Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Stiri
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Titlurile principale

NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Discutii Forum
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
MEDIA
Stiri internationale
Din presa romana
Posta Redactiei

 

 

 

Pagina de ştiri internaţionale

 

BPNews

 

AGENŢIA DE PRESĂ A CONVENŢIEI BAPTISTE DE SUD

 

Studiul de doctrină 2008: credinţă şi mesaj baptist

Vox Vocis 26 Noembrie 2007

Publicată pe 12 noiembrie 2007 de Davis Shrout

NASHVILLE, Tenn. (BP)-Ce înseamnă să fi creat după imaginea lui Dumnezeu? Ce este ajutorul bărbatului? Ce fac baptiştii legat de ordinea socială ? Aceste şi alte subiecte sunt explorate în Studiul doctrinei baptiste din 2008: Credinţa creştină şi mesajul."

Publicată de LifeWay Christian Resources din cadrul Convenţiei baptiste de sud, a şasea sesiune de studiu examinează doctrinele sau învăţăturile credinţei creştine aşa cum sunt reflectate în 21 articole ale credinţei baptiste şi mesajului din 2000.

În plus, pentru a explora asemenea doctrine creştine ca şi doctrine ale despre Dumnezeu, om, Cristos, Duhul Sfânt şi biserică. Studiul credinţă şi mesaj Baptist încorporează ilustraţii istorice şi contemporane şi aduce aplicaţii călăuzitoare.

Aceşti trei lideri confesionali sunt autori ai studiului: Richard Land, preşedintele Comisiei pentru etică şi libertate religioasă, Chuck Kelley, preşedintele Seminarului teologic din New Orleans şi R. Albert Mohler Jr, preşedintele Seminarului Baptist din sud.

Prima secţiune a studiului despre doctrină examinează Cuvântul lui Dumnezeu. Primul articol a studiului Credinţa şi mesajul Baptist dubliniază doctrinele despre Biblie şi proclamă Biblia ca fiind "comoara perfectă a învăţăturii divine." Studiul explică faptul că toată Scriptura, aşa cum Dumnezeu S-a revelat pe Sine omenirii, este vrednică de încredere şi rămâne ca o mărturie a lui Cristos, care este preocuparea revelaţiei divine."

SCRIPTURA ESTE REVELAŢIA DIVINĂ

Studiul doctrinal arată cum Biblia este autoritară, infailibilă, inerentă, suficientă şi eternă.

Studiul credina şi mesajul Baptist nu începe cu Scripturile, printr-un simplu accident sau obicei, autorii studiului scriu, accentuând faptul că toate doctrinele din studiu sunt bazate pe Biblie.

DUMNEZEU ESTE INFINIT, SFÂNT

Al doilea articol din studiul credinţa şi mesajul Baptist subliniază doctrina despre Dumnezeu, afirmând că un singur Dumnezeu viu şi adevărat, care este o "fiinţă inteligentă, spirituală şi personală, creatorul, răscumpărătorul, susţinătorul şi conducătorul Universului."

Studiul credinţa şi mesajul baptist explică că Dumnezeu se revelează ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt cu atribute personale, dar fără divizarea naturii, esenţei sau existenţei.
Dumnezeu este triunic şi doctrina trinătătţii se opune doctrinei esenţiale a adevărului creştin. "Fără această doctrină nu este creştinism adevărat, pentru că Biblia revelează că este un singur Dumnezeu şi El este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt," scriu autorii. "Creştinismul biblic afirmă un Dumnezeu în trei persoane."

DUMNEZEU TATĂL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT

Studiul de doctrină din 2008 examinează fiecare aspect al trinităţii aşa cum este menţionat în studiul credinţa şi mesajul Baptist.

"Dumnezeu Tatăl guvernează cu grijă providenţială peste universul Lui, creaturile Lui şi desfăşoară istoria umanităţii potrivit scopurilor Harului Său, afirmă articolul 2A din studiul credinţa şi mesajul Baptist. Studiul doctrinal examinează mâna providenţială văzută în ajutor şi protecţie, grija Lui şi structura moarală a Universului.

"Providenţa lui Dumnezeu este văzută în scop dublu al harului lui Dumnezeu," scriu autorii. "Recordul istoriei este o mărturie a scopului şi providenţei lui Dumnezeu." studiul descrie următoarele atribute ale lui Dumnezeu: este atotputernic, atotştiutor, plin de dragoste şi înţelepciune.

Dumnezeu, de asemenea, S-a revelat prin Fiul Său, Isus Cristos. Divinitatea şi umanitatea complete ale lui Isus Cristos sunt adevărurile funadamentale ale creştinismului, scriu autorii. Studiul doctrinal subliniară numeroase aspecte ale vieţii lu Cristos: naşterea, moartea, învierea, înălţarea şi revenirea, cu un scop cheie de a învăţa participanţii cum să confrunte învăţăturile false cu eficienţă şi adevăr.

De asemenea, autorii explică termeni ca "încarnare," "ispăşire," "împăcare" şi "substituire." Răspunsurile călăuzitoare pozează aplicaţii reflexive la întrebări ca: De ce crezi în învierea lui Cristos?

"Eretici şi învăţătorii falşi deja au direcţionat atacul spre doctrina legată mai mult de Isus Cristos," explică autorii. "Trebuie să fim pregătiţi să apărăm naşterea pură a lui Isus, divinitatea lui completă, umanitatea lui completă, faptele lui miraculoase, învierea lui în trup, revenirea victorioasă, caracterul Său ispăşitor, cât şi alte adevăruri despre Isus Cristos."

Compromisul asupra doctrinei despre Isus Cristos, scriu autorii, va fi fatal pentru mărturia creştină şi subersivă credinţei cuiva."

Duhul sfânt este descris ca "Spiritul lui Dumnezeu, complet divin. Duhul Sfânt îl slăveşte pe Cristos şi convinge oamenii de păcat. Articolul 2C din studiul credinţa şi mesajul baptist afirmă în momentul regenerării el botează fiecare creştin în trupul lui Cristos."

Autorii reamintesc rolul Duhului Sfânt în creaţia Bibliei şi arată cum Bbilia poate fi în acelaşi timp şi cuvintele omului şi Cuvântul lui Dumnezeu.

"...Biblia prezintă procesul inspirării -inspirării verbale plenare-când duhul Sfânt mişcă autorii umani să scrie exact ceea ce el vrea ca ei să scrie," a explicat autorul. "În acelaşi timp, cuvintele autorilor umani sunt cuvinte pe care ei vor să le scrie. Aceasta este datorită faptului că Duhul Sfânt lucrează în creştini ca să îndeplinească scopurilor suverane."

Mai departe, autorii notează că slujirea Duhului care include convingerea de păcat, chemarea necreştinilor la mântire, aducând transformare, adevărul care aduce lumină şi salvarea creştinilor.

OMUL, IMAGINEA LUI DUMNEZEU

Studiul arată că amândoi bărbatul şi femeia au fost creaţ după imaginea lui Dumnezeu aşa cum scrie în Geneza 1:27. autorii notează că fiinţele umane sunt atribuite abilităţii intelectuale şi de raţiune, dominarea peste toată creaţia şi capacitatea lor spirituală (abilitatea de a avea păertăşie cu Dumnezeu).

Când au fost ispitiţi, Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu şi au căzut din nevonovăţie în păcat. O dată ce Adam a păcătuit, scriu autorii, toată umanitatea a căzut sub condamnarea păcatului.

"Doar planul lui Dumnezeu de răscumpăare ne permite să avem părtăşie cu Dumnezeu, scriu autorii. "Prin harul lui Dumnezeu, demonstrat şi făcut în Cristos, noi suntem restauraţi să avem părtăşie cu Dumnezeu şi suntem capabili să îndeplinim scopul pentru care am fost creaţi."

Doctrina salvării, scopul lui Dumnezeu de har şi biserica, de asemenea, sunt explorate în studiul despre doctrină. În secţiunea despre biserică, autorii definesc structura bisericii şi explică cuvinte cheie ca "episcop," "bătrân," "pastor" şi "diacon."

De asmenea, autorii scriu despre botez şi despre Cina Domnului. Botezul creştinilor prin scufundare în apă, notează ei, ilustrază moartea, îngroparea şi învierea lui Cristos, aducând o imagine frumoasă a salvării noastre, reamintind de lucrarea salvării."

Ca şi botezul, Cina Domnului este simbolică. Baptiştii cred că Cina Domnului nu este un sacrament, ci o poruncă, scriu autorii. Elementele Cinei Domnului simbolizează lucrarea de salvare a lui Cristos şi sunt consideraţi ca o congregaţie.

"Când biserica locală celebrează Cina Domnului, proclamăm moartea şi învierea lui Isus Cristos, chiar anticipăm revenirea lui, când biserica va celebra nunta Mielului," scriu autorii. În acelaşi mod, când biserica celebrează botezul, noi desăvărşim imaginea lui Isus pentru noi a unui creştin schimbat de harul şi puterea lui Dumnezeu."

Studiul despre doctrină, de asemenea, adresează alte aspecte ale studiului credinţa şi mesajul baptist," ca ziua Domnului, ultimile zile (escatologie), evanghelizare şi educarea misiunilor şi conducere.

Studiul se termină cu capitolul despre cooperare, succesiunea creştină şi socială, pace şi război, libertatea religioasă şi familie.

LifeWay publică o doctrină baptistă pentru adulţi în fiecare an. Convenţia baptistă din sud desemnează o săptămână de studiu, în aprilie pe calendarul confesional. Săptămâna din 2008 este 13-17 aprilie. Bisericile, desigur, pot conduce studiul oricând vor ele. Poate fi studiat individual.

Studiul doctrinal 2007 desre credinţa şi mesajul Baptist este disponibil prin serviciul clienţilor la adresa: www.lifeway.com şi 1-800-458-2772 şi pe sirte-ul LifeWay Christian Stores www.lifewaystores.com şi 1-800-233-1123.

courtesy of Baptist Press News (http://bpnews.net )

sus

horizontal rule

Ce este nou?

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

 Înapoi 
Copyright (c) 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate