Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Lectură Creştină
 

 

 

Iunie 2006
Caută în site
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Proiectul Betania
Pagina Femeii
Mass-Media
Ştiri
Lectură Creştină
Poşta Redacţiei


Lectură Creştină

 

 

Pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor cititorilor noştri, lansăm din luna aprilie 2006 a acestei Publicaţii, această pagină specială de lectură creştină unde vom prezenta o carte în serial. Pentru început vă propunem lecturarea cărţii "Întâmplările pelerinului în călătoria sa" povestită de John Bunyan (1628-1688), o carte tradusă în peste o sută douăzeci de limbi şi apreciată ca o carte de căpătâi, alături de Biblie. Suntem convinşi că lectura acestei cărţi va constitui pentru fiecare cititor o adevărată binecuvântare, un prilej de întărire şi devotament creştin – aşa cum a fost pentru milioane de cititori din lumea întreagă.

 

Întâmplările pelerinului în călătoria sa

de John Bunyan

 

Partea întâia

Capitolul 3

Creştinul intră pe Poarta Strâmtă

 

După un precare timp, Creştinul ajunse la Poarta Strâmtă. Deasupra ei sta scris: Bateţi şi vi se va deschide! [1] El bătu deci de câteva ori gândindu-se: Mi se va îngădui oare să intru? Se va deschide oare poarta unui sărman ca mine, care nu m-am arătat decât un răzvrătit nevrednic? Ah, dacă mi se va deschide, nu voi înceta să cânt laude Domnului!

 

În sfârşit veni la poartă un om venerabil la înfăţişare, numit Bună-Voinţă, care-l întrebă cine este, de unde vine şi ce doreşte.

 

- Creştinul. Sunt un biet păcătos trudit şi împovărat. Vin din Cetatea Pierzării şi călătoresc spre muntele Sionului, ca să fiu izbăvit de mânia viitoare. Mi sa spus că drumul duce prin poarta aceasta şi aş vrea să ştiu să ştiu dacă îmi dai voie să intru.

 

- Bună-Voinţă. De ce nu, cu toată inima, zise el şi-i deschise poarta. Când dete să intre, Bună-Voinţă îl trase înăuntru de mână. Ce va să zică asta? Întrebă Creştinul. Celălalt îi răspunse: Nu departe de poartă se află o cetăţuie puternică a cărei căpetenie este Beelzebul. De acolo, el şi cei ce ţin cu el, aruncă săgeţi spre cei ce vil la aceasta poartă, vrând să-i omoare înainte de a intra înăuntru. Atunci Creştinul spuse: mă bucur şi mă cutremur în acelaşi timp. După ce călătorul trecu de poartă, Bună-Voinţă îl întrebă cine l-a trimis.

 

- Creştinul. Evanghelistul mi-a spus să vin aici şi să bat la poartă, ceea ce am şi făcut. Mi-a spus apoi că Domnia Ta mă vei învăţa ce trebuie să fac.

 

- Bună-Voinţă. Înaintea ta stă o uşă deschisă şi nimeni nu o poate închide.

 

- Creştinul. Abia acum încep să culeg din roadele ostenelilor mele.

 

- Bună-Voinţă. Dar cum se face că vii singur?

 

- Creştinul. Pentru că nici unul din vecinii mei n-a înţeles primejdia care-i ameninţă, aşa cum am înţeles-o eu.

 

- Bună-Voinţă. A ştiut vreunul că vii încoace?

 

- Creştinul. Da, nevastă-mea şi copii mei au băgat de seamă cei dintâi că plec şi m-au chemat înapoi. Apoi câţiva din vecini au strigat după mine şi m-au chemat şi ei înapoi, dar eu mi-am astupat urechile şi mi-am căutat de drum.

 

- Bună-Voinţă. N-a fugit nici unul după tine ca să te înduplece să te întorci înapoi?

 

- Creştinul. Ba da, Încăpăţânatul şi Uşuraticul; dar când au văzut că nu mă las, Încăpăţânatul s-a întors acasă înjurând, iar Uşuraticul m-a însoţit numai o bucată de drum.

 

- Bună-Voinţă. Dar e ce n-a venit până aici?

 

- Creştinul. Am venit împreună până la Mlaştina Deznădejdii, în care am căzut amândoi. Atunci vecinul a pierdut curajul şi n-a mai vrut să meargă mai departe; e aceea , după ce a ieşit din mocirlă pe partea dinspre casă lui, mi-a spus să stăpânesc sănătos tara cea frumoasă, pentru că el nu mai vrea să ştie de ea; şi-a văzut astfel e drumul lui şi eu de al meu; el pe urmele Încăpăţînatului iar eu spre poarta aceasta.

 

- Bună-Voinţă. Vai de el sărmanul! Aşa de puţin preţ pune el pe slava cerească încât i se pare că nu face să înfrunte câteva greutăţi spre a o căpăta?

 

- Creştinul. Am spus adevărul despre Uşuraticul, iar dacă ar fi să spun adevărul şi despre mine însumi, s-ar vedea că nici eu nu sunt mai bun. El, cei drept, s-a întors acasă, dar şi eu m-am abătut de la calea dreaptă ca să merg pe calea morţii, convins de vorbele înşelătoare ale unuia numit Deşteptul Lumii.

 

- Bună-Voinţă. A! Va să zică a dat şi peste tine? Te-a sfătuit să-ţi cauţi mântuirea la domnul Lege! Amândoi sunt nişte înşelători. Ai dat cumva ascultare sfaturilor lui?

 

- Creştinul. Da, cât mi-a fost în putinţă. Am umblat în căutarea domnului Lege până când mi sa părut că muntele lângă care se află casa lui îmi va cădea în cap; de aceea, am fost silit să mă opresc.

 

- Bună-Voinţă. Muntele acela a pricinuit moartea multora şi va mai face pe mulţi să piară. Bine că ai scăpat şi nu ţi-au rămas oasele pe acolo.

 

- Creştinul. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat şi cu mine dacă nu ar fi venit Evanghelistul, tocmai când stăteam trist şi dus pe gânduri. Se vede că ţa a fost voia Celui-de-Sus, ca Evanghelistul să vină la mine tocmai atunci, căci altfel n-aş fi ajuns niciodată aici. Acum însă am ajuns, sărmanul de mine, fiind vrednic mai degrabă să fiu zdrobit de muntele acela decât să stau de vorbă cu Dumneavoastră. O! Cât de mare e mila cerească, pentru că mi-a îngăduit să întrupării aici!

 

- Bună-Voinţă. Noi nu facem nimănui nici-o greutate, orice ar fi făcut ei înainte de a fi venit aici: cu nici un chip nu sunt izgoniţi.[2] De aceea, Creştine iubit, haide cu mine puţin şi te voi învăţa calea p cere trebuie să mergi. Ia te uită înaintea ta: vezi acel drum strâmt? Aceasta-i calea pe care trebuie să mergi. Ea a fost deschisă de patriarhi, proroci, de Hristos şi apostolii Săi, şi e cât se poate de dreaptă. Iată calea pe care trebuie s-o urmezi.

 

- Creştinul. Dar nu sunt pe ea cotituri unde m-aş putea rătăci?

 

- Bună-Voinţă. E adevărat sunt multe căi care dau în ea, dar celea sunt mai late şi întortochiate, aşa vei putea să deosebeşti pe cea adevărată de celelalte: numai cea bună este dreaptă şi îngustă.

 

Am văzut apoi în vis cum Creştinul l-a întrebat pe Bună-Voinţă dacă nu l-ar putea uşura de sarcina din spate, căci fără să fie ajutat de cineva, nu era cu putinţă să scape de ea.

 

- Cât despre povara ta, răspunse Bună-Voinţă, duo cu răbdare până la locul unde vei găsi mântuirea. Acolo ea îţi va cădea singură din spinare.

 

Creştinul se pregăti de plecare. Celălalt îi spuse că de la poartă va mai merge o bucată de drum şi va ajunge la casa Tălmăcitorului. Acolo să bată la uşă şi tălmăcitorul îi va arăta lucruri minunate. Creştinul îşi luă rămas bun de la prietenul său care la rândul lui îi ură călătorie bună cu ajutorul lui Dumnezeu.

 

Note de subsol:

 

[1] Matei 7.7;

 

[2] Ioan 6.37.

 

sus

Va urma...

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate