Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

horizontal rule

Conducerea colectivă a Bisericii

Partea III - Funcţionarea Echipei

 

În aceast articol vor fi prezentate câteva elemente care fac o echipă funcţională, deprinderi pe care pastorul, conducătorul echipei, şi ceilalţi membrii ar trebui să le înveţe. 

 

1. Cunoaşterea rolului fiecăruia în echipă

Aceasta ar putea fi numită arta de diagnosticare, adică înţelegerea profilului personalităţii şi darurile fiecăruia. Există mijloace moderne de determinare a tipului de personalitate şi darurile.

 

Chiar dacă  rolurile  nu sunt foarte bine definite trebuie să se înţeleagă că orice echipă, sau instituţie, trece prin următoarele trei etape: copilărie, adolescenţă şi maturitate.

 

Copilărie.  La această treaptă liderul şi instituţia sunt priviţi  ca fiind  unul şi acelaşi lucru. Liderul lucrează mult şi “cârpeşte” un lucru sau altul. Îl putem numi TEHNICIAN. Instituţia este depemdentă de lider. Totul se concentrează pe individ. Nimic nu este prea mult pentru lider.

 

Adolescenţă. În acest stadiu liderul îşi ia un ajutor, de obicei pe cineva cu experienţă -  astfel liderul devine MANAGER. Începe să supravegheze îndeplinirea unor sarcini de către angajaţi; instituţia este mai puţin dependentă de un individ; când apar probleme managerul revine la poziţia de tehnician, implicăndu-se personal ca să facă ca lucrurile să meargă bine, după care revine ca manager.

 

Maturitate. Pentru lider imaginea instituţiei este clară, are clar scopul şi obiectivele în minte, are oameni care-şi cunosc bine rolurile şi el coordonează totul şi urmăreşte cum îşi atinge scopurile. Este implicat cu pasiune pentru excelenţă şi evaluează tot ce se face. Rolul lui acum devine de ÎNTREPINZĂTOR. Sistemul poate supravieţui mult timp fără acesta, însă nu fără ideile, creativitatea, viziunea şi energia lui.

 

Mai jos avem prezentarea lui  Scott Wilson  a celor trei imagini ale liderului:

 

TEHNICIAN

MANAGER

ÎNTREPRINZĂTOR

Gânditor

Munceşte din greu

Expert

Îşi foloseşte mâinile

Practic

Jongleor

Face totul

Pragmatic

Sistematic

Ordonat

Conducător de oameni

Prevăzător

Motivator

Controlat

Cu planuri de viitor

Visător

Inovator

Creativ

Are imaginaţie

Lansator de idei

Îşi asumă riscul

 

Belbin are o prezentare mai complexă a rolurilor din echipă. El susţine că aceste nouă roluri sunt definitorii într-o echipă, dar suţine că o persoană poate avea mai mult decât un rol în echipă.

 

ROLUL

Puncte tari

Puncte slabe

Coordonator

-      Matur

-      de încredere (confident)

-      orientat spre scopuri

-      bun pentru a sta în faţă

-      promovează luarea decizilor

-      deleagă cu uşurinţă

- se ciocneşte de Modelator

- de obicei nu este sursa ideilor

Perseverent

-      meticulos

-      conştincios

-      caută să excludă erorile şi omisiunile

-      punctual

-      consecvent

-      tendinţe spre îngrijorare

-      dificultăţi în delegare

Implementator

-      disciplinat

-      de încredere

-      conservator

-      eficient

-      transformă ideile în acţiuni practice

-      poate bloca spontaneitatea

-      poate fi inflexibil

Observator-Evaluator

-      sobru

-      acţionează strategic şi cu discernământ

-      vede toate opţiunile

-      judecă cu acurateţe

-      încet

-      neinspirat

Plantator

-      inventator

-      inteligent

-      original

-      foarte creativ

-      sursă a ideilor noi

-      introvertit

-      ideile sunt adesea radicale şi nepractice

-      reacţionează puternic la critici şi laude

-      adesea lucrează în maniere neortodoxe

Căutător de resurse

-      extrovertit

-      entuziast

-      bun comunicator

-      negociator nativ

-      adeptul explorării oportunităţilor

-      dezvoltă relaţii

-      nu este sursă de idei originale

-      poate deveni plictisit dacă nu este stimulat de ceilalţi

Formator

-      dinamic

-      gata de acţiune

-      crează provocări

-      crează presiune

-      găseşte căi pe lângă obstacole

-      provocator

-      are izbucniri temperamentale

-      poate părea insenzitiv

Coechipier

-      sociabil

-      se acomodează uşor

-      bun ascultător

-      constructor

-      evită fricţiunile

-      diplomatic

-      poate fi indecis

-      nu-i place să fie supus presiunii

Specialist

-      solitar

-      dedicat

-      sursă de cunoştinţe şi de abilităţi

-      poate opera doar în rolul de specialist

 

Odată ce rolurile au fost înţelese şi sarcinile de lucrare repartizate se aşteaptă ca echipa să funcţioneze eficient.

 

2. Comunicarea eficientă

Comunicarea este un factor important pentru lucrul în echipă, ea fiind „ un proces prin care trecem pentru a putea transmite mesajul de la un grup, sau o persoană, la celălalt."[1]. Doar folosirea cuvintelor nu este unul şi acelaşi lucru cu comunicarea, succesul comunicării depinde de atingerea unei înţelegeri comune.

 

Comunicare constituie de fapt particularitatea lucrului în echipă  după cum afirmă Parker astfel:

 

Unicul şi totodată cel mai important lucru ce diferenţiază o echipă eficientă de una ineficientă constă în abilitatea cu care membrii echipei se ascultă unul pe celalalt. Această îndemânare serveşte ca temelie pentru tot ceea ce ţine de  eficienţă. [2]

 

Comunicarea este lubrifiantul care face ca membrii bisericii să lucreze cu uşurinţă împreună. Comunicarea este cea care zideşte şi menţine relaţiile necesare bisericii pentru a-şi îndeplini misiunea. Nici măcar cea mai mare viziune pentru slujire nu va realiza nimic dacă aceasta nu va fi comunicată în mod clar şi dacă liderii, împreună cu ceilalţi oameni, nu pot comunica în mod corespunzător unul  cu celălalt.

 

Pentru ca o comunicare să fie eficientă trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:

1)    Succesul comunicării depinde de atingerea unei înţelegeri comune

2)    Comunicarea trebuie să se realizeze pe mai multe nivele.

3)    Comunicarea non-verbală este, în multe feluri, mult mai importantă decât comunicarea verbală.

4)    Comunicarea eficientă se bazează pe încredere.

5)     Ascultarea activă ajută la înţelegerea mesajului comunicat

6)    Dezvoltă un sistem al "feedback-ului", retroacţiune sau evaluare.

    

3.  Rezolvarea conflictelor

Conducerea are ca obiectiv schimbarea. Unul din primele lucruri pe care îl face un lider este să intre în conflict cu statutul existent. Bineînţeles că acest lucru va deranja pe cei mai mulţi oameni. De aceea, apariţia opoziţiei va face conflictul inevitabil. Liderii trebuie să fie conştienţi de acest lucru şi să se pregătească pentru rezolvarea unei situaţii conflictuale asemănătoare.

 

Conflictul este inevitabil şi la nivelul conducerii. O perspectivă sănătoasă asupra conflictului şi stăpânirea modului de rezolvarea a acestuia  constituie o deprindere care trebuie exersată de către lideri. Cauzele pentru care apar conflictele în Biserică şi în echipa de conducere pot fi: diferenţe de personalitate, abordarea diferită a slujirii, lupta pentru putere,valori diferite,lipsa focalizării scopului bisericii sau lipsa viziunii, neînţelegeri teologice.

 

Cum se poate rezolva conflictele? Andrew Seidel evaluează diferite strategii posibile  de rezolvarea conflictelor: 

 

1)    Retragerea sau respingerea conflictului

Scopul acestui stil este respingerea conflictul cât de mult se poate. Respingerea poate fi retragerea fizică sau a sta deoparte de scena conflictului sau faţă de cei ce sunt implicaţi în conflict. Aceast stil poate fi bun când este nevoie de mai mult timp înainte de confruntare.

2)    Cedezi sau te acomodezi

Scopul acestui stil este să păstreze o relaţie oricât  ar costa acest lucru. Cedarea poate fi folosită eficient în următoarele situaţii :

- Când problema înseamnă mai mult pentru celălalt decât pentru cel care cedează.

- Când persoana cealaltă este foarte fragilă.

- Când cel care cedează este convins că el a greşit.

3)    Rezolvi sau colaborezi

Scopul acestui stil este ca să implice fiecare parte implicată în conflict şi se ajunge la o înţelegere mutuală. Colaborarea este cea mai bună şansă pentru o rezolvare pe termen lung şi zideşte încrederea între persoanele implicate  în conflict.

4)     Apelezi la compromis

Modul de abordare a conflictului este să dai puţin ca să primeşti puţin şi astfel faci ca problema să poată fi dată la o parte. Intenţia acestui stil este de a furniza fiecărei parţi un pic de câştig pentru a convinge pe fiecare să accepte un pic de piedere.

5)    Câştigând, dar şi concurând

Scopul acestui stil ca să  se câştige cu orice scop. Câştigarea distruge relaţii, în mod special dacă cel ce câştigă foloseşte totdeauna această strategie de a rezolva conflictele. În timp, rezultatele acestei strategii pot face să crească o ostilitate camuflată, implementarea cu jumătate de inimă în găsirea soluţiei.

 

Conflictul nu trebuie ignorat. Acest lucru poate să pună în pericol armonia şi unitatea echipei, cu implicaţii asupra  armoniei Bisericii. Aplicarea textului din Matei 18 la nivelul relaţiilor prin confruntare şi iertare  asigură restaurarea relaţiilor rupte.

 

4. Listă de evaluare  a conducerii în echipă

Următorul material este o listă de verificare a factorilor care sunt importanţi în conducerea şi creşterea eficace a echipelor. Aceste puncte sunt prezentate sub forma unei evaluări, unde se cere membrilor echipei să se gândească la performanţa echipei în cinci mari domenii:

  1. Scopuri / Obiective / Ţeluri

  2. Rezultate şi productivitate

  3. Structura echipei

  4. Modul de acţiune al echipei

  5. Abilităţile echipei

 

Deoarece echipele sunt orientate către scop (oamenii se adună împreună pentru a îndeplini anumite sarcini) fiecare domeniu al evaluării începe prin a cere membrilor echipei să definească care sunt scopurile lor. Aceste scopuri au fost cerute atât la nivel general (ex. motivul pentru care ei sunt o echipă din punctul de vedere al organizaţiei), cât şi la nivel personal (ex. scopurile personale pe care fiecare membru al echipei speră să le realizeze prin implicarea lor în această echipă).

 

Fiecare membru al echipei are libertatea de a răspunde la oricare dintre întrebări. În final, toţi membrii echipei trebuie să ajungă la un consens în ceea ce priveşte performanţa lor în acest domeniu. Pentru aceasta s-au folosit puncte colorate asemeni sistemului unui semafor[3].

 

V green dot

Acest aspect este foarte bine acoperit.

G yellow

Trebuie să ne mai gândim la acest aspect deoarece ar putea fi un factor limitativ.

R red

Acest aspect trebuie discutat deoarece este un factor care limitează realizările echipei

 

Nr.

Sarcini

Evaluare

1. Rezultate şi productivitate

1.1

A identificat echipa, în mod clar, paşii de acţiune în atingerea scopurilor?

.

1.2

Îşi monitorizează echipa progresul prin punerea unor pietre de aducere aminte uşor de evaluat?

.

1.3

Estimează echipa în mod regulat şi frecvent cât de bine lucrează împreună?

.

1.4

Sunt binecunoscute succesele echipei, fie ele mici sau mari?

.

2. Structura echipei

2.1

Are echipa numărul potrivit de persoane, în combinaţia potrivită pentru atingerea scopului?

.

2.2

Există în echipă acea flexibilitate de a aduce oameni şi a schimba numărul de membri pentru a se potrivi cu proiectul în curs?

.

2.3

Are echipa resursele potrivite?

.

2.31

Bani

.

2.32

Timp

.

2.33

Oameni

 

2.4

Se întâlneşte echipa în mod regulat?

.

3. Modul de acţiune al echipei

3.1

Are echipa o conducere eficace?

.

3.2

Înţeleg membrii echipei care le sunt rolurile şi sunt gata să le îndeplinească în mod eficace?

.

3.3

Are echipa pârghii bune de comunicare?

.

3.31

Pe plan intern.

 

3.32

Pe plan extern.

.

3.33

În cadrul managementului / conducerii.

.

3.4

Are echipa întâlniri utile ce au ca scop o identificare clară a sarcinilor?

.

3.5

Are echipa modalităţi eficace de rezolvare a conflictelor?

.

3.6

Funcţionează echipa în aşa fel încât oamenii să-şi poată exprima şi împărtăşi în mod liber ideile şi opiniile?

.

3.7

Este echipa motivată constant?

.

4. Abilităţile echipei: Are echipa ta aceste abilităţi?

4.1

Organizarea întâlnirilor: programarea în agendă, administrarea timpului, etc.

.

4.2

Confirmarea prin documente a progresului: păstrarea proceselor verbale, a actelor oficiale, etc.

.

4.3

Adunarea şi prelucrarea de date şi informaţii

.

4.4

Facilitare: rezolvarea conflictelor, organizarea discuţiilor constructive, etc.

.

4.5

Inovaţie: prezentarea de idei creative

.

4.6

Prezentare: sumarizarea/rezumarea de date şi informaţii către o audienţă relevantă

.

4.7

Interacţiune: aducerea de comentarii, feedback-ului către echipă

.

4.8

Motivaţie: ducând echipa spre succes

.

4.9

Îndeplinirea sarcinilor: sarcini relevante bine îndeplinite

.

 

Construirea unei echipe de vis, aşa cum o numeşte Bill Hybels, nu este un lucru uşor de realizat, dar este una dintre cele mai frumoase experienţe de care poate să aibă parte un slujitor în timpul slujirii lui.

Note de subsol

[1] Andrew Seidel, Conducerea, BEE International, 1996, p. 112

[2] G.M. Parker, Team Players and Teamwork, f.ed., p. 37

[3] Adaptat după Allen, W. and Kilvington, M. (2001) Building Effective Teams for Resource Use Efficiency, Landcare Research Contract Report: LC0001/60, Lincoln, New Zealand.

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate