Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Pastorala
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina Pastorală

 

Click pe titluri pentru articolul complet

 

Eşti sigur? – Petru Popovici

de Daniel Branzei
 

(Un evanghelist este un om care are o veste bună și arde de nerăbdare să o spună și la alții. Iată un apel fierbinte scris de Petru Popovici)

Cuprins:

Eşti sigur?
Eşti sigur că nu există Dumnezeu?
Eşti sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?
Eşti sigur că nu va fi judecată?
Eşti tu sigur că nu este veşnicie?

Eşti sigur?

Trăim într-un veac când oamenii caută să fie tot mai siguri în ceea ce ştiu şi în ceea ce fac.Pentru aceasta, ştiinţa şi tehnica modernă au creat ingenioase laboratoare şi aparate demare precizie. Totul se măsoară, se analizează, se calculează, se verifică.

 

Când un arhitect îţi spune ce fundaţie să faci la o clădire cu doua etaje, el e sigur pe ceea ce îţi spune. Calculele de rezistenţa materialelor îi îndreptăţesc spusele sale. Când o comisie deingineri stabileşte forarea unei sonde petrolifere sau deschiderea unei mine, ei sunt siguri căacolo se găseşte ţiţei sau cărbune. Ei nu lucrează la nimereală. Ei n-au văzut ţiţeiul saucărbunele din adâncime, dar prospecţiunile făcute cu aparate speciale le-a indicat zăcământul. Ei sunt siguri de el.

horizontal rule

6. Reproșuri de Paște – doi spre Emaus

 

de Daniel Branzei

 

,,O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii!  Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?“   – Luca 24:25-26

 

De data aceasta, cel care face reproșuri este Domnul Isus. El se miră că cei doi sunt “nepricepuți“ și “zăbavnici cu inima“ în problema profețiilor. Nu știu cum a fost tonul vocii Lui, dar cuvintele sunt mușcătoare, pline parcă de indignare. Cam aspre pentru un om necunoscut care vorbea cu niște călători necunoscuți … Se cădea sau nu ca el să le vorbească așa? De ce da și de ce nu ?

 

Nu cred că trebuie să insist prea mult ca să admitem că majoritatea creștinilor sunt la fel și astăzi. Suntem prizonierii prezentului. Ne-am înrobit lui ca în subterana unei ocne și vedem foarte rar lumina soarelui din mesajele revelației profetice.

 

N-ar trebui să fie așa! Apostolul Pavel ne spune că noi avem acces la o perspectivă pe care  cei din celelalte veacuri n-au avut-o:

 

“Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, -potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,  dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, –  a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin“ – Rom. 16:25-27

horizontal rule

5. Reproșuri de Paște – Toma

 

de Daniel Branzei

 

,,Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune -o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios“ – Ioan 20:27

În afară de pasajele în care apare menționat alături de ceilalți apostoli (Matei 10:3; Marcu 3:18; Luca 6:15; Ioan 21:2; Fapte 1:13), Toma apare individual în doar patru pasaje, fiecare cu însemnătatea lui specială.

 

Toma – geamănul -  John 11:16

Ciudat este că nicăieri nu ni se spune numele celui cu care a fost Toma geamăn. Oare de ce? Hmmmm …

 

Cu cât mă gândesc mai mult ci atât văd în această omisiune un mesaj care mă privește personal. Cred din ce în ce mai convins că acest Toma a fost geamăn cu mine … Poate și cu tine. În orice caz a fost frate geamăn cu tatăl băiatului care și-a adus fiul la Domnul Isus pentru vindecare: “Cred, Doamne, ajută necredinței mele!“ (Marcu 9:24).

 

Toma este prototipul credinciosului necredincios, a credinciosului care are limite peste care nu poate să treacă ușor, a credinciosului care se îndoiește. Tocmai de aceea sunt din ce în ce mai convins că Duhul Sfânt nu ne-a lăsat să știm numele celui care i-a fpst “geamăn“. Tu poți pune numele tău în dreptul numelui lipsă. Eu l-am pus foarte convins pe al meu.

horizontal rule

4. Reproșuri de Paște – Magdalena

 

de Daniel Branzei

 

,,Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau“ – Ioan 20:15

 

Un reproș voalat, feminin, lipsit de aroganță și drepturi … Magdalena știe că Domnul Isus a fost pus într-un mormânt care nu-i aparținea, la care nu avea dreptul

 

,,În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormînt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.  Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentrucă mormîntul era aproape, au pus acolo pe Isus“ - Ioan 19:41-42; Isaia 53:9

 

Magdalena a crezut că îngrijitorul acelei grădini a făcut rânduială și a mutat corpul mortului într-alt loc. Singurul reproș pe care-l face ea este că el a făcut lucrul acesta fără să anunțe pe cineva din cei apropiați celui decedat. Ea nu acceptă că trupul Domnului isus să ajungă aruncat într-o groapă comună și este pregătită să-i dea o înmormântare așa cum i se cuvine.

 

Puțin știa ea că cel care făcuse rânduială între cei morți nu fusese grădinarul, ci Dumnezeu însuși. Râvnitoare pentru un Chriostos mort, ea a avut răsplata de a se întâlni cu un Christos viu, care i-a curmat plânsul și a transformat-o într-o purtătoare de Evanghelie pentru toți ceilalți.

horizontal rule

3. Reproșuri de Paște – Îngerul

 

de Daniel Branzei

 

“Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu?“ Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v’a spus pe cînd era încă în Galilea,  cînd zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mînile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învieze.“  Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus“ – Luca 24:5-8

 

Învățăm greu șu uităm foarte repede! Uităm mai ales lucrurile pe care nu ne place să le auzim. Așa s-a întâmplat și cu femeile. Reproșul îngerului este o mustrare divină. Mesagerul este doar un purtător de cuvânt. Ciudată mustrare dată într-un cimitir …

Ne gândeam că, dintre toți cei care-l înconjuraseră sau îl urmaseră pe Domnul, femeile au fost singurele care au dus loialitatea lor până la capăt! Când bărbații s-au răspândit fugind toți ca potârnichile, femeile au rămas statornice. Credeam că măcar pentru lucrul acesta, femeile ar fi trebuit lăudate. În loc de aprecieri însă, femeile s-au întâlnit cu un reproș angelic, un fel de “Ce căutați aici? Ați greșit adresa.“

horizontal rule

2. Reproșuri de Paște – Pilat

 

de Daniel Branzei

 

,,Pilat I -a zis: ,,Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc, şi am putere să-Ţi dau drumul!“ – Ioan 19:10

 

Iată un reproș făcut de un om foarte puternic în vremea aceea. La prima vedere, indignarea lui pare justificată. L-ar fi eliberat oare Pilat pe Isus dacă Domnul i-ar fi arătat mai multă bunăvoință? Din ceea ce citim, se pare că nu. Nici cei mari nu fac întotdeauna chiar tot ceea ce vor ei. ,,Cazul Pilat“ demonstrează câtă libertate de manevră au oamenii mari sub providența divină. Concluzia comunicată de reprezentantul cerului pentru reprezentantul celei mai mari puteri mondiale de atunci a fost aceasta:

 

,,N’ai avea nicio putere asupra Mea“, i -a răspuns Isus, ,,dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus“ – Ioan 19:11

 

Cine a fost Pilat?

Există scrieri din care s-ar putea deduce că Pontius Pilat a fost ofițer în armata imperială înainte de  a fi trimis ca reprezentant al Romei în Iudeia. El ar fi făcut parte din cavaleria imperială, o clasă care venea imediat după clasa senatorilor.  Se mai spune că el ar fi câștigat om poziție mai înaltă prin căsătoria cu Claudia Procula, una din nepoatele împăratului Tiberius.

horizontal rule

1. Reproșuri de Paște – preoții

 

de Daniel Branzei

 

Reproșul apare atunci când cineva sau ceva ne-a înșelat așteptările. Reporșurile măsoară nu numai deziluziile noastre, ci și iluziile pe care ni le-am făcut. În atmosfera tulbure și confuză care a caracterizat Paștele de atunci, mulți s-au așteptat la una și a ieșit alta. Inventariem în acest studiu o serie de reproșuri care au fost făcute de Paște. Unele au fost făcute de oameni; altele au fost făcute de Dumnezeu și reprezentanții Lui.

 

,,Nu scrie: ,Împăratul Iudeilor`. Ci scrie că El a zis: ,Eu sînt Împăratul Iudeilor“ – Ioan 19:21

 

Cât de paradoxal? Diavolul lucrează prin preoți  … până la capăt! Oamenii aceștia au fost purtătorii lui de cuvânt, împotrivindu-se lui Dumnezeu sistematic, cu perseverență, foarte atenți să nu scape nimic.

 

Ei s-au scandalizat că poporul și mai ales copiii strigau cu glas tare la intrerea lui Isus în Ierusalim, scandalizați mai ales că ei strigau ,,Osana!“, expresie rezervată pentru divinitate, nu folosită pentru un om de rând (,,Doamne mântuiește și fă-o acum!“ – Mat. 21:9; Ioan 12:16)

 

Prin ei a pus la cale Diavolul uciderea Domnului, râvnitori fără pricepere, care trăgeau fără să știe, ca și Satan, la carul împlinirilor profetice:

 

,,Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le -a zis: ,,Voi nu ştiţi nimic; oare nu vă gîndiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?“  Dar lucrul acesta nu l -a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam. Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într’un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.  Din ziua aceea, au hotărît să -L omoare. “ – Ioan 11:49-53

horizontal rule

 

Nota: Cititi continuarea articolelor prin a face click pe titlul albastru al acestora.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate