Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

1.6      Câştigarea recunoaşterii Cultului Creştin Baptist din România (CCBR)

 

În acest context de maximă nesiguranţă, în care România avea nevoie disperată de clemenţa, şi bunăvoinţa aliaţilor, are loc recunoaşterea baptiştilor în calitate de cult recunoscut şi egal în drepturi cu celelalte culte tradiţionale. Baptiştii realizau că situaţia este în schimbare. Regimul dictatorial al Mareşalului Antonescu luase sfârşit. Soarta războiului înclina spre victoria Aliaţilor şi se întrezărea o schimbare majoră în politica faţă de statele care fuseseră protectorii lor înainte de război. Situaţia de criză politică din ţară a dat noi speranţe de libertate credincioşilor baptişti, iar lucrul acesta nu a scăpat de ochii vigilenţi ai Siguranţei. 

 

 Capacitatea baptiştilor de a crea o imagine favorabilă României în Statele Unite şi Marea Britanie, două dintre cele trei mari puteri aliate care decideau soarta viitoarei Românii, a fost "cartea" pe care au mizat baptiştii români în demersurile lor pentru recunoaşterea cultului. În luna septembrie 1944 legăturile internaţionale ale baptiştilor români cu fraţii lor de credinţă din vest, în deosebi cu The Foreign Mission Board (FMB) al Convenţiei Baptiste de Sud din S.U.A., au fost refăcute.64 Reprezentantul FMB, Petre Belicov, şi reprezentantul Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste din România (UCCB), secretarul general, Marin Dumitraşcu au depus eforturi deosebite pentru realizarea acestei recunoaşteri. Finalizarea acestor eforturi, depuse prin harul lui Dumnezeu, s-a realizat prin emiterea Decretului - Lege No.553, publicat în Monitorul Oficial No. 253 din 1 nov. 1944 care oferea recunoaştere şi drepturi depline Cultului Creştin Baptist, conform legii pentru regimul general al cultelor din 1928.65 (Pentru o mai bună înţelegere a întregului proces, a se consulta ANEXA Recunoaşterea Cultului Creştin Baptist, 1944-46. p.234) Se redă mai jos textul decretului-lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicarea legii Nr.553 în revista cultului66

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Culturii Naţionale şi al Cultelor Nr.15.646 din

1944, Văzândjurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 741 din 1944; În baza dispoziţiunilor înaltului decret regal

Nr. 1.626 din 31 August 1944 Am decretat şi decretăm:

DECRET LEGE

pentru reglementarea Cultului creştin baptist din România

Art. I. Cultul creştin baptist este cult recunoscut în Statul Român. Art. II. Cultul creştin baptist este supus prevederilor legii pentru regimul general al cultelor din 22 Aprilie 1928, cu distincţiile cuprinse în articolele următoare ale prezentei legi, asimilându-se în ce priveşte drepturile şi obligaţiile, cu celelalte culte prevăzute la art.21 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928.

Art. III. Cultul creştin baptist îşi va conduce prin organe proprii afacerile sale interne; administrative, culturale, fundaţionale şi filantropice, în conformitate cu statutul său de organizare aprobat de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor prin decizia Nr. 5.657 din 6 Februarie 1940, publicată în Monitorul Oficial Nr. 34 din 10 Februarie 1940, cu derogările din legea de faţă.

Art. IV. Organizaţiile locale ale cultului baptist sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină.

Art. V. Prin derogare dela art. 30, 31, 32 din legea pentru regimul general al cultelor, Statul nu va acorda cultului creştin baptist din România nici un fel de ajutoare sau subvenţie.

Art. VI.  Orice dispoziţiuni de lege sau regulament contrare prezentului decret-lege sunt şi rămân abrogate. Dat în Bucureşti la 31 Octomvrie 1944.

MIHAI

Prin efortul neobosit al fraţilor Petre Belicov şi Marinică Dumitraşcu în anul 1946 se aprobă şi Statutul Cultului Creştin Baptist, votat la Congresul General al Cultului Creştin Baptist din România din 27-28 octombrie 1945, Arad, armonizat cu "libertăţile religioase stabilite de Conferinţa de la Moscova", 67 fiind publicat în Monitorul Oficial partea I., nr. 68 din 21 Martie 1946. (Vezi ANEXA STATUT Congresul CCBR din 1945 de la Arad)68 Prin urmare, această realizare majoră din istoria baptiştilor din România (libertatea de a funcţiona în calitate de cult recunoscut de lege, în drepturi şi obligaţii egale cu celelalte culte recunoscute) s-a materializat în perioada monarhiei şi a guvernării parlamentare democratice, multi-partid, din România anilor

1944-1946.

NOTE DE SUBSOL 

61 Fotografii primite prin bunăvoinţa fiului fratelui Richard Wurmbrand, Mihai Wurmbrand, despre care dumnealui comentează: "sunt poze din biserica organizată în casa noastră în strada Mihai Bravu 384 care, eventual aparţinând familiei Vlad, a vândut terenul şi a devenit biserica actuală baptistă din Mihai Bravu, Bucureşti. In al doilea rând stânga, primii doi: Vlad[...] şi soţia sa cu pălărie. Cel mai în vârstă din copii săi era în securitate. Eventual copii au emigrat în Australia. In spatele lui Vlad este Filip Smilovici, un frizer şi unul dintre marii colaboratori ai tatălui meu, tatăl lui Dr. Theo Smilovici, care are o biserică mesianică prin Bucureşti. Ii poţi vedea şi jos în spatele celui din mijloc pe care îl chema Pop (un predicator aprig prin 1946 în aceeaşi biserică.)

62 Richard Wurmbrand, De la suferinţă la biruinţă, Bucureşti: Editura Stephanus, 2001, pp. 27-29.

63 ACNSAS, D 6902/1, p. 470.

64 Pe timpul perioadei 1942-19440 România a luptat împotriva Statelor Unite, de aceea legăturile au fost întrerupte în această perioadă.

65 Vezi ANEXA Legea pentru regimul general al cultelor 1928.

66 Plinirea vremii, Farul Creştin, nr.2, 23 Decemvrie 1944, pp. 3-4.

67 De la Uniune, Îndrumătorul Creştin, anul I, nr. 3, 1 aprilie 1946, p. 7.

68 Vezi ANEXA STATUT C.C.B.R. 1946.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate