Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

horizontal rule

Teologi Baptiști și Postmodernismul

 

Dintre cei mai implicaţi teologi în dialogul cu Postmodernismul pot fi enumeraţi Dr. Carl F.H. Henry şi Dr. Millard Erickson, iar dintre teologii mai recenți profesorul David Dockery, preşedintele Union University, profesorul Albert Mohler, Jr., preşedintele Southern Baptist Theological Seminary şi profesorul Stanley J. Grenz, activând sub titulatura de Pioneer MacDonald, professor de patrimoniu şi teologie baptistă la Carey Theological College. Cât priveşte criteriul de selecţie ca teolog baptist s-a avut în vedere implicarea în instituţiile academice baptiste şi în altfel de organizaţii denominaţionale, fără a exclude posibilitatea desfăşurării de activităţi pentru o perioadă în instituţii care nu aparţin denominaţiei baptiste.

 

Carl F.H. Henry contribuind la The Challenge of Postmodernism cu capitolul Postmodernism:The New Spectre? face o analiză a traseului ideologic de la modernitate la postmodernitate, caracterizând Postmodernismul în următorul fel:

 

(1)     Postmodernismul revizuieşte anumite elemente ale modernităţii

Opinia lui Carl Henry afirmată cu tărie, putând fii considerată o teză fundamentală a lui, este că „Postmodernismul anunţă o luptă intensă atât împotriva gândirii medievale cât şi împotriva Modernismului, totuşi el mai degrabă revizuieşte decât respinge anumite elemente ale gândirii moderne”[1]. Postmodernismul nu este revoluţionar, transformând toate lucrurile, ci mai degrabă este selectiv păstrând anumite premise ale premodernismului şi Modernismului, iar altele le respinge cu tărie.

Profesorul Henry, în concluzia materialului său, identifică următoarele afirmaţii respinse de Postmodernism: „adevărul nemărginit că ştiinţa asigură libertatea personală şi progresul omenirii; absolutizarea opiniei universale ştiinţifice; întronarea socialismului marxist ca şi catalizator al utopiei socio-politice; reducerea valorilor la utilitate; importanţa sinelui uman; posibilitatea unei ştiinţe integrate coerent; şi o experienţă religioasă universal împărtăşită în ciuda diversităţii doctrinare”[2]. În principal aceste elemente se referă la respingerea raţionalismului şi implicaţiile lui epistemologice şi metodologice, cât şi la umanism, toate acestea fiind  identificate  precis şi corespunzător.

Cu privire la elementele păstrate de Postmodernism, potrivit lui Carl Henry, acestea sunt:

 

respingerea divinităţii transcendente şi a minunilor precum şi dezavuarea cu Revelaţia supranaturală şi cu adevărul absolut, cu semnificaţia şi scopul precis. Repudiază toate autorităţile exterioare, obiective, transcendente la fel şi autoritatea ştiinţifică precum şi principala autoritate funcţională a literaturii religioase, inclusiv pe cea a Bibliei, în rolul său transformator al vieţii din comunitatea credincioşilor.

 

În principal potrivit constatărilor lui Henry  postmodernismul  respinge  autoritatea supranaturală (Dumnezeu), transcendentă (Biblia) şi autoritatea umană din Biserică, societate şi familie.

 

(2)     Postmodernismul oferă libertatea de alegere

Acest fapt, în opinia teologului Carl Henry, este oferit doar de Postmodernism, pentru că acesta  propunea o acceptare a soartei. Concepţia despre Dumnezeu fiind importantă, iar „Postmodernismul Îl consideră pe Dumnezeu obiectiv irelevant în tip ce premodernismul Îl recunoaşte pe Dumnezeu ca fiind Creator şi Răscumpărător suveran, sursa transcendentă de semnificaţie şi adevăr şi a binelui, singurul capabil să pună capăt vieţii”[3]. Această libertate de a alege include şi posibilitatea de a nu-L alege pe Dumnezeu, ceea ce este evident în Postmodernism.

 

(3)      Postmodernismul a impregnat filozofia contemporană

C. Henry nu poate să nu remarce că „Postmodernismul a influenţat notabil filozofia, inclusiv filozofia ştiinţei şi aproape orice demers al gândirii intelectuale vestice”[4]. Astfel, se poate citi, dincolo de cuvintele lui, dezamăgirea cu privire la această expansiune care a cuprins minţile multor occidentali. Postmodernismul nu este localizat într-un singur domeniu al vieţii, ci este o mişcare, o perspectivă cu privire la lume şi viaţă care atinge viaţa în toate domeniile ei.

 

(4)     Postmodernismul aprobă pluralismul

O altă constatare a lui Henry este că „Postmodernismul aprobă pluralismul ca un fenomen cultural şi filozofic necesar şi dezirabil”[5], şi face referire la Lints care leagă pluralismul de existenţa religiei prin faptul că „deşi postmodernistul ezită să nege validitatea religiilor, el de asemenea ezită să declare adevărul exclusiv al unei singure religii”[6]. Astfel pluralismul instituie ceea ce se numeşte acceptarea reciprocă a fiecărei religii fără a-i conferi nici uneia dintre ele credibilitate şi autenticitate.

 

(5)     Postmodernismul promovează o epistemologie diferită

Henry recunoaşte că „puţine aspecte ale Postmodernismului aduc mai multă confuzie decât epistemologia sa”[7], şi anume premisa că modalitatea de cunoaştere este prin raţiune, iar consecinţa este următoarea:

 

Una din premisele epistemice împărtăşite de toţi postmoderniştii este respingerea fundaţionalismului – convingerea conform căreia cunoaşterea constă într-un set de convingeri care se bazează ferm pe alte seturi de convingeri nezdruncinate şi întregul sistem este susţinut de convingeri ireversibile de bază/fundamentale. Unii consideră că o variantă a pragmatismului este singura alternativă acceptabilă pentru fundaţionalism, iar nimeni altcineva nu a promovat mai agresiv pragmatismul decât Richard Rorty[8].

 

Singura problemă nerezolvată de către premodernişti este modalitatea practică de a scăpa de cunoştinţele acumulate anterior şi după aceea a lăsa raţiunea să determine modalitatea de cunoaştere.

 

Concluziile lui Carl Henry privitor la o acceptare şi respingere selectivă a Postmodernismului, la o distincţie între Postmodernismul deconstructivist şi constructivist, la o abordare completă a fiinţei umane, nu doar dimensiunea raţională, demonstrarea superiorităţii Marii Tradiţii, cât şi faptul că sursa răului nu este în Modernism sau Postmodernism, ci în respingerea lui Dumnezeu, pot fi considerate soluţii la postmodernitate. Cu toate acestea afirmaţiile precedente constituie constatări şi recomandări la nivel afirmativ, fără a conferi soluţii de articulare a teologiei în viaţa comunităţii. Cum vom comunica Evanghelia generaţiei prezente? Cum vom interacţiona cu premisele care sunt în contradicţie cu adevărul revelat?

 

De asemenea se poate observa preferinţa lui Henry pentru modernitate şi dorinţa de a dezbate cu premisele acesteia şi prea puţin de a interacţiona în profunzime cu premisele Postmodernismului. Dacă modernitatea nu trebuie respinsă, iar Postmodernismul a găsit soluţia, şi anume revizuirea elementelor ei, oare aceasta ar trebui să fie soluţia faţă de modernitate? Intenţionează Carl Henry să sugereze, indirect, că aceeaşi atitudine de revizuire trebuie să o avem şi faţă de Postmodernism?

(fragment din cartea Conducerea Bisericii în Postmodernism de Daniel Fodorean)

horizontal rule

[1] Carl HENRY, Postmodernism: The Hew Spectre?, în David S. DOCKERY (ed.) et al., The Challenge of Postmodernism, BridgePoint Books, Grand Rapids, Michigan, 2001, p.40.

[2] Idem, p.48.

[3] Carl HENRY, op.cit., p.40.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p.41.

[6] Richard LINTS, The Fabric of Theology, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, MI, 1993, p.206.

[7] Carl HENRY, op.cit., p.42.

[8] Ibidem..

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate