Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Marturia Evangheliei
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Mărturia Evangheliei

 

 

Vasile Bel

Pagina Mărturia Evangheliei este realizată de

 

Vasile Bel

Pastor şi pasionat de istoria Baptistă

 

Lupta Credinţei - de Vasile BelLupta Credinţei

 

O prezentare a apariţiei credinţei baptiste în zona oraşului Târgu Lăpuş  din jud. Maramureş

(ultima parte)

 

Ciocotiş

 

Lucrarea a început aici după primul război mondial prin două persoane :

1.Ghergel Pantea.

2.Barboş Simion a lui Damian.

 

Aceştia au venit pocăiţi din Rusia, unde, fiind prizoneri s-au întâlnit cu alţi prizoneri pocăiţi din ţările occidentale, iar după izbucnirea revoluţiei bolşevice, prizonierii au scăpat şi s-au întors acasă, care cum au reuşit.

 

Aceşti fraţi au legături cu fraţii din Negrileşti şi au mers acolo ca să cunoască tot mai mult din Cuvânt. Fraţii din Negrileşti au vrut să-i ajute şi au trimis pe fratele Dunca Gavril împreună cu Şogorean Ştefan. Ei au plecat cu căruţa cu cai şi i-au  însoţit şi două surori. Aici, în Ciocotiş, s-au adunat mai mulţi oameni şi fraţii le-au explicat Cuvântul Domnului, dar cineva i-a pârât la jandarmi şi au fost nevoiţi să-şi întrerupă şederea acolo, întorcându-se acasă. Jandarmii i-au căutat, dar ei au trecut peste deal şi s-au îndepărtat de sat scăpând de urmăritori.

 

Fratele Costea Simion scrie în cartea sa “O viaţă de slujire” întâmplările de mai sus şi mai spune că acolo au apărut în acest timp şi prooroci penticostali care voiau să despartă pe fraţii  baptişti ca să treacă la penticostali.

 

În data de 14.01.2010, împreună cu fratele Constantin Bel, am plecat  în Ciocotiş şi primului om care ne-a ieşit în cale, i-am spus că vrem să ne interesăm despre un pocăit batrân, care ar putea să ne informeze despre cum au ajuns în sat pocăiţii. Omul respectiv ne-a spus că au venit din primul război mondial doi oameni pocăiţi, ne-a dat numele celor doi de mai sus şi ne-a îndreptat spre familia Ionce Ştefan, la care, spunea omul, este o femeie pocăită care are peste 90 de ani. I-am mulţumit interlocutorului, am dat mâna şi l-am rugat să ne spună numele său, iar, spre surprinderea noastră era preotul Bisericii Ortodoxe din sat, Roman Gheorge.

 

Ajunşi la casa lui Ştefan, ne-am prezentat, i-am spus de ce am venit, dar a mărturisit că nu ştie multe lucruri pentru că el este penticostal din 1958. Ne-a mai dat şi alte nume: a lui Ionce Ioan a lui Ilie, născut în 1895, care se pare că era baptist, Ghergel Arsinte şi Grigorescu Gavrilă. Ne-a dus la camera  Elisabetei Marc, născută în 1919 şi botezată în 1940 de către fratele Sima, de la Cluj, frate baptist, dar care coopera şi cu penticostalii şi nu era văzut de bine de către baptiştii clujeni, după cum mi-a mărturisit fratele Ionel Mânzat. Sora  ne-a spus că botezul   s-a  făcut noaptea pentru că jandarmii nu dădeau voie să se facă aşa ceva, iar pe vremea aceea se ştia doar de pocăiţi, nu ştiau dacă sunt penticostali sau baptişti.

 

Despre lucrarea din Ciocotiş scrie şi Alexa Popovici în “Istoria Baptiştilor din Romania 1856-1989, ediţie revizuită”, editura Făclia. Din greşeală, acolo  scrie “Clocotiş” în loc de Ciocotiş, dar faptele se potrivesc cu ce spune fratele Costea în cartea sa.  Fratele Alexa scrie despre plasa “Copalnic Mănăştur”, care este în apropiere, dar acum nu mai este împărţirea administrativă  pe plase ca atunci. Şi fratele Alexa confirmă prigonirea pocăiţilor din Ciocotiş.

 

                                    Răzoare

 

Biserica Baptistă din Răzoare s-a format după primul război mondial şi a devenit una din bisericile mari din zonă. Informaţiile pe care le avem sunt puţine pentru că toată biserica după anul 1944 a trecut la penticostali, care acum nu vor să ofere informaţii spunând doar că nu ştiu nimic. Totuşi avem 3 persoane care astăzi sunt în viaţă . Simon Man din Ciucastău a venit la biserică în Târgu Lăpuş şi era bucuros că s-a deschis o biserică baptistă pentru că şi el a fost baptist. Mai avem mărturia surorii Veja Rozalia, născută Nechita, fiica lui Gavril şi Maria de la Părău, născută în 1925 şi botezată în 1944. Sora s-a căsătorit cu fratele Veja Gavril din Câţcău.

Perioada în care eu am fost pastor în Câţcău (1991 – 1996) mi-a povestit că în satul Răzoare erau numai baptişti, dar după apariţia penticostalilor, fratele Latiş a început să lămurească fraţii să treacă la penticostali, a venit chiar la dânsa la Câţcău cu acest scop. Lucrul acesta îl dovedeşte şi fratele Ionel Mânzat, pastor la Dej (1972 – 1990), care a fost în Răzoare, ca tânăr şi chiar a participat la căsătoria surorii Rozalia, plecând cu un convoi de căruţe din Câţcău după mireasă. Fratele mărturiseşte că penticostalii şi-au zidit bisericile pe fundaţia bisericilor baptiste.

 

Redăm mai jos mărturia fratelui Bel Constantin, născut în Răzoare

 

“M-am născut în localitatea Răzoare în data de 10.07.1955. Am început să aud încă de mic copil, aproximativ 10 – 12 ani,  poveşti despre cum au apărut pocăiţii prin satul nostru. Cel care îmi spunea aceste lucruri era bunicul meu din partea mamei, Morar Andrei, zis Indrei de la Răstignire. El povestea că imediat după al doilea război mondial, nu a menţionat anul exact, a venit  o persoană, numită Ionu lui Dodi, care s-a pocăit acolo pe front şi acuma se ducea la adunare în satul Gostila, dar şi la adunările pe care le aveau pe dealurile dinprejur pocăiţii din Dealu Mare, Gostila, Rohia şi Răzoare.

 

Tot în prejma acestor ani s-a botezat şi bunicul meu, fiind printre primii botezaţi, undeva pe o vale. La început li s-a dat numele de pocăiţi, mai târziu s-au numit Biserica Baptistă, iar un frate, Vasâlie din Gostila le dădea şi cina.

 

Au venit mai mulţi predicatori din părţile Bistriţeişi s-au pocăit mai multe persoane din Răzoare, printre care şi Latiş Gavril, care mai târziu a devenit pastor. Mai erau fraţii Ungur Ioan a lui Todor, Vlaşin Ioan, Gavriş Vele (de la Alexa), Nechita, dar şi multe femei. Toţi formau Biserica Baptistă şi mulţi veneau din localităţile Ciocotiş, Trestie, Gostila, Rohia şi se botezau în Răzoare.

 

Acei predicatori din Bistriţa, Dionisie din Vărarea, Ilisie din Nepos au trecut la penticostali şi au venit în Răzoare, unde mulţi au trecut de partea lor, rămânând numai două familii baptiste : Gavriş de la Alexa şi Simon Man din Ciucastău care mai târziu s-a mutat la Satu Mare, trăieşte şi azi şi are în jur de 90 de ani, fiind pastor la Biserica Penticostală din Satu Mare. Bunicul mi-a povestit că s-a făcut mare zarvă şi mulţi nu ştiau ce să facă, unii au trecut la penticostali pentru că erau mai mulţi, alţii au rămas baptişti.Gavril Latiş a trecut mai târziu, spunând că el se duce unde sunt mai mulţi, că trebuie să fie păstor. El avea 7 clase şi vorbea bine din Cuvânt.

Multă vreme mergeau împreună şi acel Vasâlie din Gostila le dădea cina până când au fost ordinaţi Latiş şi Ungur Ioan apoi Vlaşin Ioan. La Ionul lui Dodi s-a format Biserica Penticostală, iar la Gavriş de la Alexa, undeva lângă podul mare, Biserica Baptistă.“

            

Mărturia familiei Gheţe

„Mă numesc Gheţe Sanda Rodica, născută în   jud. SM, am 38 ani şi sunt căsătorită cu Gheţe Mircea, născut tot în jud. SM şi împreună avem doi copii, de 17 şi respectiv 14 ani. Atât eu cât şi soţul meu provenim din familii ortodoxe.

 

 În 1993 se năştea primul nostru copil, Ionuţ, urmat de Iulian în anul 1996. Au fost un prilej de bucurie pentru noi.

 

Anul 1995 a fost anul în care ne-am mutat în casa părintească a soţului meu din localitatea Răzoare.

 

 Nu întodeauna au fost bucurii în familia noastra, au apărut necazurile, lipsurile,certurile pe fondul patimei alcoolului soţului meu , în urma careia m-am simţit singură şi lipsită de atenţia lui.

 

Fiind nou veniţi în această zonă a Lăpuşului eram departe de rude şi nu aveam cui să  cer un sfat şi în acele momente mi-a trecut prin minte să citesc BIBLIA.

 

Cu cât citeam mai mult, cu  atât doream să aflu mai multe şi îmi găseam refugiul în EA, umplându-mi golul din suflet.

 

Atunci s-a născut relaţia mea cu Dumnezeu... în vreme de strâmtorare am chemat numele Lui şi nu a zăbovit să îmi vina în ajutor. Citind BIBLIA am înţeles voia Sa şi am lăsat ca lucrarea Duhului să se facă şi în viaţa mea şi pe 15 iunie 1997 am făcut legământ cu Domnul.

 

Încercările parcă erau şi mai mari, însă acum îl aveam pe Dumnezeu de parte mea. Soţul meu simţindu-se abandonat şi părăsit s-a adâncit şi mai mult în patima lui , ba încă i se oferea şi alcool gratuit din partea prietenilor de pahar, însă nu am renunţat, rugându-mă pentru mântuirea lui, împreună cu Ionuţ , copilul nostru mai mărişor, atunci în vârstă de 4 ani.

 

Aceasta patimă l-a condus la ideea că este abandonat şi părăsit şi că nu are pe nimeni care să-l înţeleagă însă nu vedea nici o scăpare din situaţia lui.

 

Cu toate acestea,  cercetat de duhul lui Dumnezeu a luat hotărârea de a-şi pune soarta în mâinile Domnului şi după 9 luni, pe 26 aprilie 1998, a intrat în apa  botezului marturisindu-şi credinţa. Apoi, soţul meu a trebuit să facă faţă râsului batjocoritor şi ironic al prietenilor, cu care  altădată se unea la acelaşi potop de desfrâu.

 

Timp de 10 ani ne-am bucurat împreună cu credincioşii penticostali în biserica din Răzoare. Deşi mă bucuram împreună cu fraţii penticostali, tânjam dupa acea manifestare a Duhului Sfânt într-un duh al omului blând şi smerit. Atât eu cât şi soţul meu am primit botezul într-o biserică baptistă şi ne îndrăgostisem de acel fel de închinare.

 

De aceea am mers la Biserica Baptistă din Târgu Lăpuş. Aici am găsit închinarea şi  partaşia dorită de sufletul meu.  În prezent activăm în această biserică, unde ne adunăm cu fraţi şi surori din Tg.  Lăpuş, Băiuţ şi Rohia la părtăşie bucurându-ne de mântuirea ce ne-a fost dată în dar, cu dorinţa ca şi copiii noştri să ne urmeze credinţa”.

 

Ceea ce spune fratele Constantin în mărturia sa legat de faptul că predicatorii baptişti alergau acolo unde erau mai mulţi credincioşi este confirmat şi de alţi fraţi. Pe când eram pastor la Chiuieşti, între anii 1990 – 2000, discutam mult cu un frate penticostal, Sighiartău Gheorghe, zis Gheorghe din Coastă,  care îmi era vecin şi îmi spunea uitându-se către clădirea bisericii noastre : „Şi eu am fost aici, dar fraţii nu îmi prea dădeau dreptul la Cuvânt, iar eu le-am spus că plec acolo unde pot să predic mai mult”. Şi a plecat, pentru că fraţii penticostali nu aveau vorbitori atât de buni, la baptişti însă erau şi alţii care predicau cu putere Cuvântul, cum ar fi fratele Petruţ Petru.

 

La ora actuală în Răzoare sunt 3 fraţi baptişti: Gheţe Mircea cu soţia Sanda şi Licău Constantin.

 

Băiuţ

 

În 1979 prima familie de baptişti se mută în localitate. Fratele Ioan Vâţ este repartizat ca şef de sector la Exploatarea minieră Băiuţ şi se mută cu sora Florica în comună. În ’81 şi ’85 Domnul le dăruieşte 2 băieţi cu care în continuare vor frecventa Biserica Baptistă Sfânta Treime din Baia Mare.

În 1999 băiatul lor cel mare este admis la Universitatea Baptistă Emanuel din Oradea, iar începând cu acest an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă împreună cu studenţi şi absolveţi ai Universităţi Emanuel au loc evanghelizări prin colind.

 

În vara lui 2004 are loc prima lucrare cu copiii făcută în cadrul Misiunii CountrySide unde mai mulţi studenţi ai Universităţii Emanuel, timp de o săptămână vopsesc geamurile şcolii şi stâlpii din localitate iar după-amiezele le petrec împreună cu copii din localitate învăţându-i jocuri şi cântece creştine.

 

În iarna lui 2005 Biserica Baptistă din Satu Mare donează mai multe cadouri pentru copii (primite la rândul lor de la Samaritean Purse). Din anul 2006 Biserica Baptistă Golgota din Arad se implică în proiectul cadouri de Crăciun şi timp de trei ani trimite echipe de tineri şi învăţători de copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 

Boiereni

 

Aici s-a încercat să se aducă credinţa adevarată şi din Rohia a venit fr. Cosma Grigore, dar oamenii îl cunoşteau căci mergeau la moara lui cu ce aveau de măcinat, dar când a încercat să le spună despre pocăinţă, oamenii l-au scos din sat, dar nu cu forţa şi i-au spus: “ bade Grigore la noi să nu mai vii cu din astea” şi fratele s-a dus acasă.

 

Mi s-a povestit că o familie din Boiereni s-au pocăit undeva în ţara şi s-au gândit să se întoarcă acasă şi să fie o bună mărturie dar oamenii i-au scos şi pe ei din sat.

 

După revoluţie lucrurile s-au schimbat iar după deschiderea Bisericii Baptiste din Lăpuş au fost aduşi oameni din Boiereni să asculte Cuvântul Domnului. Domnul a lucrat la inima lui Pop Irina şi în 2003 şi-a predat inima Domnului şi L-a primit pe Domnul în inima ei.

 

Soţul dânsei o aducea la Biserică şi el era hotarât să se predea Domnului, dar din cauză că suferea de inimă, pe neaşteptate a murit înainte să primească botezul. La înmormântare ni s-a dat voie să predic şi să cântăm. Acum sora este singura baptistă din localitate şi locuieşte cu fiica  dumneaei Natalia.

 

Cerneşti

 

Eram la Biserica Baptistă din Baia Mare cam prin anul 1986 şi într-o duminică fratele Rusu Simion a anunţat de la amvon că un frate din Cerneşti  va recita o poezie. Mie mi-a stârnit interesul că nu ştiam că în Cerneşti să fie fraţi Baptişti fiind pe ruta mea de mers acasă la Rohia. Când fratele a venit în faţă înainte să recite poezia a spus că se numeşte Octavian Latiş este din Cerneşti şi că el este baptist la origine dar aşa s-a întâmplat şi acuma umbla la penticostali.

 

Din cartea dânsului de poezii “La izvorul de sub stâncă” am  descoperit că s-a născut în 1921, iar la vârsta de 18 ani, adică în 1939 s-a botezat.

 

Am luat legatura cu familia fratelui şi mi-au spus că ei nu ştiu să fi fost baptist, ci penticostal, iar când le-am zis ce a spus pe când traia, la Baia Mare, ei au spus „noi nu zicem că nu” şi ginerele fratelui s-a interesat de la o soră mai batrână şi nici ea nu ştia să fi fost baptişti în zonă.

 

Am văzut că şi la Ciocotiş cele mai corecte informaţii ni le-a dat preotul din sat, fraţii penticostali sunt prea mândri poate să accepte că unii dintre ei au fost baptişti şi că în timp au trecut la penticostali.

 

Avem totuşi o scurtă mărturie a fratelui Traian, care întâlnindu-se cu un frate din biserica noastră l-a întrebat ce biserică frecventează, iar la răspunsul fratelui nostru „la baptişti...” mărturisi că „mai bine era sub baptişti, că de cânda venit Latiş din Răzoare şi Diordica din Lăschia numai probleme am avut, numai lupte au fost între ei”.

                  

Fânaţe

 

În Fânaţe nu am avut o Biserică baptistă, dar credem că Domnul va lucra prin familia Barbos Achim. Fratele a trăit în SUA o perioadă, fiind pilot de avion. La un zbor de agrement împreună cu un prieten au suferit un accident. Prietenul lui a făcut infarct şi a căzut pe manete, provocând prăbuşirea avionului, dar Dumnezeu l-a salvat şi a rămas în viaţă. Atunci s-a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu toată viaţa sa, de aceea s-a întors acasă, în satul său natal şi anul acesta organizează la Fânaţe o tabără Internaţională  pentru copii  creştini şi alţi copii din  ţările dinprejur   şi din SUA  orfani , şi pentru fraţii credincioşi cu familiile lor din Bisericile din zonă.

 

În anul 2008, fratele Achim a organizat şi o seară de evanghelizare la Casa de Cultură din Târgu Lăpuş, împreună cu Biserică Baptistă din Baia Mare.

 

Ne rugăm ca Domnul să dea multă putere fratelui Achim şi dorim să se formeze o biserică baptistă cu ajutorul Lui

 

Anexe

 

Contract de vânzare – cumpărare, faţa 1

  

Contract de vânzare – cumpărare, faţa 2

 

Tabel nominal cu membri fondatori ai Bisericii

Tabel nominal cu membri care formează Biserica cu personalitate juridică

Cererea trimisă Uniunii Baptiste pentru înfiinţarea Bisericii

 

Autorizaţia ca Biserică filială

Autorizaţie tranzitorie

Autorizaţia actuală

Autorizaţie de funcţionare  clădirii ca biserică

 

                              

 

 

Familia Cosma Grigore şi Ana                     Anuca Onisim    

                                                                     fiica lui Grigore

  Primul baptist din Rohia

 

 

 

Familia Cosma Miron

Copilul din stânga tatălui

este Nicolae, cel care ne-a povestit nouă cele

mai multe lucruri

 

 

 

                    

 

 

 Bel Vasile şi Ioan 1975

  

 

Maria Buda, Aurelia Bel, Irina Pop

 

   

 

 

Familia Bel Vasile şi Aurelia          Familia Pop Ioan şi Reghina

      Claudia şi Cristina                             Mircea şi Dorel

 

  

Herman Spence şi Vasile Bel

 

 

 

 

La închinare în camera de sus

 

 

 

 

 

Biserica vie Târgu Lăpuş

07.01.2007

Fraţii participanţi la adunarea generală de constituire a bisericii

 

  

Familia Vâţ din Băiuţ

 

 

 

                        Familia Gulea din Iernut

 

Bibliografie

 

 1. Iosif Ţon – Confruntări , Ed. Cartea creştina, 1999

 2. Simion Costea – O viaţă de slujire, Ed. Vestea bună.

 3. Ioan Bunaciu – Istoria Bisericilor Baptiste din România, Ed. Universităţii Emanuel şi Făclia.

 4. Alexa Popovici – Istoria Baptiştilor din România 1856 – 1989,  Ed.Făclia.

 5. Emilian Bârdaş – Satul şi Mănăstirea Rohia , Ed. Diacon Coresi

 6. Grel Petru – Studiu monografic cu privire la Credinţa Baptistă în judeţul Maramureş, 1998

 7. Dumitru Rus şi Rozica Bott - Ţara Lăpuşului, 2000

 8. Istoria Bisericească Universală, manual pentru Institutele teologice – Volumul I ( 1 – 1054), Ed. Institutului Biblic şi de misiune Ortodoxă– Bucureşti -1975

 9. Îndrumari misionare – Ed. Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române – Bucureşti – 1986

 10. August Franzen –Mică istorie a Bisericii, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009

 11. C.S.Lewis - Scrisorile lui Zgândărilă

 

Oameni care mi-au mărturisit despre cele scrise:

 

 1. Cosma Nicolae, născut 28.02.1929 şi Aurica, fiul lui Cosma Miron, fratele lui Grigore. De multe ori am fost la ei şi mi-au povestit şi eu am notat – 25.01.2006; 14.03.2006; 08.05.2006; 01.02.2010. Este domiciliat în Rohia.

 2. Pop Reghina, născută 25.01.1934. şi Ioan, fiica lui Cosma Grigore 25.01.2006 şi de foarte multe ori mi-a povestit despre tatăl său. Rehina mi-a devenit matuşă pentru că fratele mamei, Ioan, a luat-o de soţie şi au trăit împreună din 1955 septembrie -2009 decembrie, când mătuşa a plecat acasă la Domnul.

 3. Onisim Ana, zisă Anuca lui Onisim, fiica lui Grigore, născută 10.05.1930. Mi-a povestit şi dumneaei de multe ori, dar am notat în: 25.01.2006, 08.05.2006. Este domiciliată în Rohia, pe Valea Ursului

 4. Găman Ioan fost profesor la şcoala din Rohia, care m-a învăţat şi pe mine un an ca învaţător. Am fost la dumnealui în 26.12.2006. Este domiciliat în Rohia lângă Biserica Penticostală.

 5. Bodea Simion, născut în 1924, frate cu bunicul meu din partea  mamei Voichiţa, cu domiciliu în Rohia.

 6. Gheorge Pop sau Gheorge de la vale, născut în 1925 şi botezat în 1947  la penticostali. Stătea lângă şcoală şi de mai multe ori mi-a povestit şi am scris mai ales episodul din 1950, de la nunta unde nu s-au înţeles penticostalii cu baptiştii.

 

 

 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate