Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Literatură
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Literatură creştină

 

Paginile de literatură sunt realizate de Ionatan Piroşca.

Din cuprinsul acestei ediţii

 

Dumnezeu este duh [pe această pagină]

 

Tabla înmulţirii cu cerul (continuare) [pagina 2]

 

Testamentul [pagina 3]

 

Nicolae Moldoveanu - numitor comun al iubirii [pagina 4]

Dumnezeu este duh

(din cartea în lucru „Teopoetica”)

 

(…) Tot ceea ce vreau este să caut ca această expunere să fie cât mai limpede, astfel ca ea să devină un instrument viabil pentru cei ce vor fi vreodată aleşi de Dumnezeu să meargă mai departe, dacă El va dori asta. Dacă mie mi-a pus pe inimă să scriu aceste gânduri, deşi nu mă simt foarte capabil sau foarte pregătit să continui, este ceva ce ţine de voia Lui. Nu mă întreb de ce tocmai eu... Doar citesc Scriptura cu dragoste şi cu rugăciune şi încerc să ascult cum cad picurii de rouă sfântă ai ploii Duhului Său, atunci când strâng Cuvântul Său în inima mea. Când Duhul Său cuprinde şi aprinde duhul meu, înlocuindu-l.

 

"Dumnezeu este duh", spune Ioan (Ioan 4:24). Ce este un "duh"? Watchman Nee scrie, conform Scripturii, că Duhul lui Dumnezeu este "suflarea de viaţă" care l-a animat pe Adam. ("Despărţirea sufletului şi a duhului", Der Strom, p4-5: "În capitolul 2 din Geneza citim cum Dumnezeu a creat la început pe om din pământ, şi cum i-a suflat în nări suflare de viaţă. De îndată ce această suflare a venit în contact cu trupul lui, i s-a născut sufletul. Acest suflet este de fapt personalitatea omului, "suflarea de viaţă" este duhul omului. El provine din Dumnezeu. Duhul posedă o conştienţă nemijlocită despre Dumnezeu, el recunoaşte vocea lui Dumnezeu şi poate avea părtăşie directă cu Dumnezeu. Prin căderea lui Adam în păcat însă, duhul lui a murit faţă de Dumnezeu şi a devenit cu desăvârşire nefolositor") Înţelegem de aici că sufletul omenesc este altceva decât duhul lui, dar păstrează amprenta creaţiei, fiind Duhul cel asimilat şi supus cărnii, materiei. Pe vremuri învăţam la lecţiile de psihologie despre sufletul omului, ca este "materia superior organizată". Într-un fel este adevărat. Numai că se înlocuia Organizatorul cu evoluţia, proces înşelător promovat de forţele potrivnice... Dacă la început Satana s-a prefăcut în şarpe ca să ajungă la om, acum el evoluează din maimuţă, ca sa ajungă tot acolo!

 

Dacă admitem că gândirea este o calitate specifică spiritului, cum spunea Descartes, care identifica "gândirea" cu "conştiinţa" (conştiinţa reflexivă, în special), atunci nu e greu de înţeles ca gândirea este esenţa duhului... Raportarea la cele două realităţi - a lui Dumnezeu, pe de o parte, prin credinţă - şi a lumii înconjurătoare, pe de alta, "prin vedere", prin simţurile furnizate de trupul material,  (2 Corinteni 5:1-7: "Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere”.) este de natură să ne facă să înţelegem starea conflictuală pe care atât de elocvent ne-o prezintă apostolul Pavel. Şi ne explică foarte clar deosebirea dintre suflet (unitatea duh-materie, adică suflet, "casa pământească") şi Duh (eliberat, plenar, "locaşul nostru ceresc").

 

Afirmaţia conform căreia "Dumnezeu este duh", la care făceam referire, elucidează esenţa divină, făcându-ne-o cu putinţă de aflat. Mai mult, o face accesibilă experienţei noastre. Prin analogie, dacă esenţa existenţei umane este raportarea permanentă a lui la realitatea înconjurătoare şi la sine, prin stabilirea unei relaţii bazată pe gândire, iar omul este creat "după chipul" şi "după asemănarea" lui Dumnezeu" (Geneza 1:26), înseamnă că Dumnezeu, care este Duh, este deplina sursă, agent şi rezultat al unei relaţii bazată pe gândire, dar, infinit mai mult şi infinit mai complex, El este gândul absolut implicat în relaţia absolută. Iată o înşiruire de argumente biblice care ne luminează acestă idee că esenţa dumnezeirii posedă şi o dimensiune relaţională care exclude cu desăvârşire pe aceea că El e îndepărtat şi absent, o entitate către care trebuie să tindem fără siguranţa comunicării şi contopirii, dimpotrivă:

 

2 Samuel 22:3  "Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea, mântuitorule!"

 

Psalmi 54:4  "Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!"

 

Psalmi 62:8  "Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru."

 

Psalmi 75:7  "Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul."

 

Psalmi 84:11  "Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană."

 

Isaia 7:14  "De aceea Domnul însuşi vă  va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)."

 

Romani 6:23  "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru."

 

1 Ioan 4:16  "Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; Şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el."

 

Încerc să gândesc toate astea, deşi nu îmi e uşor să despart pe "ce este Dumnezeu?" de "cum este Dumnezeu?", şi îmi este imposibil să-mi imaginez a pretinde că aş fi capabil de un răspuns la oricare dintre aceste probleme, fără voia şi călăuzirea Sa…

 

sus

Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectul doctrinar despre SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire).
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi. Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate