Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Pastorala
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina Pastorală

 

Click pe titluri pentru articolul complet

 

Specialisti

Posted on  by barzilaiendan

In vizitele facute prin bisericile RBA am observat fara sa vreau o situatie paradoxala: toti suntem “specialisti” la rezolvarea problemelor … altora.

Sunt sigur ca adaca as invita un pastor dintr-alta biserica la noi, el s-ar grabi imediat sa-mi dea sfaturi si sa ma invete cum sa-mi rezolv problemele. Sunt la fel de sigur ca la fel as face si eu daca m-ar invita el la biserica lui …

 

Care sa fie explicatia?

 

Incep sa intrezaresc o intelepciune divina in toate acestea. Incep sa cred ca exista un “set de probleme” pentru o anumita “persoana” si o anumita “persoana” pentru un anumit “set de probleme”. Se atrag parca reciproc, facand parte probabil dintr-un tratament divin pe care ni-l aplica Dumnezeu fiecaruia, ca sa ne ciopleasca caracterul, desavarsindu-ne.

horizontal rule

Scrisoare pastorală din partea Consiliului Uniunii

Posted on  by ambasadorul

 

Consiliul Uniunii Bisericilor Baptiste din România
Mesaj pastoral privind starea de criză din țara noastră și consecințele acesteia
București, 19 Octombrie 2010

 

Membrii Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, întrunit la București în sesiunea de toamnă a anului 2010 adresează bisericilor și credincioșilor un mesaj pastoral în legătură cu situația de criză din țară și consecințele acesteia.

 

Considerăm că prezenta criză își are rădăcinile, în principal, în criza morală și spirituală care cuprinde țara noastră și lumea în care trăim. Individualismul, egoismul și materialismul caută să înlocuiască credința în Dumnezeu, valorile întrupate în viața și învățătura Domnului Isus Hristos și să diminueze sensibilitatea față de conștiința care este cercetată de Duhul Sfânt.

 

Având în vedere efectele crizei asupra persoanelor celor mai expuse în societatea noastră: cei în vârstă, cei care suferă din cauza bolilor, copiii, persoanele cu handicap, orfanii, săracii, refugiații, Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România îndeamnă credincioșii ca, în primul rând, să aducă această situație în rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu. În același timp, comunitățile de credincioși sunt rugate să își sporească activitățile caritabile și preocuparea de a-i susține pe cei în nevoi și de a-i mângâia pe cei în suferință.

horizontal rule

Căsătorie cu aport 100%

de Doru Pope

 

Soţia mea nu este jumătatea mea, eu nu-s jumătatea soţiei mele.  Eu sunt o fiinţă completă şi întreagă, cu şi prin Dumnezeu.  Căsnicia nu-i aceea a două jumătăţi ce devin una, ci a două fiinţe complete ce cu ajutorul lui Dumnezeu devin una.  Noi suntem una în El, după cum şi individual suntem compleţi în El.

Dacă eu mă căsătoresc ca soţia mea să-mi fie jumătate, atunci eu voi depinde de ea în găsirea fericirii mele, a împlinirii mele.  Eu trăiesc şi supravieţuiesc prin ea.  Când ea nu-mi împlineşte nevoie, devin nemulţumit, nefericit şi singur.

Psalmistul spune: Toate izvoarele mele Sunt în Tine (Ps 87:7), unde „tine” este Dumnezeu.  Împlinirea mea 100% este în Dumnezeu.  Eu aduc această împlinire în familie, în viaţa soţiei mele.  Eu nu vin cu nevoi ce ea trebuie să le împlinească, ci vin cu resurse pentru ea.  La fel şi soţia mea vine împlinită de Dumnezeu, şi aduce resursele împlinirii ei!  Asta înseamnă şi că, eu nu vin în căsnicie cu aşteptări, ci cu oferte: cum pot face fericit pe celălalt!

horizontal rule

1 TESALONICENI cap. 4:1 – 5:24

 

I.            Instrucțiuni practice și îndemnuri (4:1 – 5:24)

Capitolele 4 ș5 se constituie ca a doua diviziune majoră a lui 1 Tesaloniceni. În timp ce capitolele 1-3 conține mesaje personale de apreciere ala dresa celor din Tesalonic și explicații cu privire la lucrarea și motivația misionarilor, capitolele 4-5 înregistrează instruirea practică în domenii unde cei din Tesalonic erau deficienți, plus sfătuirea practică în ceea ce privește un comportament corect având în vedere adevărul.

 

A.   Trăire creștină (4:1-12)

Secțiunea se preocupă de trei aspecte ale trăirii creștine corecte: unul general, despre conduită; și două specifice, despre puritatea sexuală și dragostea frățească.

1.     Conduită generală (4:1-2)

4:1 – Cuvântul cu care Pavel a început cap. 4, „încolo”, nu a fost intenționat să anunțe concluzia epistolei așa cum este evident din tot ceea ce urmează (vezi „încolo” în Filipeni 3.1, care este urmat de 2 capitole, așa cum este aici în 1 Tesaloniceni). Acesta introduce secțiunea majoră finală a scrisorii. Aceste capitole au de a face cu „ce mai lipseşte credinţei voastre” (3:10). Din nou Pavel a reamintit cititorilor săi despre cuvintele sale în timp ce era în Tesalonic. El s-a mișcat de la situația lor prezentă la următorul stadiu al dezvoltării lor spiritual. Ei au răspuns învățăturii lui Pavel despre trăirea creștină. Cineva a spus că fiecare trăiește ca să placă cuiva: lui însuși, partenerului său, părinților săi, copiilor săi, Dumnezeului său sau altcuiva. Pavel și-a focalizat motivația pentru trăirea corectă pe dragostea de Dumnezeu. Mulți oameni au privit viața creștină ca un set de reguli care trebuiesc ascultate, sau o listă de interdicții care trebuiesc evitate; dar Pavel o vede ca manifestarea a unei dorințe pline de dragoste de a fi „plăcuți lui Dumnezeu” care l-a ales (1:4). Atitudinea sa a ajutat la pregătirea cititorilor săi pentru a răspunde în mod pozitiv la sfătuirea sa ulterioară.

 

Aceste instrucțiuni nu au intenționat să miște pe cititori înspre a se comporta diferit, ci înspre a face mai mult din aceleași lucruri. Acest comportament era atât de important încât nu numai că le-a cerut, dar a și insistat față de ei să se grăbească („îndemnăm” este παρακαλοθμεν, folosit și în v. 10; în 2:12, participiul de la același verb este tradus „vă cheamă” și în 3:2 și 4:18, verbul este tradus „îmbărbăteze”/„mângâiați-vă”). Pavel a adăugat chiar o forță mai mare sfătuirii sale prin faptul că îi îndeamnă „în Numele Domnului Isus” (vezi 2 Tesaloniceni 3:12); el a scris în Duhul și cu autoritatea lui Isus Hristos. Pavel a pretins că vorbește pentru Hristos în această problem. Și el le cere să facă aceasta „tot mai mult” (vezi 1 Tesaloniceni 4.10).

 

4:2 – Deci ei nu trebuiau să piardă acest accent, mai degrabă subtil, Pavel l-a reafirmat aici într-un mod clar. El a spus că ei știu „învăţături” (παρανγελια) pe care el le-a dat „prin Domnul Isus” (vezi v. 1). Ceea ce el și împreună misionarii cu el au predicat celor din Tesalonic, ei au anunțat ca evanghelia lui Hristos (3:2). Mesajul prezent vine la ei cu aceeași autoritate. Uneori creștinii vor să audă un adevăr nou când, ceea ce ei au nevoie este îndemnul de a excela în acesta și mai mult, de a presa înspre o mai mare experimentare a adevărurilor vechi pe care ei deja le practicau într-o măsură limitată.

horizontal rule

Sola Scriptura şi Biserica primară
de William Webster

Reforma a fost responsabilă de restaurarea principiului sola Scriptura în Biserică, principiu care fusese în vigoare în Biserică încă de la începutul epocii post-apostolice. Iniţial, învăţătura apostolilor s-a transmis pe cale orală dar, o dată cu încheierea perioadei apostolice, întreaga revelaţie specială care Dumnezeu dorea să fie păstrată pentru om a fost codificată în Scripturile scrise. Sola Scriptura este acea învăţătură şi credinţă că astăzi există o singură revelaţie specială de la Dumnezeu pe care omul o posedă, Scripturile scrise sau Biblia şi, în consecinţă, Scripturile sunt suficiente în ce priveşte conţinutul şi ele reprezintă autoritatea finală pentru Biserică din pricina naturii lor, întrucât sunt inspirate de Dumnezeu. Aceasta înseamnă că nici o parte a revelaţiei păstrate sub forma tradiţiei orale nu există independent de Scriptură. Pe de altă parte, în secolul al XVI-lea, Conciliul de la Trent a declarat că revelaţia lui Dumnezeu nu era cuprinsă numai în Scripturi. Parţial ea se regăsea în Scripturile scrise şi parţial în tradiţia orală şi, prin urmare, Scripturile nu erau suficiente sub aspectul conţinutului. Aceasta a fost părerea universală a teologilor romano-catolici, timp de secole după Conciliul de la Trent şi este şi astăzi părerea predominantă. Oricum, este interesant de observat că în cercurile romano-catolice există astăzi o dezbatere continuă printre teologi cu privire la natura Tradiţiei. Nu există o înţelegere clară legată de ce este Tradiţia în romano-catolicism. Unii sunt de acord cu Conciliul de la Trent, iar alţii nu. Însă perspectiva adoptată la Trent este în contradicţie şi respinge credinţa şi practica Bisericii din epoca patristică. Biserica primară a păstrat principiul sola Scriptura în sensul că a crezut că orice doctrină trebuie dovedită pe baza Scripturii, iar dacă nu putea fi adusă o asemenea dovadă, doctrina respectivă trebuia respinsă.

 

Încă de la începutul epocii post-apostolice, în scrierile celor pe care îi cunoaştem cu numele de părinţii Bisericii găsim un apel exclusiv la Scripturi pentru o învăţătură bună a doctrinei şi pentru apărarea acesteia împotriva ereziei. Scrierile părinţilor Bisericii emană efectiv spiritul Vechiului şi Noului Testament. Întâlnim acelaşi lucru şi în scrierile apologeţilor, precum Iustin Martirul şi Atenagora, de la începutul secolului al II-lea, spre mijlocul lui. În nici una din aceste scrieri nu există vreun apel la autoritatea Tradiţiei ca fiind un ansamblu de revelaţie separat şi independent. Spre mijlocul şi sfârşitul celui de-al II-lea secol, în scrierile lui Ireneu şi Tertulian întâlnim pentru prima oară conceptul de Tradiţie Apostolică, păstrată în Biserică în formă orală. Cuvântul ‚Tradiţie’ înseamnă simplu învăţătură. Dar la ce se referă aceşti părinţi atunci când spun că această Învăţătură sau Tradiţie Apostolică este păstrată pe cale orală? Ceea ce vroiau ei să spună era că episcopii Bisericii predică oral cuvântul şi că oricine este interesat să înveţe Tradiţia Apostolică adevărată putea să o facă prin simpla ascultare a învăţăturilor orale ale episcopilor oricăreia dintre bisericile ortodoxe din acele vremuri. Ireneu şi Tertulian declară emfatic faptul că întreaga învăţătură a episcopilor care a fost dată pe cale orală îşi avea rădăcina în Scriptură şi putea fi dovedită din Scripturi. Ambii părinţi ne prezintă conţinutul doctrinar efectiv al Tradiţiei Apostolice care era predicată în biserici şi fiecare doctrină porneşte de la Scriptură. În această Tradiţie Apostolică nu există nici o doctrină care să nu fie găsită în Scriptură şi în scrierile acestor părinţi nu există nici un apel la o Tradiţie de natură orală pentru a apăra ceea ce ei numesc Tradiţia Apostolică. Pentru Ireneu şi Tertulian, Tradiţia Apostolică este pur şi simplu Scriptura. Ireneu a fost cel care a afirmat că, iniţial, apostolii au predicat verbal şi învăţătura lor a fost ulterior consemnată în scris, în Scripturi şi, de atunci, acestea au devenit stâlpul şi temeiul credinţei noastre. Afirmaţia lui spune astfel: „Nu am învăţat de la nimeni alţii planul mântuirii decât de la cei prin care Evanghelia a ajuns până la noi; aceştia au proclamat-o la un moment dat în public şi, într-o epocă mai târzie, prin voia lui Dumnezeu, ne-au transmis-o prin Scripturi, ca să fie temelia şi stâlpul credinţei noastre” (Alexander Roberts & W.H. Rambaugh Translators, Scrierile lui Ireneu, Împotriva ereziilor (Edinburgh: T & T Clark, 1874), 3.1.1). Tradiţia – când se referă la proclamarea orală, precum predicarea sau învăţarea – era văzută mai întâi drept prezentarea orală a adevărului scriptural sau drept codificarea adevărului biblic sub forma unei mărturisiri de credinţă.

horizontal rule

Ce vrem să spunem prin Sola Scriptura?

de Dr. W. Robert Godfrey


Există două mari probleme care îi împart pe Protestanţii Catolici de Romano Catolici. Amândouă dintre grupuri pretind a fi catolici, adică, o parte din biserica apostolică universală a lui Isus Hristos. Romano Catolicii cred că noi Protestanţii ne-am îndepărtat de acea biserică din secolul al şaisprezecelea. Protestanţii Catolici cred că ei s-au îndepărtat mai devreme.

Tema acestui capitol de început este una din chestiunile care încă ne împart: sursa adevărului religios pentru poporul lui Dumnezeu. (Cealaltă chestiune importantă este cum este omul îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu, şi a fost tratată în cartea Justificarea NUMAI prin credinţă! Publicată de Soli Deo Gloria în 1995.) Ca şi Protestanţi noi susţinem că numai Scriptura singură este autoritatea noastră. Oponenţii noştri Romani susţin că prin sine Scriptura este insuficientă ca autoritate a poporului lui Dumnezeu, şi că tradiţia şi autoritatea bisericii trebuie adăugate la Scriptură.

Acesta este un subiect solemn. Nu este timpul pentru jocuri. Trebuie să căutăm adevărul. Dumnezeu a declarat că oricine adaugă sau scoate din Cuvântul Său este supus blestemului Său. Biserica Romană a declarat că noi Protestanţii suntem blestemaţi („anatemizaţi”) pentru că am înlăturat Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este găsit în tradiţie. Noi Protestanţii am declarat că biserica Romană este o biserică falsă pentru că a adăugat tradiţiile umane la Cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda dezbaterilor sincere dintre apologeţi buni în decursul a aproape 500 de ani, în principiu diferenţele au rămas aşa cum erau în secolul al şaisprezecelea. Nu voi spune multe lucruri noi aici, dar trebuie să continuăm să urmărim adevărul.

 

Nota: Cititi continuarea articolelor prin a face click pe titlul albastru al acestora. Materialele sunt pe site-ul Vox Vocis, o diviziune a Vox Dei Ministries

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate