Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Pastorala
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina Pastorală

 

Click pe titluri pentru articolul complet

 

Toronto Blessing – Sunete de animale (1)

de Petru Lascau

 

Sunday Telegpraph scrie că la Toronto, un episcop anglican ‘‘se rostogolea pe dușumea și răgea ca un leu’‘. Un pastor penticostal în timp ca participa la o întrunire în Brighton (se spune că era din primele biserici din Anglia care au primit noul fenomen al ‘‘râsului sfânt’‘), a cântat timp de trei ore și jumătate cât a ținut serviciul un refren triumfalist care spunea: ‘‘Noi vom cuceri țara, supunând națiunea și prezentând-o lui Christos!’‘ La un anumit moment un tânăr a strigat: ‘‘Fiara este moartă! Fiara este noartă!’‘ ceea ce a făcut ca întreaga asistență să strige din ce în ce mai tare într-un crescendo care a sfârșit într-un urlet uriaș.

Când predicatorul declară că ‘‘barul este deschis’‘ și că a sosit ‘‘the carpet time’‘ (‘‘timpul covorului’‘), ascultătorii sunt încurajați să ‘‘sară imediat la băute’‘, sau să se dea la o parte din calea altora dacă nu pot să bea. Apoi încep manifestările.

 

 

Toronto Blessing – Sunete de animale (2)

de Petru Lascau

Cred că este suficient să cităm pasaje ca acesta de mai sus, fără să mai facem niciun fel de comentarii, ca să ne dăm seama cât de superficiale sunt aceste explicații și ce lipsite de conținut sunt ele.

Același autor revine asupra subiectului, când adaugă referitor la citatul din Mica: ‘‘De aceea plâng, mă bocesc, umblu desculț și gol, strig ca șacalul, și gem ca struțul’‘ (Mica 1:8), cu următorul argument:

‘‘Desigur, că puteți lua acest citat (ca și altele din Scriptură) separat, spunând că el nu înseamnă neaparat că Mica a scos acele sunete de animale în realitate. Totuși, acest verset dovedește că Mica era gata sau VOIA să facă aceste lucruri – și Dumnezeu vede voința noastră de a face ceva ca și cum am făcut lucrul acela. De exemplu, în Matei 5:28, Isus a spus (ca să parafrazez) că dacă VOIȚI să comiți adulter este același lucru cu comiterea adulterului!! Nu se spune nicăieri în Scripturi că este păcat să scoți sunete animalice!!’‘ (The Toronto Blessing Scrolls, Septembrie/octombrie 1996, pagina 5, articolul ‘‘Laughter and Animal Sounds’‘ (Râsul și sunetele de animale) de Greg Makeham).

 

Moțiunile adoptate de participanții la Congresul Cultului Creștin Baptist din România

de Revista Crestinul Azi

Textul integral al celor șapte moțiuni adoptate de participanții la cel de-al XXXVI-lea congres al Cultului Creștin Baptist din România care s-a desfășurat între 28-29 mai 2015 la Biserica Emanuel din Oradea.

Prima moțiune

Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România îndeamnă toate bisericile baptiste, potrivit cu tema Congresului, Isus – Calea, Adevărul și Viața, să umble în credincioșie pe calea trasată de Domnul Isus. Suntem chemați să ținem sus Cuvântul Adevărului și să trăim viața creștină oferită de către Domnul nostru, care prin Duhul Sfânt locuiește în inimile credincioșilor. Toți pastorii și slujitorii bisericilor sînt chemați să îndrume poporul în vederea întrupării acestui adevăr.


 

Mesajul Presedintelui Uniunii Baptiste din România – Viorel IUGA

de Revista Crestinul Azi

 

Scumpi fraţi şi surori în Domnul Isus Cristos,

Nu ştiu cât voi reuşi, dar îmi doresc să putem comunica cât mai mult. Până voi găsi şi alte mijloace de comunicare, voi încerca să le folosesc pe cele mai rapide. Îmi doresc din inimă să ştiu bucuriile şi nevoile voastre. De asemenea, voi încerca să vă aduc la cunoştinţă cât mai multe bucurii, dar şi subiecte de rugăciune. Încep cu o bucurie mare. În zilele acestea, inclusiv calendarul ne aduce aminte că Domnul Isus a înviat, S-a înălţat la cer şi a trimis Duhul Sfânt în lume. Prezenţa Lui ne-a adus şi ne oferă mult mai mult decât putem înţelege. Prezenţa Duhului Sfânt în toţi cei mântuiţi este un prilej de mare mulţumire. Vă chem în aceste zile să recitim pasajele biblice care vorbesc de prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt. Vă rog să ascultaţi cu atenţie şi credinţă mesajele care vă vor fi aduse din partea Domnului prin Duhul Sfânt. Vă chem să mulţumim din inimă Tatălui ceresc pentru Duhul Sfânt şi apoi să trăim în aşa fel ca Duhul să se simtă bine în viaţa noastră. Să facem tot ce ne stă în putinţă ca Duhul să nu fie întristat, ci bucuros. Mai mult, pentru că numai Duhul Sfânt convinge oamenii de păcat şi de nevoia pocăinţei, vă chem să ne aşezăm la dispoziţia Domnului pentru a putea duce Evanghelia la cât mai mulți dintre semenii noştri. Vremurile se schimbă, noi ne schimbăm, dar mandatul nostru nu. Am fost mântuiţi, am fost echipaţi şi suntem trimişi să fim martorii Domnului Isus Cristos cel viu, Singurul care este Calea Adevărul şi Viaţa.


 

Președintele Klaus Johannis a transmis un mesaj cu ocazia Congresul Cultului Creștin Baptist

de Revista Crestinul Azi

 

Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu prilejul celui de-al 36-lea Congres al Cultului Creștin Baptist

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 29 mai a.c., un mesaj cu prilejul celui de-al 36-lea Congres al Cultului Creștin Baptist. Vă prezentăm textul mesajului:

„Cu prilejul celui de-al 36-lea Congres al Cultului Creștin Baptist, vă transmit salutul meu cordial și vă felicit pentru organizarea acestui eveniment important pentru comunitatea dumneavoastră și pentru întreaga Biserică Creștină Baptistă.

Cred într-o societate pluralistă, care pune în valoare diversitatea identităților sale culturale, etnice și religioase. România împărtășește principiile care fac posibil dialogul într-o Europă unită: libertatea conștiinței religioase, toleranța, multiculturalismul. Evenimentele din ultima perioadă, violențele de natură etnică sau religioasă care tulbură societatea globală în care trăim, ne arată cât de importante sunt și vor continua să fie toate aceste valori.

Cultul Creștin Baptist are o prezență activă în țara noastră și apreciez contribuția dumneavoastră, ca și a tuturor Cultelor și Bisericilor recunoscute în România, la dezvoltarea societății în ansamblul ei.

Vă doresc mult succes în desfășurarea Congresului și sper ca ecourile lucrărilor pe care le găzduiți la Oradea să aibă reverberații rodnice pentru întreaga dumneavoastră comunitate. ”

Departamentul de Comunicare Publică

Comunicatul poate fi accesat aici
 

 

"Exilarea exilaților“ sau "Christian: Are You Ready For Exile Stage Two?“

de Daniel Branzei

(Cer îngăduință. Pentru cei ce-și mai aduc aminte cum este să sari ,,într-un picior“ vreau să vă spun că iar scriu ,,într-un ochi“. Cel stâng mai mult mă încurcă decât să mă ajute. Creștinii au avut mereu necazuri cu ,,stânga“ în care nu vrem să ajungem …).

În Australia, dintre toate locurile posibile, a apărut un articol ,,epic“ de o importanță greu de supraestimat. El anunță că, în relația cu cultura societății (,,lumea“ în limbajul Bibliei), creștinismul trebuie să accepte o fază a doua a exilului; după ignorare urmând acum alungarea publică a creștinismului din ,,agora“.

Pentru cei care am trecut prin interacțiunea cu societata comunistă, situația aceasta ne era clară de mult. Pentru ceilalți însă, care au practica creștinismul amilenist, în care Biserica este sortită să permeeze și să transforme transcendental socetatea ,,de acum“, situația se clarifică doar în aceste zile de final de istorie, când secularismul se scutură de jugul religios ,,oprimant“ din ultimele două mii de ani.

 

De ce nu ai pace?

de Daniel Branzei

El a trimes Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin ISUS CRISTOS, care este DOMNUL tuturor. Fapte 10.36

Una din cele mai importante întrebări care i se poate pune unui om este aceasta: „Ai pacea cu Dumnezeu?” Nimeni să nu aibă linişte până ce nu poate răspunde: „DA.” Domnul Isus a făcut pace prin sângele Său vărsat pe crucea de pe Golgota iar Dumnezeu vesteşte pacea prin Isus Cristos.

Lucrarea Domnului Cristos este unica temelie a păcii şi cu cât cineva este mai devotat acestei lucrări, cu atât va fi mai sigur de pace. Nădejdea în orice altceva duce la slăbire în credinţă.

Şi totuşi cât de mulţi sunt aceia care nu termină cu credinţa lor, cu simţurile lor, cu lucrul lor, în loc să privească ţintă la Cristos şi în lucrarea Sa, să se odihnească. Ei privesc la experienţele lor în loc să-şi ridice privirea spre Mântuitorul cel răstignit şi înviat.

 

 

Dezertorii bisericilor

de Daniel Branzei

 

(din studiul în cartea Faptele Apostolilor)

5. De la exorciști iudei la biruința prin Isus Christos – Fapte 19:11-19

Există trei feluri de conflicte în lume:

– conflicte armate (războaie), duse la nivelul fizic al trupului
– conflicte ideologice, psihologice, duse la nivelul sufletului
– conflicte spirituale, duse la nivelul dimensiunilor duhului.

Observăm cu uimire că lumea contemporană este îngrozită de veștile de războaie, preocupată de conflictele ideologice, dar total indiferentă și inactivă în conflictele angelice dintre Dumnezeu și Lucifer, dintre îngerii lui Dumnezeu și duhurile răutății.

Întreabă-l pe creștinul de lângă tine; ,,Când a fost ultima oară când ai spus ,,Înapoia mea, Satano!“ și vei vedea ce privire mirată îți va arunca, de parcă între el și Satan relațiile ar fi dintre cele mai bune! (,,Eu n-am nimic cu el, el n-are nimic cu mine!“). Oare așa să fie?

 

 

Nenorociri salvatoare

de Daniel Branzei

Știam că Elihu i-a pus necăjitului Iov despre o situație paradoxală, în care nenorocirea este în realitate o binecuvântare:

,,Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui şi prin suferinţă îl înştiinţează“ (Iov 36:15).

Nu știam că viața lui Iosif este o foarte bună ilustrație a acestui paradox. Într-adevăr, Iosif a fost mai în siguranță în temnița din Egipt decât printre frații săi din casa părintească !

Ei doriseră să-l omoare și ,mai de grabă sau mai târziu, ar fi făcut-o, dacă Dumnezeu nu l-ar fi scăpat pe Iosif din mâinile lor prin nenorocirile abătute providențial asupra lui.

Un alt exemplu din istorie:

Bernard Gilpin a fost acuzat de erezie de Episcopul Bonner și a fost trimis la Londra să fie judecat. Deviza favorită a lui Gilpin era: ,,Toate lucrurile lucrează împreună spre bine“. Cu aceste cuvinte în gând, el a încălecat și a plecat la drum. La jumătatea călătoriei însă a căzut de pe cal și și-a rupt piciorul.

,,Și asta este spre bine?“ l-a ironizat unul din suită. Gilpin a răspuns liniștit: ,,Și asta … și asta“.

Credința lui a fost răsplătită. În timpul convalescenței lui, regina Maria a Angliei a murit și odată cu trecerea ei a încetat și prigoana împotriva lui. În loc să fie ars pe rug, marele om a lui Dumnezeu s-a întors acasă în triumf.

 

 

De ce luni este o zi grea pentru slujitorii bisericii?

de Daniel Fodorean

In general vorbind ziua de luni poate fi dificilă pentru credincios. Tocmai ce s-a încheiat săptămâna de muncă și weekend-ul a venit. Cei mai mulți ne petrecem timpul cu treburile casei, dar cautăm și să avem puțină odihnă, fapt care nu tot timpul se poate realiza. Dar sâmbătă zboară foarte repede și vine ziua de duminică. Duminică dimineața mergem la biserică, apoi servim masa în familie și, daca nu ești slujitor, poate reusesti să mai ai parte și de ”somnicul de duminică”, un obicei bine împământenit la credincioșii evanghelici. Iar apoi vine serviciul de duminică seara. Și uite că a trecut așa de repede sfârșitul de săptămână. A venit ziua de luni și toată lumea merge la muncă. Ne pornim ”motoarele” mai greu și încercăm să ne adunăm pentru săptămâna care ne stă în față.

O altă poveste este cu slujitorii. Pentru noi ziua de duminică este o una dintre zilele importante de slujire. Altii ar spune ca cea mai importanta zi de slujire pentru care cei mai mulți pastori-predicatori se pregătesc întraga săptămână. Pe lângă pastori și alți slujitori depun efortul în pregătire pentru ziua de duminică. Duminica devine astfel un fel de etalon de măsură a ceea ce este biserica, un punct culminant al slujirii individuale și corporative. Și aceasta într-o abordare destul de limitată și nebiblică, biserica ne fiind doar ceea ce se întâmplă duminică. Biserica nu este doar un program precedat de o perioada de pregătire și urmat de momentul ”punerii în scenă”. Viața bisericii este duminica, dar și dincolo de duminică. Predicarea este un moment care consumă enorm energia unui predicator, si cu toate acestea uneori il lasa cu sentimentul ca aceasta nu a fost prea buna. Si dupa… servicii divine, discutii individuale (pozitive sau negative), uneori sentimente de bucurie, alte ori sentimente amestecate … ziua s-a sfârșit. De acum începe pregătirea pentru o nouă performanță.

 

 

 

Nota: Citiţi continuarea articolelor prin a face click pe titlul albastru al acestora.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2014 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate