Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Pastorală
 

August 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina Pastorală

 

 

Învelitoarea capului la femei (sau baticul, ori eşarfa, etc.) este subiectul pe care ni-l propunem spre studiu începând cu luna August 2005 a acestei publicaţii. Deşi am putea spune că părerile referitoare la acest subiect pot fi pro sau contra, acesta este un subiect controversat în multe din bisericile româneşti - inclusiv cele din diaspora.

 

Deoarece credem că Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, este drept şi potrivit să se considere această secţiune cu rugăciune, cu atenţie şi să ducă la o decizie clară – de a supunere faţă de porunca Domnului sau de nesupunere, respingând-o deliberat, ca pe un exemplu nerezonabil de şovinism masculine al lui Pavel sau ca pe o practică demodată, limitată pentru primii credincioşi, un obicei local, contemporan şi temporar, la care trebuie renunţat în vremea noastră modernă, avansată şi tehnologică.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

horizontal rule

Învelitoarea capului la femei

Argumente în favoarea acoperiri capului

 

 

Învelitoarea capului unei femei şi slava lui Dumnezeu -  Există un pasaj în NT care a fost ignorat, neglijat şi privit ca nedemn de atenţie, în parte din cauza fricii de controversa pe care ar provoca-o şi în parte deoarece acest pasaj nu este considerat a fi relevant astăzi. Femeile ar putea obiecta faţă de pasaj deoarece implică subjugarea femeilor şi inferioritatea lor faţă de bărbaţi. Unii dintre prezbiteri şi alţi lideri ar evita mai degrabă acest pasaj sau l-ar trata ca inexistent, decât să discute despre el franc. Alţii au rezervele lor particulare cu privire la validitatea acestui pasaj. Totuşi, acest pasaj este parte integrală a Scripturii, scris de Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, cu un scop ce are o mare semnificaţie în adunările oamenilor lui Dumnezeu. Mă refer la 1 Corinteni 11:1 - 16. Deoarece credem că Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16), este drept şi potrivit să se considere această secţiune cu rugăciune, cu atenţie şi să ajungă la o decizie clară – de a se supune poruncii Domnului sau de a nu se supune, respingând-o deliberat, ca pe un exemplu nerezonabil de şovinism masculine al lui Pavel sau ca pe o practică demodată, limitată pentru primii credincioşi, un obicei local, contemporan şi temporar, la care trebuie renunţat în vremea noastră modernă şi tehnologică. [detalii...]

 

Învelitorile capului în Scriptură - Fiecare din martorii urmatori citaţi a fost de accord asupra unui punct: învelitoarea capului menţionată în 1 Corinteni 11:4-7, 10, 13 era o învelitoare din ţesătură care trebuia purtată de femei în închinare. Pot exista diferenţe între aceşti martori cu privire la aplicarea învelitorii, dar sunt de acord în mod uniform că referirea lui Pavel la femeile acoperite în timpul închinării se referă la o învelitoare din ţesătură şi nu la părul femeii. Tertullian (ca să dăm un singur exemplu) spune că practica nu cere virginelor bisericii să fie acoperite. Întregul lui argument presupune că era practica contemporanilor săi de a cere celor care erau logodiţi sau căsătorite să fie învelite, totuşi Tertullian susţine foarte persuasiv că nu există nici un motiv biblic care să ceară unei clase de femei (logodite sau căsătorite) să aibă vălul, în timp ce nu cere altei clase de femei (virgine) să aibă vălul. [detalii...]

 

Nu există un astfel de obicei - Într-o zi şi vreme în care liberarea femeilor este o mişcare populară şi când chiar femeilor catolice nu li se mai cere să îşi acopere capul în biserică, nu este popular să studiez pasajul biblic în discuţie decât dacă are o vedere îndreptată către explicarea sa. Dar acest pasaj este biblic inspirat şi ar trebui abordat cu acel respect care face un om să tremure. (vezi Isaia 66:2). Cineva ar spune că problema dacă femeile ar trebui sau nu să poarte capul acoperit în biserică are o atât de mică prioritate că nu ar trebui discutată deloc sau că nu contează. Într-adevăr, nu este una dintre doctrinele centrale ale creştinismului şi a neglija probleme mai importante ale Bibliei, în timp ce argumentăm pe aceasta nu poate decât să aducă asupra noastră nenorocirea pe care Isus a spus-o împotriva cărturarilor şi fariseilor în Matei 23:23. Dar Isus concluzionează acea vorbă cu fraza: „fără a neglija celelalte”. Nici un punct din Biblie, oricât de banal în ochii noştri, nu trebuie neglijat. Trebuie notat de asemenea, că apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, consideră problema importantă destul pentru a-i dedica 15 versete acestui subiect. În plus, această situaţie în particular introduce situaţii importante în toate zonele tradiţiei, culturii şi interpretării bibliei, cu a căror valoare, toată lumea va fi de acord. [detalii...]

 

sus

 


Ce este nou?

Pagina de umor!

O inimă veselă înseninează faţa (Prov. 15:13), şi este un leac bun (Prov. 17:22). Prea multă învăţătură nu duce la multă bucurie... Accesaţi pagina de umor pentru a vă descreţii frunţile. Detalii aici!

 

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate