Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Misiunea Azi

 

 

 

 


Domnul Isus este aproape de cei îndurerați!

 

de Damian Ion

DOMNUL ISUS ESTE APROAPE DE CEI ÎNDURERAȚI!

Suntem chemați să susținem pe ce îndurerați, să îi sprijinim, să îi ajutăm în situația de suferință în care se află. In Evanghelia dupa Marcu 5:21-43, Domnul Isus revine pe malul de vest al Marii Galileii, întorcându-Se din ținutul Gadarenilor. In curând, aici s-a aflat în centrul unei mari mulțimi. Iair, un fruntaș al sinagogii, un tata disperat, a alergat la Domnul Isus și L-a rugat să se ducă să-Si pună mâinile peste fiica sa bolnavă, ca să fie vindecată. De asemenea, o femeie grav bolnavă cu o suferință de doisprezece ani, care a dorit vindecarea, s-a atins de Domnul. Acest text biblic Il arată pe Domnul Isus fiind aproape de cei îndurerați, oferindu-le izbăvirea in pofida bolii incurabile și a morții.

Domnul Isus este aproape de toți oamenii – vs.21

Deși Mântuitorul se întoarce dintr-o lucrare încheiată recent, El are timp sa îi primească pe toți oamenii care vin continuu la El. Domnul Isus a avut întotdeauna mila față de cei îndurerați și i-a slujit cu dragoste (Mat.9:36, 14:14, 20:34; Marc.1:41, 6:34; Luc.7:13).

Domnul Isus răspunde la rugăciunea celui îndurerat – vs.22-24

Iair este omul care în momente de mare durere gândește limpede și știe ce trebuie sa facă pentru a fi izbăvit. El se închina Domnului și se roagă Lui arătând că nădăjduiește in El. Fiul lui Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Iair nu fiindcă era un fruntaș al sinagogii, ci fiindcă acesta și-a pus încrederea in El.

Domnul Isus izbăvește pe cel îndurerat care se bizuie pe El – vs.25-34

Domnul Isus este aproape de toți cei îndurerați. Astfel, in drum spre casa lui Iair are loc vindecarea unei persoane, grav bolnavă, care apelează la puterea Sa. După cum și apostolul Pavel spune: “credința vine in urma auzirii;” (Rom.10:17), femeia care era de doisprezece ani bolnavă aude despre Domnul Isus și în inima ei crește credința în Mântuitorul. In credința sa, ea trebuia sa facă un lucru mic, și anume doar să se atingă de Domnul. In schimb, minunea în viața ei o săvârșea puterea lui Dumnezeu. Domnul Isus oferă ocazia mărturiei persoanei îndurerate care s-a bizuit pe El. Aceasta, închinându-se Domnului, vorbește deschis despre experiența sa de viata, de suferința sa. Insă, mărturia Mântuitorului despre aceasta persoana este una inedită, și anume izbăvirea acesteia este mai întâi sufleteasca și apoi fizică.


Domnul Isus oferă binecuvântări nesperate celui îndurerat care se încrede total in El – vs.35-43

Domnul Isus oferă ceea ce nimeni nu poate da celui profund îndurerat. Acțiunile celor apropiați familiei lui Iair s-au rezumat la a duce vestea morții, la a plânge și la a se tângui din cauza decesului fiicei lui Iair. Domnul acționează “fără sa țină seama” de mesajul tragic adus de cei care vin din casa lui Iair. EL este singurul care are putere asupra vieții și a morții. Astfel, cere încrederea în El a celui îndurerat: “Nu te teme, crede numai!” Încrederea totala in Mântuitorul aduce din partea Domnului binecuvântări nesperate în viața celui îndurerat, transformarea, minunea, de care are nevoie pentru a depăși situația de durere. Datorită harului lui Dumnezeu, Iair are parte de învierea fiicei sale, de minunea de care are nevoie pentru a fi mângâiat.

***
Observăm ceea ce face persoana îndurerata, persoana care deși nu mai are motivația omenească pentru a trăi în pace, are încrederea totala in Dumnezeu. In zile când suntem confruntați cu necazuri și suferințe să nu uităm cuvintele Domnului “Nu te teme, crede numai!” Apostolul Pavel spune, într-o alta împrejurare, “să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde.” (1Tes.4:13)

In timp ce mulți oameni astăzi se ating mai mult de obiecte de cult, puțini sunt aceia care “se ating” de Domnul Isus. “Se ating” de Domnul cei care se încred în El, care au o problemă ce este peste puterea lor, care își doresc vindecarea – izbăvirea, care doresc puterea lui Dumnezeu in viața lor și care sunt gata să vorbească deschis cu Domnul despre problema lor și să mărturisească lucrarea lui Dumnezeu în viața lor.

Lucrarea lui Dumnezeu în viața celor îndurerați este mai mare decât necazul pe care aceștia l-au suferit. Cuvintele Mântuitorului “Fiica, credința ta te-a mântuit; du-te in pace și fii tămăduita de boala ta.”; precum și “Nu te teme, crede numai!” evidențiază faptul că Domnul Isus este aproape de cei îndurerați pe care îi iubește și îi izbăvește la timpul hotărât de El și după planul Sau. Un alt exemplu în acest sens este oferit in Evanghelia după Ioan capitolul 11 cu ocazia morții lui Lazăr: "Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav."

Suntem chemați, după modelul Domnului Isus, sa fim aproape de cei îndurerați slujindu-i cu darurile spirituale și resursa pe care Dumnezeu ni le-a dat.

***
Atunci când suntem îndurerați să nu uităm: de experiențele binecuvântate cu Dumnezeu și să nu ne pierdem nădejdea, să împărtășim Domnului situația noastră, să ne încredem in Domnul și să așteptam în tăcere ajutorul Său. Atunci când semenii noștri sunt îndurerați să nu uităm ca au nevoie de ajutorul nostru, că suntem o unealtă in mâna Domnului pentru slujirea lor și să facem tot ce ne este in putere pentru a transmite dragostea lui Dumnezeu. Să fim siguri că Domnului îi pasă de noi și este aproape de noi datorită dragostei Sale care nu se schimbă.
 


Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate