Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina de Istorie

O succesiune Galeză a Credinţei şi Practicii Baptiste Străvechi

 Dr. Michael N. Ivey

(continuare din numărul anterior)

 

PARTEA A DOUA: Succesiunea Baptistă în America

 

Capitolul 10

 

Succesiunea spre Secolul Douăzeci

 

Cei care au urmărit Kehukee, Virginia, Philadelphia, Charleston şi alte foste Asociații Baptiste Obişnuite, sunt conștienți că aceste corpuri au realizat schimbări semnificative deopotrivă în credinţă cât şi în practică, încă din 1789. Într-adevăr, majoritatea Asociațiilor Baptiste Obişnuite originale nu mai există. În despărțirile misiune / anti-misiune din secolul nouăsprezece, bisericile din toate aceste asociații au dobândit identități noi. Puține au rămas Baptiste Obişnuite, pe deplin îmbrățișând invențiile lui Fuller şi Carey, care şi-au păstrat teologia Calvinistă. În 1900, ei au devenit oficial cunoscuți ca Baptiști Jalon şi sunt membri ai Asociației Americane Baptiste. Totuşi, trebuie să fie notat faptul că acești frați au experimentat de asemenea despărțiri; şi azi, nu toţi care se numesc Baptiști Jalon sunt Calviniști în teologia lor.

 

Puține biserici din America sunt totuşi numite Baptiste Speciale sau Stricte. Afilierea lor este cu Baptiştii Strict Standard după Evanghelie în Anglia.

 

Mulți dintre Obişnuiți au făcut o transformare completă odată ce au fost expuși la impetuoasa auto-lingușire a schemei misionare. Ei nu au mai putut să mai fie satisfăcuți cu mântuirea sufletelor alese şi au cerut o oportunitate de a mântui toate sufletele. Ei au abandonat teologia lui Calvin şi, cu misionarismul ca şi crez al lor, s-au alăturat în uniune cu Baptiștii Universali, subdivizându-se în numeroase Conferințe Baptiste, Uniuni şi Societăți.

 

Cei care au iubit cu adevărat doctrinele harului au fost mai desăvârșit instruiți. După mai multe decenii ei au ajuns să accepte adevărul depravării omului şi a harului lui Dumnezeu. Ei au realizat că omul nu poate face nimic înainte să fie născut din nou pentru a se mântui pe sine, inclusiv primirea vizitelor îndurătoare şi sădirea unei credințe mântuitoare înainte de regenerarea efectivă. Ei au respins noțiunile lui Calvin despre mijlocirea Evangheliei a credinței mântuitoare în regenerare. Ei au ajuns să realizeze că credinţa nu este una dintre roadele Duhului; ci mai degrabă, este una dintre cele nouă elemente ale singurei roade a Duhului. Astfel ea nu poate preceda locuirea Spirituală în copilul lui Dumnezeu. Ei au îmbrățișat Vechiul crez Baptist străvechi, care este Cuvântul lui Dumnezeu, singura regulă de credinţă şi practică. Ei s-au alăturat sau s-au afiliat cu biserici a căror succesiune neîntreruptă de botez autorizat şi credinţă adevărată este urmărită înapoi până la Cristos. Făcând astfel, strămoșii noştri au stabilit un nume vechi ca noul lor nume, Baptiștii Străvechi.

 

Majoritatea bisericilor Baptiste Străvechi existente azi îşi pot urmări originea lor înapoi prin Asociațiile Kehukee, Virginia sau Georgia; sau, prin altă biserică din zonă, constituită prin eforturile lui Shubal Stearns, Daniel Marshall, sau a micii armate de bătrâni evanghelici pe care ei i-au ordinat. Din aceste numeroase Biserici, succesiunile ajung la Anglia în una din două feluri. Cei care au dorit aşa, pot pretinde succesiune prin Baptiștii Speciali sau Obişnuiți, care s-au alăturat uniunii cu Baptiștii Separați. Această cale merge înapoi spre Anglia prin Bisericile din Philadelphia, Charleston, New York sau alte Asociații Baptiste Speciale. Aceasta merge înapoi spre bisericile reprezentate de Mărturisirile de la Londra din 1689 şi 1644, Aceasta merge înapoi spre John Batte şi Menoniţii Rwynsburg. Aceasta continuă prin Walter Reynard (Lollard) spre Waldensieni. Aceasta merge înapoi spre Policarp, apoi Ioan şi în final Mântuitorul.

 

Cei care aleg succesiunea Galeză îşi urmăresc moştenirea lor Baptistă străveche prin Shubal Stearns şi Daniel Marshall. Ei o urmăresc spre Bătrânul Valentine Wightman, Obadiah Holmes şi Dr. John Clarke. Aceasta merge înapoi prin Asociația Midland din 1655 înainte de a îmbrățișa erorile lui Fuller ale mijlocirii Calviniste ale Evangheliei. Aceasta ajunge înapoi la Bătrânul Edward Wightman din Burton, în Midlands în 1612, a cărui predicare atât de mult a aprins clerul Anglican încât ei l-au ars pe rug. Aceasta urmărește de la fratele său înapoi spre biserica străveche mamă din primul secol al Romei, şi în final, înapoi spre Mântuitorul în Ierusalim.

 

Cuvântul potrivit spus de Mântuitorul, pe care el l-a dat Apostolului Pavel, a fost transmis spre Pudence, Bran Fendigaid şi alți nobili Galezi. El a fost transmis către Alban martirul, Aaron şi Julius pe care l-au junghiat închinătorii păgâni Galezi. El a fost transmis către Dyfrig care s-a împotrivit Papistașului Austin şi a fost junghiat împreună cu o mie două sute dintre tovarășii lui de jug în anul 600 d.Cr. în Valea lui Carleon. Acest a fost predicat de Dynawl, Tailo, Pawlin, Daniel şi David. El a fost predicat în părtășia cu Walter Lollard. Dl. John Oldcastle a predicat aceleași cuvinte ale lui Cristos, în timp ce flăcările lingeau trupul lui. El a transmis cuvântul către Walter Brute. El l-a transmis către Howell Vaugh şi Edward Wightman. El a fost transmis către Daniel King, John Mayo şi alții din Asociația Midland. El a fost transmis către John Clarke şi Valentine Wightman. El a fost transmis către Shubal Stearns şi Daniel Marshall. El a fost transmis către o sută douăzeci şi cinci de bătrâni pe care ei i-au ordinat. El a fost transmis către Bătrânii Lemuel Burkitt, John Maglamre, Nathan Mayo şi alții dintre frații Kehukee.

 

De acolo el s-a răspândit în America. Doctrina Bătrânului Richard Curtis Jr. este predicată în Mississippi în 1791. Este credinţa pe care Bătrânul Wilson Thompson a predicat-o toată viața lui şi a transmis-o fiului său Bătrânul Greg Thompson. Este doctrina pe care amândoi au folosit-o cu o mare abilitate şi cu un duh măreț, în timp ce au respins argumentele mijloacelor Evangheliei la mijlocul anului 1800. El a fost predicat de Bătrânii Lee Hanks, Achilles Coffey, John R. Daily, Walter Evans, S. F. Cayce, G. T. Mayo, J. G. Webb, S. F. Moore, Walter Cash şi T. L. Webb. Este doctrina atât de capabil explicată în notele din Convenția Fulton din 1900. Aceasta este aceeaşi credinţă care este predicată azi din amvoanele Baptiştilor Străvechi.

 

Este mare nevoie de trezire în biserica de azi. Ea este sub atac, şi Satan foloseşte cele mai subtile şi eficiente arme. Noi toţi căutăm trezire spirituală. Totuşi, a ne conforma la învăţăturile Protestanților reformatori nu este răspunsul. Nu este răspunsul pentru Olchon, Bisericile Midland, Separații sau frații Kehukee. Calvin, Owens, şi Edwards sau chiar Philpot sau Spurgeon nu sunt modelele noastre. Ei toţi au fost oameni care l-au slujit pe Dumnezeu după cum s-au simțit impresionați în inimile lor. Modelele noastre sunt mai întâi, Isus Cristos, apoi apostolii, apoi biserica din primul secol şi apoi sfinţii din Noul Testament cum ar fi Ștefan, Timotei, Corneliu, Priscila şi Eunice. Relevanța slujirii lor este definită în Scriptură. Noi nu suntem forțați să ne mirăm de motivele şi activitățile lor. Ei sunt toţi exemple definite. Nu atât de bine definite modele au existat de atunci, pentru că relatările sfinţilor de mai târziu nu au fost scrise prin inspirație divină.

 

Adevăratul crez al doctrinei şi practicii Baptiste Străvechi nu este conținut în articolele de credinţă neinspirate. Standardul nostru pentru credință este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia. Noi nu trebuie să cedăm vicleniei lui Satan în eforturile nostre de a-i pretinde pe aleșii lui Dumnezeu în biserică sau a-i revendica pe membri căzuți. Doctrinele auto-definite ale hiper-legalității nu vor avea niciodată ca efect trezirea adevărată. În toată istoria, începând cu fariseii din vremea lui Isus Cristos, astfel de teorii întotdeauna au căzut de pe cale. Dispozitivele oamenilor nu îl slăvesc pe Dumnezeu şi de aceea niciodată nu au avut ca efect trezirea adevărată.

 

Trezirea adevărată poate avea loc. Dar ea va avea lor doar după ce noi, ca popor, ne smerim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, implorând iertarea lui față de păcatele noastre de neglijență şi idolatrie. Atunci El ne va da duhuri de pocăință care vor focaliza mințile şi viețile noastre pe dependența noastră totală față de providența lui milostivă. Când ne întoarcem la calea îngustă umblată de Mântuitorul şi de sfinţii martirizați care au dat totul în urmărirea lor a neprihănirii evlavioase, Dumnezeu va trimite pe alții să umble cu noi.

 

Religia falsă a crezurilor etice forțate rigid nu va avea ca efect niciodată trezirea adevărată. Doar când Evanghelia adevărată este cuplată cu neprihănirea evlavioasă a religiei adevărate, care este în Cristos Isus, aşa să ne binecuvânteze Dumnezeu. Umblările ascultătoare ale sfinţilor lui Dumnezeu vor oferi exemple celor care tânjesc în sufletele lor să fie eliberați de sclavia corupției existenţei lor carnale. Evanghelia va explica veștile bune ale mântuirii prin harul suveran al lui Dumnezeu şi vor da ocazie la bucurie şi pace. Ea va descoperi calea îngustă a uceniciei Creştine adevărate. Când noi, ca membri ai bisericii lui Cristos, ne conformăm umbletele vieților noastre la Cristos Isus prin transformarea minților noastre departe de farmecele lumești, atunci Dumnezeu va trimite trezire. Dar mai întâi, noi trebuie să ne umilim şi să implorăm iertarea lui Dumnezeu. Când mințile noastre sunt destul de spirituale şi viețile noastre destul de ascultătoare Dumnezeu va trimite trezirea.

 

Putem să învățăm o lecție de la frații noştri din secolul şaptesprezece. Când au apărut diferențe, dorința lor a fost să îl slujească pe Dumnezeu în orice fel, chiar în dezacord. Atacurile personale au fost puține. Frații s-au uitat după zone de acord. Eroarea a fost tolerată în timp ce munca a fost extinsă. Fiecare a beneficiat de manifestările sentimentelor evlavioase.

Domnul a trimis trezirea.

 

Deşi frații uneori nu au fost de acord, ei au continuat să comunice într-un duh de dragoste frățească. Când terenul comun nu s-a putut găsi ei s-au întâlnit repede şi au slujit Creatorului lor, mână în mână. Discordia a scăzut. Influenţa lui Satan a scăzut. În acest mediu de frăție şi afecțiune evlavioasă, inimile s-au topit şi corectarea a fost rezultatul. Prin mila iubirii lui Dumnezeu, providența lui a permis fraților să realizeze că ei l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe ei înșiși. Ei au pus de o parte, ceea ce a fost pentru unii, secole de moștenire doctrinală şi au declarat aşa cum au făcut-o şi Frații Midland ”cuvântul lui Dumnezeu, singura noastră regulă.„ Dragostea a abundat şi a condus lucrarea. Ordinul a continuat şi curând a predominat. Biserica a fost edificată, văzută ca o Mireasă împodobită pentru soțul ei. Cântecul turturicii s-a auzit, şi pacea a condus ziua. Domnul glorios a fost văzut mergând printre sfeșnicele sale. Dimineaţa trezirii s-a ivit.

 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2014 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate