Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Mărturia Evangheliei

 

 

 

 

 

 

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 1)

 

de Vasile Bel şi Teofil Mihoc

 

Prefaţă

Lucrurile sunt într-o continuă mișcare și unele merg spre bine, iar altele involuează. Spre exemplu, să ne gândim la aspectul moralității: spunem că suntem moderni, dar avem instincte pe care le aveau și cei din vremea Domnului Isus, cum ar fi corupția; oamenii își iau drept modele artiști, sportivi, politicieni și vedem că cei mai mulți (și cei din vârful piramidei) divorțează și se recăsătoresc; suntem fanii performanței profesionale, dar nu și morale. Ar mai fi vreun domeniu unde să privim și să vedem oameni la fel ca noi, dar care să îndeplinească cele două trăsături amintite mai sus? Biblia ne spune:

Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.


Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. (Evrei 12:1-3, VDCC).

Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința! (Evrei 13:7, VDCC)

Modelul perfect la care trebuie să ne uităm este Domnul Isus, Cel care a murit pentru omenire, dar a făcut ucenici și textul de mai sus ne spune să ne amintim, să îi vedem și să le urmăm credința. Un astfel de ucenic vom lua din „norul acesta”, și ne vom uita la el și la felul lui de viețuire. Numele său este Ioan Bălănean, om credincios Stăpânului său, devotat lucrării, dar și un păstor cu viziune.

Viziunea dumnealui din timpul a 54 de ani de slujire (1910-1964), corespunde cu cele mai noi tratate de ucenicizare. Fratele nu a studiat la Seminar, pentru că s-a deschis abia în 1921 iar fratele avea 36 de ani, dar i-a încurajat pe mulți tineri să urmeze Seminarul.

Nădăjduim ca modelul dânsului de dăruire și pasiune, să fie un imbold pentru credincioși, să-L slujească din toată inima pe Dumnezeu. Ne rugăm pentru misionari, ca ei să vadă în practica fr. Bălănean de a planta biserici, un model clar și încurajator în dezvoltarea de noi biserici în generația noastră. Mijlocim pentru toți păstorii care vor citi aceste rânduri, să vadă în exemplul acestui slujitor un model de dragoste, de slujire și dăruire, o încurajare „să luptăm lupta cea bună” până la capăt. Se merită! Toți să-L slujim din toată inima pe Dumnezeu, uitându-ne la înaintașii noștri, care au slujit în vremuri grele de persecuție. Este vremea noastră să ne umplem de râvna pentru Domnul și lucrarea Sa.

Vasile Bel și Teofil Mihoc

~~~~~~~~~~~~~~~~

Capitolul 1 - Bălănean Ioan – O viață în slujba Domnului

 

Bălănean Ioan1, poreclit „Ioane lui Zaharia”2 a venit în lumea aceasta la data de 11 septembrie 1885, în comuna Brebi, județul Sălaj, într-o familie de credincioși ortodocși. A absolvit șase clase primare în localitatea natală.

Familia dumnealui este printre primele familii din Brebi care primesc Cuvântul Domnului și decide să se întoarcă la Domnul, astfel că, la data de 31 iulie 1904 este botezat de fratele Ioan Țirban în localitatea Brebi. Acesta a fost primul botez oficiat în județul Sălaj, cu români, și a avut 28 de persoane. De la această dată a început să lucreze în via Domnului.

Deși era recunoscut ca un predicator bun încă din anul 1910, fr. Bălănean a fost ordinat în anul 19173 ca pastor în cercul Sălaj, dar străbate meleagurile noastre străbune din zona Maramureșului, Baia Mare, Satu Mare, spre Oradea, Cluj, pe toată zona Someșului. A plecat ca un neînfricat față de vitregiile din acea vreme, a știut că are cu el un braț atotputernic, că are un scut ce-l apără, că se încrede în Dumnezeul atotputernic și biruitor. Actul ordinării a fost îndeplinit tot de către fratele Țirban.

După botez se mută în Jibou, localitate mai centrală, care avea și gară, de unde se putea deplasa mult mai ușor în localitățile din zonă. Mutându-se în Jibou începe plantarea bisericii și în acest oraș. În anul 1915 sunt primii credincioși care se adună, mai întâi, în casa unui credincios, mai apoi în casa lui Bălănean, ca în final să se statornicească pe str. Horea, nr. 7, la o casă donată de familia lui. În 28 octombrie 1990, biserica din Jibou inaugurează o clădire nouă pe terenul și în locul casei donate de Bălănean.

S-a căsătorit cu sora Ludovica Marian (născută la data de 06.03.1891) în 18 februarie 1909 și au fost binecuvântați de Dumnezeu cu peste 50 de ani de căsătorie. Ludovica a fost botezată în anul 1904, la primul botez din localitatea Brebi, oficiat tot de către fr. Țirban.4

Bălănean fost un credincios care a știut să se raporteze cu dragoste și înțelepciune față de soția sa. Întotdeauna i se adresa cu expresia „soția mea dragă”5. Deși nu au avut niciun copil, cei doi au înfiat un nepot. A menținut un bun echilibru între relația de familie și lucrarea Domnului. Mult vreme era plecat din Jibou vizitând credincioșii și bisericile, dar în același timp era implicat activ în gospodărie și își muncea pământul. A fost un om gospodar, care a știut să prețuiască atât lucrurile materiale, cât mai ales pe cele spirituale. De fiecare dată când începea lucrul câmpului își descoperea capul și cerea ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune.

A fost un om ce impunea respect prin statura sa, dar și prin caracterul duhovnicesc, care nu a știut să urască pe nimeni, ci a iubit oamenii din preajma lui. Figura lui era blândă, vorbele lui erau alese cu grijă, vorbea rar și apăsat, dar plin de învățătură, cu o voce blândă și frumoasă.

S-a dăruit, trup și suflet, cu tot ce a avut în lucrarea de propovăduire a Evangheliei, în plantarea de noi biserici și în creșterea credincioșilor. A fost implicat în conducerea Comunității Baptiste Oradia-Mare6 fiind ales ca președinte al cercului Sălaj7. Acest cerc cuprindea în 1939 peste 800 de membri botezați8, iar cele mai mari biserici erau în localitățile: Cuceu, Brebi, Cehei, Jac, Pecei și Domnin.

A slujit cu mult devotament, călătorind pe jos sau cu căruța mii de kilometri pentru a vizita și predica în biserici, pentru a oficia botezuri, diferite servicii, sau pentru a deschide noi biserici. Pleca din Jibou în lucrarea de predicare a Evangheliei în diferite localități și lipsea de acasă zile întregi.

Timp de 60 de ani Bălănean Ioan a slujit în județele Satu Mare, Maramureș și parte din Bihor și Cluj.

A fost ales în comitetul de conducere al Comunității Bihor9, Comunitate ce se întindea până la Sighet. A alergat mult, a botezat mult popor, îndeplinindu-și foarte bine slujba.

Slujește în Maramureș până în 1930, iar în Satu-Mare până în 1934.10 Îl botează pe Taloș Alexa, în 1946, în Jibou, iar mai târziu îl va încuraja să propovăduiască Evanghelia, fiind ordinat, în 1960, în funcția de diacon al bisericii din Jibou. Tot astfel, în 1969 este ales ca și pastor al bisericii din Zalău, Peceiu și în cercul de biserici de pe valea Agrijului, până în 1985.11

Acesta a fost slujitorul Bălănean, om de o înaltă ținută morală, responsabil, ce și-a îndeplinit în cel mai bun și exemplar mod cu putință misiunea de evanghelizare începută de apostoli.


Modul în care a plecat în veșnicie este uimitor. Cităm ceea ce a scris fr. Rusu:

Ajuns aici, (în biserică) în timp ce fratele Alexa Taloș, diaconul bisericii din loc (Jibou) s-a dus la amvon pentru a ținea ora de rugăciune, fratele Ioan Bălănean a condus cântarea 523, (Fii cu mine, acuși se-nserează / Se-ntunecă, Doamne, ia-mă-n brațe) pe care a cântat-o în întregime cu plăcere și voie bună, împreuna cu biserica. După cântare fr. Alexa citește textul Bibliei arătând apoi importanța rugăciunii în viața noastră de credincioșie, iar după câteva îndemnuri, biserica se pleacă pe genunchi pentru rugăciune, și cel dintâi care se roagă este fr. Ioan Bălănean. În timp ce rostea primele cuvinte ale rugăciunii sale și anume: „Cu milostivii Tăi ochi Dumnezeul nostru sfânt privește spre copiii Tăi”, sufletul lui s-a desprins de trup și s-a înălțat la Tatăl Ceresc. Frații așteptau în zadar să-și continue rugăciunea, dar nu au mai auzit nici un cuvânt, căci fratele nostru scump, Ioan Bălănean, plecase la Domnul. Nu și-a mai încheiat rugăciunea, plecase în veșnicie.12 Serviciul de înmormântare a avut loc în Jibou, la data de 31 martie 1964. La acest serviciu de înmormântare au predicat frații: Simion Rusu, Andrei Bulzan, Nicolae Dan și Ioan Dan.13 Este înmormântat chiar în spatele actualei biserici baptiste din Jibou, în cimitirul administrat de biserica reformată.Documentul de mai sus este o statistică a cercului Bisericesc Baptist din comuna Cehei județul Sălaj. Este întocmit in anul 1937 și la Jibou este menționat fr. Bălănean Ioan, ca lucrător, dar și în calitate de președinte al Cercului.14 Documentul este semnat de Ioan Bălănean – președinte; Rediș Ștefan – vice președinte și Pop Gavril – secretar.Fișa de păstor a fr. Bălănean Ioan.15
~~~~~~~~~~~~~~~~
Note de subsol:

1 Acest portret este făcut și pe baza mesajului rostit de către fratele Rusu Simion în data de 17.04.1964, cu ocazia serviciului de înmormântare al fr. Ioan Bălănean.
2 Alexa Popovici, Istoria baptiștilor din România 1856-1919, Chicago: Bisericii Baptiste Române , 1980.vol. 1, p. 89.
3 Ioan Bunaciu, Istoria bisericilor baptiste din România, Oradia:Făclia,2006, p. 233.
4 Vezi, însemnările din dosarul vechi de membri ai bisericii baptiste Jibou. Biserica baptistă din Brebi a sărbătorit 120 de ani de la acest botez, în 13 iulie 2014.
5 Vasile Taloș (pastor al bisericii baptiste Bunavestire, București) a crescut și a fost botezat în biserica din Jibou); informații obținute în urma unei discuții din octombrie 2010.
6 Azi, Comunitatea de Bihor. În vremea respectivă Comunitatea cuprindea și partea județului Sălaj.
7 Farul Creștin, anul IV nr. 2,15.01.1938, p. 7.
8 Arhiva Uniunii Baptiste din România (AUBR), Fond Corespondență, Dosar 45/1939-1941, prin fr. Marius Silveșan.
9 Farul Creștin, anul IV nr. 2, 15.01.1938 p.7.
10 Idem
11 Ioan Ilieș, „Necrolog, pastor Alexa Taloș”, în Îndrumătorul Cultului Creștin Baptist, martie-aprilie 1988, anul XXXXIII Nr. 2/1988, p. 21.
12 Vasile Bel, Bălăneanu Ioan – Portret, în http://publicatia.voxdeibaptist.org/marturia_evangheliei_mai15.htm, 22.05.2015.
13 Simion Rusu, „La capătul vieții,” în Îndrumătorul Creștin Baptist, anul XIX, nr. 7-8, iulie-august 1964, p. 21.
14 Arhiva Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (AUBCBR), Fond Corespondență, Dosar 30/1938.
15 Arhiva Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (AUBCBR), Fond Fișe Păstori 1939-1941, Dosar 45.


 

 

Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate