Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Stiri
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Titlurile principale

NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Discutii Forum
Istorie
Pastorala
Proiectul Betania
Arta Crestina
Stiri
Posta Redactiei

 

 

 

 

Pagina de ştiri baptiste

 

 

AGENŢIA DE PRESĂ A CONVENŢIEI BAPTISTE DE SUD

 

 

Misionarul voiajor Nate Gunter lucrează printre oamenii din Niger. Gunter îşi petrece o mare parte a timpului său vorbind cu sătenii colegi şi dezvoltă relaţii cu oamenii Tuareg. ‚Anotimpul de foame’ duce la distribuţia mai mare a Evangheliei

Dec 15, 2005

By Kristen Hiller

Baptist Press

 

NOTA EDITORULUI: Accentul din acest an pe misiunile internaţionale în bisericile Baptist Sudice se concentrează pe misionarii care slujesc în Africa de Vest precum şi bisericile partenere cu ei, exemplificând misiunea globală susţinută de darurile Baptiştilor Sudici către Colecta de Crăciun Lottie Moon.

 

BANKILARE, Niger (BP) – Sătenii stau într-o mică învălmăşeală în jurul unei grămezi de saci de câte 50 kg de orez, vorbind în limba Tamashek pe tonuri aprinse.

 

„Aceasta este partea cea mai grea”, spune Nate Gunter, un misionar călător care lucrează în Bankilare, Niger. „Ei spun că nu este de ajuns”.

 

După ce a lucrat în grupul de oameni Tuareg într-un sat de tufiş pentru oi ani, Gunter a spus că s-a obişnuit cu oamenii care cerşesc mâncare, medicamente şi bani. Aceasta nu s-a întâmplat până ce s-a întors de la o conferinţă de trei săptămâni în iulie 2005 când Gunter spune că şi-a dat seama de disperarea situaţiei.

 

„Am început să întreb în jurul oraşului şi am descoperit că unii oameni din zonele de tabere de tufiş au murit deja de foame”, spunea Gunter. „Mulţi s-au îmbolnăvit. Mulţi au mâncat iarbă pentru câteva luni şi au dezvoltat boli legate de nutriţie. În acel punct m-am întors din Niamey şi m-am întâlnit cu superiorii mei şi am spus, ‚Trebuie să facem ceva în această privinţă’”.

 

În timpul anului său final de la Hannibal-LaGrage College din Hannibal, Mo., Gunter s-a luptat cu decizia asupra felului cum să-şi folosească gradul său de colegiu. În timp ce se străduia cu solicitările claselor, lucrarea şi munca, Gunter a spus că a contemplat la toate de la munca bisericească la seminar la serviciul militar.

 

„Cu cât mă rugam mai mult cu privire la aceasta şi căutam inima Domnului, cu atât mai mult El îmi făcea clar faptul că nu va închide vreuna din uşi ci avea să îmi ceară să privesc doar la El şi să-L urmez prin cea corectă”, a spus Gunter.

 

În timp ce îşi considera opţiunile, Gunter se tot întorcea la Programul de Voiajor al Bordului de Misiune Internaţional, care permite la circa 20 de persoane necăsătorite cu un grad de colegiu să slujească un termen de doi ani în misiuni externe. În timp ce continua să se roage cu privire la decizia sa, Gunter a spus că Dumnezeu a început să pună poporul Negriilor Tamashek pe inima sa.

 

Lucrătorul Nate Gunter începe conversaţie cu un bărbat Tuareg din Niger. Ţinând pasul cu cultura africană, Gunter petrece multe după-amiezi bând ceai şi discutând cu alţi săteni. Recunoscuţi în mod normal drept „clasa de sclavi” ai poporului Tuareg, Negrii Tamashek au stat înaintea lui Gunter ca un popor primitor, modest.

 

„Cultura lor în mod definitiv preţuieşte relaţiile cu prietenii şi familia mai presus de lucrurile materialiste, avansând statutul lor social, ceva de genul acesta”, spunea Gunter.

 

Ca rezultat al schimbării climatului politic şi cultural al grupului de oameni Tuareg din ultimii 50 de ani, Gunter crede că acum este timpul oportun pentru a-i evangheliza.

 

„Ei sunt un popor în mijlocul schimbării chiar acum, şi caută răspunsuri noi şi pentru călăuzire sigură”, a spus el. „Simt pur şi simplă că este un timp excelent din istoria poporului lor de a-i confrunta cu Evanghelia lui Isus Hristos”.

 

Confruntat cu efectele devastatoare de foamete din Bankilare în iulie 2005, Gunter a călătorit spre Niamey pentru a vorbi cu Warren şi Sharon Hessling, coordonatori de strategie pentru echipa Tuareg, referitor la necesitatea unui program de ajutorare în caz de foamete în sat.

 

Ei au ajuns la un plan de a distribui 30 de tone metrice de orez în porţii de câte 25 de kilograme la familii în şi în jurul lui Bankilare. Gunter a lucrat cu supraveghetorii săi pentru a începe un program care implica înregistrarea de carduri şi chitanţe.

 

„Nu cred că e vreun fel de a le predica oamenilor când aceştia sunt flămânzi”, a spus Warren Hessling. „Sunt sigur că nu putem rezolva toate problemele de povară din lume, însă trebuie să le confruntăm pe cele dinaintea noastră, măcar pe atât cât putem”.

 

Pentru a întâmpina atât nevoile spirituale cât şi cele fizice ale celor ce trăiesc în zona Bankilare, Gunter şi Hessling au aranjat ca un creştin Tuareg să slujească celor ce primesc orezul în timpul distribuţiilor.

 

Mohammed, un pastor Tuareg local din oraşul Niamey, a vorbit frecvent cu sătenii care veneau să primească orez. El a spus că distribuţia era importantă pentru a atrage atenţia oamenilor aşa că el îi putea chema la Hristos.

 

Deşi sătenii din Bankilare experimentează tipic un „sezon de foamete” între lunile august şi octombrie, Gunter atribuie o mare parte din foametea din 2005 unei invazii de lăcuste de deşert. La două săptămâni înainte de recolta din 2004, Gunter a stat în afara colibei lui din cărămidă de nămol din Bankilare şi a privit un roi de lăcuste cum devastau o recoltă de mei din Bankilare.

 

„În circa 20 de minute, era ca o scenă din cartea Exodul”, spunea Gunter. „Vreau să spun literal, de la pământ şi până unde vedea în cer, şi în fiecare direcţie. Nu aş spune că a fost o supraestimare că ar fi fost miliarde de lăcuste, doar un roi de lăcuste în şi peste tot. Puteam să îmi întind mâna şi să le apuc în timp ce acestea treceau pe acolo”.

 

Cu efectele lente de nici o recoltă în 2004, „sezonul de foamete” din 2005 a lovit dur.

 

Nate Gunter, un lucrător IMB, a iniţiat eforturile de ajutorare în caz de foamete din Niger, şi continuă să lucreze aproape cu partenerii Niamey pentru a distribui orez la acele sate care sunt în cea mai mare nevoie. Dar acea nevoie după mâncare a adus pe sute de oameni înspre distribuţiile de orez – sute care au auzit Evanghelia pentru prima dată. Şi Gunter a putut să-l conducă pe Moussa*, un magazioner din Bankilare, la Hristos prin eforturile sale de ajutorare.

 

La început, Moussa nu a fost de acord cu Gunter în privinţa faptului cine ar trebui să primească orez şi s-a întors acasă, rezolvând să nu mai vorbească niciodată din nou cu el.

 

„Mai târziu, am avut un vis, şi în vis un om mi-a spus ‚Eu sunt Isus. Îţi cer să ţi mâna lui Nate’”, a relatat Moussa.

 

Când Moussa s-a trezit, s-a rugat ca Gunter să-l viziteze.

 

„Când a venit Nate şi i-am explicat ceea ce s-a întâmplat, am fost împăcat cu el”, a spus Moussa. „Atunci am găsit pacea mea cu Hristos”.

 

Privind în urmă la distribuţie, Gunter spune că acum poate vedea felul cum Dumnezeu a folosit proiectul pentru a răspândii Evanghelia.

 

„A venit repede şi s-a dus repede”, a spus el. „Însă simt că am făcut mult bine, şi în mod definitiv am putu să deschidem câteva uşi, gândesc eu, pentru viitoare oportunităţi de slujire cu Evanghelia în zonă”.

 

*****

*Nume schimbate pentru motive de securitate.

sus

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin!

 

FORUM

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate