Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Pastorală
 

Home
Arhiva editurii

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina Pastorală

 

 

În această lună la pagina pastorală tratăm subiectul Cinei Domnului din perspectiva Ortodoxă. Articolele pe care vi le punem la dispoziţie prezintă pe larg felul cum se desfăşoară acest ritual, precum şi etapele care sunt parcurse în procesul de pregătire a Eucharistului de către preot.

 

Unul dintre articolele interesante este de fapt un studiu pe caz, în cadrul bisericii ortodoxe siriene din Malankara. Nu toate bisericile ortodoxe au acelaşi fel de sărbătorire a Cinei Domnului, dar ritualul în sine are o valoare comensurabilă în cadrul mişcării ortodoxe.

 

Luna viitoare vom conclude subiectul Cinei Domnului prin a răspunde la câteva întrebări referitoare la elementele Împărtăşaniei şi vom vedea care este în fond semnificaţia acestui ritual instituit de Domnul Isus Hristos, în noaptea în care El avea să fie trădat, apoi crucificat.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

horizontal rule

Cina Domnului

[ Împărtăşania sau Eucharistul ]

 

Poziţia Ortodoxă

 

Ortodoxia şi Transubstanţierea - În vremea Conciliului de la Florenţa (1439), un profan numit George Scholarius (cunoscut mai târziu ca Gennadius şi numit patriarh de Constantinopole în 1453) a scris un tratat „Omilie asupra trupului sacramental al Domnului nostru Isus Hristos” şi introduce un limbaj şi o frazeologie care au devenit curente în vest. El este primul individ care a folosit cuvântul „TRANSUBSTANŢIERE” (Greceşte metousiosis) cu referire la Euharistie în Est (vezi Stone, pag 172, pentru greaca originală). Termenul a devenit standard în vest, prin cel de-al patrulea Conciliu Luteran, din 1215. [detalii...]

 

Sfântul Eucharist - Sfântul Eucharist este numit „sacramentul sacramentelor” în tradiţia Ortodoxă. Acesta este numit şi „sacramentul Bisericii”. Eucharistul este centrul vieţii Bisericii. Totul din cadrul ei duce la eucharist, şi toate decurg din acesta. Acesta este completarea tuturor sacramentelor Bisericii – sursa şi ţelul tuturor doctrinelor şi instituţiilor Bisericii. [detalii...]

 

Un comentariu asupra liturghiei divine - Preotul înveşmântat pe deplin purcede la Masa de Pregătire numită „PROTHESIS” sau „PROSKOMIDI”. Masa Prothesis este întotdeauna localizată în cadrul sanctuarului şi de obicei pe perete spre stânga Mesei de Altar. PROSKOMIDI este pregătirea Sfintelor Daruri, Pâinea şi Vinul Divinei Liturghii (Prothesis descrie locul de naşterea al Domnul nostru Isus Hristos). [detalii...]

 

Un studiu asupra Sfântului Eucharist a Bisericii Ortodoxe Siriene din Malankara - Bisericile Ortodoxe sunt împărţite în două grupe principale: Bisericile Ortodoxe Orientale (care nu acceptă Conciliul de la Calcedon din 451 d. Hr.) şi Bisericile Ortodoxe (Estice) Bizantine (care acceptă Conciliul de la Calcedon). Familia Bisericilor Orientale Ortodoxe includ cinci biserici. Acestea sunt: Biserica Ortodoxă Armeană, Biserica Ortodoxă Coptică, Biserica Ortodoxă Etiopiană, Biserica Ortodoxă Siriană din Malankara (India) şi Biserica Ortodoxă Siriană din Antiohia. Toate aceste biserici au “inter comuniune” cu Bisericile Ortodoxe în general iar Biserica Ortodoxă din Malankara acordă importanţa primordială Sfântului Eucharist. Această taină (sacrament) completează toate celelalte taine (sacramente). Mai este cunoscut şi ca „taina tainelor”. Această taină, înfăptuită de conducătorul celebrării şi de participanţi, este un sacrificiu al întregii biserici pentru întreaga lume. Iertarea păcatelor si viaţa veşnică sunt scopurile Sfântului Eucharist. Preotul este slujitorul acestui sacrificiu sfânt stabilit de Isus Cristos Marele Preot, prin apostolii Săi. În Biserica Ortodoxă din Malakara Sfântul Eucharist este cunoscut ca „Sfânta Qurbana”, însemnând „prinos” sau „sacrificiu”. [detalii...]

 

Liturghia Ortodoxă Partea 1: Pregătirea - În lumea din Imperiul Roman, cuvântul grecesc liturghie însemna ‚orice lucrare publică’ sau ‚lucru făcut pentru binele comun’. Astfel cetăţenii stăteau în forum, votau, şi luau parte la liturghie sau la lucrarea publică a statului roman. Adunarea creştinilor, liberi sau sclavi, care stăteau în clădirea bisericii şi se rugau, era o lucrare făcută pentru bunăstarea spirituală şi binele tuturor, şi era numită Liturghia Divină. Despre rugăciunile Liturghiei Bisericii Ortodoxe se crede că susţin întreaga lume. Liturghia Bisericii este divizată în trei părţi: pregătirea, Liturghia Cuvântului (sau Liturghia Catehumenilor), şi Liturghia Eucharistului (sau Liturghia Credincioşilor). Pregătirea este acea parte a Liturghiei când pâinea şi vinul sunt pregătite pentru serviciul Eucharistic. Liturghia Cuvântului este în mare parte ca serviciul de sinagogă evreiască, care constă din rugăciuni, psalmi şi imnuri, citirea scripturii, şi o predică. Catehumenii [cei care se pregătesc să între în Trupul lui Hristos, Biserica] erau admişi să frecventeze Liturghia Cuvântului. Îndeplinind porunca Domnului, Liturghia Eucharistului imită ceea ce Hristos a făcut la Ultima (Mistica) Cină, şi prin puterea Duhului Sfânt schimbă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului. Această Liturghie a Credincioşilor este închisă faţă de catehumeni. Doar creştinii ortodocşi iniţiai sunt admişi să frecventeze şi să primească Eucharistul. [detalii...]

 

Liturghia Ortodoxă Partea 2: Liturghia Cuvântului - Liturghia Cuvântului începe cu cuvintele, „Binecuvânta este Împărăţia Tatălui, şi a Fiului, şi a Duhului Sfânt…” Cu aceste cuvinte, cei care participă în Liturghie intră într-o dimensiune diferită de timp – dimensiunea eternului „acum” a lui Dumnezeu. Noi intrăm de asemenea într-o adunare de ranguri angelice (creaţia invizibilă) şi suntem alăturaţi de cei uniţi în şi însufleţiţi de Trupul lui Hristos – trăind pe pământ, trăind în paradis, şi care încă nu s-au născut (creaţia vizibilă). În Liturghie vom experimenta o degustare a Împărăţiei Cerului aici şi acum, şi a banchetului său etern! (Mai târziu în Liturghia Credincioşilor, ne vom aminti să „lăsam la o parte toate grijile pământeşti”. În Liturghia Eucharistică, ne vom ospăta cu Trupul şi Sângele lui Hristos.) [detalii...]

sus

 


Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate