Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Pastorala
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina Pastorală

 

Click pe titluri pentru articolul complet

 

Toronto Blessing – Sunete de animale (3)

de Petru Lascau

 

Felul în care ne sunt explicate suntele de animale (leu, cal, cocoș, bou, câine, șacal, măgar, ștruț, bufniță etc), ca evidențe ale prezenței Duhului Sfânt și a binecuvântărilor Sale pe care le împarte credincioșilor, în flagrantă opoziție cu tot ce ne învață Scriptura, este mai mult de cât îngrijorător. Nu cumva sunetele animalice pun în evidență presența altui duh? Biblia ne face să credem că avem de-a face cu altcineva care ‘‘răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită’‘ (1 Petru 5:8). Este mult mai plauzibil să fie vorba der răgetele lui mai degrabă decât cele ale Leului din Iuda.

Alte vresete biblice invocate de suporterii sunetelor animalice, sunt cele din Marcu 1:43, și Ioan 11:33, unde se folosește un cuvânt neobișnuit în limba greacă,embrimaomai, care înseamnă, a mustra cu asprime, severitate, a dojeni (aspru), a fi mânios, a avertiza cu asprime pe cineva (The Complete Biblical Library, The New Testament Greek-English Dictionary, World Library Press, Inc. Springfield, Missouri, 1992, articolul 1677). În mod literar, însă cuvântul înseamnă ‘‘a sforăi’‘ a scoate sunte ca sforăitul unui cal. Într-un fragment atribuit lui Euripide cuvântul este folosit în sensul de a admonesta sau a mustra. În Noul Testament embrimaomaieste folosit ca ‘‘a atenționa cu severitate’‘, și îl găsim în pasajele din Marcu 1:43, unde Domnul Isus îl atenționează cu strictețe pe orbul vindecat de El să nu spună nimănui despre această vindecare. Cu aceeași semantică este folosit în Marcu 14:5, când femeia care a adus un vas cu alabastru este mustrată aspru de către ucenicii Domnului. Un alt pasaj ne prezintă o folosire puțin mai deosebită, Isus fiind adânc mișcat în sufletul Său de situația creată odată cu moartea prietenului Său, Lazăr. În Ioan 11:33, Îl găsim pe Domnul afectat profund neplăcut de necredința ceelor din jurl Lui. Alții cred că El era mânios pe Satana și a fost adânc mișcat în Duhul Său împotriva morții și a mizeriei pe care o aduce aceasta ființelor umane, explicație care pare să se potrivească mult mai bine contextului.

 

Toronto Blessing – Argumentul istoric (1)

de Petru Lascau

BIBLIC SAU ISTORIC?

Pretențiile celor din „mișcarea râsului” că Duhul Sfânt este autorul a tot ce se petrece în timpul întrunirilor organizate de ei este construită de apologeții mișcării dintr-o combinație de argumente:

1. Dumnezeu face un „lucru nou”. Conceptul că în suveranitatea Sa, Dumnezeu face lucruri noi, care nu sunt în Scripturi, îi conduce pe apologeții mișcării să creadă că ne aflăm acum față în față cu ceva nou, care n-a mai avut loc și care nu se găsește în Biblie. Baza acestui argument vine din faptul că Isus a făcut mult mai multe lucruri care nu sunt scrise în Scripturi. Este deci loc pentru noi experiențe cu Dumnezeu care nu-și găsesc precedent în cele scrise în Biblie. Dacă un asemenea mod de gândire este corect atunci nu mai putem justifica interzicerea niciunui lucru din biserică și viața creștinului, pe care Biblia nu le menționează și le interzice în mod expres. Să luăm de exemplu avortul, sau sclavia. Biblia nu le menționează niciodată interzicându-le, dar Biblia ne oferă principii clare care le condamnă. Probabil că nu vom găsi clar menționat nicăieri în Biblie că credinciosiul nu trebuie să latre sau să se tăvălească pe jos de râs atunci când merge cu frații săi la închinare. Găsim însă principiul respectului pentru alții, a păstrării demnității și ordinii în întrunirile frățești.

 

Toronto Blessing – Argumentul istoric (2)

de Petru Lascau

CE SPUNE VECHIUL TESTAMENT DESPRE DUHUL SFÂNT?

Pe tot parcursul Vechiului Testament întâlnim numele Duhului Sfrânt de 84 de ori. Ori de câte ori este întâlnit pe paginile vechiului așezământ, Duhul Sfânt este legat de următoarele lucruri:

De liderii carismatici ai lui Israel din perioada începutului istoriei acestui popor, cum au fost judecătorii de ezemplu. Duhul Sfânt i-a împuternicit pe aceștia pentru perioade limitate de timp cu scopul de a realiza fapte remarcabile, de care Dumnezeu s-a folosit în intervențiile Sale în istoria acestui popor.

Astfel putem citi despre cei șaptezeci de lideri dintre bătrânii lui Israel care urmau să poarte împreună cu Moise sarcina poporului în lunga sa călătorie spre Canaan (Numeri 11:17).
Iosua este un bărbat „peste care este Duhul” lui Dumnezeu (Numeri 27:18).
Otniel peste care era Duhul Domnului, a ajuns să fie judecător în Israel (Jud. 3:10).
Ghedeon „a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului” (Jud. 6:34).
„Duhul Domnului a venit peste Iefta”, un alt judecător al lui Israel (Jud. 11:29).
Același lucru spune Biblia despre Samson (Jud. 14:6, 19, 15:14).
Saul a avut aceeași experiență: „Duhul lui Dumnezeu a venit peste el” (1 Sam. 11:6).
La ungerea lui David ca împărat, „Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare” (1 Sam. 16:13).


 

Nu vă necinstiţi trupurile!

de Revista Crestinul Azi

 

Dumnezeu ne-a făcut parte materială şi parte spirituală. Pentru trăirea în lumea materială, Dumnezeu ne-a dăruit trupuri. Dacă înainte aparţineau diavolului, după ce ne-am împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, ele sunt ale Domnului. Aceasta înseamnă că trebuie să avem grijă de ele şi să le folosim doar spre ce este bine.

Ţinând cont de faptul că Domnul este sfânt, trupurile noastre trebuie implicate doar în lucruri sfinte. Ştim că lumea din jur vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu şi să ne pângărească. Să fim atenţi şi să nu ne necinstim trupurile. Să nu le dăm ocazia să păcătuiască. Firea noastră pământească are o atracţie naturală înspre păcat. Să veghem şi să punem toate mădularele noastre în slujba lui Cristos şi a Împărăţiei Lui.


 

Misterul negustorului de lână

de Teofil Ciortuz

 

Cu inimile grele un grup de ucenici ai lui Rabbi Tzvi Elimelech din Dinov (1783-1841) erau adunați în casa învățătorului lor. Rabinul lor drag se afla grav bolnav și se știa că-i erau numărate clipele. Se alăturaseră copiilor și nepoților săi ca să fie cu el în ultimile sale ore de viață fizică și, pe cât va fi posibil, să audă ultimele învățături ale mentorului și învățătorului lor.

Ochii rabinului erau închiși, dar un potpuriu de emoții și extaz jucau pe fața sa sfântă. „Rabbi Tzvi își petrece ultimele momente în comuniune cu Creatorul său”, se gândeau toți; „cât de egoist din partea noastră să presupunem că Rabbi ar avea ceva să ne spună în acest moment final!”

Deodată Rabbi și-a deschis ochii și a început să caute prin mica mulțime adunată. În cele din urmă și-a oprit privirea pe un singur om care stătea retras. Ucenicii i-au făcut loc acelui om și l-au împins ușor spre marginea patului lui Rabbi.

„Shmuel”, șopti întrebător rabinul, „ce ai vrut să mă întrebi?” „Rabi”, spuse bărbatul despre care nimeni nu-și amintea să-l fi văzut vreodată până atunci, „lâna pe care am cumpărat-o… ce ar trebui să fac cu ea?”
 

 

Motive reale pentru care tinerii abandonează biserica

de Daniel Fodorean

Ed Stetzer a scris un articol în Christianity Today despre Motivele reale pentru care tinerii abandonează biserica. Articolul are în vedere realitatea bisericilor din SUA, dar poate să ne slujească și nouă ca o sursă de reflecție. Stetzer crede că ”Tinerii adulți care abandonează biserica de multe ori le lipsește o credință de primă mână - credință lor proprie – și o relație cu Hristos care,în mod profund, contează în viața lor, separat de presiunea părinților lor”. Cu alte cuvinte dacă tinerii ajung la o relație puternică cu Domnul Isus ei vor continua să frecventeze biserica nu datorită presiunii pe care părinții lor o fac pentru ca ei să vină la biserică. El nu menționează modul în care a ajuns la această concluzie, probabil presupunând că aceasta este o evidență teologică, ci atacă abordarea statistică a problemei, și anume că, potrivit statisticilor, 94 % (sau după unii 85 %) dintre tinerii care termină liceul nu mai frecventează biserica. La o citire atentă a articolului descoperim că motivele pentru care el consideră că afirmația nu este corectă sunt: a) aceste statistici sunt legende urbane; b) statisticile acestea sunt exagerări; c) motivele abandonului bisericii nu sunt cele sugerate de statistici. O reanalizare a situației intreprinsă chiar de autor arată că asupra celor care au abandonat mersul la biserică arată că ”circa 97 la sută au declarat că a fost din cauza schimbărilor din viață sau situațiilor” (mers la facultate, mutare din localitate,etc.). Cercetarea lor arată lor arată că 58 % dintre cei care au abandonat mersul la biserică identifică ca și cauză biserica sau pastorul. 52% dintre ei menționează că s-au oprit să meargă la biserică datorită faptului că și-au schimbat perspectiva creștină.

 

O apărare a Calvinismului

de Daniel Branzei


„Adevărul vechi predicat de Calvin, care l-a predicat Augustin, care l-a predicat Pavel, este adevărul că eu trebuie să predic azi, sau altfel să fiu fals faţă de conştiinţa mea şi faţă de Dumnezeul meu. Eu nu pot modela adevărul; nu ştiu nici un astfel de lucru care să aibă aceeaşi paritate cu marginile dure ale unei doctrine. Evanghelia lui John Knox este evanghelia mea. Cea care a tunat prin Scoţia trebuie să tune şi prin Anglia din nou.” – C. H. Spurgeon

 

ESTE UN LUCRU MARE să începi viaţa creştină crezând o doctrină solidă bună. Unii oameni au primit douăzeci de „evanghelii” diferite în tot atâţia ani; câte vor mai accepta înainte de a ajunge la finalul călătoriei lor, este greu de prezis. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El m-a învăţat devreme evanghelia şi eu am fost atât de perfect satisfăcut de ea, încât nu vreau să cunosc alta. Schimbarea constantă a crezului este cu siguranţă o pierdere. Dacă unui pom îi trebuie doi sau trei ani ca să crească, nu vei avea nevoie să construieşti o mansardă foarte largă pentru a păstra merele. Când oameni îşi schimbă mereu principiile lor doctrinare, este puţin probabil ca ei să aducă multă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Este bine pentru credincioşii tineri să înceapă cu o păstrare fermă a acestor mari doctrine fundamentale pe care Domnul le-a învăţat în Cuvântul Său. De ce, dacă eu am crezut că o anumită predică despre mântuirea temporară care durează doar pentru o vreme, de-abia aş fi recunoscător pentru ea; dar când ştiu că cei pe care Dumnezeu îi mântuieşte El îi mântuieşte cu o mântuire veşnică, când ştiu că El le dă o neprihănire veşnică, când ştiu că El îi stabileşte pe o temelie a dragostei veşnice şi că El îi va duce în împărăţia Sa veşnică, oh, atunci mă întreb şi sunt uimit că o astfel de binecuvântare ca aceasta ar fi putut să-mi fie dată mie!

 

 

Cum afectează declinul demografic viaţa unei comunităţi religioase

de Comunitatea Bisericilor Baptiste din Timişoara

 

Ionel TutacScăderea dramatica a populației țării noastre si migrarea masiva a tinerilor din bisericile evanghelice spre locuri care oferă salarii mult mai atractive va conduce, in mod inevitabil, la închiderea multor biserici din mediul rural. Aceasta este o perspectiva trista, dar adevarata, pentru toate confesiunile religioase, inclusiv pentru baptisti si penticostali.
Statisticile demografice realizate de Institutul National de Statistica creioneaza tabloul unei natiuni imbatranite, cu o populație activa ce scade in mod dramatic de la un an la altul.

In anul 2014 au murit peste 250.000 de romani si s-au înregistrat doar 118.000 de nasteri, cu 7% mai puțin decât in anul anterior. Acest declin demografic afectează nu doar starea economiei, sistemul de pensii, ci si evoluția si dezvoltarea comunitatilor religioase.

Care sunt cauzele declinului demografic?
Dacă in urma cu aproape 50 de ani, prin decretul 770/1966, autoritățile comuniste doreau sa devină fruntașe in întrecerea socialista la sporul natural, prin abrogarea acestui decret,in primele zile ale libertatii noastre, milioane de prunci au murit înainte de a se naște. Liberalizarea avorturilor a făcut ca in medie 400 de prunci sa fie omorati zilnic.Din acest punct de vedere suntem campioni in Europa. Acest fapt n-ar trebui sa fie pentru noi un prilej de mândrie, ci unul de jena si de pocăință. Alte cauze care au generat declinul demografic sunt: firavul sprijin financiar oferit familiilor care au copii, situația materiala precară a multor familii recent întemeiate, lipsa unui loc de munca sau a unei case, rata mare a divorturilor, plasarea carierei profesionale in topul prioritatilor vieții, egoismul, intelegerea gresita a învățăturii crestine despre creșterea si educarea copiilor.

 

 

Biserica de la miezul nopţii

de Comunitatea Bisericilor Baptiste din TimişoaraSamy Tutac

Am ajuns la miezul nopții. Este întuneric gros în lumea noastră. Abia putem vedea pe unde merge drumul. Este miez de noapte în ordinea mondială. Se fac pregătiri de război, se agită spiritele pe scena politică mondială. Este miez de noapte în ordinea morală. Principiile morale și-au pierdut semnificația. Nu contează ce zice Dumnezeu în Scriptură, ci doar ce decide majoritatea. Miezul nopții este ora în care omul caută să împlinească porunca a unsprezecea:”Nu te lăsa prins!” După morala de la miezul nopții păcatul cardinal este de a fi prins și virtutea cardinală de a scăpa. Pentru mulți minciuna este foarte corectă, iar cel mai șiret este cel care supraviețuiește. Moralitatea de la miezul nopții a provocat o scădere tragică a valorilor. Societatea contemporană se confruntă cu probleme extrem de grave, iar oamenii așteaptă răspunsuri de la Biserica lui Cristos. Într-o predică celebră intitulată “Prietenul de la miezul nopții” (inspirată din Luca 11:5-8), pastorul baptist Martin Luther King jr. spunea:”O lume imensă s-a adunat la poarta Bisericii cerând ajutor. Biserica rămâne un reper pentru călătorul obosit din miez de noapte și care așteaptă de la Biserică trei pâini.” În opinia lui King cele trei pâini sunt: speranța, credința și iubirea.

 

 

 

Nota: Citiţi continuarea articolelor prin a face click pe titlul albastru al acestora.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2014 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate