Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Cartea Pasi

Cultul Creştin Baptist din România in perioada comunista

(continuare)

 

Efectul schimbării strategice a discursului internaţional comunist cu privire la religie a repercutat de-a lungul deceniilor următoare. Creştinismul, pe plan internaţional a început să aibă o deschidere din ce în ce mai mare faţă de o alianţă marxist-creştină. Alarmat de creşterea acceptării de către creştini a eticii sociale marxiste, mai ales în rândurile evanghelicilor, profesorul de teologie şi etică Klaus Bockmuehl de la Regent College, Oxford, publică în 1980 cartea The Challenge of Marxism: A Christian Response (Provocarea marxismului: un răspuns creştin) prin care distruge iluzia creării "omului nou", arătând printre altele contradicţiile unei perspective deterministe care încearcă să dezvolte un sistem etic.51 Bockmuehl este precedat însă, în acest demers, de pastorul Richard Wurmbrand care publică în limba franceză în 1976 cartea Karl Marx et Satan, prin care arată substratul demonic al învăţăturii marxiste şi incompatibilitatea ei cu învăţătura creştină.52

KGB-ul (N.K.V.D.) rusesc şi celelalte aparate de securitate şi represiune din ţările blocului comunist au folosit de timpuriu paravanul bisericii pentru a implementa strategia comunistă atât pe plan naţional cât şi internaţional. Prin urmare, aceste aparate au infiltrat securişti în rândurile clerului sau au racolat conducători bisericeşti în rândurile lor.53 Spre exemplu, ofiţerul de carieră N.K.V.D. Karpov a studiat o perioadă îndelungată ceremoniile ortodoxe ruseşti, sacramentele, învăţătura teologică fiind abilitat să poarte conversaţii în profunzime cu orice demnitar bisericesc pe terenul acestuia. Karpov a fost infiltrat printre demnitarii bisericii ortodoxe ruseşti şi a fost propus de Stalin în 1943, la o conferinţă în Kremlin cu patriarhii şi înalţii demnitari ai Bisericii Ortodoxe Ruse să reprezinte Biserica Ortodoxă în Consiliul Sovietic al Miniştrilor, lucru care s-a aprobat cu aplauze din partea celorlalţi coreligionari.54

Operarea serviciilor secrete sub acoperirea pastorilor baptişti ruşi şi demascarea câtorva agenţi KGB conspiraţi în persoanele unor conducători de frunte ai Uniunii Generale a Consiliilor Bisericilor Evanghelice-Baptiste (VSEHB) au fost semnalate Occidentului de către Georghi P. Vins (aflat în exil în SUA după 8 ani de temniţă în Rusia, pe motiv de credinţă) printr-o conferinţă, "Vocea Bisericii Persecutate", ţinută în paralel cu Congresul Alianţei Mondiale Baptiste din 8-13 iulie 1980, Toronto, Canada. Pe toată durata evenimentului Congresului Alianţei Mondiale Baptiste, în afara arenei Mapple Leaf Gardens, locul desfăşurării congresului, au fost demonstraţii de protest împotriva prezenţei delegaţiei oficiale a baptiştilor ruşi, arătând că anumiţi membri ai delegaţiei erau agenţi ai KGB-ului sovietic.55 O situaţie similară s-a întâmplat şi la Hamburg, cu ocazia Congresului Federaţiei Baptiste Europene din 1-5 august 1984. Oficialii ambelor organizaţii baptiste au refuzat să ia în considerare protestele şi să militeze pentru cauza baptiştilor ruşi prigoniţi din biserica neînregistrată, datorită obiecţiilor vehemente ale delegaţiilor oficiale baptiste ruse. Liderii BWA (Alianţa Baptistă Mondială), Duke K. McCall şi Gerhard Claas, nu au luat nici o poziţie, ci doar au îndemnat la reconciliere tabăra militanţilor baptişti din ilegalitate şi tabăra Uniunii oficiale din Rusia; iar liderii EBF (Federaţia Europeană Baptistă) au justificat, în particular, lipsa luării unei poziţii, prin teama de a nu provoca neplăceri fraţilor lor din Rusia.

 "În mod neoficial, Congresul EBF îşi justifică urechea surdă faţă de persecuţiile creştinilor din blocul estic afirmând că nu vrea să pună în pericol colegii ei din Uniunea Sovietică. Biroul Congresului a declarat că este posibil ca delegaţii să fie îngreunaţi în activităţile lor sau li se pot refuza permisele de ieşire din ţară pentru congresele viitoare."56 Dezvăluirile relaţiei conducătorilor baptişti ruşi cu KGB-ul, Georgi Vins le-a făcut cunoscute şi sub forma unei broşuri intitulate KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle, distribuite cu ocazia congresului EBF-ului mai sus menţionat. (Vezi ANEXA KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle), p. 206)

De asemenea, pentru o mai bună înţelegere a situaţiei baptiştilor din Rusia şi apoi din România, pentru exemplificarea posibilităţii reale de a rezista regimului şi compromisurilor în materie de convingeri religioase este imperativă consultarea materialului inclus în ANEXA Experienţa fraţilor ruşi. Parcurgerea acestui material va crea un fundal interpretativ pentru eşecurile din viaţa Cultului Creştin Baptist din România.

1.5 Situaţia Cultului Creştin Baptist în perioada premergătoare recunoaşterii în calitate de cult

Situaţia baptiştilor din România în perioada antonesciană a fost nespus de grea, întrucât, România fiind aliată cu ţările Axei împotriva Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii, aceştia au fost văduviţi de intervenţiile celor mai influenţi fraţi de credinţă din Occident. Au funcţionat în stare de ilegalitate şi au încercat pe multiple căi să obţină intrarea în starea de legalitate.

Nu sunt cuvinte care să poată exprima suferinţele baptiştilor din această perioadă. Bătăi, arestări, deportări, amenzi, închiderea bisericilor, confiscarea bunurilor şi clădirilor de cult, convertiri cu forţa la ortodoxie şi, cel mai trist pentru părinţii credincioşi baptişti, botezarea forţată a copiilor lor în cultul ortodox, împotriva convingerilor lor religioase şi împotriva conştiinţei lor etc. Se redau în continuare doar câteva documente din arhiva Siguranţei Statului.

 

Nu sunt cuvinte care să poată exprima suferinţele baptiştilor din această perioadă. Bătăi, arestări, deportări, amenzi, închiderea bisericilor, confiscarea bunurilor şi clădirilor de cult, convertiri cu forţa la ortodoxie şi, cel mai trist pentru părinţii credincioşi baptişti, botezarea forţată a copiilor lor în cultul ortodox, împotriva convingerilor lor religioase şi împotriva conştiinţei lor etc. Se redau în continuare doar câteva documente din arhiva Siguranţei Statului.

 

 

 

 

 

În ciuda acestei suferinţe lucrarea lui Dumnezeu a propăşit, suflete se întorceau la Dumnezeu iar bisericile baptiste, deşi în ilegalitate, au dăinuit prin providenţa lui Dumnezeu. Acesta este şi cazul bisericii baptiste din Şos. Mihai Bravu nr.106, Bucureşti (B.C.B. "Sfânta Treime" acum cu sediul în Str. Iuliu Valaori nr.20). Pastorul luteran Richard Wurmbrand, după o vizită în România post-decembristă, îşi deapănă astfel amintirile:

"Duminică am ţinut primul meu serviciu divin în Biserica Baptistă din strada Profesor Iuliu Valaori din Bucureşti. Intr-un fel, eu am fost întemeietorul acestei biserici.

Cei dintâi care au persecutat pe evanghelişti în România nu au fost comuniştii. În 1940 a ajuns la putere «Garda de Fier» care era formată din fanatici ortodocşi. Primul lucru pe care l-au făcut a fost acela de a interzice bisericile: baptistă, adventistă, penticostală şi pe creştinii după Evanghelie. Toate clădirile acestora au fost închise. Apoi mareşalul Antonescu s-a lipsit de «Garda de Fier» şi şi-a întemeiat propria lui dictatură, care a interzis din nou libertatea religioasă. Nici o biserică evanghelică în limba română nu a rămas deschisă. Mulţi creştini evanghelici basarabeni şi bucovineni au fost condamnaţi până la douăzeci de ani de închisoare. Biserica ortodoxă se afla în mod sigur în spatele acestei persecuţii. România n-a cunoscut o reformă religioasă. Biserica ortodoxă este tot atât de autoritară precum a fost biserica catolică înainte de Vatican II.

Toate bisericile luterane erau libere, cu excepţia bisericii mele, pentru că eu eram evreu şi tot evrei erau şi majoritatea celor din biserica mea (guvernul era foarte înverşunat împotriva evreilor). Episcopul luteran Staedel nu era înclinat să ne apere[...] Astfel noi, baptiştii şi alţi fraţi din bisericile evanghelice, am început, să ne adunăm în ilegalitate. Spre sfârşitul războiului, ambasadorul Suediei, van Reuterswarde, a reuşi să obţină libertatea de a ne aduna. Intr-o singură zi, am scos toată mobila din apartamentul nostru şi l-am transformat în locaş de închinare. De îndată ce acest lucru a ajuns cunoscut, sute de fraţi din toate denominaţiunile au început să vină la serviciile noastre divine pe care trebuia să le ţinem duminica. Astfel, noi eram singura biserică evanghelică de limbă română care funcţiona.

 

Când naziştii au pierdut războiul, biserica mea s-a bucurat din nou de libertate religioasă şi -a fost redată fosta clădire.  Împreună cu baptiştii ce se adunaseră cu noi am format o biserică baptistă.  Aceasta a devenit biserica baptistă "Sfânta Treime"  care acum se află în strada Profesor Iuliu Valaori. Astfel, într- un anumit sens, pastorul acestei biserici, Vasile Taloş, este succesorul meu.62

50        Communist Exploatation of Religion: Hearing Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee of the Judiciary United States Senate Eighty-Ninth Congress - Testimony of Rev. Richard Wurmbrand, Diane Books Publishing Co., 1982, p. 511.

51        Klaus Bockmuehl, The Challenge of Marxism: A Christian Response, Leicester: IVP, 1980; Colorado Springs: Helmers & Howard, 1986.

52        Richard Wurmbrand, Karl Marx et Satan, Paris: Poche, 1976; În limba română această lucrare Marx şi Satan este tipărită de Wurmbrand în 1944, însă ea este introdusă din nou, în mod clandestin, în România pe la sfârşitul anilor '70, iar ediţia în limba engleză apare mai târziu, prin anul 1986.

53        The Soviet Union, from Lenin to Khrushchev, Facts on Communism, vol.II, Washington: United States Government Printing Office, 1960, p.75-76, 135, 176, 184, 201, 230-232, 312.

54        Ibidem, p. 231

55        Fellowship defeats dispute as BWA emphasis, The New York Baptist, vol. 12, nr. 7, iulie 1980, pg.1-2.

56        Hubert Huber, Official Soviet Baptists seen tied to KGB, New York Times, 24 august, 1984.

57        ACNSAS, D 6902/1, p. 456. Informaţia nu a fost confirmată de către Siguranţă.

58        ACNSAS, D 6902/1, p.460

59        ACNSAS, D 6902/1, p. 461

60        ACNSAS, D 6902/1, p. 459.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate