Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

 

2.3     Securitatea şi baptiştii

 

Nu este scopul lucrării acesteia să descrie Securitatea care deservea regimul comunist ateu criminal. Aparatul Securităţii, modul de operare, metodele şi obiectivele ei au fost descrise în mod competent de mai mulţi specialişti în domeniu.301 Aici se vor prezenta mai degrabă felul în care Securitatea acţiona contra cultului baptist şi răul care s-a răsfrânt asupra celor care i-au slujit drept instrumente. Un fost lucrător din cadrul Securităţii, care a devenit creştin, mărturisea cu sufletul cuprins de remuşcări şi durere următoarele: "Eram ateu convins. Credeam că niciodată nu va cădea comunismul. Eu am luptat împotriva lui Dumnezeu şi atunci m-a prins o frică şi am spus: Doamne, mai poţi Tu ierta ceva la mine?... Vedeam acei oameni cum veneau arzând spre mine şi spuneau «Vreau viaţa înapoi. Vreau viaţa înapoi.» Mâini murdare de sânge. În cadrul bisericilor am pus informatori, am pus oameni care să verifice tot ce se întâmplă în Adunare. Aceştia erau Iuda Iscarioteanul, oameni plătiţi din cadrul Ministerului de Interne. Aşa ştiaţi dumneavoastră, că sunt fraţii dumneavoastră, dar departe de a se numi fraţi, erau Iuda în Adunare. Şi omul acesta era plătit bine ca să facă lucrarea aceasta. Iar dacă mai sunt, Domnul să-i binecuvânteze, să se întoarcă la Dumnezeu cât încă mai este vreme. Să nu rămână un trădător al lui Isus, ci să facă un legământ cu Dumnezeu. Poate şi astăzi urmăream iarăşi creştini, poate şi astăzi puneam la cale o altă crimă."302

 

Cultul Baptist, fiind un cult neoprotestant cu legături doctrinare şi frăţeşti cu bisericile baptiste din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Germania şi Franţa în deosebi, era suspectat de activităţi ostile statului, care aveau drept scop subminarea autorităţii şi regimului comunist. În virtutea acestei percepţii s-au luat măsuri ca baptiştii să fie supravegheaţi vigilent. Erau supravegheate bisericile, casele de rugăciune şi casele credincioşilor unde aveau loc întruniri.    Se ţineau sub observaţie locuinţele credincioşilor, uneori erau instalate tehnici operative de ascultare; credincioşii erau supravegheaţi la locul de muncă, la locul de satisfacere a serviciului militar, la şcoală. Prioritatea numărul unu era supravegherea contactelor cu cetăţenii străini, care erau percepuţi ca emisari şi spioni ai imperialiştilor. Deşi aceste priorităţi păreau să contribuie la siguranţa statului, totuşi în practică Securitatea era un organism al ideologiei comuniste care conştient sau inconştient dorea suprimarea cultelor neoprotestante, respectiv şi a cultului baptist. Pentru a-şi realiza scopurile, Securitatea a urmărit crearea unei gigantice reţele informative, infiltrate la toate nivelele cultului baptist, de la membru simplu, membru în comitet, diacon, păstor, membru în conducerea comunităţii zonale, până la membrul în conducerea Seminarului sau a Uniunii Baptiste. Atunci când s-a înţeles că Biserica nu poate fi distrusă, s-a hotărât ca aceasta să fie exploatată şi înhămată la planurile şi scopurile regimului ateu comunist. Securitatea acţiona atât direct, făţiş, prin arestări, interogatorii, avertismente, intimidări etc., cât şi prin Departamentul Cultelor, Miliţie şi autorităţile locale (consilii populare, conducerea pe linie de partid, sindicate). Securitatea atrăgea sau constrângea în colaborare atât persoanele care erau în pragul de a deveni membri ai cultului, cât şi acele persoane care se bucurau de popularitate în mijlocul credincioşilor, aveau autoritate şi perspective de afirmare în poziţiile de conducere din cult. De asemenea se punea accent pe recrutarea studenţilor de la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti care aveau să devină păstori şi mai apoi să fie promovaţi în poziţii de conducere, unde serveau ca "instrumente în politica de influenţare" a cultului baptist.303 După încercările de recrutare, majoritar nereuşite, în rândul credincioşilor zeloşi şi dedicaţi vieţii creştine, adeseori folosindu-se o brutalitate excesivă, în perioada incipientă a Securităţii comuniste, aceasta a recurs la recrutarea informatorilor pe fond patriotic sau de compromisuri dogmatice sau morale în rândurile celor care erau mai puţin "fanatici" sau "bigoţi". În prospectarea viitorilor recrutaţi trebuia "să se evite pe cât posibil elementele fanatice, bigote ori care deţin funcţii de conducere în unele secte ilegale, căci, de regulă, acestea refuză colaborarea"; organele trebuiau să-şi îndrepte atenţia spre "persoane care privesc realist situaţia cultului sau sectei respective, dovedesc ataşament faţă de patrie."304 Unde nu se reuşea recrutarea se trecea la compromiterea, discreditarea, izolarea sau chiar anihilarea persoanei sau grupării percepute ca ostilă regimului de democraţie populară. De asemenea, Securitatea nu cruţa pe nimeni. Chiar şi cei care au fost instrumentele ei de nădejde (surse "verificate", "sigure"), atunci când situaţia cerea, erau discreditaţi, compromişi, tracasaţi fără menajamente. Se poate observa din documentele Securităţii cum aceasta strecura zâzanie între informatori şi lansa zvonuri calomnioase chiar la adresa acestora. Cei care au intrat în dialog cu Securitatea au fost ca şi Eva în Grădina Edenului, până la urmă au muşcat şi au suportat consecinţele, căci promisiunile, angajamentele şi aparenta bunăvoinţă a Securităţii s-au dovedit doar minciună. Din cercetarea întreprinsă s-a constatat că persoanele care erau informatori aveau şi dosar de urmărire informativă, iar după ce erau recrutaţi, exista o perioadă în care li se întocmea un dosar de verificare.

 

Miliţia era de asemenea un organ al Securităţii şi în acelaşi timp un paravan pentru activitatea acesteia. Securitatea trasa sarcini lucrătorilor de miliţie cum să procedeze în cazul cultelor neoprotestante. Dintr-un document intitulat "Activitatea desfăşurată de unele elemente ostile sub acoperirea preocupărilor religioase. Sarcinile lucrătorilor de la posturile de miliţie comunale pentru prevenirea şi contracararea acestei activităţi" se pot desprinde următoarele aspecte:

 

■     Însăşi activitatea normală specifică cultului, viaţa de credinţă, legăturile normale creştineşti, convingerile religioase şi procurarea literaturii de cult erau percepute şi suspectate ca fiind dăunătoare regimului.

 

"Totodată trebuie să menţionăm că, datorită caracterului retrograd, mistic, antiştiinţific al dogmelor unor culte şi secte, anumiţi deservenţi ai acestora, precum şi unii credincioşi refuză să primească binefacerile cuceririlor ştiinţei şi tehnicii contemporane ale noii orînduiri, acceptînd şi însuşindu-şi însă tot sau aproape tot ce vine din Occident din partea propagandei cercurilor şi organizaţiilor religioase, reacţionare, anticomuniste.

 

Activitatea mistico-religioasă legală desfăşurată de unele culte şi secte, legăturile secrete care există între unii dintre conducătorii acestora ori alte elemente fanatice cu organizaţii religioase, ostile comunismului şi ţării noastre din exterior, introducerea, multiplicarea şi difuzarea unor materiale mistice şi ostile în rîndul credincioşilor, constituie elemente care favorizează apariţia unor idei şi manifestări duşmănoase sub acoperirea cultică şi sectantă."

 

       Lucrătorii de miliţie aveau sarcina de a supraveghea informativ locurile, mediile şi categoriile de persoane implicate în activităţi religioase care se realiza cu ajutorul "reţelei informative, prin folosirea judicioasă a celorlalte mijloace şi metode de muncă specifice organelor de securitate şi miliţie (verificări, controale, investigaţii, observare directă, pînde etc.) şi prin culegerea nemijlocită de informaţii de către lucrătorii posturilor de miliţie comunale."

 

       Principalele locuri avute în obiectiv erau casele de rugăciuni, locuinţele sau locurile de muncă ale credincioşilor activi, pentru a depista adunări clandestine, multiplicarea şi depozitarea de literatură, aparate sau materiale necesare multiplicării, şi locurile unde îşi petreceau studenţii teologi vacanţele.

 

       Erau ţinta supravegherii cei care ascultau posturi de radio anticomuniste; cei care aveau legături cu străinătatea; cei care promovau sau plănuiau emigrarea în străinătate.

 

       Se considerau necesare Securităţii informaţiile cu privire la deplasările şi legăturile "elementelor cultice suspecte", starea de spirit din rândul credincioşilor, intenţiile de protest sau plângere, locurile posibile de depozitare a materialelor religioase, vizitatorii,

abaterile de la prevederile legale etc. Lucrătorii de miliţie trebuiau să acţioneze sub directa îndrumare a ofiţerului de securitate şi să-l sprijine pe acesta în luarea de măsuri împotriva elementelor percepute duşmănoase.305

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate