Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Pastorală
 

Iulie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina Pastorală

 

 

În această lună continuăm să studiem despre istoria Hermeneuticii şi vom privi la Sf. Augustin pentru a vedea care sunt caracteristicile hermeneuticii sale. Opiniile capacităţii lui Augustin ca exeget şi valoarea trudei sale în departamentul expunerii biblice legate au fost foarte diferite. Unele nu îl reprezintă pe el doar în cea mai slab punct al său în această capacitate, dar discreditarea exegezei sale ca inferioară este meritorie.

 

Un alt aspect este cel legat de felul de interpretare al Sfintelor Scripturi în perioada de după Reformă. Autorul articolului la care ne referim împarte era post Reformă în trei perioade: (1) Ortodoxia timpurie, din 1565 până în 1640, în care s-a privit internaţionalizarea teologiei Reformate întrupate de Sinodul de la Dort. Aceasta a fost era lui Theodore Beza, William Perkins, Amandus Polandus von Polansdorf, şi Girolamo Zanchi; (2) Ortodoxia înaltă a modificat total şi a dezvoltat sistemul de teologie. Aceasta s-a încheiat la sfârşitul secolului XVII şi a cuprins lucrările unor astfel de teologi precum Francis Turretin, John Owen, şi Benedict Pictet; şi (3) Ortodoxia târzie, care s-a dezvoltat după 1700, şi care a fost eclectic filozofică şi mai puţin muşcătoare în atacurile sale asupra altor grupuri ortodoxe Protestante decât în perioadele mai timpurii. În această perioadă, filozofia raţionalistă a înlocuit ortodoxia şi a detronat teologia ca „regina ştiinţelor”.

 

Cel de-al treilea articol, care se referă la perioada prezentă, are ca scop principal abordarea hermeneuticii apostolice nu ca o problemă ce trebuie rezolvată, ci ca un fenomen direct în care trebuie să se angajeze Biserica de astăzi deoarece ea continuă să-şi formeze propria înţelegere a Sfintei Scripturi.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

horizontal rule

Interpretarea Bibliei - Istorie

 

 

Hermeneutica Apostolică şi Doctrina Evanghelică a Scripturii - Scopul acestui articol este să exploreze rolul hermeneuticii apostolice (de exemplu, maniera în care Hristos şi autorii Noului Testament au folosit Vechiul Testament) pe care l-ar fi putut avea asupra doctrinei evanghelice a Scripturii. Ca să spun aşa, aceasta înseamnă a implica ideea că hermeneutica apostolică nu a avut influenţa pe care ar fi trebuit să o aibă. Aşa cum văd eu, o cauză a acestei stări de lucruri este, ironic, influenţa gândirii Iluministe asupra teologiei evanghelice, presupuneri referitoare în mod specific la standardele „interpretării proprii.”. [detalii...]

 

Sf. Augustin ca exeget - Lucrările exegetice ale lui Augustin sunt comentarii asupra Genezei (primele trei capitole), Psalmii, Evanghelia şi Prima Epistolă a lui Ioan, Predica de pe Munte, Epistolele către Romani şi Galateni, şi o Armonie a Evangheliilor. Multe dintre comentariile sale, ca cele ale lui Hrisostom, sunt omiletici expozitive predicate adunării sale la Hippo; toate sunt mai degrabă practice decât gramaticale şi critice. El a acoperit doar primele cinci versete din primul capitol din Romani, şi a găsit comentariile sale atât de elaborate, încât, de frica imenselor proporţii a unui comentariu asupra întregii Epistole, el s-a retras de la această sarcină. Alte scrieri ale lui Augustin abundă în citate din Scriptură şi în expuneri potrivite. Controversele sale cu Manichaeanii şi Donatiştii erau adaptate specific pentru a oferi cunoştinţa Bibliei, şi îndemânatice în folosirea lor. [detalii...]

 

Hermeneutica şi doctrina Scripturii în gândirea reformată după Reformă - Cele mai importante dintre lucrările recente despre hermeneutică şi doctrina Scripturii în tradiţia după Reformă este Richard A. Muller's Post-Reformation Reformed Dogmatics.1 De la publicarea primului volum în 1987, autorul s-a stabilit pe sine ca unul dintre cărturarii conducători din perioada după Reformă. Controversa de bază a lui Muller este că scolasticii Reformaţi nu ar trebui să fie priviţi ca abătuţi de la teologia primară, Hristocentrică a lui Calvin, ci mai degrabă ca păstrând esenţa credinţei Reformate articulată de Reformatori. Este incorect să îl comparăm pe Calvin împotriva Calviniştilor ca şi când Calvin ar fi fost singurul fondator al gândirii Reformate. Calvin a fost una dintre multele figuri teologice importante din era sa incluzându-l pe Wolfgang Musculus printre alţii. Mai mult, Muller defineşte scolastica Reformată ca o abordare a dezbaterii teologiei bazate pe metoda locului, o abordare făcută necesară de nevoia de a învăţa subiectul într-o programă şcolară academică. Metodologia scolastică nu include în mod necesar o aderare la o poziţie teologică particulară, doar o aderenţă la o metodă teologică. De aceea, Muller face o deosebire între scolastică ce se referă în primul rând la metodă şi ortodoxie care se referă la conţinutul teologic. [detalii...]

sus

 


Ce este nou?

Pagina de umor!

O inimă veselă înseninează faţa (Prov. 15:13), şi este un leac bun (Prov. 17:22). Prea multă învăţătură nu duce la multă bucurie... Accesaţi pagina de umor pentru a vă descreţii frunţile. Detalii aici!

 

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate