Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

horizontal rule

Conducerea colectivă a Bisericii

Partea II - Formarea sau Transformarea Conducerii Colective

 

Întreaga argumentaţie despre necesitatea și importanța echipei rămâne fără efect dacă conducerea colectivă  rămâne doar la nivelul afirmaţiilor şi nu se ajunge la avea o echipă de slujitori. Astfel  ies în evidenţă câteva  întrebări din dorinţa de a  avea o echipă de succes . Este comitetul tot una cu conducerea în echipă? Ce face dintr-un comitet o echipă? Cât de congregaţionali mai rămânem atunci când vorbim de formarea echipei? Are pastorul vreun rol în formarea echipei sau echipa de conducere este alegerea exclusivă a Bisericii şi pastorul ar trebui să facă echipă cu cei aleşi de Biserică? Există posibilitatea realizarii unor echipe în Bisericile mici?

 

Cele mai multe cărţi de specialitate vorbesc despre formarea echipei fără a ţine cont de sistemul congregaţional existent, prezentând procesul de formare a echipei  cu precădere la plantarea unor noi Biserici. Alţii se resemnează cu ideea că lucrul în echipă este un ideal frumos ,dar imposibil de aplicat în sistem congregaţional.

 

Este posibil ca unii să se rezume la a discuta de echipă în ceea ce priveşte  personalul duhovnicesc şi administrativ angajat.

 

1.    Rolul pastorului în formarea şi transformarea echipei

Un rol important în construirea unei echipe şi funcţionarea corespunzătoare îl are  pastorul. Chiar dacă acesta slujeşte într-un sistem congregaţional el poate contribui la construirea unei conduceri colective în Biserica pe care o păstoreşte. Cu siguranţă procesul poate fi mai lent atunci când este vorba de o biserică existentă unde necesită o transformare a mentalităţii şi unde nu este vorba de un personal angajat prea numeros. În mod concret ce poate face acesta pentru atingerea acestui obiectiv?

 

Putem vorbi de câteva etape în ce priveşte realizarea acestui obiectiv :

 

În primul rând contează mentalitatea pastorului cu privire la lucrare

Convingerile pastorului cu privire la Biserica şi la conducerea Bisericii îşi pune amprenta asupra lucrării lui. Pastorul poate fi iniţiatorul procesul de transformare a lucrării Bisericii, sau poate fi cea mai mare piedică în calea acestuia.

 

Nesiguranţa pastorului în ceea ce priveşte lucrul într-o echipă poate să aibă, printre altele, următoarele cauze:

         -  Dorinţa de a nu pierde controlul în slujire

         -  Lipsa de disponibilitate de a împărţii aprecierea şi reputaţia care vin în urma unei slujiri   bune

         -  Nu doreşte să împartă afecţiunea membrilor lui cu alţii

         -  Este nesigur cu privire la competenţa lui 

 

În urma unor cercetări Calvin Miller scria că "personalul unei biserici nu va creşte mai mult de două persoane deoarece cei mai mulţi pastori sunt prea nesiguri. Aceşti lideri nesiguri nu pot împărţi gloria şi veneraţia membrilor cu mai mult decât o altă persoană"[1].

 

Printre adevărurile Scripturi de care pastorul trebuie să fi convins şi să le transmită altora este relaţia pastori– prezbiteri. Bill Lawerence se întreabă astfel:

 

Cine are autoritatea de a conduce biserica, pastorul sau comitetul? Răspunsul este: niciunul. Toată autoritatea îi aparţine lui Christos … Sub conducerea Sa prezbiterii sunt întotdeauna la plural … Nici o aventură omenească nu se face fără o conducere omenească. Cele două extreme ale conducerii colective şi ale conducerii dominatoare nu sunt eficace. Conducerea colectivă (fără o autoritate umană stabilită) a fost rareori productivă într-o perioadă îndelungată şi nu există un model al acesteia în Biblie.[2] 

 

Pastorul se află într-o relaţie întreită cu prezbiterii Bisericii: de subordonare, egalitate, conducere.  Ca prezbiter individual, el va fi subordonat consiliului prezbiterilor, ca întreg. Aceasta este adevărat pentru fiecare prezbiter în parte. Ca membru în grupul prezbiterilor, păstorul este unul dintre egali. Nici unul dintre prezbiteri nu are o valoare sau autoritate mai mare decât ceilalţi. Ca şi conducător al slujirii din biserică, păstorul este cel ce conduce pe ceilalţi prezbiteri. Toate aceste trei sunt valabile în acelaşit timp.

 

Titlul de pastor nu îl plasează în mod automat în fruntea echipei.El trebuie să fie acel  prezbiter cu darul de conducere care, în mod natural, trebuie să devină un lider al prezbiterilor şi al bisericii.

 

Un anumit om poate fi numit “pastor” al bisericii şi aceasta îi dă o anumită autoritate. Oricum, aceasta nu îl face nicidecum un lider, cu excepţia sensului poziţional.Un păstor devine lider atunci când exercită conducerea şi oamenii aleg să-l urmeze. Conducerea este încrederea acordată liderilor de către cei ce-i urmează pe baza unui caracter demonstrat, a competenţei în lucrare şi a relaţiei de dragoste.

 

O filozofie Biblică cu privire la lucrare, incluzând înţelegerea cu privire la rolul său şi relaţia cu ceilalţi, este fundamentală pentru lucrul în echipă. Dacă pastorul crede în echipă va promova acest lucru la nivelul Bisericii.

 

În al doilea rând este importantă predicarea adevărurilor Biblice cu privire la Biserică şi Conducere

Nu este suficient ca pastorul să aibă convingeri Biblice cu privire la lucrare, dar el va trebui să folosească predicarea pentru a transmite acele adevăruri Bisericii. În planul de predicare va trebui anual să vorbească despre acele lucruri, într-o formă sau alta. Va trebui să transmită acele adevăruri cu perseverenţă pentru că o singură predică nu va schimba mentalitatea Bisericii. Un adevăr important de prezentat este acela al calificărilor pentru slujire.

 

În al treilea rând în formarea şi transformarea echipei putem vorbi de pregătirea slujitorilor şi a  potenţialilor slujitori. Slujba principală a liderului este echiparea. De unde ar trebui să înceapă această echipare, deci schimbarea de paradigmă a Bisericii? Cu siguranţă ar trebui să înceapă cu liderii şi potenţialii lideri ai Bisericii. Pastorul ar trebui să creeze un sistem de echipare pentru slujitorii din Biserică. Aceste sisteme nu sunt sisteme de informare, ci de formare a lucrătorilor. Sunt două procese prin care oamenii sunt formaţi: educare sau îndoctrinare. Educaţia este procesul prin care o persoană este expusă unor cunoştinţe sau situaţii noi şi este ajutată să aplice cunoştinţele respective în anumite situaţii date. Îndoctrinarea este procesul de învăţare prin care o persoană îşi dezvoltă un model strict de gândire şi comportament printr-o referire la o dogmă şi o repetare constantă a anumitor dogme şi linii directoare de la care nu i se permite să devieze.

 

Modul de formare a liderilor ar trebui să fie făcută într-un sistem structurat de transmitere de informaţii şi interacţiune, dar şi în contextul vieţii şi lucrării printr-o relaţie de mentorare sau ucenicizare dintre pastor şi slujitori. 

 

În al patrulea rând este necesară  oferirea de ocazii pentru slujire. În mod treptat pastorul va trebui să implice în lucrare potenţialii slujitori potrivit cu competenţa şi experienţa lor, aceasta fiind parte a echipării lor, împreună cu liderii existenţi. Acest lucru are beneficii asupra prezentului şi viitorului Bisericii. Astfel slujitorii îşi vor demonstra calificarea în lucrare şi Biserica va vedea acest lucru.   

 

În al cincelea rând pentru realizarea şi formarea echipei se cere  adoptarea de către Biserică a valorilor Biblice de conducere  Înainte ca Biserica să discute despre oameni va trebui să adopte pentru ea principiile Biblice cu privire la slujire. Ce fel de  calităţi se cer membrilor pentru a fi lideri? Acest  proces de pregătire a liderilor şi de promovare a valorilor Biblice de conducere sporesc nespus de mult şansa ca echipa Bisericii să fie una duhovnicească şi competentă. Procesul poate dura câţiva ani, dar este un proces sănătos pentru lideri şi Biserică. Nu multe Biserici, în Romania , îşi permit să aibă o echipă executivă de angajaţi care să fie selectaţi urmând un alt proces, mult mai scurt. Deci, pastorul va trebui să lucreze cu slujitorii pe care îi are în Biserică, construind echipa şi lucrând la dezvoltarea ei an după an.

 

2.    Diferenţa dintre comitet şi conducerea colectivă

Un comitet de Biserică nu este în mod automat o echipă eficientă de slujire în Biserică.

Ideea biblică de conducere colectivă a fost preluată de către biserică, dar în schimb are mai mult înfăţisarea unui consiliu de administraţie. Comitetul  tinde să devină mai mult o structură împrumutată din lumea seculară .Ei petrec mai mult timp ocupându-se de gestionarea bunurilor bisericii decât de aspectele spirituale ale bisericii.

 

Comitetul pare să aibă  de multe ori un rol pasiv, membrii comitetului considerâd că singura lor sarcină este să participe la întâlnirile de comitet şi să  aprobe sau să dezaprobe propunerile pastorului. Prezbiterii se văd pe ei mai mult ca ajutoare ale pastorului şi nu ca lucrători cu chemări clare şi contribuţii semnificative la slujirea Bisericii. Constatările lui Bill Hull cu privire la unele comitetele de Biserică sunt următoarele:

 

În mod general se poate spune ca biserica evanghelică este paralizată la nivel de conducere. Lipsa liderilor laici de bună calitate, a oamenilor care să aducă roade spirituale în viaţa lor, ... este un mare handicap pentru biserica locală. Obstacolul cu care se confruntă în acest caz pastorul este acela al încercării de a lucra cu oameni necalificaţi care au poziţii de conducere.În multe cazuri, oameni care nu umblă cu Dumnezeu le spun pastorilor cum să‑şi împartă timpul  şi cum să lucreze.... Cum poate cineva care n‑a adus pe nimeni la Hristos, să conducă o organizaţie care‑şi propune să salveze lumea? Aceasta este enigma bisericii. [3]

 

Un comitet de Biserică este o echipă atunci când ei înţeleg „diferenţa dintre  `a lucra cu alţi oameni` şi `a-şi împărtăşi reciproc vieţile la nivelul cel mai profund în timp ce slujesc împreună`”[4]. Dar care sunt lucrurile pe care o echipă le împărtăşeşte în mod reciproc?Sunt câteva elemente :

2.1.        Echipa împărtăşeşte aceeaşi direcţie şi strategie

Ceea ce face echipa unită este tocmai faptul că au înţeles şi agreat cu toţi asupra direcţiei şi strategiei de lucrare. Discuţiile interminabile şi stagnarea din pricina direcţiei au trecut pentru că s-au implicat toţi într-un fel sau altul la formularea unei viziuni şi strategii pentru Biserică. Ei au sentimentul că acea viziune le aparţine şi luptă pentru ea. Aşa cum Andrew  Seidel, citindu-l pe Marvin Rush, afirma:

 

 Una dintre diferenţele între un lider cu un grup de urmaşi şi un lider cu o echipă de urmaşi este faptul că liderul grupului stabileşte ţelurile pentru grup. Liderul echipei implică echipa în stabilirea ţelurilor[5]

 

De fapt „ a lucra în echipă înseamnă a trăi visul lui Isus care S-a rugat în rugăciunea Lui de Mare Preot: Mă rog ca toţi să fie una[6].

 

2.2          Echipa experimentează relaţii bazate pe dragoste  

Modul în care membrii echipei se relaţionează unii la alţii nu este unul ierarhic, ci relaţiile lor seamănă mai mult cu relaţiile de familie (Fil. 2:3,4). Ei învaţă să spună adevărul în dragoste (Efes. 4:15, cu respect, ştiind cum să lucreze şi atunci când apar conflicte.   

 

Cheia pentru acest fel de relaţii bazate pe încredere este timpul petrecut de pastor cu fiecare, cât şi timpul petrecut cu întreaga echipă.

 

2.3          Echipa împărtăşeşte lucrarea

Membrii echipei nu sunt ajutoare ale liderului principali, ci sunt jucători activi. Ei îşi cunosc darurile şi limitările, recunoscând că au nevoie de ceilalţi pentru a împlini întreaga lucrare. De asemenea rolurile în cadrul echipei sunt foarte clare, fiind dispuşi să dea socoteală celorlalţi pentru modul în care şi-au împlinit lucrarea. 

 

2.4          Echipa  împărtăşeşte răsplăţile

Ei nu doar muncesc împreună,dar se bucură şi de succesul lucrării împreună (Rom. 12:10). Lauda  şi  recunoştinţa sunt date în mod generos şi în mod sincer. Pastorul trebuie să ştie să aprecieze munca lor şi să ofere încurajare. 

 

Toate aceste sunt caracteristicile unei echipe. Cultivarea lor pe parcursul slujirii este absolut necesară.

 

NOTE DE SUBSOL:

[1] Calvin Miller, The Empowered Leader,  p. 173

[2] Bill Lawrence, Păstorire eficientă, Ed. Betania, Oradea, 2001, p.85

[3] Bill Hull, Păstorul Ucenicizator, Ed. Multimedia, Arad, 2001, p.78 

[4] Bill Hybels, Curajul de a Conduce, Ed. Noua Speranţă, Timişoara, 2002, p. 76

[5] Andrew Seidel, Conducerea, BEE International, 1996, p. 121

[6] idem, p. 81

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate