Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

 

 

Formarea prin Suferință – Cursul pe care nu poți să-l alegi

 

Tot mai mult auzim despre lucrători sau familiile lor care trec prin suferință. Acesta nu a ocolit nici familia noastră în ultimii doi ani, recent Felicia, soția mea, a trecut printr-o operație dificilă. Suferința slujitorilor bisericii nu este nouă, dar parcă s-a intensificat în ultima vreme. Astfel mi-a fost dat să aud credincioși ridicând întrebarea:De ce suferă slujitorii? Alții nu s-au mulțumit doar să ridice întrebări, ci s-au aventurat în judecați crezând că ei au răspunsul. Un fel de reeditare parțială a experienței lui Iov, în care Iov este bombardat în mijlocul suferinței cu soluțiile, aparent absolutiste, ale prietenilor săi.

        

Zilele acestea când a reînceput școala nu putem să nu ne readucem aminte despre suferință din această prespectivă. Școala informează. Experiența formează. Suferința este cursul pe care nu poți să-l alegi. El face parte din curriculum obligatoriu pentru sărbătoarea de absolvire din ceruri. Dacă nu ai parcurs încă acest curs nu te amăgii, el este în programa obligatorie. Și tu vei ajunge acolo într-un fel sau altul. Chiar dacă nu ai ales acest modul vei avea parte de el. Impresia că suferința le este dată doar unora fie datorită unor aspecte  negative din viața lor care trebuie corectate, fie datorită unui privilegiu special (”Să suferi cum a suferit Domnul”) este contrazisă de Noul Testament[1]. Noi toți am suferit și vom suferi. Suferința este una dintre modalitățile lui Dumnezeu de formare a caracterului nostru. El ne sfințește prin suferință, astfel toți avem nevoie de sfințire.  

        

Ca și ucenicii pe Marea Galilelii[2] și noi îl urmăm pe Isus chiar și prin furtuni. Orice  ucenic înrolat în școala uceniciei are nevoie de furtuni pentru a învăța, la fel ca cei 12 ucenici, renunțarea la control personal asupra vieții și dependența de Învățătorul pentru propria viața. Furtunile ne învață că nu putem controla viața în aspectele esențiale ale ei, în ciuda strădaniilor, competențelor și experiențelor acumulate. Furtuniile pun în lumină, pe de-o parte, mai degrabă pierderea controlului și limitările noastre, iar pe de altă parte ne ajută să vedem încă odată pe Cel care are controlul absolut.

 

O altă mărturie a prezenței încercărilor în viața celor care-L urmează și slujesc pe Domnul Isus este apostolul Pavel. În a doua scrisoare a lui Pavel către Corinteni[3] el discută unele dintre lucrurile abordate anterior, dar, de asemenea, se ocupă cu probleme noi. În timp ce în 1 Corinteni a cerut credincioşilor să fie uniți între ei, în această scrisoare Pavel îndeamnă biserica să fi unită cu el prin recunoșterea apostoliei sale. Cei din Corint care se împotriveau lui Pavel au subestimat calitatea lui de apostol și au subminat munca lui, pretinzând că suferința lui (11:24-29) dovedește că nu este un adevărat apostol. Cât de aproape sunt interpretările contemporane întâlnite în teologia prosperității (”Dacă este   într-adevăr slujitorul lui Dumnezeu cum poate să sufere?”) sau în judecățile izvorâte din legalism (”Vezi dacă nu a fost un păstor cum trebuie a avut Dumnezeu grijă de el”; ”Suferă pentru că nu mi-a făcut dreptate”{o spun cei disciplinați}; și altele...) de acest fel în care cei din Corint se raportau la Pavel. Descoperirea acestui fapt poate fi o încurajare pentru slujitoririi care trect prin suferință. Nu ești primul contestat și judecat în slujirea pe care o faci. Nu ești primul care atunci când îți este cel mai greu în loc să primești încurajare se vor găsi unii ca să te judece.

 

2 Corinteni este în parte o ”teologizare” a intersecției dintre suferință și slujire. Termenul thlipsis[4] care înseamnă durere, persecuție, necaz, este menționat de nouă ori de apostol în această epistolă (1:4 [de două ori],1:8; 2:4; 4:17; 6:4; 7:4; 8:2, 13) fiind tradus în limba română prin diferiți termeni. De asemenea Pavel folosește și corespondenți ai termenului thlibo sensul propriu al acestuia fiind a presa (așa cum sunt presați strugurii la presă; o modalitate de comprimare), a îngusta, iar în sens figurat a fi în necaz, a fi în durere[5], acesta fiind întâlnit în 2 Corinteni de trei ori (1:6; 4:8;7:5). Această aplecare a apostolului Pavel spre tema suferinței este susținută nu doar de limbajul folosit, dar și de porțiuni întregi de texte care vorbesc despre necazurile lui (1:3–11; 4:8–11; 6:4, 8–10; 7:5; 11:23–28; 12:7–10), dar și despre încurajarea primită (1:3–6; 2:7; 7:4, 6–7, 13)[6].

 

Warren Wiersbe descrie tema întregii epistole ca fiind Încurajarea lui Dumnezeu[7], acest lucru este susținut de însuși scopul epistolei. Mai întâi el a vrut să încurajeze Biserica să ierte și să restaureze pe cel disciplinat (2 Cor. 2:6–11), cât și de a fi parte în împlinirea nevoilor sfinților din Iudea (2 Cor. 8-9). Pe lângă acestea el dorește să explice celor din Corint planurile lui (2 Cor. 1:15–22) și să reafirme autoritatea lui de apostol (2 Cor. 4:1–2; 10–12). Epistola este scrisă într-o abordare foarte personală,”o imagine a inimii unui păstor poate fi găsită în modul în care apostolul Pavel păstorește pe încăpățânații de corinteni și ne descoperă o dragoste care vine de la Dumnezeu”[8]. Pavel în această epistolă împărtășește simțămintele lăuntrice ale sale în încercarea de aș ajuta cititorii să înțeleagă principiile pe care ar trebui să se fundamenteze lucrarea în vederea așezării unei temelii sănătoase pentru lucrarea în care suntem implicați personal.

 

Deci în a doua epistolă către Corinteni găsim perspectiva unui lider cu privire la necazurile de care a avut parte. El nu își ascunde necazurile și nu exagerează amploarea lor pentru a fi perceput ca un martir. Descrierea suferințelor lui este o dovadă de vulnerabilitate, dar și un prilej de învățare din și prin exemplul personal a credincioșilor din Corint și a celor din toate timpurile. Lucrătorii au necazuri și vor avea necazuri. Pavel a avut parte de mai multe necazuri Nu ai vrea să asculți la un lucrător care vrea să-ți spună despre experiența și perspectiva lui cu privire la necazuri? Cum ne formează Dumnezeu ca lucrători prin necazuri?

 

SUFERINȚA ÎMBUNĂTĂȚEȘTE RELAȚIILE

 

În prima secțiune cu privire la experiența lui Pavel în suferință – 2 Corinteni 1:3-11- sunt menționate două relații care au fost afectate de aceasta: relația cu Dumnezeu și relația cu ceilalți.

 

Suferința ne crește în relația noastră cu Domnul. Suferința contribuie la dezvoltarea închinării în viața noastră. Ca rezultat al suferinței Pavel spune ”Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mîngîieri” (1:3). Eulogetos (Binecuvantat) nu este altceva decât o elogiere a lui Dumnezeu pentru binele care ne-a fost conferit. Dumnezeu își extinde glorificarea prin lucrarea suferinței în viața copiilor săi. Astfel suferința fixează în mintea noastră divinitatea și caracterul lui Dumnezeu (Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri).Este o lecție de teologie sistematică aplicată a cărui conținut nu se uită niciodată.   

 

Suferința lucrează în direcția închinării noastre față de Dumnezeu, dar și la încrederea noastră în izbăvirea Lui. Ea ne descoperă că putem să ne încredem numai în Dumnezeu pentru orice situație din viața noastră. Pavel descrie experiența lui astfel:

În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne -a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gîndul că trebuie să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care înviază morții.[9]

 

Necazurile ne arată limitările noastre și zbaterea din inima noastră, o căutare după soluții, dar și o capitulare înaintea lui Dumnezeu.El este singurul care ne aduce mângâierea și singurul în care ne putem încrede. Care este psalmul pe care l-ai scrie după o situație de încercare? Ce ai învățat despre Dumnezeu prin situațiile dificile prin care ai trecut?

 

Suferința contribui și la dezvoltarea relațiilor cu alții. Pavel repetă în text să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz, pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, sîntem pentru mîngîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi. Astfel suferința nu este un eveniment izolat care se întâmplă în viața noastră. Suferința ne conectează cu ceilalți. În și prin suferință noi putem sluji celor de lângă noi, fiind făcuți competenți și credibili pentru slujirea altora. Noi nu putem să-I conducem pe alții unde noi nu am fost mai întâi. Acest fapt este posibil numai dacă am primit mângâierea Domnului, ca mai apoi să o putem oferii și noi la rândul nostru. Cuvântul ”mângâiere”, paraklesis, apare de zece ori în versetele 1-7 care literar înseamnă ”a chema la o parte” [10], ”o chemare aproape” (pentru ajutor)”, ”mângâiere”, ”consolare”[11]. Acesta este același cuvânt folosit de Domnul Isus în Ioan 14:16 pentru Duhul Sfânt, Mângâitorul. Ce mângâiere și bucurie să știm că Dumnezeu stă de partea noastră să ne ajute atunci când trecem prin probleme (Isaia 41:10,13; 43:2-3).        

 

Relațiile din familie devin mai profunde prin și după trecerea prin suferință. În suferință învățăm adevăratele valori, eliberându-ne de activism și arătând apreciere pentru oameni, în special pentru cei din familiile noastre. De asemenea părtășia cu cei credincioși devine mai profundă. În suferință lucrătorii și credincioșii sunt conectați prin rugăciune ”voi înşivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţămiri lui Dumnezeu pentru noi” (2 Corinteni 1:11). Nici un curs din programa de pregătire pentru slujire nu are un impact mai mare asupra dezvoltarea relațiilor decât experiența suferinței. Suferința nu se învață pe deplin decât atunci când este experiementată. Relațiile interumane nu pot fi înțelese și nu se dezvoltă pe deplin decât atunci când sunt văzute în acțiune. Suferința demoleză zidurile instituționalismului și transformă Biserica într-o comunitate.

 

(continuare numărul următor)

horizontal rule

Note de subsol:

 

[1] 1 Petru 2:21 - Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă , ca să călcați pe urmele Lui.

[2] Marcu 4:36-41

[3]The Holy Bible : English standard version. 2001 (2 Co). Wheaton: Standard Bible Society.

[4]Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. (1983-c1985). The Bible knowledge commentary : An exposition of the scriptures (2:554). Wheaton, IL: Victor Books.

[5] BibleWorks 7, Strong Concordance 2346

[6]Wiersbe, W. W. (1997, c1992). Wiersbe's expository outlines on the New Testament (472). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[7]Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' series"--Jkt. (1 Co 16:10). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[8] Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. (1983-c1985). The Bible knowledge commentary : An exposition of the scriptures (2:551). Wheaton, IL: Victor Books.

[9] 2 Corinteni 1: 8-9

[10]Wiersbe, W. W. (1997, c1992). Wiersbe's expository outlines on the New Testament (476). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[11] Strong’s Concordance nr. 3874

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate