Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Media
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

Radio Vocea Evangheliei

RADIO VOCEA EVANGHELIEI
str. Vlasiei nr. 4
C.P. 1174
O.P. 16
Timisoara

Tel./Fax: +40 256 217212
Mobil: +40 728 276516
e-mail:
rvetimisoara@hotmail.com

 

 

 

Watch videos at Vodpod and more of my videos


Interviuri, documentare, reportaje, eseuri, articole

 

 

Ioan Ciobotă

Pagina de MEDIA este realizată de

 

Ioan Ciobotă

Radio Vocea Evangheliei Timişoara

www.rve-timisoara.ro

 

horizontal rule

 Ce s-a întâmplat de fapt de Paşti?

 Documentar Radio

 

Reporter:

De Paşti, creştinii îşi aduc aminte de moartea şi învierea fondatorului religiei creştine - Isus Cristos.

Toate marile religii ale lumii, cu excepţia a patru dintre ele, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate şi nu un sistem filozofic, doar creştinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol.

În urmă cu aproape 2000 de ani, pe un deal din Orientul Apropiat, lângă Ierusalimul de astăzi, erau răstigniţi 3 oameni.

Am întrebat un medic chirurg, specializat în operaţii pe cord deschis, care este cauza morţii prin răstignire.

 

Prof. dr. Ion Socoteanu:

Moartea condamnaţilor se putea produce pe de o parte printr-un şoc traumatic - durerea, pe de altă parte printr-un şoc hemoragic, determinat de pierderea de sânge care se petrecea.

În cazul celor răstigniţi, de ce se prelungea durerea? Pentru că moartea nu se producea propriu-zis prin şocul traumatic sau şocul hemoragic, ci se producea - şi asta au constatat medicii - prin ceea ce noi numim “insuficienţă respiratorie”. Condamnatul nu mai putea  respire, musculatura respiratorie accesorie fiind blocată, întrucât trebuia să susţină greutatea corpului.

 

Reporter:

Dar cum a murit răstignitul Isus Cristos?

 

Prof. dr. Ion Socoteanu:

El a murit prin cu totul alt mecanism şi acest mecanism este unic. El şi-a dat viaţa, nu I-a fost luată viaţa. Avea putere să-şi dea această viaţă, era porunca pe care o primise de la Tatăl. El a spus: “Am putere să-mi dau viaţa şi am putere să-mi iau viaţa”.

Din pricina aceasta, moartea Lui este o moarte de bună voie, este o moarte voluntară, care dă valoare sacrificiului Său. El nu a fost omorât, El şi-a dat viaţa.

 

Reporter:

L-am întrebat pe profesorul Ernest Valea, specialist în religii orientale şi istoria religiilor, dacă ideea jertfei în locul altuia, din dragoste pentru altul, este specifică creştinismului.

 

Prof. Ernest Valea:

În perioada interbelică s-a emis ipoteza că creştinismul s-ar fi format sub influenţa unor religii iniţiatice, în care apare ideea unui zeu care moare şi învie. Mai recent s-a demonstrat că influenţa a fost de fapt inversă. Răspândirea creştinismului luase o amploare deosebită în primele secole, iar în acest context, pentru a putea supravieţui, religiile misterelor au preluat ideea învierii zeului lor.

De exemplu, învierea lui Atis datează de la jumătatea secolului al II-lea, a lui Adonis din secolul al IV-lea, iar versiunea finală şi completă a învierii lui Osiris este relatată de Plutarh abia în secolul al II-lea după Cristos.

 

Reporter:

Care este de fapt baza acestor învieri şi care este baza învierii lui Cristos?

 

Prof. Ernest Valea:

Toate aceste învieri sunt de fapt legende, lipsite de orice bază istorică. În schimb, Cristos a fost, după cum ştim, o persoană istorică. El a murit şi a înviat la o dată istorică precisă, în anul 30.

Semnificaţia morţii şi învierii zeilor din religiile iniţiatice este diferită. Moartea lor nu are un rol răscumpărător pentru om, iar adepţii lor nu depindeau de zeul înviat pentru a fi „mântuiţi”. 

Concluzia mea este că moartea şi învierea lui Cristos nu are egal în alte religii.

 

Reporter:

Învierea lui Cristos este un eveniment de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creştine. Dacă scoţi învierea din creştinism, acesta se prăbuşeşte.

Dar înainte de înviere, Isus Cristos a trecut printr-un proces, s-a dat o sentinţă, a fost condamnat la moarte şi a fost executat. Din punct de vedere al justiţiei, cum poate fi apreciat procesul lui Isus Cristos?

 

Avocat Angelica Romaşcu:

Când mă gândesc la acest lucru nu pot  nu încep prin a-mi imagina odaia de sus pe înserate, în acea atmosferă sfântă, plină de smerenie şi dragoste, în care Isus îşi petrecea ultimele momente împreună cu ucenicii, dându-le cea mai minunată lecţie de umilinţă, slujire şi iubire.

Deodată, liniştea nopţii este tulburată prin pătrunderea în forţă a trupelor speciale, cu scopul de a-L prinde, de a-L aresta pe Isus, fără însă a avea un mandat de arestare.

 

Reporter:

Textul biblic din Evanghelia după Matei descrie astfel acele momente:

 “Isus a zis gloatelor: ‘Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru şi învăţam norodul în Templu şi n-aţi pus mâna pe Mine’.Cei ce au prins pe Isus L-au dus la Marele Preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.”

 

Avocat Angelica Romaşcu:

Îmi imaginez această adunare ca pe o adunare a organelor de cercetare penală - Poliţie, Procuratură. Cred că nu greşesc dacă îl asemăn pe Caiafa chiar cu Prim-Procurorul. Aici trebuia  fie cercetat Isus, trebuia să se întocmească actul de acuzare, adică rechizitoriul, ca să poată fi trimis în judecată.

Astfel, pe mărturia a 2 martori mincinoşi şi prin recunoaşterea lui Isus că este Fiul lui Dumnezeu, I se întocmeşte rechizitoriul, cu verdictul: „Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea”. Isus este trimis în judecată şi ajunge în faţa marelui judecător - Pilat.

 Acesta studiază dosarul, citeşte, reciteşte rechizitoriul şi constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, astfel încât “învinuitul, inculpatul” Isus  poată fi condamnat.

 

Reporter:

Guvernatorul roman Pilat avea poziţia, funcţia şi puterea de a pronunţa verdictul „Nevinovat” în cel mai celebru proces, al Celui mai celebru inculpat. Cum se raportează Pilat la acest caz?

Avocat Angelica Romaşcu:

Pilat este convins de nevinovăţia lui Isus, dar datorită presiunilor care veneau atât din partea puterii politice, cât şi din partea mulţimii aflate în stradă, care cu toţii solicitau condamnarea la moarte a lui Isus, Pilat cedează. Îşi spală mâinile înaintea norodului şi Îl dă pe Isus  fie răstignit. Acceptă  fie executată sentinţa de condamnare.

 

Reporter:

Există implicaţii sociale majore ale evenimentului de la Paşti. Care sunt acestea?

 

Prof. Ioan Bugnăruc, sociolog:

Paştele înseamnă relaţii noi, un model de reconciliere, de împăcare în familie şi între naţiuni. Şi modelul acesta nu este modelul impunerii forţei, nu este modelul dominării, ci este modelul jertfirii.

Paştele înseamnă, în acelaşi timp, intrarea într-o familie nouă. Dumnezeu ne-a oferit fiecăruia dintre noi privilegiul să-L considerăm Tatăl nostru, iar pe cei care sunt şi ei copiii Lui să-i considerăm fraţii noştri.

 

Reporter:

Dincolo de modificarea relaţiilor sociale la nivel personal, modelul lui Isus Cristos, care culminează cu sărbătoarea de Paşti, reverberează şi la nivel de naţiuni?

 

Prof. Ioan Bugnăruc, sociolog:

Acele naţiuni care au adăugat la perspectiva economică a vieţii şi perspectiva morală, au avut binecuvântări, au avut parte de prosperitate.

Sociologi remarcabili vorbesc despre geneza capitalismului şi etica protestantă, de exemplu, arătând că moralitatea este o premisă foarte importantă în propăşirea economică.

Dacă ne gândim la libertatea conştiinţei, la dreptul la liberă asociere, la respectul proprietăţii, la separarea bisericii de stat - acestea sunt principii elaborate pe un temei creştin.

 

Reporter:

Dar Paştele înseamnă şi moarte, chiar dacă este urmată de o înviere. Ce-a fost în inima Mariei, mama Mântuitorului Isus Cristos şi ce-a fost în inima de Tată a lui Dumnezeu atunci când îşi vedea Fiul murind?

Ce este în inima unor părinţi care-l conduc la mormânt pe fiul lor? Familia Cosman a experimentat aceste sentimente când l-a pierdut pe fiul lor cel mai mare, în vârstă de 21 de ani.

 

Pastor Gigi Cosman:

Sentimentul unei rupturi imense, a unei despărţiri de tine însuţi, prin separarea de o relaţie pe care ai zidit-o cu atâta migală, cu atâta trudă şi drag timp de 21 de ani, era copleşitor.

Sunt momente în care înţelegi că trebuie  faci o delimitare clară între valori. Dintr-o dată realizezi nebunia râsului, deşertăciunea mâncatului... Caracterul vremelnic a tot ceea ce te înconjoară devine atât de pregnant şi valorile se leagă de eternitate, de veşnicie.

Simţi povara unei dureri imense. Atunci înţelegi ce înseamnă „să te usture inima, să te doară sufletul de durere”. Pe lângă durerea copleşitoare, am trăit şi experienţa unei părăsiri: oamenii nu ştiau ce să spună, stăteau deoparte. Eram singuri în acele momente...

Atunci am simţit ce înseamnă să fii singur, aşa cum a fost Cristos pe cruce, deşi Tatăl era în El.

 

Reporter:

În desfăşurarea evenimentelor de la Paşti, puterea religioasă a unei naţiuni a influenţat şi manipulat puterea politică, în scopul obţinerii condamnării la moarte a unui personaj incomod. Marii preoţi de atunciai naţiunii Israel l-au influenţat pe Pilat, reprezentantul Imperiului Roman, să-L condamne la moarte pe Isus Cristos, deoarece acesta devenise incomod pentru ei.

De fapt, ideea de separare a bisericii de stat a fost lansată chiar de către Cristos. Am stat de vorbă cu Conf. dr. Silviu Rogobete, şeful Catedrei de Ştiinţe Politice de la Universitatea de Vest din Timişoara, despre evoluţia de-a lungul istoriei a acestei tensiuni mocnite între politic şi religios.

 

Conf. dr. Silviu Rogobete, şef Catedra de Ştiinţe Politice:

S-a văzut în mod constant această luptă, această dialectică între puterea religioasă şi puterea politică, între “imperium” şi “sacerdotium”. O dată cu apariţia statului-naţiune, lucrurile se separă, politicul iao altă traiectorie şi se desacralizează. Partea religioasă rămâne în zona religiosului. Viaţa politică ar trebui  fie separată de viaţa religioasă, însă iată că nici astăzi lucrurile nu sunt încă foarte clare şi această tensiune dintre “imperium” şi “sacerdotium” continuă să ne macine.

Din perspectiva creştinismului, religia nu este politică şi politica nu este religie. În momentul când spunem „Religia este politică”, automat riscăm  cădem în extrema fundamentalismului.

 

Reporter:

A avut oare remuşcări, mustrări de conştiinţă, Pilat, guvernatorul roman, cel care sub presiunea maselor a pronunţat sentinţa de condamnare la moarte a Mântuitorului?

 

Avocat Angelica Romaşcu:

Nu ştiu dacă Pilat a avut remuşcări când a pronunţat sentinţa de condamnare, dar ştim cu toţii că a trădat adevărul în schimbul confortului material şi social. A preferat  pronunţe o sentinţă nedreaptă, să dea la moarte un om nevinovat, în care nu a găsit nici o vină. Ca  nu-şi atragă dizgraţia clasei politice de atunci, a înclinat balanţa spre iubirea de sine, şi nu spre apărarea adevărului.

Procesul lui Cristos a fost nedrept, cu multe vicii de procedură. Unul dintre aceste vicii a fost că Isus nu a beneficiat de apărare, nu a avut nici un avocat, nici măcar unul din oficiu.

 

Reporter:

Bineînţeles că nu poate lipsi perspectiva teologică din această încercare a noastră de a afla ce s-a întâmplat de fapt de Paşti.

 

Beniamin Fărăgău, doctor în teologie:

Răspunsul este direct şi simplu:

CRISTOS A ÎNVIAT !

CRISTOS A ÎNVIAT !

Învierea lui Cristos este un eveniment cu implicaţii cosmice. Ca  înţelegi evenimentul în sine, imaginează-ţi că tocmai te-ai întors de la cimitir, de la înmormântarea unui prieten drag. În zilele care urmează, îţi vin în minte imagini legate de momentele pe care le-aţi petrecut împreună nu de puţine ori.

A treia zi, te pomeneşti cu prietenul recent înmormântat în pragul uşii. Te freci la ochi, îţi dai palme ca să te asiguri că nu visezi. Prietenul, înţelegându-ţi nedumerirea, te priveşte zâmbind, după care îţi spune:

„Pace ţie. Nu te teme, eu sunt !”

 

Ce s-a întâmplat de fapt de Paşti? Întrupatul Fiu al lui Dumnezeu S-a lăsat răstignit în locul meu şi al tău, pentru a plăti plata păcatului nostru, al tuturor. El a împlinit astfel dreptatea lui Dumnezeu, făcând posibilă refacerea relaţiei mele cu El.

 

Mai este un lucru care face ca învierea lui Isus Cristos să nu se confunde cu celelalte învieri din morţi. Toţi ceilalţi au înviat ca  moară din nou. Gândiţi-vă la un transplant de inimă, de ficat, de rinichi.Pacienţilor doar li se prelungeşte viaţa. Isus Cristos a înviat şi este viu în vecii vecilor.

 

Învierea lui Isus este semnalul şi garanţia multor altor învieri din morţi de acelaşi fel, care vor urma. Credinţa sau necredinţa în Cristosul înviat din morţi împarte lumea în două: în mântuiţi şi în pierduţi.

 

CRISTOS A ÎNVIAT !

 

 Dacă spui din toată inima „Adevărat a înviat!, ai înţeles esenţa Paştelui…

 

 

*************************************

 

Cei care doresc pot obtine cartea cu acelasi titlu.

De asemenea va putem pune la dispozitie copia audio a acestor emisiuni, pe CD audio, CD MP3, sau DVD in format MP3, scriind pe adresa:

 

Radio Vocea Evangheliei - Timisoara

C.P. 1174, Of. 16

Timisoara, Romania

 

Tel. 004 - 0256 - 217.212

 

Mobil: 004 - 0728 – 276.516

 004 - 0722 – 686.738

 

E-mail: rvetimisoara@hotmail.com

 ciobotaioan@yahoo.com

sus

 

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate