Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

 

2.2 Viaţa Cultului Baptist între control, colaborare şi  rezistenţă

2.2.1 Restricţii, supraveghere şi privaţiuni

 

 

 

Ajutoarele care veneau de la fraţii americani au fost oprite, fapt care îngreuna şi mai mult situaţia dificilă în care se aflau credincioşii baptişti. De asemenea veneau indicii cu privire la contopirea cultelor evanghelice într-un singur cult după modelul sovietic, pentru ca supravegherea activităţii credincioşilor şi deplasărilor predicatorilor să se poată face mai eficient.124 Deşi iniţiativa Ministerului Cultelor a început prin 1948, contopirea nu a reuşit, ci s-a făcut oficial doar o federalizare (Federaţia Neo-protestantă) a cultelor baptist, adventist de ziua a şaptea, creştin după Evanghelie şi penticostal în 10 noiembrie 1950, dar care nu a dăinuit mult timp.125

 

În această perioadă, când se adunau nori grei deasupra tuturor care doreau să fie urmaşi ai lui Christos, s-au găsit şi voci profetice, de avertizare, cu privire la necazurile ce se vor abate asupra populaţiei şi la nevoia de ancorarea vieţii în Cuvântul lui Dumnezeu şi de adăpostire la umbra Celui Preaînalt. Un raport cu privire la o întrunire a credincioşilor baptişti din zona Haţegului ilustrează acest lucru.

În documentele accesate încep să apară cazuri de arestări pe seama posedării tractatelor religioase. Un astfel de caz este cel al credinciosului Varga Petru din Turda.

 Inspectoratul Regional de Siguranţă Cluj Biroul 1/6

Nr. 7940 S din 1 August 1948

Confidenţial

Către

Direcţiunea Generală a Siguranţei Servicul 1 Biroul 6

Bucureşti

Raportăm că serviciul de Siguranţă Turda a înaintat în ziua de 25 Iulie a.c. la parchetul Tribunalului Turda cu adresa Nr. 3387 din acea dată, pe numitul VARGA PETRU, de ani 58, născut la 10 Iunie 1890 în comuna Călăraşi - Turda , Jud. Turda, fiul lui Petru şi Maria, de religie baptistă, agricultor, căsătorit, carte ştie, necondamnat, serviciul militar satisfăcut la Regt. 81 Austro-ungar cu gradul sergent ctg 1912, cu ultimul domiciliu în comuna Călăraşi - Turda jud. Turda, care se face vinovat pentru faptul de deţinere de material de propagandă interzisă prin art.5 din Tratatul de Pace găsit la domiciliul său cu ocazia unei percheziţii domiciliare efectuate de către Şeful Postului Jandarmi din acea comună.

Susnumitul în prezent este membru în P.N.P., organizaţia locală a comunei.

Hotărârea Justiţiei va fi raportată de noi, la timp. Inspector General

Patriciu Mihai                                                                                         Şeful Biroului

Comisar şef, Mardarescu Virgil

Materialul de propagandă nu era decât două borşuri "Mântuitorul lumii" şi "Lumina lumii" care îl prezentau pe Domnul Christos ca Mântuitor şi ca Lumina care luminează în întunericul lumii acesteia şi sufletul care vine la El, scrise de Dr. Luca L. Sezonov.128

În luna august 1948 se emite Decretul 177/1948, cu privire la regimul general al cultelor religioase din Republica Populară Română, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din august, acelaşi an. La 30 august 1948 se înfiinţează Direcţia Generală a Securităţii Poporului care înlocuieşte Siguranţa Statului. Se poate observa că acest organ al partidului comunist funcţiona într-un regim de extremă suspiciune iar cei luaţi în vizor "beneficiau" înaintea oricărui lucru de prezumţia de vinovăţie. Evanghelizarea era considerată tendenţions ca fiind o manifestare antidemocratică iar unele contextualizări apocaliptice ale Scripturilor erau interpretate politic: "În cartierul GRIVIŢA - PIAŢA CHIBRIT Str. ARAD No.35, îşi are sediul un cuib de propagandă evanghelistă. În fiecare seară propagandiştii circulă prin localuri distribuind foi volante intitulate «Îndrumătorul Creştin» şi făcând propagandă politică sub masca perceptelor religioase, arătând că aşa este porunca lui Dumnezeu pentru începerea unui nou război cu bombe atomice şi microbi."129 Fiecare biserică baptistă era supravegheată şi Securitatea avea fişele fiecărui conducător de biserică. Când se înfiinţau biserici sau filiale noi Securitatea solicita datele cu privire la locul unde funcţionează acestea şi datele personale ale conducătorilor.

 

Încep să apară abuzuri în ce priveşte exercitarea actelor de cult. Dintre broşurile folosite de baptişti (şi de celelalte culte) în evanghelizare sau pentru zidirea sufletească trebuiau eliminate toate acelea care aveau reminiscenţe ale regimurilor trecute sau erau de provenienţă "imperialistă".

Cărţile de cântări erau cenzurate şi cântările care aveau iz de monarhie trebuiau eliminate. Este trist faptul că din patrimoniul imnologic baptist au fost eliminate la dispoziţie unele cântări.131

Botezurile baptiştilor, care erau publice şi de un mare impact asupra credincioşilor au devenit ţinta atacurilor regimului. Inspectoratul Regional de Siguranţă din Oradea a interzis credincioşilor baptişti efectuarea botezurilor în aer liber. La sesizarea făcută Ministerului Cultelor de către Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste printr-o adresă, înregistrată la M.C. sub nr. 32772/1948, Ministerul Cultelor cere examinarea acestui caz şi dispoziţii din partea Ministerului Afacerilor Interne, printr-o adresă cu acelaşi număr (nr. 32772/1948). În urma examinării cazului se întocmeşte un raport din care reiese că "Prin faptul că în adresa Prefecturii Jud. Maramureş [responsabilă teritorial la acea vreme şi de zona Oradei] s-a arătat de la ce autorităţi s-a semnat avizul negative (numit ordin) asupra oficierii botezului în aer liber, s-a comis o indiscreţie, putându-se uşor înţelege din aceasta că baptismul constituie unul din obiectivele organelor de securitate." Din rezoluţiile scrise de mână pe acest raport se poate înţelege că nu trebuie să se ordoneze interdicţia de a face botezul în aer liber ci să "se dea sfaturi sectei să nu facă botezul în aer liber".132 Însă practic, se pare că din acel moment până la venirea în Biserica nr.2 din Oradea a fratelui Liviu Olah, şi după aceea, botezurile în aer liber au încetat. Practica botezului în aer liber a încetat în multe localităţi din ţară. Fraţii erau nemulţumiţi şi îşi aduceau aminte cu nostalgie vremea când puteau boteza liberi. Această nemulţumire se poate observa dintr-un raport cu privire la un botez din Constanţa din 14 august 1949. "La acest botez a fost o stare de spirit nemulţumitoare în rândul credincioşilor datorită faptului că botezul nu a fost oficiat conform obiceiurilor lor, la ape curgătoare sau la mare ci s-a oficiat într-o cadă din subsolul casei de rugăciuni.133 Totuşi în alte părţi ale ţării s-a mai practicat botezul în aer liber, mai ales în perioadele de destindere, când restricţiile nu mai erau aşa aspre. Acest caz din Oradea, prin documentele din culise, relevă că Securitatea începea să funcţioneze pe principiul "sfaturilor" strict confidenţiale [se va citi, direcţii şi ordine secrete, uneori verbale, neconsemnate în documente].

Note de subsol

123 ACNSAS, D 6902/2, f. 52.

124 Adrian Nicolae Petcu, "Securitatea şi Cultele în 1949", Partidul, Securitatea şi Cultele 1945-1989, Bucureşti:
Nemira, 2005, p. 148.

125 Popovici, 719. ACNSAS, D 6902/2, f. 285, 289; D 6902/4, f. 14.

126 ACNSAS, D 6902/2, f. 96.

127 ACNSAS, D 6902/2, f. 53.

128 ACNSAS, D 6902/2, p. 80-83v.

129 Ibidem, p. 14.

130 ACNSAS, D 6902/2, f. 99.

131 ACNSAS, D 6902/2, f. 228

132 Ibidem, f. 101.

133 ACNSAS, D 6902/3, f. 48.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate