Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Mărturia Evangheliei

 

 

 

 

 

 

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 2)

 

de Vasile Bel şi Teofil Mihoc

 

Numele celor încurajați să urmeze Seminarul

Fratelui Bălănean i-a plăcut să investească în noii convertiți, dar și să-i implice în lucrare. A preluat de la mentorul lui, Ioan Țirban16, modelul de a lucra împreună cu alți slujitori și de a ridica noi colaboratori în lucrarea de vestire a Evangheliei. Astfel, se ocupă personal de formarea lui Mastan Ioan17 din Jac care, la rândul lui, va deveni un lucrător devotat în localitatea respectivă și în localitățile din jur18.

Caracterul lui plăcut l-a ajutat să adune oameni, să facă ucenici după porunca Domnului Isus, ucenici aleși care să îi calce pe urme în predicarea Evangheliei. Așa l-a găsit pe un tânăr, trecut prin vâltoarea vieții, prin război, rănit grav, luat prizonier, dar mâna Domnului l-a ajutat să ajungă acasă. Este vorba de Nicolae Miclăuș, om cercetat de Cuvânt, iar cei doi frați călăuziți de Duhul se întâlnesc.

Fratele Bălănean Ioan stă de vorbă cu Nicolae, îl învață, prezentându-i mărturisirea de credință baptistă și tânărul cere botezul. Apoi îl sfătuiește să se pregătească pentru câmpul Evangheliei. Fratele îi vorbește despre Seminar și îl îndeamnă să studieze, ceea ce și face tânărul, astfel că ucenicul încurajat de învățătorul lui va sluji în lucrarea Domnului în Maramureș19.

Un alt ucenic folositor Bisericii din Baia Mare, dar format de fr. Bălăneanu a fost și fr. Rusu Simion, care de multe ori îmi povestea cu mare drag de învățătorul său, iar ca semn de prețuire, fratele Rusu își lasă mustață, asemenea modelului și îndrumătorului său.

Mesajul fratelui Rusu la înmormântarea învățătorului său este plin de emoție, de dragoste, de durere, de lacrimi. Eu (Vasile Bel) am citit cu plăcere acest mesaj, dar soția mea Aurelia l-a auzit la vremea respectivă, deoarece mama ei a luat-o de mână și au mers la înmormântare.

Fratele Traian Drăgan este și el unul dintre cei car, au fost îndrumați de către pastorul Bălănean să urmeze studii în domeniul teologiei. Fr. Bălănean văzând că tânărul Traian are darul vorbirii îl sfătuiește să plece la Seminar, lucru pe care îl și face. Acolo este îndrăgit de profesori, mai ales de Alexa Popovici, pentru că avea darul oratoriei și parcă se potriveau în gândire și în vorbire. Acest lucru s-a văzut peste ani: când îl auzeai vorbind pe fr. Traian erai sigur că a învățat la „picioarele” lui Alexa Popovici. Frații din București l-au rugat insistent să rămână acolo, dar având soție, părinți și ogoare a venit acasă, în Cuceu, slujind în această zonă a Sălajului. Domnul, însă, a îngăduit să vină peste țară comunismul care, fără nicio considerație, a luat ogoarele de la oameni, aceștia trebuind să se reorienteze.

Astfel că, fr. Traian își ia soția și pleacă cu fiica lor Viorica, tocmai în județul Bacău, orașul Moinești, unde își completează studiile în domeniul sondelor de țiței. Aici Domnul îl binecuvântează cu o a două fetiță, Lidia20.
Vădan Vasile, un alt frate influențat de Bălănean și absolvent al Seminarului în 1959, a fost păstor multă vreme la Biserica Creștină Baptistă Nr. 3 din Cluj cartierul Iris.

Atunci fr. Iosif Ton, în jurul anilor 1980, ținea cursuri pentru studenți.

Acești cinci frați au fost încurajați și au urmat credința, au fost ascultători urmând cursurile Seminarului, slujind, predicând Evanghelia cu multă putere, fiind bucuroși că au avut un asemenea îndrumător spiritual. Cei pe care i-am enumerat în aceste rânduri au avut privilegiul de a-l cunoaște pe fratele Bălăneanu și de a-i fi vrednici continuatori în lucrarea de răspândire a mesajului divin cuprins în Sfânta Scriptură.

Cu siguranță modelul de credincioșie și hărnicie a inspirat pe mult mai mulți frați care să se implice în lucrarea de slujire. Acești lucrători, necunoscuți de oameni, dar mari înaintea lui Dumnezeu s-au implicat în bisericile locale prin predicarea Evanghelie, unii fiind chiar ordinați în slujbele de diaconi sau prezbiteri. În special, în județele și în bisericile unde dânsul a slujit au fost oameni încurajați să se implice în lucrarea lui Dumnezeu.

Bălănean Ioan în publicațiile baptiste

Fratele Ioan Bălănean nu a trecut pe drumul vieții ca orice simplu muritor, ci a lăsat urme ce pot fi identificate și azi, după mulți ani. Putem să studiem, aproape pas cu pas, tot ce a făcut pentru mântuirea celor din jurul dumnealui, cu ajutorul publicațiilor baptiste.

Redăm mai jos revistele și anunțurile ce fac referire la fr. Bălănean și menționăm că nu am avut la îndemână toate revistele tipărite de baptiștii din acea vreme, dar cele pe care le-am găsit, le-am cercetat și redăm cu fidelitate anunțurile făcute. Avem în vedere următoarele publicații:

· Farul mântuirii, revistă religioasă a Uniunii Baptiste Române din România.
· Lumina, revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române din Oradea.
· Farul creștin, revistă religioasă editată de Comunitatea Baptistă din Arad.
· Îndrumătorul Creștin Baptist, Organ al Cultului Baptist din România.

Prezentăm, așadar, următoarele informații:

Ardusat – O însemnată zi de bucurie au avut frații din comuna Ardusat, jud. Satu Mare, în ziua de 24 August 1924, când 24 de persoane s-au botezat în Numele Domnului. Botezul a avut loc în Someș, îndeplinit de către fr. Bălănean Ioan, secondat de frații: Roman din Jibou și Blaș Andrei. Noii botezați sunt din mai multe comune. Dumnezeu să binecuvânteze aceste noi plante spre a lui glorie.21

În ziua de 5 August 1928, s-a ținut primul botez noutestamentar în comuna Sârbi, jud. Satu Mare. Noii botezați sunt în număr de 11. Actul botezului a fost îndeplinit de fr. Bălănean Ioan. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu noilor botezați.22

Un alt anunț: „Aflăm că în comuna Cuceu Jud. Sălaj, a avut loc inaugurarea casei de rugăciune, zidită prin sârguința depusă de frații din această localitate.”23  Articolul nu este semnat și nici nu prezintă data în care a avut loc evenimentul. Credem că fr. Ioan B. a fost prezent, chiar dacă nu este menționat explicit.

Oarța de Sus (Sălaj). Și în această comună s-a ținut un botez cu 11 persoane în ziua de 20 Mai 1929. Actul botezului a fost îndeplinit de către fr. Ioan Bălănean. Corul vocal din Hodod și muzica din Borla au împodobit serbarea botezului cu mai multe imnuri religioase. Domnul să binecuvânteze lucrul Său. I. Hossu.24

O mare bucurie au avut frații din Domnin (Sălaj) în ziua de 28 iulie 1929 cu ocazia serbării unui frumos botez, unde după propria și mărturisirea credinței lor în Cristos s-au botezat 14 suflete. Actul botezului a fost îndeplinit de către fr. I. Bălănean iar punerea mâinilor de fr. P. Balc Vicepreședintele Uniunii noastre. Serviciul Cinei Domnului a fost servit de fr. Gh. Mastau. Muzica din Ceheiu a împodobit această serbare cu mai multe cântări frumoase. Domnul să binecuvânteze noile plante în grădina Sa și să facă ca lucrarea Lui să înflorească din zi in zi mai mult. I. Hossu.25

În Ziua de 15 August 1929 frații din comuna Domnin J. Sălaj am avut o zi de bucurie cu ocazia serbării unei căsătorii, care a fost între fr. Roman Ananie din Brebi cu sora Olahuți Florica din localitatea noastră. Popor s-a adunat mult atât din loc cât și din comunele vecine, actul cununiei s-a îndeplinit de către Fr. Gh. Mastan și I. Bălănean. Un participant.26

Bogdana jud. Sălaj. În această comună cu data de 29 septembrie 1929 a avut loc un botez noutestamental în care s-au botezat 4 persoane de către fr. I. Bălănean, iar Cina Domnului a fost dată de fr. I. Dînga și Gh. Mastan. La această frumoasă serbare a luat parte mai mult popor. Domnul Isus să binecuvânteze lucrul Său sfânt în tot locul.27

În ziua de 2 iunie, frații din comuna Cuceu, jud. Sălaj, au avut o nespusă bucurie, atribuită prin faptul că 12 persoane au primit botezul, după ce mai întâi au pus o bună mărturie în fața mai multor martori. Actul botezului a fost îndeplinit de frații Ioan Bălănean și Gheorghe Mastan. Urăm noilor botezați binecuvântare. I. Pintea.28

O frumoasă serbare de botez au avut frații din comuna Sângeorgiul, jud. Sălaj, în ziua de 30 Iunie 1929 cu 8 persoane. Actul botezului a fost îndeplinit de fr. Bălănean Ioan în fața a circa 3-4000 de persoane. Muzica fraților din Cehiu-Șimleului, a împodobit această serbare de botez prin frumoase imnuri spirituale. De remarcat: Jandarmii, cari orânduiți ca să țină ordinea, au turburat liniștea serviciului, silind poporul să părăsească locul.29

În ziua de 18 August în comuna Ardusat, în apa Someș; s-a oficiat de către frații: Covaciu Teodor, misionar al Uniunii și Ioan Bălănean din Jibou-Sălaj, botezul a 8 persoane.30

În ziua de 15 August 1929 în comuna Damanu, s-a celebrat de către fratele Ioan Bălănean, căsătoria religioasă a fr. Roman Ananie din Oreba cu sora Olahuț Floare din Damanu. Muzica din Barala a produs o animație spirituală printre creștini.31

La Conferința Comunității Române Oradea ce s-a ținut în zilele de 13-14 Decembrie fratele Bălănean Ioan a fost ales ca membru al comitetului alături de frații: P. Balc – președinte și în același timp și vicepreședinte al Uniuni Baptiste din România. D.Pucurian – Secretar; Gh. Maghiar – Casier. Iar alți membri din comitet sunt: I. Țirban, M. Vicaș, I.Bora, T.Vicaș, Covaci Teodor și alții.32

În ziua de 25 Ianuarie 1931 a încetat din viață, după o suferință de 10 zile, iubitul nostru frate Igna Gheorghe din comuna Călățele, în etate de 53 de ani. Au rămas în urma lui o soră văduvă cu trei băieți și două fete adânc îndurerați. Biserica din localitate a pierdut pe cel mai bun și devotat vestitor al Evangheliei. Serviciu de înmormântare a fost săvârșit de fratele Ioan Bălănean, ajutat de fr. Ioan Gabora și Mineaca. Corul vocal din Bedeciu și muzica instrumentală din Valcăul unguresc și-au dat concursul la îndeplinirea serviciului. Dumnezeu să dea mângâiere celor întristați din pricina acestei pierderi, și să poarte de grijă de sora noastră văduvă cu cinci copii rămași orfani. – Ioan Simionaș.33

În Maca, Jud. Sălaj, s-a ținut în 6 august un botez cu 29 de suflete. Actul botezului a fost îndeplinit de către fr. Ioan Bălănean, ajutat de fr. I. Șușman. Acesta este primul botez în această comună.34

Înmormântarea sorei Ungurașu Veronica din com. Solomon, jud. Someș. Serviciu de înmormântare a fost condus de fr. Bălănean și lucrătorul cercului Prodan Ioan. Tineretul din biserică și-a dat concursul cu cântările lor.35

Oradia. În ziua de 30 Mai a avut loc înmormântarea văd. sorei Singur Ioan de 74 de ani născută în comuna Sânicolaul Român Bihor, domiciliată în Oradea și reîntoarsă la Domnul de 35 ani. A avut o frumoasă înmormântare condusă de fr. Covaci N. și fr. Bălănean. A cântat corul din loc.36

Ceheiu-Sălaj. Fr. Bălănean Ioan a ținut în ziua de 20 februarie cununia religioasă a fr. Glater Ioan din Peciu cu sora Deiac Lidia. A cântat muzica din loc.37

Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele consemnate în reviste, și păstrate pentru ca noi să cunoaștem mai bine activitatea, lucrarea și personalitatea înaintașului nostru, fr. Ioan Bălănean.

Note de subsol:

16Ioan Țirban a colaborat mai întâi în lucrare cu Mihai Vicaș și în 1909 lucrau în județele: Bihor, Sălaj, Cluj și Sibiu. Pentru detalii vezi: Popovici, Istoria baptiștilor din România1856 – 1989, p. 240.
17Cei doi apar ca echipă misionară și în istoria bisericii baptiste din Dej. Pentru detalii vezi: Cornel Haranguș, Istoria bisericii creștine baptiste Dej, Dej: Astra, 2004, p. 10.
18Marian Căeriu (pastor în bisericile: Brebi, Lupoaia și Prodănești) în discuție cu autorul, aprilie 2013.
19Vasile Bel, Biserica Creştină Baptistă Română din Baia Mare, Istorie şi reflecţii, Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2015.
20Ibidem.
21Farul Mântuirii, Anul V. Nr.21-22, noiembrie 1924, p.15.
22Farul Mântuirii, Anul X. No.1/2, 1 și 15 Ianuarie 1929, p. 13.
23Ibidem, p. 12.
24Lumina, Anul I Oradea , August 1929, nr. 6. p. 4.
25Idem, August 1929, nr. 6. Pag. 4.
26Idem, Octombrie 1929, nr. 8. Pag. 4.
27Ibidem.
28Farul Mântuirii, Anul X. No.16-18, 1 și 15 septembrie 1929, p.13.
29Idem, Anul X. Nr. 20, noiembrie 1929, p.6.
30Ibidem, p. 7.
31Lumina, Anul II Oradea, Decembrie 1930, Nr. 12., pp. 3-4.
32Farul Mântuirii, Anul XII. Nr. 5, 10 Martie 1931, p. 12.
33Farul creștin, anul IV Nr. 17 -18, 1-15 septembrie 1936.
34Idem, anul VIII Nr. 2, Sâmbătă 13 ianuarie 1940. p. 7.
35Idem, anul XV Nr. 26, Sâmbătă 29 iunie 1946. Pag. 7.
36Idem, anul XVI Nr. 12-13, Sâmbătă 22- 29 Martie 1947, p. 7. 37Îndrumătorul Creștin Baptist, anul XIX, nr. 7-8, iulie-august 1964, p. 21.


 

Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate