Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

 

2.2 Viaţa Cultului Baptist între control, colaborare şi  rezistenţă

2.2.1 Restricţii, supraveghere şi privaţiuni

(continuare)

 

Lucru demn de apreciat la baptişti şi motiv de slavă şi mulţumiri lui Dumnezeu a fost perseverenţa şi persistenţa părinţilor şi multor pastori în educarea copiilor şi tinerilor în spirit creştinesc, biblic. În acest fel mulţi au rămas credincioşi, şi-au însuşit spiritul evanghelistic şi au fost mărturii creştine în mijlocul colegilor lor. Carmen Chivu-Duţă în cartea sa Cultele din România între prigonire şi colaborare, citează un document cu privire la cultele neoprotestante, în următoarele cuvinte:

 

"Dintre toate cultele din ţara noastră, acestea desfăşoară cea mai intensă şi cea mai variată activitate pentru educarea religioasă, atragerea şi menţinerea copiilor şi tinerilor în biserică. [...] Familia neoprotestantă îşi învaţă copiii încă din pruncie cele mai simple acte de comportament corespunzător modului de viaţă religios. Catehizarea este o activitate de educare religioasă, care se poate realiza distinct de serviciul de cult propriu-zis. Organizarea sistematică a catehizării este întâlnită cu precădere la cultul Adventist de ziua a şaptea şi cel Baptist şi, mai nou, la cultul creştin după evanghelie şi cel penticostal. O altă formă de cointeresare este conducerea de către tineri a unei părţi a serviciului de cult. Este o formă de educaţie religioasă care stimulează studierea materialului, cultivă stăpânirea de sine şi satisface nevoia de afirmare în comunitate. Alegerea unor tineri în comitetele de conducere ale unităţilor de cult, organizarea cursurilor speciale de studiu biblic pentru tinerii care candidează la botez. Numai cultele neoprotestante înregistrează o creştere a numărului de copii şi tineri atraşi la viaţa de cult, creştere datorată, în primul rând, natalităţii ridicate în familiile de neoprotestanţi şi, în al doilea rând, pierderea credinţei este minimă, iar în al treilea rând, datorită eficienţei metodelor de atragere a copiilor şi tinerilor aparţinând altor culte. Este incontestabil faptul că numărul copiilor şi tinerilor care trăiesc o viaţă religioasă a înregistrat în ţara noastră reduceri importante."142

 

Dintre nenumăraţii copii şi tineri care nu s-au sfiit să-L mărturisească pe Dumnezeu în faţa colegilor de şcoală, de muncă, vecinilor şi prietenilor şi care au fost urmăriţi pentru aceasta şi uneori au avut necazuri, pe care numai Domnul Dumnezeu le cunoaşte, se va reda doar un caz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abuzurile cu privire la oficierea actelor de cult nu s-au făcut doar cu privire la botezuri. Nici înmormântările nu au scăpat zelului Securităţii. Aceasta acţiona prin Miliţie pentru a reduce participarea la oficierea serviciului funebru.

 

 

 

 

 

Faţă de aceste măsuri clar abuzive însăşi superiorii de la DGSP au comentat astfel: "Credem că procedeul de a împiedica prin organele de Miliţie grupul de credincioşi baptişti din Sibiu de a participa la înmormântarea «surorii lor» de credinţă nu este just, noi trebuie să împiedicăm o eventuală manifestare antidemocratică sub masca cultului."144

 

 

Dacă nici înmormântările nu erau scutite cu atât mai puţin nunţile. Acestea erau supravegheate cu ajutorul informatorilor care urmăreau orice activitate. "Vă trimitem anexat în copie o notă informativă, primită de la postul miliţiei Rohia referitor la două nunte a unor baptişti, cari vor avea loc între 15-20 August 1950, în com. Ro[h]ia la care vor participa baptişti şi din alte sate. Luaţi măsuri de-a instrui un informator din anturajul lor să urmărească toată activitatea lor. Constatările Dvs. ne le veţi raporta."145 În raportul desfăşurării nunţilor s-a cuprins numărul de persoane prezente, predicatorul care a vorbit, locul unde a avut loc nunta şi programul ei.146

Pe la începutul anului 1950 au început să apară probleme noi.  În jud. Alba au fost rechiziţionate mai multe case de rugăciune baptiste de către Comitetele Provizorii locale.

 

 

Oamenii partidului comunist (pe atunci Partidul Muncitoresc Român - PMR, sau tinerii din UTM - Uniunea Tineretului Muncitor) aveau o autoritate mare faţă de populaţie, autoritate şi putere de care mulţi abuzau. Rechiziţionarea unor lăcaşuri de cult puteau să fie chiar un moft de moment al lor.

 

"Din raportul D.R.S.P. Braşov Nr. 211/1949 precum şi din investigaţiunile făcute la faţa locului rezultă că , în ziua de 7 Martie a.c., pe când membrii cultului «Creştin după Evanghelie» din Braşov, erau adunaţi la sediul lor din Piaţa Libertăţii Nr. 22, împreună cu membrii cultului Baptist din Braşov, de ramură maghiară, română şi germană, la o rugăciune comună, au intrat în sala de rugăciuni 13 activişti de la Judeţeana U.T.M. Braşov, printre care SITORUS ŞTEFAN LADAR NICOLAE responsabilul secţiei de agitaţie şi propagandă de la Judeţeana U.T.M. Braşov, KASA ŞTEFAN, MIKEL MARIA, luând loc în bănci şi ascultând discursul predicatorului baptist MARA CORNEL, cu şepcile în cap şi fumând.

 

Întrucât predicatorul a refuzat să răspundă întrebărilor puse de tineri, s-a produs vacarm în urma căruia adunarea a fost dizolvată, tinerii punând lacăt la uşă şi luând cheile, şi anunţând pe credincioşi că localul va fi folosit ca club sau sală culturală.

 

142 Carmen Chivu-Duţă, Cultele din România între prigonire şi colaborare, Bucureşti: Polirom, 2007, p. 27.

143 ACNSAS, D 6902/4, f. 7.

144 ACNSAS, D 6902/4, f. 9.

145 ACNSAS, I 109896/8, f. 307.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate