe oameni cum se întorc de la păcatele lor (unul din adevăratele scopuri mai degrabă decât adunările de mulţimi). Unii vor fi vorbitori mai mari decât suntem noi, dar asta este în regulă. Să ne încredem în puterea Evangheliei şi să o predicăm în simplicitate şi puritate (1 Corinteni 2:1-5).

 

*****

Ray Van Neste este profesor asociat de Studii Creştine la Union University din Jackson, Tenn. Întregul articol al lui Steve Sjogren poate fi găsit la www.pastors.com/article.asp?ArtID=9230.

sus

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin!

 

FORUM

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate