Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

 

CAPITOLUL 3

PROBLEMA RECONCILIERII ŞI RECUPERĂRII

3.1     Recunoaşterea vinovăţiei

 

Pentru a fi posibilă vindecarea este mai întâi nevoie de conştientizarea bolii. Un trup trebuie să identifice mai întâi agenţii patogeni pentru a putea mobiliza sistemul de apărare. Răul trebuie identificat pentru ca mai apoi să fie eliminat. Nu există pocăinţă fără cunoaşterea vinovăţiei. De aceea este necesară o întoarcere onestă la Cuvântul lui Dumnezeu. Atât liderii cât şi membrii baptişti trebuie să stea în lumina standardelor lui Dumnezeu. Nu există tratament până nu se cade de acord cu privire la diagnostic. Mai întâi se poate face o anamneză a cultului. De unde a început şi cum s-a manifestat în timp boala colaborării. Apoi care sunt efectele nocive ale colaborării. Din cercetarea autorului se poate desprinde faptul că fenomenul colaborării a afectat domeniul relaţiilor în toate aspectele lor. Relaţia cu Dumnezeu a fost întunecată, relaţia cu Biserica/frăţietatea a fost îmbolnăvită, relaţia cu societatea a fost denaturată (mărturia în faţa lumii a fost handicapată şi compromisă), relaţia cu sinele a fost dezechilibrată (percepţia personală, chinuirea sufletească, distorsionarea personalităţii şi sufletului). Pentru a trăi în lumină deplină trebuie aprinsă lumina în toate ungherele credincioşilor baptişti. Înainte de a se putea produce o pocăinţă reală trebuie mai întâi să se recunoască vinovăţia colaborării cu Securitatea şi apoi trebuie asumarea acestei vinovăţii. În ce constă această vinovăţie?

 

Nu se doreşte o analiză după legile omeneşti. Acestea sunt în vigoare pentru o perioadă limitată şi suferă adeseori schimbări. Trebuie făcută o analiză după legile veşnice, după etaloanele lui Dumnezeu. Dacă se ia în considerare decalogul, prin cedarea în faţa ofertei Securităţii s-a încălcat în primul rând porunca întâia: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine." (Exod 20:2-3) Prin colaborare, prin cedarea în faţa Securităţii, într-un mod tacit, subînţeles, s-a decis în sufletul înfrânt că dumnezeii acestei lumi sunt mai puternici decât Dumnezeul cel Mare şi Adevărat, Creatorul lumii. "Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos"... (Ex. 20:5) S-a strigat slavă lui Stalin, s-a strigat slavă Partidului, s-a strigat slavă lui Ceauşescu şi lor li s-a slujit. " nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Ex. 20:7) Cât de mult s-a luat în deşert Numele Domnului şi Cuvântul Său. Interpretarea strâmbă, schilodită a Cuvântului Său, motivarea că Dumnezeu vrea să ne supunem şi în treburile Bisericii Lui, în activităţile Trupului Său, unui alt cap, în loc să ne supunem numai Capului Christos. Folosirea versetelor din Scriptură în mod intenţionat eronat pentru a înăbuşi adevărul. Folosirea Numelui lui Dumnezeu în mod uşuratic în şedinţele de orientare şi conferinţe etc. "Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău." (Ex. 20:8-10) Prin Reglementare s-au dat lui Dumnezeu doar trei ore din ziua Lui. Ziua aceasta nu a mai fost închinată Domnului. Au fost păstori care, la indicaţiile regimului comunist, încurajau pe tineri să meargă la cinematografe, la căminele culturale în după-amiezile duminicii. Oare în câte duminici credincioşii baptişti (printre care şi autorul) s-au dus la muncă patriotică în loc să meargă la Casa lui Dumnezeu? Oare câţi păstori cinsteau în ziua de duminică indicaţiile Departamentului, directivele împuterniciţilor şi inspectorilor de culte? Oare în câte duminici, la şedinţele comitetelor bisericilor, se luau hotărâri nelegiuite, de pedepsire şi excludere a unor oameni care trăiau în adevăr şi nu se abătuseră cu nimic de la doctrina creştină, baptistă. " Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău." (Ex. 20:12) Câţi păstori şi informatori oare şi-au turnat părinţii sufleteşti (poate şi pe cei trupeşti)? Câţi nu au trădat idealurile "patriarhilor", pionierilor baptişti, pentru care au suferit atât de mult şi au fost gata să-şi dea şi viaţa? "Să nu ucizi." (Ex. 20: 13) Pe câţi nu i-au ucis duhovniceşte colaboratorii prin vorbele lor şi nu este exclus ca unii prin delaţiunile lor să fi contribuit şi la uciderea fizică a fraţilor lor de credinţă? " Să nu preacurveşti." (Ex. 20:14) Colaborarea a fost cea mai mare formă de curvie spirituală. Să-i spui lui Dumnezeu că Îl iubeşti, că Îl slujeşti, şi apoi să stai în braţele de caracatiţă ale Securităţii şi ei să-i dai vlaga ta. "Să nu furi." (Ex. 20: 15) S-au furat poziţiile de conducere ale celor care ar fi fost potriviţi pentru acestea. Colaboratorii au ajutat din plin la îndepărtarea şi izolarea tuturor celor înflăcăraţi pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Ei au ajuta la furarea bunului lor nume, la furarea lucrării lor, a chemării lor. "Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău." (Ex.20: 16) De la textul notelor informative, la mărturiile din tribunale, de la discuţiile între fraţi la mărturiile în faţa comitetelor de disciplină sau în faţa comitetelor de conducere a bisericii, de la mărturiile în conferinţe şi congrese din ţară la cele de peste hotare, cultul baptist are vinovăţia mărturiei strâmbe, făcută din ascultarea de directivele organelor statului. " Să nu pofteşti casa aproapelui tău. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău." (Ex. 20:17) Sunt mărturii de poftire a postului altuia, a influenţei altuia, a harului altuia, a lucrării din cadrul cultului baptist. Domnul Isus pune toate aceste porunci în două, cele mai mari porunci. " Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. In aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii." (Matei 22: 37-40) Amândouă n-au fost împlinite. Lucrurile acestea pot fi descrise în cuvinte ca trădare, vânzare, minciună, limbaj duplicitar, slăvirea oamenilor, răutate, persecutarea fraţilor de către fraţi, compromiterea celuilalt, dezinformarea frăţietăţii din ţară şi de peste hotare, spălarea creierului, părtaş şi complice cu diavolul ("nu puteţi sluji la doi stăpâni"), complicitate la distrugerea lucrării lui Dumnezeu. Una din cele mai mari vinovăţii este aceea de a fi ucis credinţa în Dumnezeu în inima semenului. Cum s-a putut aşa ceva? Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru pace, descrie acest lucru în faţa unei spânzurători. Când vedea că un tinerel plăcut de toţi fusese spânzurat de nazişti şi că Dumnezeu nu a intervenit, a simţit că Dumnezeu a murit acolo pe spânzurătoare.335 În mod similar, când credincioşii se învoiau să facă o lucrare pentru Dumnezeu, să construiască o casă de rugăciune, să transporte Biblii, să facă un botez clandestin, să facă o evanghelizare, să ajute nişte comunităţi în nevoi, şi când planurile lor făcute cu atâta dragoste, dăruire şi speranţă erau năruite din cauza celui care îi vindea din interior, atunci imaginea de Dumnezeu ca Tată Bun şi Suveran era năruită în multe inimi. Mulţi au trăit cu întrebări fără răspuns, de genul, "De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta, doar este pentru lucrarea Lui?" Pentru moartea credinţei în cei care nu se dumireau de ce nu sunt şi ei botezaţi, doar au crezut şi ei ca şi ceilalţi din biserică, trebuie să fie căinţă. Sven Alkalaj, ambasador al Republicii Bosnia şi Herţegovina în S.U.A, spune în impresionanta carte The Sunflower (Floarea Soarelui) a lui Simon Wiesenthal că "uitarea crimelor este mai rea decât iertarea criminalului care caută iertarea, pentru că uitarea crimelor devalorizează umanitatea care a pierit în aceste atrocităţi." "Fără recunoaşterea a ceea ce s-a întâmplat nu poate exista iertare. Acesta este motivul pentru care este importantă existenţa tribunalului pentru crime de război. El nu numai că împarte dreptatea pedepsind pe vinovat dar, de asemenea, tribunalul va arăta ce s-a întâmplat şi va îndreptăţi pe inocenţi."336 Tot din cartea lui Wiesenthal, prin contribuţiile mai multor personalităţi ale lumii la simpozionul din a doua parte a cărţii, se desprind următoarele lucruri cu privire la vinovăţie şi iertare. Nedreptăţile făcute împotriva unui semen, chiar dacă acesta trece cu bine peste acele evenimente, vor lăsa urme de o viaţă în persoana respectivă. "Supravieţuitorii au fost condamnaţi să poarte durerea şi tristeţea lor până la mormânt" (Moshe Bejski). Cineva poate participa într-un mod profund în lucrările răului prin a fi complice la rău, prin a omite a face binele şi prin negarea răului comis (Matthew Fox). Oamenii trebuie să fie responsabili. Există un rău şi cineva l-a făcut (Franklin H. Littell).337

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate