Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Literatură
 

Home
Arhiva editurii

EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Literatură creştină

 

Ionatan Piroşca

Paginile de Literatură sunt realizate de

 

Ionatan Piroşca

Autor creştin

horizontal rule

Din cuprinsul acestei ediţii

 

 

Învăţătorul şi Domnul [pagina 1]

 

Tabla înmulţirii cu cerul (continuare) [pe această pagină]

 

Singura evoluţie adevărată [pagina 3]

horizontal rule

Tabla înmulţirii cu cerul

(continuare)

 

(Carte apărută în 1998, reeditare în versiune electronică, pe fascicole)

 

Cele mai frumoase poezii din aceasta carte pot fi ascultate în lectura autorului, fiind imprimate şi audio, pe un foarte frumos fond muzical creat de Călin Boca.

 

Puteţi comanda caseta sau compact disc la:

Studio Mesaj,

CP 2016  OP 1  Cluj-Napoca

Tel. 0264.436150

email smesaj@mail.dntcj.ro

 

***********

Fascicolul 12

 

***********

 

Între fiii durerii

fericiţi sunt cei blânzi

 

Cu palma netezind ridul umbrei ce sunt,

 miracol de mir, mărturie de mire,

încet Tu-mi desprinzi învelişul cel crunt

şi blând îmi dai denumire.

 

Pe vârfuri de minte rotunjeşti vii oglinzi

în care Ţi se vede făptura:

în munţii pământului, fericiţi sunt cei blânzi

cu inima, cu mâinile, cu gura.

 

De aer suspin parcă-i cerul în valea

din care-ai pornit ducând crucea.

Blândeţea aşa învăţatu-şi-a calea

pe care-o străbate de-atuncea.

 

Între fiii durerii, fericiţi sunt cei blânzi,

cei ca mieii de jertfă pe-altare,

cei ce vindecă lacrima în ochi şchiopătânzi,

cei ca raza pe floare,

 

Cei cu umbra-nfăşată în alb murmurat

de-nserate chilii, când mănâncu-l

pe om fiare triste, cei cu visul curat,

căci ei vor moşteni pământul.

 

Fericiţi sunt cei blânzi, zâmbet Domnul Şi-i pune

în priviri, când alină-n fiii omului toate…

Sau în aerul moale zumzet de rugăciune,

fericire cu şoapte.

 

Neprihănire între

dureroase Golgote

 

Flămând şi însetat în arşiţa vremii,

cu amintiri, în suflet, de răcoare,

când faptul serii tremură-n vecernii,

neprihănirea Ta mă doare.

 

Flămând şi însetat de curăţia

stropirii cu sfinţite untdelemnuri

mă plec în rugă: pune-Ţi Tu mantia

pe albe lemnuri.

 

Şi fă din ele crucea mea, s-o duc,

neprihănire între dureroase Golgote,

să urc spre Tine, Doamne, să tot urc,

să ies din umanele grote.

În largul albastrului pune-mă steag

al unei îngereşti biruinţi.

Trecător peste al neprihănirilor prag,

du-mă Tu între sfinţi.

 

Flămând şi însetat cum am fost până ieri,

azi mă saturi cu trup şi cu sânge.

Doamne, pâinea celei morţi şi-nvieri

în mine o frânge.

 

Ferice de flămânzi şi însetaţi după rouă,

de cei ce sorb din cer neprihănire.

Vor fi săturaţi la izvorul ce-şi plouă

susurul blând şi subţire.

 

Ferice de cei

milostivi

 

Ca gingăşia gâzei când înconjoar-o floare,

uşurel atingând-o cu briza elitrei,

e mila ce lasă adânc de-nchinare

şi lacrimi, clipitei.

 

Ferice de cei milostivi pretutindeni,

în drag şi în ură,

cu uşile inimilor deschise-n arminderi

fărâmitură

 

de plâns închegat pe cel gol şi lipsit,

ca un strai călduros,

plâns milostiv, plâns fericit,

plâns unduios.

 

Ca un râu care-şi umple de sălcii malul

şi-adânc le adapă,

chiar dacă ele cu ramuri valul

i-l tot înţeapă.

 

Ferice de cei milostivi căci vor fi

podidiţi într-o grea bucurie:

mila lor ca un înger peste ei va veni

tovărăşie

 

înaintea oricărei făpturi de făptură umilă

la Scaunul lui Dumnezeu înfăţişată.

Vor avea cumpănita parte de milă

adjudecată.

 

Nesfârşire de

rouă pe orhidee

 

Tumult primejdios încarcă ziua

în lungi secunde reci ca nişte suliţi.

Război sângeros se macină-n piua

orei, pe uliţi.

 

Prinşi între roţile catapultării

în miezul încăierărilor lumii,

câţi oare-ar vrea să se-ntoarcă uitării

din pântecul mumii?

 

Fericiţi, doar acei cu albe stindarde,

cu zâmbet şi porumbei în priviri,

făcătorii de pace, dătătorii de dar de

îndrăgostiri.

 

O strigare de flamuri de cerească oştire,

o şoptire de câmp, când îl sameni:

ferice de cei cu bună-nvoire,

bună ziua, măi oameni!

 

Cum pacea, ca un deal, pe fiecare,

fâneaţă fiecăruia îl dăruie,

ţine domnul pe cele de păci făcătoare…

Restul, se năruie!

 

Şi în alintul de mijire nouă,

ca o schimbare la faţă, de alizee,

va veni pacea Sa nesfârşire de rouă

pe orhidee.

sus

 

 

Ce este nou?

CHAT Apologetic!

Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 

 Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate