Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Mărturia Evangheliei

 

 

 

 

 

 

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 3)

 

de Vasile Bel şi Teofil Mihoc

 

Capitolul 4 Omul Cărții și al cărților

Poza din stânga a fost făcută în anul 1951. Pe masa, după cum se poate observa, fratele Bălănean are geanta, Biblia și, se pare, o revistă.


Fratele s-a botezat când Transilvania făcea parte din Ungaria și credința baptistă creștea considerabil în această parte de țară, fiind ajutați și de frați baptiști unguri din Ungaria de azi prin tipărirea de literatură religioasă și Biblii. La Pesta s-a tipărit Biblia în 1873.38

Tot la Budapesta apare, în 1913, cartea de cântări, „Cântările Evangheliei” – o colecție de cântări spirituale de laudă și psalmi aleși. Pentru corurile creștine, precum și pentru adunările tinerimii și acelor de evanghelizare. Editată de tipografia baptiștilor din Ungaria.39

După unirea din 1918 se deschide din abundență izvorul de literatură creștină baptistă și fratele Bălănean își achiziționează multe cărți. Dânsul a fost abonat la multe reviste și literatură baptistă. S-a abonat la reviste încă de la apariția lor, cum ar fi de exemplu, revista Farul Creștin. Într-un fel, a și ajutat la tipărirea acestor reviste.


De asemenea, a fost abonat și la Călăuza – Revista Școlilor Duminicale, Societatea Tineretului și Societatea Femeilor. Era și abonat al „Calendarului pentru citirea zilnică a Bibliei”, cu lecțiunile internaționale duminicale, începând cu anul 1933.

Putem menționa și revista Adevărul – revistă a Comunității Bisericești Baptiste Române – Nagvarad (Oradea); se pare că a fost în funcțiune numai pe timpul ocupației maghiare din 1940-44.40

Se pare că fratele I. Bălănean a reușit să facă 16 abonamente la aceasta revistă.

Pe lângă revistele ce le-a păstrat cu mare grijă în bibliotecă, avea mai multe dintre cărțile tipărite în acei ani de slujire. Această carte, Biblia are semnătură dânsului, dar am găsit și alte cărți care nu provin din biblioteca personală, cum ar fi: Cartea lui Torrey –Cum câștigăm suflete pentru Mântuitorul?, tipărită în 1923 de către Editura Farul Mântuirii, apoi retipărită în ediția a II-a de Editura „Comunitatea Baptista” din Ploiești. Ediția a III-a a fost publicată la editura „Farul Creștin” din Arad.

Am găsit în urma cercetărilor și Călăuza Călătorului, o carte cu 150 istorioare pentru predici, la prețul 15 lei.

Baptiștii tipăreau și un calendar sub formă de carte, ce conținea și un calendar Ortodox, informații agricole și articole cu subiecte teologice numit: „Calendarul poporului Creștin”. Această publicație apare încă din anul 1922, multe dintre numerele apărute la acea vreme regăsindu-le și în biblioteca personală a fratelui Bălănean.

Fratele I. Bălănean, deși nu a făcut Seminarul la zi, a participat la cursurile biblice din București. Avem o informare că a avut loc un mare curs Biblic la București, la care au participat frați din toată țara. A început în ziua de 6 martie și a ținut până în 15 aprilie. Au ținut cursuri: fr. Dr. Gill –Teologia Sistematică, Tălmăcirea Bibliei, Geografia și Istoria Biblică; L. Sezonov – Istoria Bisericească; W. Craighead – Evanghelizarea sau cum să aducem suflete la Hristos?; Ioan Cocuț - Omiletica și Dr. Simonca – a predicat la serbarea de încheiere. Eu cred că fratele Ioan Bălănean era și dumnealui prezent.41

Toți cei care l-au cunoscut pe fr. Bălănean mărturisesc că dânsul a fost un om înțelept, chibzuit, ce a știut să îmbine plăcerea lecturării cu dragostea pentru Domnul și pentru Cuvântul Său cel Adevărat.

Aceste cuvinte sunt și un îndemn pentru toți lucrătorii, de a ne abona și a încuraja frații din biserică să se aboneze la revistele noastre: Creștinul Azi, azi revistă a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Farul creștin, de la Arad, și alte reviste locale, iar revistele să fie mai dinamice, să aducă de fiecare dată ceva nou și de actualitate.

Capitolul 5 Lucrarea este plină de roade

Vremurile în care fratele Bălănean predica Cuvântul Domnului nu erau ușoare. Sămânța era semănată, dar nu fără greutăți. Lumea și ai lor nu priveau cu ochi buni lucrarea aceasta de pocăință, și totuși, Dumnezeu avea o promisiune pentru semănătorii Lui: „Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii.” (Psalmul 126:5-6, VDCC).

Domnul dădea izbândă și mulți oameni veneau la credința nou-testamentară primind botezul. Mulțimi de oameni se botezau după cum se vede in pozele de mai jos. Nici biserica majoritară nu stătea indiferentă față de noua credință creștină. Astfel că, în anul 1927, apare în Lugoj, la Editura Autorului, cartea Pocăiții, având ca și subtitlu – Învățături creștinești despre așa numiții pocăiți(adventiști, baptiști, nazarineni) de dr. Nicolae Brânzeu. Cartea a fost aprobată de Sf. Episcopie a Lugojului. La pagina 3 citim următoarele:

I. Apostolii mincinoși. 1. Ce înseamnă a fi eretic? De o vreme încoace se ivesc pe satele noastre oameni, cari fac și spun lucruri, de cari n-au mai auzit românii de când s-au pomenit pe lume. Spun acești oameni, că ei nu mai sunt ca ceilalți creștini: ei nu păcătuiesc, ei s-au pocăit, nu mai țin legea noastră ca pînă aici; nu mai cunosc preoții, nu umblă la biserică, nu țin sărbătorile, posturile, nu le trebuie slujbele noastre.

În Farul Mântuirii nr. 9 din 01 Mai 1929 la pagina 10 este următorul articol:
O nouă metodă de convertire la ortodoxism. În gazeta „Glasul Monahilor” Nr.162, dl. N.N. în articolul intitulat „Ultima metodă misionară”, descrie metoda de propagandă misionară a doamnei Sada Matei pe lângă care mai adaugă: „Frați preoți! Ori unde vedeți adventiști, baptiști sau alte lighioane de soiul acesta, uzați de metoda doamnei Sanda Matei, adică trântiți-le în cap cu Biblia în toate limbile pământului și fiți siguri că i-ați și convertit. Nu uitați însă să aveți și jandarmul lângă voi, ca să le mai dea și el cu arma în spate când se arată grei la cap și nu înțeleg sau se fac că nu înțeleg metoda subtilă și eficace a d-nei Sanda Matei”. În articol se spune că doamna S. Matei a studiat in străinătate și a prins ideea ca, Biblia să ajungă în mâna poporului. Dumneaei punând în practică acest lucru, stîrnește furia preoților și călugărilor iar jandarmii în loc să garanteze siguranța și libertatea individului, cum spune constituția, aceștia ascultă de acei care nu doreau să respecte dreptul celuilalt”.

Tot pe acea pagină la rubrica: „Informațiuni” se spune:
O delegație a confesiunii noastre s-a prezentat în ziua de 26 aprilie 1929 în audiență la dl. Prim-ministru42 și într-un memoriu a arătat toate suferințele noastre. Această delegație s-a prezentat și la ministrul de interne și cel de culte. Atât dl. Prim-ministru cât și ceilalți membrii ai guvernului au făgăduit că se vor lua măsuri energice pentru încetarea persecuțiunilor religioase. Semnat. Ioan Ungureanu.

Toate revistele baptiste prezintă cazuri grave de persecuție religioasă, dar acum vrem să arătăm că fr. I. Bălănean, ca și alți frați, a predicat, a botezat în public fără să le pese de amenințarea preoților, sau de bătaia primită de la jandarmi, pentru că se temeau mai mult de Dumnezeu și ascultau de ce le spune prin Cuvânt: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”. (Matei 28:19-20, VDCC).

Prezentăm mai jos poze făcute cu ocazia oficierii botezului nou-testamentar, condus de către fr. I. Bălănean. Prima poză vine de la familia Miclăuș, Iosif și Magdalena din Baia Mare unde învățătorul I. Bălănean botează cu mai tânărul ucenic Nicolae Miclăuș în pârâul „conducta forțată” de la baia comunală din Baia Mare, în anul 1932.

Următoarele două fotografii se pare că sunt din 1941. Este greu de stabilit dacă nu sunt trecute pe ele data și anul. Totuși, vedem ceva natural , parcă desprins din Biblie, pe dealurile din jurul Iordanului unde Ioan Botezătorul și ucenicii Domnului botezau în public.Un botez autentic este acesta din 1943, în care o mulțime de oameni îmbrăcați în straie naționale de sărbătoare asistă la evenimentul când cei îmbrăcați in haine albe depun mărturie înaintea cerului și înaintea oamenilor că îl vor urma pe Domnul întreaga lor viață.Un mare botez a avut loc în Brebi, în 1958. Poza am obținut-o de la sora Magdalena Costin, căsătorită Miclăuș. Pe dumneaei nu au vrut să o boteze în Baia Mare de unde era, pentru că nu avea 18 ani, așa ca s-a decis să meargă la fratele I. Bălănean, să o boteze „clandestin”. Lista cu candidații de botez era trimisă la împuternicitul cultelor și pe cine tăiau ei de pe listă nu se putea boteza. Astfel, se mergea la alți păstori sau erau botezați noaptea, în secret. În poză se vede fratele Bălănean în mijloc, fr. Ioan Dan și ucenicul, fr. Ioan Rusu Simion cum merg cu candidații spre apă.

Oficierea botezului sorei Magdalena, cea care ne-a dat fotografiile.
 

 


Aceste poze sunt doar o mică parte din imensa activitate de slujire a fratelui nostru Bălănean, care, pe lângă botez, a predicat, a binecuvântat copii, a cununat, a înmormântat. A făcut lucrarea Domnului zi de zi fiind apreciat, cunoscut și respectat de cei din afară. Fratele era iubit de mulți pentru căldura lui sufletească și pentru vorba lui blândă, fiind un model de cuvioșie pentru mulți frați baptiști și nu numai.

Nimeni nu va putea evalua în întregime implicarea și lucrarea lui Bălănean. Mii de oameni au pășit pe urmele Domnului Isus în apa botezului, avându-l alături pe fratele Ioan. Zeci de biserici au fost plantate în urma slujirii lui. Generații de oameni și familii întregi au fost schimbate în ceea ce privește veșnicia lor.

Note de subsol:

38 Sânta Scriptură a Vechiului și Noului Testamentu, Ediuțiune nouă reveduta după tecsturile originale, și publice – de Societatea Biblică pentru Britania și străinătate, Pesta 1873. S-a tipăritu prin Victor Hornyănsky.
39 Proprietatea Lobonț Niculeu din Cehei, Arhiva Biserici Creștine Baptiste Cehei.
40 Lumina, Anul III Oradea, Februarie 1931, Nr. 2, p. 4.
41 Farul Creștin, Anul I. Nr. 9, Mai 1 1933, p. 9.
42 Iuliu Maniu (10 noiembrie 1928 - 6 iunie 1930).


 

Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate