Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Mărturia Evangheliei

 

 

 

 

 

 

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare

Istorie și Reflecții (partea II)

Vasile Bel

 

de Vasile Bel

 

1.3. Numărul membrilor din biserică

Dacă nu îndrăznim prea mult, afirmăm că actul de naștere al Bisericii Creștine Baptiste Române din Baia Mare este botezul celor 4 prieteni formați în casa fratelui maghiar, Virag.

Județul Satu Mare din acea vreme se întindea din Carei, Halmeu, Satu Mare – care era capitală de județ – și Baia Mare. Aici, cele mai multe biserici s-au format după venirea fratelui Miclăuș de la Seminar, în anul 1930 și următorii ani.

Comunitatea de Oradea invită bisericile aparținătoare să trimită date cu privire la organizare: personalul de conducere, credincioșii și proprietățile bisericești, conform cu adresa nr. 22605-2290 din 4 Aprilie 1932 al ministrului cultelor2. În acest aviz sunt trecute județele: Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj, Someș, Mureș și Năsăud, județul Satu Mare lipsind, nu întâmplător, ci din cauză că aici nu avem biserici constituite, doar în curs de constituire, prin faptul că se făceau botezuri și era o prezență baptistă venită din împrejurimi, iar fr. Miclăuș, fiu al locului era în comitetul Comunității din anul 19303. Doresc să specific, pentru a se ști, faptul că Bisericile Baptiste din Oarța de Sus, Băsești și împrejurimi făceau parte din județul Sălaj.

Cu tristețe trebuie să spunem că numărul de membri nu se poate stabili pe ani, pentru că nu sunt documente, iar la adunările generale nu se consemna acest lucru. Știm că de la înființare, biserica a crescut destul de repede în perioada 1930-1940.

În 1938 găsim ca fr. Miclăuș organizează la Baia Mare adunarea Cercului Misionar Satu Mare pentru consfătuire și, apoi, face un apel către celelalte biserici să ajute ca și la Baia Mare să se poată construi o biserică. În acest apel se specifica:

„Frații sunt majoritatea lucrători în mină și servitori, ar dori să-și zidească o casă de rugăciune.” A cântat corul din loc, condus de fr. Mureșan.4 Ca să vedem că biserica era mai slăbuță din punct de vedere financiar decât bisericile de la țară, în anul 1938 (deși avea cor), menționăm faptul că Biserica din Baia Mare donează fraților înfometați din Basarabia suma de 100 lei, pe când Biserica din Oarța de Sus donează 320 lei.5

În timpul războiului situația membrală a fost încetinită, apoi a venit peste țara noastră un nor întunecos. Din anul 1946, guvernul era interesat de culte și de extinderea lor, dar nu în a le face bine, ci în a-i împiedica să mai crească la număr. S-a înființat Inspectoratul General pentru Culte la nivel de județ, care urmărea cu atenție tot ce mișca în biserici.

Se pare că primul botez în Baia Mare a avut loc în anul 1931 cu 5 persoane, dar nu putem să apreciem dacă cei botezați vor face parte din Biserică, anunțul sunând așa: „În orașul Baia Mare s-au botezat 5 suflete. Actul botezului a fost îndeplinit de către pr. Nicolae Miclăuș”6.

Al doilea botez este consemnat în 14.08.1932 cu 10 persoane, iar fr. Nicolae Miclăuș a oficiat botezul7. În anul 1933 s-a organizat un botez în public unde poliția a asigurat ordinea, dar nu se specifică numărul celor botezați.8 Deși nu scrie cine a oficiat acest botez, noi considerăm că este vorba despre botezul consemnat în registrul bisericii în anul 1930, oficiat de fratele Covaci Teodor. Considerăm astfel, mai ales că fr. Covaci a participat în luna martie la deschiderea Casei de Rugăciune din Șugatag9 și fiind în zonă a oficiat și botezul din Baia Mare. În acea vreme deplasările între diverse localități era mult mai dificilă.

În anul 1939 biserica avea 37 de membri. Acest număr l-am găsit in fișa pastorală a fr. Costin Mihai. În anul 1952, biserica avea 64 de membri botezați. Fratele Costin era autorizat ca pastor al bisericii cu certificatul 57/C10.


Statistică membrală: 1949

În 1954, prin Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare, Inspectoratul Teritorial al Cultelor arată că numărul membrilor era de 72.11 Ghiță Alexandru era pastor regional, iar Costin Mihai, pastor local.

În anul 1959, la adunarea generală au fost prezenți 50 de membri cu drept de vot,12 iar statistica Uniunii(dosarul29) arată că Biserica din Baia Mare împreună cu Biserica Rohia aveau un număr de 108 membri și 32 de aparținători.

În anul 1960, la adunarea generală, au fost prezenți 39 de membri cu drept de vot,13 dar în dosarul 29 de la Uniune este dat numărul de membri împreună cu Șomcuta – un total de 97.

Fratele Grel scrie că în 1960 erau 200 de membri botezați și 120 de aparținători, iar în anul 1971 biserica număra 250 membri. Acest număr pare a fi cam mare, deși după 1950 a început migrația celor de la țară la oraș.

În procesul verbal încheiat în 06.05.1962, cu ocazia adunării generale, fratele pastor Dragu Petru comunică faptul că în anul 1961 a vizitat cele 69 de familii, iar numărul total de membri la sfârșitul anului este de 118. Aici se pare că avem pentru prima dată un număr corect.14

Un registru ce se află la Arhivele Naționale din Baia Mare și întocmit de împuternicitul cultelor din oraș arată că numărul baptiștilor în anul 1961 era de 104 membri botezați. Responsabilul bisericii era fr. Gherzan Carol și avea numărul de legitimație 225. 15

În anul 1972, în urma botezului de 28 de persoane, numărul membrilor crește la 345.16Un document întocmit la cererea Departamentului Cultelor, prin Inspectoratul Teritorial al jud. Maramureș, nr.8 din 21.03.1973, prin care cere situația corurilor, orchestrelor, famfarelor etc. la cultele neoprotestante, se arată că în Baia Mare I, (adică Biserica Baptistă nr. 1 – numărul 2 era Biserica Baptistă Maghiară) erau 223 membri botezați, aparținători 256, numărul coriștilor 70, dintre care: sub 15 ani – 5, între 15 și 25 ani – 20, iar peste 25 de ani – 45 membri. Dirijorul corului era Grel Petru, care nu avea pregătire de specialitate, ci numai 4 clase de liceu. Atât dirijorul cât și coriștii nu erau remunerați. Din acest document mai aflăm că orchestra avea 24 de membri. Sub 15 ani erau 6, între 15 și 25 ani erau 13, iar peste 25 de ani, 5 persoane. În biserică erau 10 recitatori. Dirijorul orchestrei era Holhoș Gheorghe, de 44 de ani, fără pregătire specială. Toți aceștia erau membri în cult. Proveniența instrumentelor: 2 instrumente sunt proprietatea bisericii, iar 22 instrumente proprietate personală. Muzica se cânta din cărțile editate de cult, iar poeziile din revista cultului. Formațiile erau folosite în timpul serviciilor religioase, iar deplasări în alte localități nu se făceau.17

Documentele din dosar arată că aceste studii s-au făcut la cererea Departamentului Cultelor, Direcția de studii documentare și relații externe. Cu ocazia conferințelor intrajudețene din lunile octombrie-noiembrie 1972, tovarășii inspectori teritoriali informează că la cultele neoprotestante se intensifică viața religioasă prin organizarea de formațiuni artistice: coruri, orchestre, fanfare, cântări, etc. În afara intensificării vieții religioase, neoprotestanții, prin aceste formații, desfășoară un larg prozelitism, mai ales în rândul tinerilor pe care îi educă în spiritul fanatismului religios.”18 Totuși este consemnat că baptiștii nu fac prozeliți.

Tot de la Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, descoperim că Biserica număra 298 membri și 269 aparținători, la 25.03.1975. Biserica avea următoarele filiale:

Baia Sprie: 45 membri și 48 aparținători. Tăuții de sus: 13 – 3.
Ardusat: 10 – 3.
Bârsăul de sus: 5 – 2.
Poiana Codrului: 2 – 3.
Săsar: 2 – 2.
Berchezoaia – 1 membru.
Totalul fraților era: 376 de membri și 330 aparținători.

Prezentăm un raport al Inspectorului de Culte despre baptiștii din județul Maramureș:

Pastorii Cultului Baptist sunt bine pregătiți din punct de vedere teologic și foarte activi în procesul de fanatizare al credincioșilor. La acest cult practica vieții religioase este foarte sever controlată de către pastori și comitetele bisericilor. Controlul ce-l exercită asupra membrilor majori se extinde și asupra copiilor, în sensul de a le impune frecventarea bisericii, ce o fac prin avertizarea părinților că trebuie să-și aducă copii la toate slujbele și la toate activitățile de la casa de rugăciune.

Între cei ce fac vizite mai des este pastorul Rusu Simion care a mai fost și avertizat pentru intensificarea vieți religioase, pentru vizite dese în alte localități decât cele ce-i aparțin.

În toate bisericile Cultului Baptist, se dispune de un cor, o orchestră, recitatori care concură la desfășurarea serviciilor religioase; dispune de instructori care se ocupă cu predarea orelor de muzică la tineret, dar numai pe teme religioase. Copii aparținători ai acestui cult, deși cunosc muzică, nu se angajează la activitățile extrașcolare și rămân pasivi dacă în școală se organizează ceva muzical.

Pastorii acestui cult, Rusu Simion, Kulcsar Alexandru, Reștea Moise, fac parte din grupul care au semnat memoriul, la Consiliul de Stat, ca nemulțumiți de conducerea centrală și libertatea religioasă acordată prin lege.

Slujbele de înmormântare, cununiile și alte acte de cult le fac cu mult fast și cu concentrări de credincioși și din alte localități.

Ca negative, botezul copiilor și probabil și al altora se face fără consultarea noastră și neavând registre de evidență la zi nu se poate controla. Dar linia generală este de a nici nu se anunța inspectorii teritoriali. Se impune întocmirea registrelor ordonate.”

În județ erau 1255 membri, 12 case de rugăciuni, 3 pastori organizați în 12 biserici. Răspândirea lor, în circa 14 localități. Pastori au pregătire teologică făcută în Seminarul Baptist din București.

Cultele neoprotestante (Baptist, Adventist, Penticostal și Creștin după Evanghelie), sunt cele care creează cele mai multe probleme.19

În procesul verbal încheiat cu ocazia adunării generale din 22.06.1980 se arată că biserica număra 344 membri și 270 de aparținători. Fratele Matei consemnează în procesul verbal întocmit că Biserica din Baia Mare are 2 filiale: Baia Sprie cu 29 membri și 34 aparținători și Mireșul Mare cu 29 membri și 18 aparținători20. Aici avem o prezentare reală a numărului de membri, pentru că în registrele bisericii sunt incluși și frații din cele două biserici filiale.

Lipsuri sunt și aici, din cauză că frații nu înregistrau pe membrii veniți de la țară, pentru ca bisericile să nu își piardă autorizațiile de funcționare din lipsă de membri. Cunosc bine acest caz pentru că nici soția mea, Aurelia și nici alți frați, nu se regăseau în registrele bisericii, dar eu i-am adăugat pe cei pe care îi cunoșteam și știam că sunt membrii bisericii.

În 1981, după procesul de la adunarea generală din 25 ianuarie, numărul de membri a scăzut la 341, iar până în luna iunie scade la 337 membri. În adunarea generală din 24.01.1982 nu se mai dă numărul membrilor. Era început lucrul la construcția bisericii și forțele erau îndreptate spre acest mare eveniment din viața bisericii. O consideram o lucrare unică în conjunctura dată, nu credeam că se va mai ajunge la construirea celei de-a doua biserici baptiste în Baia Mare. Dar lucrările începute aduceau poveri mari și așa adunările generale au devenit mai necesare ca oricând. La adunarea generală din 08.03.1982, se prezintă numărul de 350 membri. Această adunare a avut loc și pentru faptul că au venit în vizită frații Mara Cornel, președintele Cultului și Bărbătei Paul, secretar general al Uniunii. Dânsul a mai vizitat Biserica pentru a o ajuta să obțină autorizație de construcție.

În adunarea generală din 17.01.1983 numărul rămâne neschimbat, 369, iar în adunarea generală din 11.09.1983, numărul este de 350 membrii.

După venirea fratelui pastor Rusu Simion, biserica a crescut și, aproape în fiecare an, era câte un botez cu mai mulți, sau mai puțini candidați.

Vom reda tabelul cu toți membrii, dar așa cum sunt ei înscriși în registrele bisericii (vezi anexa 2). Dacă cineva nu se va regăsi acolo, ne cerem scuze; noi am studiat 4 registre de membri și i-am notat pe toți cei găsiți.

1.4. Frații din comitet

Pentru că nu avem documente de la toate adunările generale unde se alegea comitetul, și spațiul nu ne permite ca să redăm toate listele de comitet, vom scrie doar numele și, unde avem informații, vom aminti unele detalii. În această listă nu scriem și numele pastorului deoarece el era membru de drept și în comitet. Unii frați au fost aleși doar o dată în comitet, alții de mai multe ori și dețineau funcții diferite.

Până în anul 1962, comitetele erau compuse din 5 membri, în acest an se alege un comitet din 9 membri. Din anul 1972 adunarea generală alege un număr de 11 membri ai comitetului.

Prima listă a comitetului o avem din 02.10.1958, scrisă în registrul de procese verbale al întâlnirilor comitetului. Cu ocazia adunării generale din 10.01.1960, în procesul verbal se consemnează următorul punct pe ordinea de zi: „6.Realegerea noului comitet”. Era o practică bună și sănătoasă ca cei din comitet să fie reinvestiți în fiecare an, pentru a se vedea încrederea acordată fiecăruia. Se proceda prin ridicare de mână.

Costin Mihai, care a avut mai multe mandate în comitet, a fost diaconul ordinat și membru fondator al bisericii. La Comunitate a fost vicepreședinte.
Gherzan Cornel este ales ca diacon în adunarea generală din 1959.
Dragoș Vasile, membru fondator al bisericii, ales ca membru și secretar. La Comunitate a fost cenzor.
Hotea Ioan, membru fondator al bisericii, în adunarea generală din 1959 este ales casier. La Comunitate a fost tot casier.
Grel Petru, dirijor al corului bisericii, în adunarea generală din 1959 este ales ca secretar. La Comunitate a fost consilier.
Moise Cornel, membru. Moldovan Nicolae, membru.
Miclăuș Nicolae, membru. A fost președintele Comunității Creștine Baptiste de Satu Mare.
Grel Vasile, membru. La Comunitate a fost responsabil cu orele Biblice.
Cuc Viorel, pentru o vreme a fost și dirijor.
Petrule Iov, mai multă vreme în comitet a fost casier, dar și diacon neordinat.
Panțiru Vasile, membru. Cupșa Ioan, membru.
Bonta Simion, membru, dar și membru fondator al bisericii.
Sas Emil, membru. Oanță Ioan, membru.
Mureșan Leontin, secretar. Nastai Iosif, membru, casier. Ianoș Gheorghe, membru.
Sava Avram, membru. Gongola Ioan, membru.
Miclăuș Iosif, membru, lucrător cu copiii.
Matei Aurel, secretar. Fratele conducea cântările în comun.
Drăgan Traian, membru.
Drăgan Gheorghe, membru. Acești doi Drăgan nu sunt rudenii.
Bel Ioan, membru, secretar. Tincu Gheorghe, casier.
Mărcuș Ioan , membru. Tincu Ioan, membru.
Zaharia Teodor, membru din Baia Sprie. Razmoș Vasile, membru din Mireș

Poate au rămas câteva nume pe dinafară, însă doar din cauză că nu am găsit numele în registrele ce consemnau procesele verbale.

Acești oameni au fost aleși de frați să slujească comunitatea bisericii și au lucrat după puteri, fiecare s-a străduit să fie cel mai bun, să tragă înainte pentru ca lucrarea să meargă tot mai bine. Au fost alături de pastorul bisericii, la bine și la greu, când a fost de mers la autorități în audiență, pentru a prezenta unele probleme. De s-au mai certat s-au și împăcat, însă lucrarea Domnului a mers înainte.

Note de subsol:

2 Lumina, Anul IV. Nr.2 1932, revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, p. 7.
3 Lumina, Anul II. Nr.1. 1930, revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, p. 3.
4 Farul Creştin, nr. 9, 5 martie 1938, p.7.
5 Farul Creştin, anul IV, Nr. 17-18,1-15 sept.1936, p.8.
6 Farul Mântuirii, din 1Ianuarie 1932, p.12.
7 Glasul Adevărului, Organ Oficial al Uniunii Baptiste din România, anul I. nr.15, Arad, 3 Septembrie 1932.
8 Farul Creștin – anul I. Nr.12, 15.06.1933 p. 10.
9 Ibidem.
10 Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 4/1952.
11 Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 11/1955 – tabel nominal.
12 Registru de procese verbale, Proces verbal, nr. 1.
13 Registru de procese verbale, Proces verbal 5.
14 Registru de procese verbale, Proces verbal 13.
15 Direcția Generală a Arhivelor statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, Dosar 35, evidențele statistice pe Culte, 1961 – la rubrica „Evidența pastorilor baptiști.”
16 Grel Petru, Studiu Monografic, p. 73.
17 Direcția Generală a Arhivelor statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 35. Evidențele statistice pe Culte, dosar 75/1973.
18 Ibidem.
19 Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor – Pentru uz intern. Situația Cultelor din județul Maramureș, dosar 223/03.04.1974. fila 11,12,30,38.
20 Registru de procese verbale, 22.VI.1980-11.12.1983.

Va urma


 

Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate