Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Ştiri
 


Home
Arhiva editurii

 

Titlurile principale

 

EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

 

 

 

 

Pagina de ştiri baptiste

 

 

AGENŢIA DE PRESĂ A CONVENŢIEI BAPTISTE DE SUD

 

 

Discursuri despre o predică – Cercetătorul de la Oxford David Wenham prezintă una din discursurile sale Drumwright la Southwestern Seminary relatând că Predica de pe Munte a lui Isus este autentică şi autoritară. Photo by Margie Dolch/SWBTS

Profesor din Oxford apără autoritatea celei ‘mai faimoase predici din toate timpurile’

Mar 18, 2005

By Marc Rogers

 

FORT WORTH, Texas (BP)—Respectatul om de ştiinţă David Wenham, specializat în Noul Testament, a ţintit teologia liberală expusă de Seminarul din California, Jesus Seminar, în timpul prelegerilor de la seminarul teologic Southwestern Baptist Theological Seminary.


“Aceşti oameni de ştiinţă sunt greşiţi,” a spus Wenham. “Şi daţi-mi voie să că arăt de ce.”


Wenham, un preot anglican evanghelic şi decan al Wycliffe Hall, un colegiul al Universităţii din Oxford University, a fost în campusul seminarului Southwestern’s Fort Worth, Texas, pentru a ţine o prelegere de teologie pe 10-11 Martie în locul lui Huber L. Drumwright.


În cele trei prelegeri pe timpul a 2 zile, Wenham s-a concentrat pe ceea ce el numea “cea mai faimoasă predică din toate timpurile,” predica de pe munte găsită în Matei 5-7, Luca 6 şi versetele din cărţile Marcu şi Ioan.


Wenham a început provocând teologiile liberale ale Seminarul Isus ce îşi bat joc de autoritate, şi astfel autoritatea numeroaselor pasaje din Biblie. Cu privire la Predica de pe munte, asemenea teologi dezic unitatea teologică a pasajului cu restul Scripturii.

 

Wenham a abordat cazul său analizând dacă predica a fost “lege evreiască” sau “Evanghelie creştină.” Recunoscând că mulţi oameni de ştiinţă o văd mai mult ca “lege,” el a adus dovezi din contextul predicii de pe munte din cartea lui Matei.


Cheia pentru înţelegerea Evangheliei după matei, a spus Wenham, este să priveşti la felul în care cartea începe şi cum se termină. Atât începutul cât şi sfârşitul au un “accent Evanghelistic puternic,” a spus el.


Chiar şi genealogia lui Isus care deschide cartea Matei proclamă mesajul Evangheliei, a adăugat Wenham. Lista numelor în genealogia lui Isus prezintă trei seturi de 14 generaţii, sau 6 seturi de 7 generaţii, care duc la naşterea lui Isus, a spus el.

 

“Astfel Isus este al şaptelea din şapte,” a spus Wenham. Acest lucru ar trebui să fie important pentru cititorii evrei, a spus el, deoarece “7” era numărul ce simboliza în Vechiul Testament perfecţiunea şi împlinirea.


Astfel, genealogia lui Matei î-L prezintă pe Isus “împlinind istoria poporului lui Dumnezeu,” a spus Wenham. “Isus este cel care împlineşte promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam; El este adevăratul rege şi fiu al lui David, şi Mântuitorul lumii din păcat.”

 
“[Isus] este acela către care Vechiul Testament arată, acela pe care profeţii l-au aşteptat, „ a spus Wenham. Isus nu este un “super-fariseu” în Evanghelia lui Matei, a continuat Wenham, dar mai degrabă “Isus aduce ziua minunată a lui Dumnezeu pentru a creaţie nouă. Accentul este minunat, puternic, o adevărată intervenţie divină. Cu Isus, vine împărăţia lui Dumnezeu.”


Din cauza “temei Evanghelistice” existentă în Matei, predica de pe munte nu trebuie văzută ca “lege,” argumentează Wenham, deşi nu înseamnă că Isus nu a fost preocupat de lege.


“Isus nu a dorit coborârea standardelor morale,” a spus Wenham. “Exact inversul: Împărăţia lui Dumnezeu aduce standarde mai înalte, mai înalte chiar decât ‘scribii şi fariseii,’” după cum se vede, de exemplu, în învăţătura lui Isus cu privire la crimă şi adulter.

 

“Isus şi învăţăturile Sale îmbrăţişează legea Vechiului Testament, dar merge mai departe de ea,” a spus Wenham. Punctând accentul postmodernist pe “autenticitate,” a spus el, “Împărăţia lui Dumnezeu este trăirea unor vieţi frumoase şi autentice, împlinirea legii Vechiului Testament, nu subestimarea ei.... [Predica] ne prezintă viaţa frumoasă pe care suntem chemaţi să o trăim, cu harul şi dragostea lui Dumnezeu fiind punctul de plecare şi, într-adevăr, punctul de sosire.”


Într-o altă prelegere, Wenham a confruntat întrebarea cu privire la autorul predicii. Mulţi oameni de ştiinţă, inclusiv cei ce la Seminarul Isus, spun că predica nu aparţine, în cea mai mare parte, lui Isus, dar mai precis prezintă construcţiile teologice ale autorilor Evangheliilor, a adăugat Wenham.

Folosind o analiză textuală mult contestată a cărţilor lui Matei şi Luca, dar şi a scrisorilor lui Pavel şi Petru, Wenham a combătut această idee.


Întrebarea nu este dacă predica prezintă cuvintele lui Isus sau teologia lui matei, a spus Wenham. Ci, predica ar putea fi atât cuvintele lui Isus cât şi teologia lui Matei. El a notat că odată ce teologia lui Matei vine din înţelegerea învăţături lui Isus, cele două ar trebui să fie congruente.


Wenham a spus că se îndoieşte de existenţa lui “Q,” sursa misterioasă presupusă a cărţilor Matei şi Luca, mult speculată de oamenii de ştiinţă biblici. Totuşi, a spus el, a exista o cantitate mare de “tradiţie orală” în biserica primară cu privire la spusele lui Isus. El a spus că Evanghelia, la fel ca scriitorii epistolelor lui Petru şi Pavel, au fost atraşi de această tradiţie comună când au scris.


Deşi ideea tradiţiei orale poate fi străină lumii moderne bazată pe text, Wenham a spus că a fost puternică şi de încredere în lumea antică; prezintă unitate învăţăturilor biblice sub inspiraţia Duhului Sfânt.


Wenham a cerut “bun simţ” în abordarea surselor şi textelor, care ar indica, în cuvintele lui, că “Isus a predicat cea mai importantă predică cunoscută de lume vreodată.”


Wenham de asemenea a preluat întrebarea dacă predica de pe munte a fost “neprihănire relevantă,” sau dacă a fost o “reţetă pentru disperare” din cauza cererilor ce par “imposibile” şi “impracticabile”.

Wenham a contracarat aceste interpretări spunând că predica prezintă o “etică a Împărăţiei” practică care are de-a face cu probleme “realiste” cu care toţi creştinii se confruntă.


Luând Matei 5:21-48 ca un exemplu, Wenham a arătat cum învăţăturile lui Isus despre relaţii din aceste versete, “de la iubirea de fraţi la iubirea duşmanilor,” au prezentat “o neprihănire mai mare ca cea a celor 10 Porunci, şi dincolo de scribi şi farisei.”


Aceasta este aşa, a continuat Wenham, pentru că în loc de a interzice crima şi adulterul, aşa cum face legea iudaică, “Isus merge la rădăcina cauzei de crimă şi adulter: invidia şi pofta.”


“În Împărăţia lui Dumnezeu nu va fi crimă dar mai mult nici invidie,” a spus el. “În Împărăţia lui Dumnezeu nu va fi doar absenţa adulterului, dar va fi şi absenţa gândurilor adultere.”


Preluând relevanţa acestei învăţături pentru creştinii de astăzi, Wenham a notat că “dacă adulterul este un lucru comun în lumea noastră, atunci gândul de adulter este epidemic, cu mass-media ce ne hărţuieşte în mod constant, şi internetul ce ne ispiteşte cu materiale pornografice, Isus spune că Dumnezeu nu este preocupat doar de căsnicii credincioase dar şi de minţi credincioase.”


Wenham a recunoscut că “da, [predica de pe munte] este foarte grea în era noastră modernă. Noi vom eşua şi avem nevoie de iertare, de ceilalţi şi de Duhul Sfânt să ne ajute să trăim vieţi pregătite pentru împărăţie. Dar asta este de fapt Împărăţia lui Dumnezeu, lucruri ce se schimbă şi noi care ne schimbăm.

 

“Ceea ce pare imposibil şi impracticabil devine posibil şi practicabil cu harul Împărăţiei lui Dumnezeu,” a spus Wenham.

horizontal rule

sus

Ce este nou?

CHAT Apologetic!

Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate