Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din Romānia in perioada comunista

(continuare)

 

2.2 Viaţa Cultului Baptist īntre control, colaborare şi  rezistenţă

2.2.1 Restricţii, supraveghere şi privaţiuni

(continuare partea V)

 

Nr,13/24.693.-

Catre

 

DIRECŢIUNEA GENERALA A SECURITATII POPCRULUI        

 

OBIECT Ref. la autoriza-tiile pentru pre­dicatorii cultului Baptist si Adventist de ziua 7-a.-

 

Motivaţi de raportul Sej^iaiiālui de Secu» ritate Arad Nr. 1/8921 din 7 Septemvri^l949, avem onoa­re a va raporta că, Comunitatea Baptista din Arad a pri >mit un ordin dela Ministerul Cultelor din RPR prin care jli se pune in vedere tpă nici an predicator nu se poate 'deplasa la alta biserica pentru servicii divine decāt la cea din localitaţe^lsnde domiciliază.-^rjlyfcatorul ajutor SAMOTA CONSTANTIN al

a din Arad,depla» ' comunaJ^cea^t^.Arad in baza unei autori* zat'ii ^liberate de CoWnlaiuentul de Miliţie al Jud.Arad 4£*0m* imedlat inapol% de către organele Miliţiei din V aceea comuna,scriindu-le pe verso-ul autorizaţiei cg ni ci un predicator adventist nu se poate deplasa sau sta in vre,o comuna nici 10minute,fara a avea o autorizaţi din partea Ministerului Cultelor,ordin care a fost di­fuzat de către Comandamentul Miliţiei Jud"Arad,către posturi cu Nr.30010/1949.-

 

In urma acestui fapt atat preşedintele Cultului Baptist P0P0VICI ALEXE ost si a celui adven­tist MANEA, au făcut intervenţii la Ministerul Cultelor pentru a se obţine aceste autcizatii, afirmānd că Minis terul Cultelor va elibera autorizaţiile solicitate pen­tru predicatori cultelor amintite.-

Cultele susţin aşteptarea autorizaţiilor si a recunoaşterii prin decret a "Federaţiei".-.

 

 

COLONEL-pS SECURITATE AMBRWS K!tr'


 

R.P.R.

- MINISTERUL AFACESILOR INTERNE DIRECŢIUNEA SECURITĂŢII CAPITALEI

DS16M a 9EGUĪUWI FOPOSi;

11OFEB1950 *
DOSAR N8___

TJTRECflffNEft GENERALA A SECURITĂŢII POPORULUI


 

 

La ordinul DV.N0. 133/107.161-E din 23 Ia-

 

 

OBIECT:

portăm relaţii a predicatorii .tisti au cunoş­tinţă de ord.M.Cul­telor. ­nuarie a.c. raportăm următoarele:              #

sf CONSTANTiA DORIAM, vicepreşedintele Unin-nei Baptiste a spus că există un ordin dat de M.A.I. prin care se intercize deplasarea predicatorilor din-tr'o localitate intr'alta fără autorizaţie specială,lu cru pe care la adus la cunoştinţă tuturor predicatorii» la "Cercul Vestitorilor Evanghelici", insă Uniunea Bap­tistă respectiv secretarulgenera 1/VIORE^BAROIU nu a adus la cunoştinţă acest ordin tuturor Comunităţilor, in speranţa că se va revoca acest ordin şi pānă atunci predicatorii să nu stea in oraşe si sate de reşedinţă, inactivi ci să se mai deplaseze pe proprie răspundere.-

Pe de altă parte spera să obţină autorizaţii speciale de deplasare in provincie pentru toţi predica­tori^ -

La īntrunirea din 10 Sept. 1949 a preşedinţi­lor de Comunităţi., convocată de Uniunea Baptistă,VIOREL


 

GARQIU a spus că^există un ordin dat de către Minister, pa pentru deplasări dintr'o localitate intr'alta a ore-di cat orilor este nevoe de autorizaţie specială','lucru pe care nu l-am adus la cunoştinţă tuturor comunităţilor si cred că am făcut mai bine că nu a fost adus la cunoş­tinţă acest ordin.

MAIOR DE SECURITATE*j)       / Negruanu, I.

0 parte din delegaţi a spus că pentru unii a, fost b£ne, iar pentru alţii a fost rău, că nu au ştiut au avut neplăceri cu autorităţile.-

■jBECTTRITATE

 

Dacă pānă īn anul 1949 puteau să existe mai multe comunităţi baptiste īntr-un judeţ (ex. Īn Bucureşti erau patru, la un moment dat cinci), tot pe la sfārşitul anului 1949 īncepe o reorganizare a comunităţilor īn sensul că īntr-un judeţ putea funcţiona doar o comunitate, īnsă o comunitate putea cuprinde mai multe judeţe. Īn felul acesta s-a ajuns la un număr mic de comunităţi, adică şase.167 Noile comunităţi, restructurate, au ţinut apoi şedinţe pentru alegerea unui nou comitet de conducere, iar fişele personale ale acestor noi conducători erau completate de direcţiunile locale ale Securităţii şi īnaintate DGSP Bucureşti. Astfel Securitatea avea īn permanenţă o bază de date actualizată cu privire la conducătorii baptiştilor. Acest lucru nu se īntāmpla doar cu membrii comitetelor de conducere ai Uniunii şi comunităţilor, ci şi cu cei ai bisericilor. De īndată ce un credincios era ales īn comitetul bisericii, i se īntocmea o fişă personală.168

Īn anul 1950 se aprobă prin Decretul 1203/1950 al prezidiului Marii Adunări Naţionale Statutul Cultului Creştin Baptist din Romānia şi Mărturisirea de credinţă ca CCBR, care va reglementa activitatea cultului pe restul perioadei comuniste.

Se poate observa prin anul 1951 că oficierea botezurilor īn aer liber era făcută cu multă precauţie. La apă se deplasau doar cel care boteza, candidaţii şi cāţiva fraţi care păzeau hainele. Chiar şi cu aceste precauţii, Securitatea ştia şi supraveghea orice mişcare, avānd agenţi infiltraţi care puteau da raportul asupra celor desfăşurate la săvārşirea actului de cult.169 Securitatea era informată cu privire la toţi seminariştii care plecau de la seminar īn vacanţă sau cu repartiţie la absolvire şi se ordona urmărirea lor īn localităţile unde erau repartizaţi pentru practică sau slujire.170 Pentru exemplificare, la ordinul DGSP Bucureşti adresat DGSP Regiunea Iaşi cu privire la seminaristul Trifu Ioan "numit ca ajutor de predicator pe lāngă biserica baptistă Iaşi", DGSP Regiunea Iaşi īl identifică pe acesta şi īl supune urmăririi.

 

Se ridică īntrebarea, cum de ştia Securitatea toate detaliile cu privire la seminariştii baptişti? Răspunsul este simplu, Securitatea avea informatori infiltraţi printre cei de la Seminar. Īn 20 decembrie 1950 DGSP (care devine Direcţia Generală a Securităţii Statului - DGSS) dă ordin, la propunerea DGSS Regiunea Bucureşti, să se realizeze "pătrunderea" īn obiectivul Seminarului Baptist Bucureşti.  La acest ordin DGSS, Regiunea Bucureşti răspunde pe 9 mai

1951 că, "[l]a Ord. Dvs. Nr. 133/142053/E. din 20.XII.1950, raportăm că s-a realizat pătrunderea

informativă īn cadrul Seminarului Baptist, propusă de noi."171 De asemenea, cu ani mai tārziu, īntr-un "Raport privind stadiul muncii informativ-operative īn mediul elementelor din īnvăţămīntul teologic" din 12 decembrie 1980, se menţionează că īn cadrul a 4 institute şi 10 seminarii teologice existente īn Romānia, īntre care era şi Seminarul Baptist din Bucureşti, īn perioada 1979-1980, "organele de securitate au īntreprins măsuri complexe vizīnd crearea unui potenţial informativ, atīt cantitativ, cīt şi calitativ, pentru cunoaşterea şi prevenirea stărilor negative şi ostile, folosind metode şi procedee specifice muncii. Supravegherea informativă şi situaţia operativă prezentă este controlată cu un număr de 150 de surse [a se citi informatori, n.a.], din care 40 sīnt cadre didactice. Din totalul acestor surse, 50 au fost recrutate īn cursul

anului 1980." 172 Securitatea avea grijă ca īn permanenţă să aibă la dispoziţie surse de informare atāt īn rāndul profesorilor cīt şi īn rāndul studenţilor la teologie. Īn fiecare promoţie existau surse de informare printre studenţi. Īn planul de măsuri ce īncheia raportul mai sus menţionat se spunea că pentru "creşterea eficienţei muncii pe linia cunoaşterii şi prevenirii s-au prevăzut īn cadrul planurilor de măsuri, recrutarea - īn cursul anului 1981 - a unui număr de 80 de surse din

rīndul acestor categorii de cursanţi".173

Īn anul 1951 are loc Congresul CCBR (al XXII-lea) la Bucureşti īn perioada 28-29 iulie 1951. La acest Congres a fost ales preşedinte fr. Goga Dănilă, vicepreşedinţi fr. Constantin Adorian şi Barnaba Bokor, secretar general fr. Ioan Rusu, secretar general adjunct fr. Ioan Isaac şi casier fr. Ioan Dan.174 Īn rāndul acestor fraţi Securitatea avea un informator "IVĂNUŞ" care oferea informaţii din profunzime. Īn luna iunie 1952 au avut loc o serie de şedinţe prin toate comunităţile regionale baptiste īn care, sub supravegherea īmputernicitului cultelor local, s-a discutat: apelul conferinţei cultelor de la Moscova, problema certificatelor pentru păstori şi autorizaţiilor pentru biserici, īndrumările administrative interne din partea Uniunii şi probleme de actualitate precum predarea cotelor de producţie la stat şi campania agricolă. Cu privire la şedinţa de la Bucureşti, din această serie, sa luat măsura: "informatorii «Luca» şi «Ivănuş», au fost dirijaţi să participe la şedinţa din Bucureşti dela 13 iunie a.c. Informatorul «Ivănuş» fiind īn comitetul de conducere al cultului, a fost īndrumat să participe la aceste şedinţe.175 Aceste şedinţe erau strict supravegheate de Securitate, īntocmindu-se raport cu privire la felul īn care s­au desfăşurat şi la problemele ivite. Direcţiilor regionale ale Securităţii din localităţile unde s-au ţinut aceste şedinţe li s-au trimis ordine de supraveghere similare cu cele prezentate mai jos.

 

Răspunsul Securităţii regionale din oraşul Stalin (Braşov) la ordinul de sus s-a trimis printr-o telegramă cu următorul conţinut:

 

 

"TELEGRAMA

CĂTRE DGSS BUCUREŞTI

Din or. Stalin Nr. 1199 260 25/6 7 55

La ordinul dvs Nr. 344/76100 din 23 iunie 1952 referitor la Adunarea Generală a Comunităţii Baptiste ţinută īn ziua de 20 iunie a.c. raportăm: īn cadrul şedinţei ţinute la data de mai sus au fost discutate probleme cu caracter religios iar după aceasta īn cadrul şedinţei s-a prelucrat apelul pentru pace către toţi credincioşii comunităţii Mara Cornel/Mara Cornel din cadrul Uniunii Baptiste din Bucureşti nu a participat nimeni. Totuşi trebuiea să vie secretarul Rusu dela Bucureşti īnsă nu se cunosc motivele pentru care nu a venit. Starea de spirit īn general a fost liniştită, nu s-a constatat comentarii duşmănoase regimului. Menţionăm căci cu această ocazie nu s-a discutat problema colectărilor sau īnfiinţării GAC stop. Spre sfārşitul şedinţei s-a ţinut o slujbă obişnuită la care au participat mai mulţi credincioşi, aproximativ 80-100. Cu această ocazie predicatorul Kelemen din Martiniş raionul Odorhei a predicat legānd predica de evenimentele politice, de cauza păcii, īndemnānd credincioşii să sprijine acţiunea de luptă pentru pace. Nici de această dată nu s-au constatat comentarii duşmănoase stop. Menţionăm că informatorii din acest obiectiv au participat la această adunare īnsă īntālnirea cu ei trebuia să aibă loc joi 26 iunie 1952 conform īntālnirilor organizate. Acesta fiind motivul pentru care nu s-a raportat īntrucāt pānă la această īntālnire nu s-a cunoscut de către noi cum s-a desfăşurat şedinţa. menţionăm īnsă că īnainte de această şedinţă cu o săptămānă, īntrucāt aveam cunoştinţa că se va ţine şedinţa, am canalizat īn acest sens informatorul PANFIL 10 care de altfel ne-a sesizat desfăşurarea şedinţei. Vom raporta de urmare mai detailat cum s-a desfăşurat şedinţa.

 

Col. de Sec. Patriciu Mihai                     Nr. 344/85717 din 25 iunie 1952"176

Raportul Īmputernicitului Ministerului Cultelor din zona Clujului trădează o mare satisfacţie faţă de modul cum a decurs īn zona sa şedinţa din această serie. Oare Domnul Dumnezeu cum a privit din ceruri la această şedinţă?

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum īntr-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei īntr-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfānt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre māntuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfārşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Īnapoi Īnainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate