Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Mărturia Evangheliei

 

 

 

 

 

 

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare

Istorie și Reflecții (partea II)

Vasile Bel

 

de Vasile Bel

Capitolul 2. Slujbele bisericești

2.1. Serviciul divin

Serviciul divin era conceput într-o mai mare solemnitate decât celelalte două servicii. La amvon mergea pastorul bisericii și uneori încă un frate, care conducea programul, sau un invitat. În timp ce se mergea la amvon, orga cânta, biserica se ridica în picioare (era învățată să se roage în tăcere), la amvon frații se plecau pe genunchi în rugăciune, iar când se ridicau, dictau o strofa din cântarea nr. 1 „Doamne mare, Te slăvim, Ne-nchinăm puterii Tale; Te mărește ceru-ntreg, Și-Ți înalță osanale./:Mare este slava Ta, și în veci va fi așa:/”. Mai rar se cânta și altă cântare de început, dar aceasta era preferată datorită conținutului ei înălțător.

Se înălța o rugăciune de invocare a prezenței Domnului, apoi se citea un text din Biblie, după care era pus un frate să se roage, ca biserica să primească acest Cuvânt. Biserica era așezata și se spuneau anunțuri, apoi se dicta o cântare, timp în care se făcea colecta. Urma programul cu poezie, cântarea corului, musafirii, dacă erau, aduceau un salut. Această parte putea ține cam o jumătate de oră, după care se cânta o cântare și se predica. Încheierea se făcea prin rugăciunea unui frate si benedicția rostită de către pastor.

Aceste trei programe de duminica dimineața aveau durata de o oră fiecare.

Cel de duminica după-amiază ținea, în general, două ore și era identic cu Serviciul divin de dimineața, doar că avea o durată mai mare și era bogat în cântările corului, cântări ale tinerilor, poezii, saluturi de la frați musafiri. Era un program mai divers și predica ținea aproximativ o jumătate de oră.

Frații se adunau și peste săptămână, de obicei, vinerea. La amvon mergeau doi frați, unul care ținea rugăciunea și celălalt care predica. Unul dintre frați coordona și programul, cântările în comun, anunțurile. Programul se axa pe rugăciune, unul dintre frați dădea îndemn de rugăciune și se rugau frații începând din față, apoi surorile și se încheia cu rugăciunea „Tatăl nostru” rostită în comun cu voce tare.

Se cânta o cântare comună, apoi se trecea la Serviciul divin. Se întâmpla să mai fie vreo poezie, să mai cânte cineva o cântare, apoi urma predica și se încheia. Programul de vineri seara dura cam două ore.

2.2. Botezul1944

Pentru fiecare biserică baptistă, botezul25 este o mare sărbătoare, este momentul solemn când un om își recunoaște păcatele și își mărturisește nevoia de iertare și mântuire. Domnul Isus însuși ne-a arătat modul în care se practică botezul, acest act fiind oficiat de biserica primară și ajungând până la noi cei de astăzi.

Bonta Floare, servitoare în casa unui baptist care i-a predicat Evanghelia, după ce a fost învățată din Cuvântul Domnului a fost botezată, iar ea la rândul ei a spus și altora. Astfel, tot mai mulți oameni au acceptat noua cale a credinței. Primul botez ținut în Baia Mare a avut loc la pârâul de la baia comunală. Botezul se făcea în apă curgătoare și era nevoie de aprobare de la poliție, care asigura protecția programului, pentru că unii erau puși să facă gălăgie, să tulbure bunul mers al lucrării.

După 1946 au început alte restricții impuse de stat și botezul a început să se facă în lăcașul de închinare, dar se făceau și la râu, mai ales pentru cei ce nu aveau voie să se boteze. Se acordase permisiunea de a se boteza oricine avea 18 ani și era din familie baptistă. Frați păstori mai curajoși făceau botez cu aceștia și cu persoane care erau din altă religie și treceau la cea baptistă și care nu aveau permisiunea de trecere de la preot.

Unele botezuri erau făcute în taină, adică pastorul care boteza mergea cu candidații la apă, fără să fie văzuți și botezul se ținea în secret. Împuternicitul de la Baia Mare se plângea de această practică, pentru că din această cauză baptiștii nu puteau fi controlați. Comitetul trebuia să dea lista candidaților la botez și acei cărora li se aproba cererea, aveau liber la botezul din biserică, în timpul unui program special de botez.

După anul 1975 lucrurile s-au mai schimbat în bine pentru că nu mai trebuia adeverință de la preot și nu se limita vârsta și descendența confesională. În Baia Mare, când era botez se folosea un bazin de la biserica baptistă maghiară. Noua clădire s-a construit cu baptistier.
1958
Cei ce urmau să fie botezați aveau scurte mărturii în fața bisericii, prin care își împărtășeau cu ceilalți istoria întoarcerii lor la Domnul și momentul cercetării lor personale. Spuneau că doresc din toată inima să-L urmeze pe Isus Hristos și erau primiți de frați în rândurile bisericii lor.

Când biserica avea un botez veneau frați și musafiri din localitățile din jur și serviciul primea o notă de sărbătoare, de bucurie și de laudă la adresa Domnului, Cel care adăuga în orice vreme la poporul Lui pe cei ce erau mântuiți. Întregul program din duminica respectivă era închinat acestei mari serbări.

Cântările, poeziile recitate, mesajul divin, toate aveau tema botezului și bucuria era deplină, deoarece toți cei prezenți retrăiau momentele lor de întoarcere și împăcare cu Domnul. După actul propriu-zis al botezului urma punerea mâinilor, prin care pastorii cereau binecuvântarea și ajutorul Domnului peste noii Săi slujitori, îngenunchiați, care participau apoi la prima Cină a Domnului. Așa se lărgea Împărăția lui Dumnezeu în acele timpuri.

Note de subsol:

25 Îi mulțumesc fratelui Matei Aurel pentru că mi-a pus la dispoziție cele mai multe fotografii care surprind actul botezului nou-testamentar.

Va urma


 

Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate