Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

horizontal rule

Formarea prin Suferință – Cursul pe care nu poți să-l alegi (II)

  

În numerele precedente am reflectat la încercările care vine în viața slujitorilor, o analiză a rolului suferinței în formarea și dezvoltarea în și pentru slujire. Am afirmat  bazat pe Sfintele Scripturi că suferința este cursul pe care nu poți să-l alegi. El face parte din curriculum obligatoriu pentru sărbătoarea de absolvire din ceruri. Dacă nu ai parcurs încă acest curs nu te amăgii, el este în programa obligatorie. Și tu vei ajunge acolo într-un fel sau altul. Chiar dacă nu ai ales acest modul vei avea parte de el.

 

Două repere biblice au fost trecute în revistă: ucenicii prin furtună și experiența apostolul Pavel. Orice  ucenic înrolat în școala uceniciei are nevoie de furtuni pentru a învăța, la fel ca cei 12 ucenici, renunțarea la control personal asupra vieții și dependența de Învățătorul pentru propria viața. Învățătura apostolului Pavel din 2 Corinteni este în parte o ”teologizare” a intersecției dintre suferință și slujire. Această aplecare a apostolului Pavel spre tema suferinței este susținută nu doar de limbajul folosit, dar și de porțiuni întregi de texte care vorbesc despre necazurile lui (1:3–11; 4:8–11; 6:4, 8–10; 7:5; 11:23–28; 12:7–10), cât și despre încurajarea primită (1:3–6; 2:7; 7:4, 6–7, 13)[1].

 

Deci în a doua epistolă către Corinteni găsim perspectiva unui lider cu privire la necazurile de care a avut parte. Cum ne formează Dumnezeu ca lucrători prin necazuri? În prima secțiune cu privire la experiența lui Pavel în suferință – 2 Corinteni 1:3-11- el revelează faptul că suferința ne modelează relațiile, atât cu Dumnezeu, cât și cu oamenii.

 

Vom explora în acest articol textul din 2 Corinteni 4:8-15, o altă secțiune majoră despre suferință și lucrare. Pavel ne dă voie să intrăm în filozofia lui de slujire (2:14-6:10), aducându-ne aminte că Isus Chritos ne face să fim biruitori (2:14-17), iar scrisorile de recomandare și apărare a unui lucrător sunt credinciosii în a căror suflete am scris, împreună cu Duhul Sfânt adevărul etern (3:1-5). De asemenea Noul Legământ este temelia slujirii noastre (3:6-18), iar tema slujbei noastre nu suntem noi, ci Domnul Isus Christos (4:1-7). Pavel nu poate să încheie explicațiile despre filozofia sau raționamentele slujirii lui fără să nu adauge faptul că slujba este însoțită de multe încercări. Și tocmai încercările lucrează la valorile noastre, modelându-le, acestea formând tocmai temelia filozofiei noastre de lucrare. Cine nu este gata, cel puțin în sensul de acceptare mentală, să sufere nu este gata să slujească.     

 

Suferința modelează adevăratele valori în noi!

 

Adevăratele valori sunt evidențiate de apostolul Pavel în capitolul 4 prin trei categorii de contraste: slab-tare (1-7); în suferință, dar nu sfârșit (8-15); trecător-etern (16-18). Realitatea limitată și fragilă în care trăim noi indică spre realitatea veșnică a lui Dumnezeu. Durabilitatea strălucește mai bine în mijlocul deșertăciunii. Suferința constituie mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a separa valoarea de nonvaloare, adevăratele valori de cele false.

        

Suferința răstoarnă ierarhia valorilor în viața noastră (4:1-7). Nu noi suntem cei mai importanți, chiar fiind slujitori ai lui Dumnezeu, ci Christos care este tema propovăduirii noastre. Imaginea suficient de grăitoare aleasă de apostolul Pavel este cea a vasului de lut. Vasul este important, dar cel mai important este conținutul vasului. Valoarea unui vas nu stă în el însuși, ci în conținutul pe care îl poartă. . Dumnezeu a spus lui Pavel, "El este un vas ales Mine, ca să poarte numele meu înaintea neamurilor" (Fapte 9:15).

 

Trebuie să ne concentrăm pe comoara şi nu pe vas. Lui Pavel nu i-a fost frică de suferinţă pentru că el ştia că Dumnezeu își apăra ”vasul”, atâta timp cât ”vasul” (Pavel) păstrează comoara (vezi 1 Tim 1:11;. 6:20). Dumnezeu permite suferința, Dumnezeu controlează suferința, şi Dumnezeu foloseşte suferința pentru slava Sa. Dumnezeu este slăvit chiar printr-un vas slab. Misionarul Hudson Taylor obişnuia să spună, "Toți giganţii lui Dumnezeu au fost oameni slabi care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu, deoarece L-au recunoscut pe El ca fiind cu ei."[2]

 

Cel mai important lucru despre un vas este ca aceasta să fie curat, gol, şi disponibil pentru un serviciu. Fiecare dintre noi trebuie să încercăm să devină "un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună”(2 Tim. 2:21). Suntem vase de lut, astfel că depindem de puterea lui Dumnezeu şi nu de propriile noastre puteri. De aceea Pavel scrie astfel: ”fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală”. Am intrat în slujire și continuăm slujirea în baza îndurării lui Dumnezeu. Termenul  evgkake,w , folosit de două ori în acest pasaj (v.1,16), are înțelesul de a deveni obosit, aș pierde inima, a dispera[3], iar Pavel este sigur că în baza îndurării lui Dumnezeu noi nu ne pierdem inima. Motivul principal al eșecului nostru nu este suferința, ci spiritualitatea noatră. Suferința ne incetinește din drum, dar nu ne doboară. Slujitorii care își motivează oprirea din slujire din pricina greutăților nu au avut parte de înțelegerea suficientă a chemării și se uită prea mult la vasul lor și la circumstanțe și uită de ”puterea nemaipomenită” (2 Cor. 4:7) care vine de la Dumnezeu.

 

Astfel primele versete din capitolul 4 comunică faptul că suferința evidențiază slăbiciunile noastre, iar slăbiciunile noastre pun în lumină îndurarea și puterea lui Dumnezeu. Așa răstoarnă Dumnezeu valorile din viața noastră ajuntându-ne, în mod practic, să îl vedem mai presus de noi. Suferința nu doar lucrează în noi valorile lui Dumnezeu, dar lucrează și la aranjarea acestor valori în ordinea corectă cerută de Dumnezeu.

Suferința întrupează și răspândește adevăratele valori în noi și prin noi (2 Cor. 4:8-15). A două categorie de contraste este : în suferință, dar nu sfârșit. Suferința nu are ca scop să ne termine, ci ca să ne identifice cu Isus Christos, atât în carater, cât și în experiență. Chiar dacă cei care generează suferința au ca scop să ne înfrângă, Domnul este cel care ne dă biruința. El așează limite pentru orice încercare îngăduită peste noi.

 

Dacă răbdăm, este de dragul Domnului Isus. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorîrea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru (v.10). Şi toate acestea sunt pentru binele altora. Atunci când slujim lui Hristos moartea lucrează în noi, dar lucrează și viaţă în cei pe care îi slujim.
 

Dr. John Henry Jowett a spus, "Lucrarea care nu ne costă nimic, realizeaza nimic."[4]

 

Suferința este laboratorul de teologie sistematică și misiologie în care noi învățăm, prin experiența, despre Christologie și despre a fi martori ai lui Isus. Suferința sapă în noi experiența mântuitoare a Domnului Isus Christos, suferința și moartea Lui, pentru ca ceilalți să capete viața veșnică. Noi astfel devenim o întrupare a mesajului. Astfel suferința devine parcă mai ușoară atunci când există conștiența slujirii altora prin suferința. Am întâlnit persoane care spuneau: ”Eu nu pot să slujesc pentru că sunt în încercări”. De fapt ei slujeau în mijlocul încercărilor, cât și după obținerea biruinței în încercări.   

 

Iudaizatori nu au suferit. În loc de a câştiga sufletele pierdute, ei au furat convertiți  din bisericile unde slujea  Pavel. În loc de a se sacrifica pentru popor, oamenii au făcut sacrificiu pentru ei (2 Corinteni 11:20.). Învăţătorii falşi nu au avut o comoara de împărtăşit.  Tot ceea ce ei aveau erau  piese de muzeu din Vechiul Legământ, antichităţi palide care nu ar putea îmbogăţi viaţa unei persoane. Testul unei adevărate slujiri nu sunt stele (succesului), ci cicatricile[5].

 

Valorile nu sunt doar simple afirmații, ci sunt rațiuni ale acțiunilor noastre. De fapt, nu se poate vorbi despre valori, în adevăratul sens, fără ca acestea să fie arătate în acțiunile noastre. Suferința crează valori. Ea facilitează trasformarea cunoașterii în caracter și comportament duhovnicesc.

 

Suferința ne echipeaza cu discernământ între trecator și etern (16-18).  

 

Pavel a fost sigur că încercările sale au lucratpentru el și  nu împotriva lui (v. 16-17).

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuș omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi.  17 Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavă.  18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

 

Mărturia lui Pavel a fost plină de încredere. Ce mai contează dacă omul din afară piere, atâta timp cât omul din lăuntru se confruntă cu reînnoirea spirituală de zi în zi? Pavel nu a  sugerat că trupul nu este important, sau că ar trebui să ignoram avertismentele şi necesităţile lui, dar nu ar trebui să-i acordăm mai mare valoare în comparație cu ceea ce este etern.Deoarece trupurile noastre sunt temple ale lui Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă de ele, dar nu putem controla deteriorarea naturală a naturii umane.

 

Încercările noastre au ca scop prelucrarea noastră pentru veșnicie și  slavă. Ele mută focalizarea noastră dinspre ceea ce este vizibil și trecător, pe ceea ce este invizibil și veșnic. Astfel suferința este un fel de balanță cu care Dumnezeu ne ajută să apreciem fragilitatea sau veșnicia lucrurilor, conferind o introspecție în natura realitații materiale și spirituale din jurul nostru.

 

În concluzie Pavel ne încurajează să acceptăm încercările și să permitem lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră prin ele. Suferința crează valori,  adevărate valori eterne.

horizontal rule

[1]Wiersbe, W. W. (1997, c1992). Wiersbe's expository outlines on the New Testament (472). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[2] Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' series"--Jkt. (2 Co 4:7). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[3] Gingrich, Greek NT Lexicon (GIN), p.45

[4] Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' series"--Jkt. (2 Co 4:7). Wheaton, Ill.: Victor Books.

[5] Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' series"--Jkt. (2 Co 4:7). Wheaton, Ill.: Victor Books.

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate